Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.


Publikacje pracowników >> Andrysiak Ewa

 

Książki i broszury

1980

1. Katalog czasopism Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kaliszu / oprac. Ewa Andrysiak. – Kalisz : PBW, 1980. – [6], 76 s.

1988

2. Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1984 / oprac. Ewa Andrysiak. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1988. – 70 s

1989

3. Księgozbiór Leopoldów z Rzepiszewa : katalog / Ewa Andrysiak. – Kalisz : WiMBP, 1989. – 185, [1] s. – (Katalogi i Bibliografie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu ; nr 4). Rec.: [Kozłowski Maciej M.] M.M.K.: Ocalony księgozbiór. Półka z książkami. „Ziemia Kaliska” 1990 nr 4.

1990

4. Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1985 / oprac. Ewa Andrysiak ; przy współpracy Teresy Łagodzińskiej–Król i Barbary Juszczak. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1990. – 93 s

1992

5. Alfons Parczewski – życie i twórczość : bibliografia / Ewa Andrysiak. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1992. – 104, [1] s. – (Katalogi i Bibliografie ; nr 7). Rec.: [Kozłowski Maciej M.] M.M.K.: Bibliografia Parczewskiego. „Ziemia Kaliska” 1992 nr 54 s. 8.

1994

6. Edward Polanowski : bibliografia / Ewa Andrysiak ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994. – 56, [3] s. – (Katalogi i Bibliografie ; nr 9).

7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka imienia Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : informator / [oprac. Ewa Andrysiak, Danuta Wańka]. – Kalisz : PBW ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994. – [13] s.

1996

8. Władysław Kościelniak : bibliografia / Ewa Andrysiak. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 1996. – 44 s Rec.: (kr): Publicystyka W. Kościelniaka. „Głos Wielkopolski” 1996 nr 226 s. 16.

1997

9. Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu : wydawnictwa / [druk przygotowany przez Ewę Andrysiak]. – Kalisz : TPK, 1997. – 23 s.

10. Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu : ludzie i ekslibrisy / [druk przygotowany przez Ewę Andrysiak]. – Kalisz : TPK, 1997. – 47, [1] s.

1999

11. Praca dyplomowa licencjacka : vademecum studenta / Krzysztof Walczak ; [przy współudz. Ewy Andrysiak i Danuty Wańki]. – Kalisz : „Pro Libris–Labor”, 1999.

2002

12. Ruch bibliofilski w Kaliszu : historia i współczesność. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, 2002. – [2], 229 s. : il. – Bibliogr. s. 205–224. – Indeksy. – Sum., Zsfg. Pięćdziesiąte szóste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rec.: [Szal Bożena] (bs). Piękna książka. – (Coś na weekend) // Ziemia Kaliska. – 2002, nr 17, s. 28 Rec.: Lichański Jakub Z. Sztuka życia // Nowe Książki. – 2002, nr 10, s. 78.

2003

13. Druki kaliskie XIX i I połowy XX wieku (1800 –1945) : bibliografia / Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak, Danuta Wańka ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. – 266, [2] s. – Indeksy.
Pięćdziesiąte piąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

14. Cztery wieki drukarstwa kaliskiego : katalog wystawy druków kaliskich ; Kalisz, 26 września – 15 listopada 2003 / [oprac. Ewa Andrysiak ; red. E. Andrysiak, Krzysztof Walczak]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. – 22, [1] s.
Siedemdziesiąte czwarte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

2005

15. Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005. – 290 s. : il. Osiemdziesiąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

16. Bibliografia prasy kaliskiej 1805-2005 / oprac. E. Andrysiak, Bogumiła Celer ; [przedm. Krzysztof Walczak, E. Andrysiak] ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu.- Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005. – 138 s. – Indeksy.
Osiemdziesiąte czwarte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

2007

17. Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie 1926-1939. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007 (Kalisz : „Dangraf”). – 16o, [1] s. : il. Dziewięćdziesiąte szóste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

18. Aukcja bibliofilska Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu : katalog / katalog przygotowała Ewa Andrysiak ; [opisy bibliograficzne Katarzyna Kubiak, E. Andrysiak]. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – 38, [2] s. : il. ; 18 cm. Dwudzieste czwarte wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Sto drugie wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

2008

19. Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu 14-16 września 2007 / [oprac. Ewa Andrysiak]. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2008 (druk. 2009). – 160 s.
Współaut. Krzysztof Walczak

2009

20. W hołdzie wielkiemu Polakowi: dedykacje i wpisy na egzemplarzach z księgozbioru Alfonsa Parczewskiego / oprac. Ewa Andrysiak; red. Krzysztof Walczak. – Kalisz: Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu; Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, 2009. – 115, [1] s.: il.

2010


21. Alfons Parczewski (1849-1933). Kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileńskiej. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010. – 67, [3] s.; 19 cm. – (Kaliszanie ; nr 1).

