Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.


Charakterystyka zbiorów

W zbiorach Książnicy znajduje się
(stan na 01.01.2010 r.)

KSIĄŻKI

Ogółem 365 049 druków zwartych w tym:
Książnica kaliska 190 177 wol. (w tym:  zbiory własne KP 175 318 wol., depozyt Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
3 063 wol., depozyt Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  11 796 wol.)

Filie
174 872 wol.

CZASOPISMA
Ogółem 15 393 wydawnictw ciągłych, w tym:
Książnica kaliska 7 470 wol. (w tym: KP 7 214, depozyt Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  256 wol.)
Filie 7 923  wol.

ZBIORY SPECJALNE
Ogółem 4 177 zbiorów specjalnych, w tym:
Książnica kaliska 3 215 jedn. (w tym: depozyt Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  56 jedn.) + 3 kolekcje, w tym: Eligiusza Kor-Walczaka - rękopisy i księgozbiór; Władysława. Kościelniaka - rękopisy, grafiki, fotografie, klisze cynkowe, matryce linorytowe; Antoniny i Oskara Meysztowiczów - zbiory Alfonsa Parczewskiego
Filie 962  jedn.

Biblioteka gromadzi 121 tytułów czasopism bieżących

Zakres tematyczny zbiorów
- pedagogika
- psychologia
- dydaktyka
- metodyka nauczania
- wydawnictwa naukowe z różnych dyscyplin wiedzy
- klasyka literatury pięknej
- zbiory specjalne: stare druki rękopisy, druki muzyczne i dokumenty
- dźwiękowe, kartografia, grafika, fotografie, przeźrocza, mikrofilmy
- dokumenty życia społecznego

Katalogi
- katalog alfabetyczny ogólny
- katalog systematyczny
- katalog przedmiotowy
- katalog czasopism
- katalog zbiorów specjalnych
- katalog alfabetyczny i rzeczowy zbiorów Czytelni
- katalog Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego
- katalog Wydziału lnstrukcyjno-Metodycznego
- katalog dokumentów życia społecznego
- kartoteka bibliograficzna

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14