2014

22. Józef Radwan (1858-1936). Prawnik, wydawca i działacz społeczny. –  Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014. – 76, [4] s. il. ; 19 cm. –  (Kaliszanie ; nr 9).
Współaut.: Krzysztof Walczak i Ewa Obała.

23. Jan Muszkowski – uczony i miłośnik ksiąg / Ewa Andrysiak. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, 2014. – 37, [1] s. : il. (w tym kolor.)


Artykuły i recenzje

1986

1. Słownik pracowników książki polskiej : suplement / pod red. Ireny Treichel. – Warszawa–Łódż : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 414, [2] s. – Rec. Ewa Andrysiak // „Rocznik Kaliski”. – T. 21 (1989), s. 362–365.

2. Katalogi i bibliografie. (Narodziny nowej serii) // „Rocznik Kaliski”. – T. 23 (1991) [druk] 1993, s. 173–180.

1994

3. Kaliscy bibliofile w międzywojniu // „Kalisia”. – 1994, nr 6, s. 9–10, il.

1995

4. Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 1 (1995) s. 130–134.

5. Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu 1927–1936 // „Roczniki Biblioteczne”. – R. 39 (1995), z. 1–2 s. 77–106.

6. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 1 (1995), s. 123–129.

1996

7. Z prac nad bibliografią Kalisza // „Rocznik Kaliski”. – T. 25 (1994/1995) [druk] 1996, s. 191–193

1997

8. Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 2 (1997), s. 108–110.

9. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 2 (1997), s. 108–110.

1998

10. Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 5 (1998), s. 150–152.

11. 90 lat bibliotekarstwa powszechnego w Kaliszu. Sprawozdanie z sesji naukowej //„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 5 (1998), s. 131–136. Kalisz, 10 października 1996 r.

12. Maksymilian Jasiński i jego działalność. Przyczynek do dziejów księgarstwa w Kaliszu // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 5 (1998), s. 91–102.

13. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 5 (1998), s. 147–149.

1999

14. Biurko Alfonsa Parczewskiego // „Kalisia Nowa”. – 1999, nr 1, s. 19.

15. "Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku” [Piotra Szarejko] // „Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. – Nr 5 (1999), s. 47–60.

16. „Nigdy dość się nie umiera” : [o Aleksandrze Braude] / oprac.... // „Asnykowiec” Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. – Nr 9 (1999), s. 23–24.

2000

17. Działalność wydawnicza Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”. – 2000 nr 3, s. 167–187.

18. Kledecki Zbigniew Stanisław Antoni Jerzy, lekarz chorób wewnętrznych, kardiolog, działacz społeczny i polityczny // „Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. – Nr 6 (2000), s. 79–83, il.

19. Kosiński Julian (1833–1914), chirurg // „Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. – Nr 6 (2000), s. 85–87, il.

20. Mianowski Józef (1804–1879), lekarz, społecznik, prof. Uniwersytetu Wileńskiego i Akademii Medyko–Chirurgicznej w Petersburgu, rektor Szkoły Głównej Warszawskiej // „Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. – Nr 6 (2000), s. 108–110, il.

21. Nusbaum (Nussbaum) Henryk (1849–1937), fizjolog, filozof medycyny, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Stomatologicznej, działacz społeczny // „Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. – Nr 6 (2000), s. 131–134, il.

22. Orłowski Witold Eugeniusz (1874–1966), prof. chorób wewnętrznych uniwersytetu w Kazaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego // „Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. – Nr 6 (2000), s. 135–139, il.

23. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : [spis wydawnictw] // „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”. – 2000 nr 3, s. 191–203.

2001

24. Alfons i Melania Parczewscy w świetle zachowanej korespondencji archiwum rodzinnego // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 6 (2000) [druk] 2001, s. 19–37.

25. Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 6 (2000) [druk] 2001, s. 201–203.

26. Bibliografia zawartości [„Asnykowca”] (nr 1, lipiec 1990 – nr 10, kwiecień 2000) / oprac.... // „Asnykowiec” Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. – Nr 11 (2001), s. 64–71.

27. Kalisz – miasto otwarte : mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej (Kalisz, 4–5 października 2001 r.) // „Heureka – Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”. – 2001, nr 3–4, s. 171–177.

28. Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego // „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum””. – [Nr] 10 (2001), s. 57–75

29. Stanisław Nowosielski – nauczyciel i aktor // „Asnykowiec” Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. – Nr 11 (2001), s. 50

30. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 6 (2000) [druk] 2001, s. 197–199.

31. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : [spis wydawnictw 1990–2001] // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 6 (2000) [druk 2001], [15 ]s.

2002

32. Felicja Łączkowska (1860–1932) – twórczyni biblioteki publicznej i działaczka społeczna // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum””. – [Nr] 11 (2002), s. 147–169. – Bibliogr.

33. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w latach 1987–2002 // „Heureka – Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”. – 2002, nr 3–4, s. 119–139.
Współautor: Krzysztof Walczak

34. Kamieniec Podolski – przeszłość i teraźniejszość (Kalisz, 22 listopada 2002 r.) // „Heureka – Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”. – 2002, nr 3–4, s. 141–144.

35. Lecznictwo na łamach „ABC Kaliskiego” w latach 1927–1933 : przyczynek do dziejów medycyny kaliskiej // „Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. – Nr 8 (2002), s. 41–66.

36. Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu : dwadzieścia lat działalności // „Rocznik Kaliski”. – T. 27 (2001) [druk] 2002, s. 197–202, il.

37. „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Numery 1–6. Kalisz 1995–2000 // „Rocznik Kaliski”. – T. 27 (2001) [druk] 2002, s. 169–176.

2003

38. Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 7 (2002) [druk] 2003, s. 208–211.

39. Dwa pogrzeby : w siedemdziesiątą rocznicę śmierci Alfonsa Parczewskiego // „Rocznik Kaliski”. – T. 28 (2002) [druk] 2003, s. 234–240, il.

40. Reklama książki na łamach „Sztubaka” // „Asnykowiec” Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. – Nr 13 (2003), s. 67–71, il.

41. Kalisz – miasto otwarte : mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej (Kalisz, 4–5 października 2001 r.) // // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 7 (2002) [druk] 2003, s. 192–201, fot.

42. Towarzystwo Przyjaciół Książki. Oddział w Kaliszu. Grudzień 1977 – marzec 2002 // „Przegląd Wielkopolski”. – 2003, r

43. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 7 (2002) [druk] 2003, s. 205–207.

2004

44. Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 8 (2004), s. 282–286.

45. Bratnia pomoc : działania Towarzystwa Wzajemnej Pomocy b. Wychowańców Szkół Kaliskich na rzecz młodzieży kaliskiej // „Asnykowiec” Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Ka

46. Eligiusz Kor-Walczak // „Komunikat Towarzystwa Przyjaciół Książki”. – R. 35-39, nr 78-82 (1998-2002), s. 118–120.

47. Kaliskie druki medyczne. Z okazji jubileuszu 400 lat drukarstwa kaliskiego // „Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. – Nr 9 (2003) [druk] 2004, s. 61–89, il.

48. Materiały dotyczące Alfonsa Parczewskiego w zasobie Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie //„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 8 (2004), s. 106–123.

49. Nadanie członkostwa honorowego KTPN Prof. Tadeuszowi Poklewskiemu–Koziełł // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 8 (2004), s. 275–278.

50. Oddział Kaliski TPK // „Komunikat Towarzystwa Przyjaciół Książki”. – R. 35-39, nr 78-82 (1998-2002), s. 18–23.

51. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 8 (2004), s. 279 –281.

2005

52. Bibliografia zawartości „Asnykowca” (nr 1, lipiec 1990 – nr 14, wrzesień 2004) // „Asnykowiec. Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu”. – Nr 15 (2005), s. 107-119.

53. Głos Alfonsa Parczewskiego w sprawie utworzenia województwa kaliskiego w 1928 r. // „Rocznik Kaliski”. – T. 30 (2004/2005) [druk 2005], s. 191–198 : il. 1.

54. Konferencja „Druki i drukarnie Polski prowincjonalnej. 400 lat drukarstwa kaliskiego” (Kalisz, 26-27września 2003r.) oraz wystawa „Cztery wieki drukarstwa kaliskiego” (Kalisz, 26 września – 30 listopada2003 r.) // „Heureka – Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”. – 2004/2005, s. 222-230.

55. Korespondencja z archiwum rodzinnego Alfonsa Parczewskiego : analiza zawartości. „Acta Universirtatis Lodziensis. Folia Librorum” 12 (2005) s. 105-129

2006

56. Alfons Józef Ignacy Parczewski (1849–1933) prawnik, działacz społeczny i polityczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie // „Biuletyn Szadkowski”. – T. 6 (2006), s. 7-41 : il.

57. Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 9 (2006) [druk] 2007, s. 261-263.

58. Drukarstwo kaliskie okresu międzywojennego w świetle bibliografii druków kaliskich // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 9 (2006) [druk] 2007, s. 119-132.

59. Fragmenty biblioteki Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu// ”Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” . – Nr 11 (2005; druk 2006), s. 53-59 : il.

60. Nadanie członkostwa honorowego prof. dr hab. Hannie Tadeusiewicz // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 9 (2006) [druk] 2007, s. 255-257 : fot. 1.

61. Polskie źródła do dziejów Kamieńca Podolskiego : przyczynek do bibliografii // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 9 (2006) [druk] 2007, s. 31-42.

62. W hołdzie zasłużonemu księgoznawcy // „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”. – 2006, nr 2-3 (177-178), s. 17-20 : il.
Współaut.: Krzysztof Walczak

63. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 9 (2006) [druk] 2007, s. 258-260

64. Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu // „Rocznik Kaliski”. – T. 32 (2006), s. 235-246

65. Lekarze w Kaliszu w latach 1917-1939 / „Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. – Nr 12 (2006, druk 2007), s. 125-135.

66. Niecodzienne (ko)lekcje historii : o zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu // „Kalisia Nowa”. – 2006-2007, nr 11-12-1, s. 40-41 : il

2007

67. Józef Leopold z Rzepiszewa i jego biblioteka (przyczynek do dziejów księgozbiorów ziemiańskich) / Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak // „Biuletyn Szadkowski”. – T.7 (2007), s. 77-91 : il.

68. Źródła i materiały do dziejów bitwy pod Kaliszem w 1706 roku // „Rocznik Kaliski”. – T. 33 (2007), s. 255-260.

69. Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu : katalog / Henryka Karolewska ; [przedmowa Ewa Andrysiak] ; red. Ewa Andrysiak ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – 114 s. : il. ; 21 cm. – (Katalogi i Bibliografie ; 12). – Indeksy.

2008

70. Koncepcja edycji „Album starożytności kaliskich” w świetle listu Cezarego Biernackiego do Alfonsa Parczewskiego // „Rocznik Biblioteki Narodowej”. – T. 39-40 (2008), s. 99-118 : il. Współaut.: Krzysztof Walczak

71. Przedmowa. // W: Henryka Karolewska, Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007 (Kalisz : Edytor, 2008). – S. 5-21, il.

72. Przedmowa. // W: Księgozbiór Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / [red. Bogumiła Celer ; opisy bibliograficzne Monika Polińska-Jurczak, B. Celer]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008 (Kalisz : Edytor). – S. 5-19 : il. – (Katalogi i Bibliografie ; nr 13).

73. Konferencja naukowa w 20-lecie kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Rocznik Kaliski”.- T. 34 (2008), s. 301-305, fot.

74. X Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Kaliszu 14-16 września 2007 // „Roczniki Biblioteczne” R.52 (2008), s. 258-261.

2010

75. Koncepcja edycji „Album starożytności kaliskich” w świetle listu Cezarego Biernackiego do Alfonsa Parczewskiego” // „Rocznik Biblioteki Narodowej”. – T. 39-40 (2008), s. 99-118 : il.
Współaut. Krzysztof Walczak

76. Cezary Biernacki – historyk, bibliofil i bibliograf, współpracownik redakcji Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda – jako symbol swojej epoki // „Folia Librorum”. – 2010, [T.] 15, s. 7-25.

77. Szadek i okolice w latach 1917-1918 we wspomnieniach działaczki społeczno-oświatowej Władysławy Głodowskiej-Sampolskiej // „Biuletyn Szadkowski”. – Nr 10 (2010), s. 219-230.

78. Między Asnykowcami : List Sławomira Czerwińskiego do Alfonsa Parczewskiego // „Asnykowie”. – 2010, nr 18, s. 78-81 : fot.

79. Alfons Parczewski (1849-1933). Kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileńskiej. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010. – 67, [3] s.; 19 cm. – (Kaliszanie ; nr 1).

2011

79. Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego // „Biblioteka”. – Nr 15 (2011), s. 267-277.

80. Bibliografia niemieckich wydawnictw miniaturowych // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – T. 12 (2011), s. 176-186 : il.  

81. Życie muzyczne w Szadku w latach 1844-1860 w świetle prasy // „Biuletyn Szadkowski”. – T. 11 (2011), s. 161-164 : fot.

2012

82. Szadek i ziemia Szadkowska na łamach czasopisma krajoznawczego  „Na Sieradzkich Szlakach”// „Biuletyn Szadkowski”. – T. 12 (2012), s. 181-201: fot.

2012

83. Alfons Parczewski – patron Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, rektor Wszechnicy Wileńskiej // Bliżej Biblioteki. – 2013, nr 1, s. 4-9 : fot.

84. Stefan Dybowski – bibliofil i bibliograf // Akapit. – T. 7(2012). – s. 73-78 : portr., fot.

2013


85. Alfons Parczewski – patron Książnicy Pedagogicznej, rektor Wszechnicy Wileńskiej // Bliżej Biblioteki. – 2013, nr 1, s. 4-9 : il.

2014

86. I Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „ Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji”. Kraków, 13-14 czerwca 2013 r. // Bliżej Biblioteki. – 2014, nr 1, s. 37-39 : fot.

87. XV edycja Dni Polskich w Suczawie 5-7 września 2013 r. // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2013, nr 13, s. 172-178 : fot.

88. I Kongres Towarzystw Naukowych w Warszawie 17-18 września 2013 r. // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2013, nr 13, s. 179-185 : fot.

89. Zbigniew Kledecki (1921-2014) lekarz, działacz społeczny i polityczny // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2014, nr 14, s. 227-230 : fot.

90. Nadanie członkostwa honorowego prof. dr. hab. Dzierżymirowi Jankowskiemu // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 14 (2014, druk 2015), s. 233-235, fot.

91. Zbigniew Kledecki (1921-2014), lekarz, działacz społeczny i polityczny // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 14 (2014, druk 2015), s. 227-230, fot.

2015


92. Biblioteka kanoników laterańskich regularnych w Kaliszu i jej losy po likwidacji klasztoru w 1810 r. // „Polonia Maior Orientalis” Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej. – T. 2 (2015), s. 37-48, il.

93. II Konferencja naukowa „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX w. Łódź 15-16 października 2014 r. // „Acta UniversitatisLodziensis. Folia Librorum”. – Nr 1 (20), 2015, s. 97-102

94. Konferencja naukowa „Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych w Polsce” Płock, 12-13 czerwca 2015 r. / Ewa Andrysiak, Ewa Obała// „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 15 (2015, druk 2016), s. 261-265, fot.

95. II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych” (Kraków, 12-13 czerwca 2014 r.) / Ewa Andrysiak, Ewa Obała. // „Acta UniversitatisLodziensis. Folia Librorum”. – Nr 2 (21), 2015, s.109-113.

96. Prof. Artur Kijas Honorowy Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 15 (2015, druk 2016), s. 281284, fot.

97. TEMPUS LIBRI 2014. VI międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja – Książki w przemianach czasu. ČeskýKrumlov, 23-26 października 2014 r. // „Acta UniversitatisLodziensis. Folia Librorum”. – Nr 2 (21), 2015, s. 115-124.

98. Konferencja naukowa „Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych w Polsce” Płock, 12-13 czerwca 2015 r. / Ewa Andrysiak, Ewa Obała// „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 15 (2015, druk 2016), s. 261-265, fot.

99. Prof. Artur Kijas Honorowy Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Ewa Andrysiak // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 15 (2015, druk 2016), s. 281-284, fot.

2016

100. Konferencja naukowa z okazji 2000. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Kraków, 9-10 grudnia 2015 r. / Ewa Andrysiak, Ewa Obała // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 16 (2016), s. 249-254.

101. Listy Stefana Dybowskiego o Zygfryda Gardzielewskiego / Ewa Andrysiak // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 16 (2016), s. 40-55.

102. Powinszowania dla Jana Kluczewicza. Świadectwo pamięci o nauczycielu Szkoły Kaliskiej / Ewa Andrysiak // „Asnykowiec. Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu”. – Nr 20 (2016), s. 8-12, il. 1.

103. XVII edycja Dni Polskich w Suczawie 10-12 września 2015 r. / Ewa Andrysiak // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 16 (2016), s. 242-248

104. Sprawozdanie z konferencji „Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog” (Łódź, 29-30 maja 2015 r.) / Ewa Andrysiak, Ewa Obała// „Acta UniversitatisLodziensis. Folia Librorum”. – Nr 2 (22), 2016, s. 203-208.

105. Trójgłos o kalendarzach kaliskich. Adam Chodyński – Hieronim Łopaciński – Cezary Biernacki / Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 16 (2016),
s. 11-39

106. III Międzynarodowa Konferencja Kresowa „Mit Kresów Wschodnich” w Bytomiu. 5 listopada 2015 r. / Ewa Andrysiak, Ewa Obała // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 16 (2016), s. 243-248.

Prace w wydawnictwach zbiorowych

1992

1. Katalog czasopism bibliotek Kalisza / pod red. Danuty Wańka ; [autorzy opisów Ewa Andrysiak i in.]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1992. – 327 s

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu : informator / [aut. Ewa Andrysiak i in. ; red. Danuta Wańka]. – Kalisz : PBW ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1992. – 37, [2] s. : tab.

1993

3. Bibliografia. // W: Szkoła Kaliska : dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu / pod red. Edwarda Polanowskiego. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1993. – S. 249–258.

4. Leopold Józef Antoni Kazimierz (1860–1923), ziemianin, właściciel majątku Rzepiszew, działacz oświatowy i społeczny, kolekcjoner, właściciel biblioteki. // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej : zeszyt próbny. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1993. – S. 19–20.

1995

5. Biernacki Cezary (1827–1896), historyk, archeolog, bibliofil, zbieracz książek. // W: Szkoła Kaliska : nauczyciele i wychowankowie : zestaw haseł i materiały pomocnicze / [praca pod red. Krzysztofa Walczaka]. – Kalisz : Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1995. – S. 17–18.

6. Łoś Józef (1811–1883), nauczyciel, poeta, reporter prasowy. // Tamże. – S. l8.

1996

7. Indeks nazwisk. // W: Księga kaliska : w stulecie urodzin Marii Dąbrowskiej / [kom. red. Tadeusz Drewnowski, Zdzisław Libera, Elżbieta Steczek–Czerniawska]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996. – S. 245–254.

1998

8. Biernacki Cezary (Cezariusz) Augustyn Ludwik (1827–1896), historyk, archeolog, bibliofil, bibliograf, zbieracz książek. // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej : ziemi kaliskiej : [a–z]. T. 1 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998. – S. 42–43.

9. Brokmanowa Melania z d. Mamroth (1884–1958), dr filozofii, nauczycielka, działaczka społeczna i oświatowa. // Tamże. – S. 54.

10. Charszewski Zygmunt Henryk (1879–1958), nauczyciel, działacz oświatowy, bibliotekarz, członek PPS. // Tamże. – S. 61–62.

11. Dybowski Stefan (1903–1970), nauczyciel, bibliofil, działacz społeczny, polityczny i oświatowy, wydawca. // Tamże. – S. 86–87.

12. Kraucki Mieczysław (1891–1935), właściciel księgarni, dziennikarz, wydawca. // Tamże. – S. 161–162.

13. Kwiatkowski Władysław (1903–1984), nauczyciel, bibliofil, działacz społeczny. // Tamże. – S. 168.

14. Leopold Józef Antoni Kazimierz (1860–1923), ziemianin, właściciel majątku Rzepiszew, działacz oświatowy i społeczny, kolekcjoner, właściciel biblioteki. // Tamże. – S. 171–172.

15. Łączkowska Zadora Felicja (1860–1932), nauczycielka, działaczka społeczna i oświatowa.// Tamże. – S. 184–185.

16. Sobczyński Jan Nepomucen (1861–1942), ksiądz, działacz społeczny, historyk, bibliofil, właściciel biblioteki. // Tamże. – S. 260–261

17. Zbierski Teodor (1923–1987), nauczyciel, bibliolog. // Tamże. – S. 304.

18. Zdzienicki Siekiel Mieczysław (1892– ?), adwokat, działacz społeczny, bibliofil. // Tamże. – S. 305.

19. Absolwenci szkoły w latach 1854–1903, 1929 : [wykazy absolwentów]. // W: Szkoła Kaliska : I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu : nauczyciele i wychowankowie / pod red. Krzysztofa Walczaka. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998. – S. 205–210, 212.

20. Balczewski Ksawery (1829–1889), nauczyciel. // Tamże. – S. 23–24.

21. Balukiewicz Józef (1831–1907), artysta malarz, nauczyciel. // Tamże. – S. 24–25.

22. Barcikowski Stanisław (ok. 1832–po 1897), artysta malarz, rysownik. // Tamże. – S. 25–26.

23. Basiński Stanisław (ok. 1851–data śm. nieznana), inżynier. // Tamże. – S. 26.

24. Bertelmann August (daty ur. i śm. nieznane – XIX w.), artysta malarz.// Tamże. – S. 29–30.

25. Bieniecki Witold (1880–1932), inżynier komunikacji, prezes Dyrekcji Warszawskiej Polskich Kolei Państwowych. // Tamże. – S. 31.

26. Biernacki Cezary (Cezariusz) Augustyn Ludwik (1827–1896), historyk, archeolog, bibliofil, bibliograf, zbieracz książek.// Tamże. – S. 33–34.

27. Biernacki Julian (ok. 1863–data śm. nieznana), dentysta, dziennikarz, założyciel Towarzystwa b. Wychowańców Szkół Średnich Kaliskich. // Tamże.– S. 34–35.

28. Bohowicz Władysław (1860?–1918), notariusz, działacz społeczny. // Tamże.– S. 36–37.

29. Brokmanowa Melania (1884–1958), doktor filozofii i ekonomii politycznej, nauczycielka, działaczka społeczna i oświatowa, bibliofil. // Tamże.– S. 38.

30. Chrzanowski Zenon (1877–1918), budowniczy artysta. // Tamże.– S. 45.

31. Czapski Kazimierz (1875–1952), prawnik, działacz społeczny. // Tamże.– S. 46–47.

32. Czarny Jan (1918–1985), poeta, satyryk, prozaik. // Tamże.– S. 47–48.

33. Czerwiński Sławomir (1885–1931), uczestnik strajku 1905 r., minister. // Tamże. – S. 48–49.

34. Daum Henryk (1862–data śm. nieznana), działacz socjalistyczny. // Tamże. – S. 49–50.

35. Daum Ignacy (Izaak), pseud. Michał, Zygmunt (1869–1932), lekarz, działacz niepodległościowy. // Tamże. – S. 50.

36. Dobrowolski Adam (1860–1921), literat, krytyk teatralny, dziennikarz. // Tamże. – S. 51–52.

37. Dreszer Alfred Edward (1903–1995), adwokat. // Tamże.– S. 54–55.

38. Dzierżawski Bolesław Piotr (1860–1907), chirurg, stomatolog, dziennikarz. // Tamże. – S. 57–58.

39. Dzierżyński Sulima Zygmunt, pseud. Drab (1881–1932), nauczyciel. // Tamże. – S. 58–59.

40. Fiszer Edward, krypt. E.F. (1916–1972), poeta. // Tamże.– S. 62–63.

41. Fulman Marian Leon (1866–1945), biskup lubelski. // Tamże. – S. 63–64.

42. Gałczyński Bronisław (1846–1918), powstaniec 1863 r., przyrodnik, nauczyciel. // Tamże.– S. 64–65.

43. Gałczyński Ryszard Jan Kanty (1875–1945), prawnik, dyrektor teatru. // Tamże. – S. 65.

44. Górzyński (Gurzyński) Władysław (1856–1920), ksiądz, historyk sztuki. // Tamże. – S. 71–72.

45. Guranowski Ludwik (1853–1926), lekarz laryngolog. // Tamże. – S. 74–75.

46. Hindemith Alfons Bronisław, znany z drugiego imienia (1859–1909), adwokat, naczelnik straży ogniowej. // Tamże. – S. 79.

47. Idzikowski Edmund, pseud. Edmund Prosna (1850–1894), adwokat, publicysta, literat. // Tamże. – S. 80–81.

48. Idzikowski Józef (1866–1918), lekarz, publicysta. // Tamże. – S. 81.

49. Jakubowski Jan (1801–po 1857), prawnik, nauczyciel. // Tamże. – S. 82.

50. Jażdżewski Stefan (1808–1864), żołnierz, dziennikarz. // Tamże. – S. 84.

51. Kiersnowski Marek (1929–1994), inżynier geodeta, działacz niepodległościowy, społeczny i samorządowy. // Tamże. – S. 88.

52. Kokowski Włodzimierz (Władysław, Wacław) h. Korab (zm. 1926), nauczyciel, polonista, dyrektor Szkoły Handlowej w Kaliszu, autor podręczników. // Tamże. – S. 93–94.

53. Kowalkiewicz Leszek, pseud. szkolny Murzyn (1931–1994), chemik.// Tamże.– S. 99.

54. Kożuchowski Telesfor (1861–1928), adwokat, działacz społeczny. // Tamże. – S. 100–101.

55. Krause (Krauze) Ludwik (1856–1922), chirurg. // Tamże. – S. 101.

56. Kroplewski August (ur. ok. 1810–?), działacz Auski, uczestnik powstania 1831, poeta. // Tamże. – S.101–102.

57. Leń Mieczysław (1928–1979), nauczyciel, dziennikarz. // Tamże. – S. 108.

58. Leszczyński Andrzej h. Wieniawa (ok. 1608–1658), kanclerz koronny, prymas. // Tamże. – S. 108–109.

59. Lisiecki Józef (1803–1872), ksiądz, kapelan powstania 1831, uczestnik powstania 1863. // Tamże. – S. 112–113.

60. Łoś–Bielicki Józef (1811–1883), nauczyciel, poeta, reporter prasowy. // Tamże. – S. 117–118.

61. Malanowski Tadeusz (1888–1968), rzemieślnik, działacz społeczny, miłośnik przeszłości Kalisza. // Tamże. – S. 122.

62. Marks Krzysztof Hubert, pseud. Jan Nadel (1946–1984), plastyk.// Tamże. – S. 123–124.

63. Masłowski Stanisław (1853–1926), malarz, rysownik. // Tamże. – S. 124–125.

64. Merkel Jan (1876?–1909), artysta malarz. // Tamże. – S. 127.

65. Michalski Mieczysław (1887–1935), uczestnik strajku szkolnego, nauczyciel, działacz PPS. // Tamże. – S. 130.

66. Miłkowski Julian Karol Franciszek (1829–1878), literat, tłumacz, nauczyciel, dziennikarz. // Tamże. – S. 131–132.

67. Miłobędzki Tadeusz Benon (1873–1959), chemik, profesor, dydaktyk. // Tamże. – S. 132–133.

68. Młynarski Wincenty (1870–1932), prawnik, prezes sądu, działacz społeczny. // Tamże. – S. 134–135.

69. Nowodworski Michał (1831–1896), biskup płocki, wydawca Encyklopedii Kościelnej. // Tamże. – S. 142–143.

70. Nowosielski Stanisław, pseud. Joga (1895–?), prof. gimnazjum, polonista. // Tamże. – S. 143

71. Orzeł Stanisław (1874?–1935), dyrektor Banku Ziemi Kaliskiej. // Tamże. – S. 145–146.

72. Owczarek Wojciech Stanisław (1875–1938), biskup pomocniczy włocławski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. // Tamże. – S. 147–148.

73. Pacholski Stanisław, pseud. Zeus (Cojs) (1884–1945), nauczyciel, dyrektor gimnazjum. // Tamże. – S. 148–149.

74. Piaszczyński Józef (1853–1899), lekarz okulista w Warszawie. // Tamże. – S. 153–154.

75. Piątkowski Stanisław (1914–1988), ortopeda, traumatolog. // Tamże. – S. 154–155.

76. Pik Aleksander Oswald (1873–1943), prawnik, generał brygady WP. // Tamże. – S. 157.

77. Przybylski (Rohfleisch) Ignacy (1770–1838), ksiądz, nauczyciel, rektor szkół wojewódzkich. // Tamże. – S. 160–161.

78. Samosiuk Zygmunt (1939–1983), operator filmowy. // Tamże. – S. 170–171.

79. Sarnecki Antoni, pseud. Antek z Koła (1828–1890), urzędnik, poeta, publicysta, żołnierz. // Tamże. – S. 171–172.

80. Schabowski Jan (1933–1995), ksiądz. // Tamże. – S. 172–173.

81. Sękowski Karol (?–przed 1923), poeta. // Tamże. – S. 173.

82. Smogorzewski Cezary (1871–1922), działacz niepodległościowy, prawnik. // Tamże. – S. 174.

83. Szczucki Adam (1804?–1873), powstaniec 1831 r., prawnik. // Tamże. – S. 181.

84. Szlagowski Antoni Władysław (1864–1956), biskup sufragan warszawski, kaznodzieja. // Tamże. – S. 182–183.

85. Tęsiorowski Jan (1915–1985), ekonomista. // Tamże. – S. 185.

86. Tęsiorowski Jerzy (1915–1991), żołnierz AK, wojskowy. // Tamże. – S. 185.

87. Walter Jan (1934–1995), ksiądz. // Tamże. – S. 191.

88. Wanat Andrzej (1942–1996), krytyk teatralny, redaktor „Teatru”, pedagog. // Tamże. – S. 191–192.

89. Witkowski Kazimierz, pseud. Kazimierz Nowina, Ryś (1852–1892), publicysta, literat, redaktor „Kaliszanina”, działacz społeczny. // Tamże. – S. 196.

90. Wyganowski Włodzimierz (1867 lub 1868–1932), prawnik, redaktor, minister sprawiedliwości w rządzie Grabskiego, sędzia. // Tamże. – S. 198–199.

91. Zanożyński Zygmunt (1852–1875), redaktor, wydawca. // Tamże. – S. 201–202.

92. Zawisza Artur Czarny (1808–1833), powstaniec, działacz narodowy, uczestnik wyprawy Zaliwskiego. // Tamże. – S. 203–204.

1999

93. Absolwentki szkoły w latach 1871–1939 : [wykazy uczennic]. // W: Szkoła dwojga imion : dzieje Gimnazjum i Liceum Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika w Kaliszu / pod red. Krzysztofa Walczaka. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 238–251.

94. Bibliografia. // Tamże. – S. 305–317.

95. III Liceum Ogólnokształcące [w Kaliszu 1945–1971 : szkoła i jej kształt materialny]. // Tamże. – S. 71–146 (m.in. o księgozbiorze)
Współautor: Sławomir Przygodzki

2000

96. Dybowski Stefan (31 VIII 1903 Kleczew, pow. Konin – 20 X 1970 Warszawa) nauczyciel, bibliofil, działacz społeczny i polityczny. // W: Słownik pracowników książki polskiej : suplement II / pod red. Hanny Tadeusiewicz ; z udziałem Bogumiła Karkowskiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; t. 39). – S. 43.

97. Jasiński Maksymilian (4 X 1880 w. Grzymiszew, gm. Tuliszków – po VI 1949 Kalisz?) księgarz. // Tamże. – S. 69–70.

98 Kraucki Mieczysław (1891–VIII 1935) dziennikarz, właściciel księgarni, wydawca. // Tamże. – S. 86.

99. Kwiatkowski Władysław (1 IV 1903 Kalisz – 1984 Warszawa) nauczyciel, bibliofil, działacz społeczny. // Tamże. – S. 93.

100. Leopold Józef Antoni Kazimierz (1860 w. Szadkowice, pow. Sieradz – 28 II 1923 w. Rzepiszew, pow. Sieradz), ziemianin, działacz oświatowy i społeczny, zbieracz książek. // Tamże. – S. 96.

101. Stefański Kazimierz (14 II 1870 Kalisz – 1943 Warszawa) numizmatyk, historyk, zbieracz książek. // Tamże. – S. 152.
2
102. Zbierski Teodor (1 IV 1923 Bydgoszcz – 3 II 1987 Wrocław) nauczyciel, bibliolog. // Tamże. – S. 185–186.

103. Zdzienicki Siekiel Mieczysław (ur. 15 II 1892 – data śmierci nieznana) adwokat, działacz społeczny, bibliofil. // Tamże. – S. 186.

2001

104. Władysława Kościelniaka po bibliofilstwie peregrynacje. // W: Władysław Kościelniak : portret artysty grafika i komilitona w bibliofilstwie / [według koncepcji redakcyjnej E. Andrysiak]. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2001. – S. 4–12.

2002

105. Dobrowolski Adam (1860–1921), krytyk teatralny i literacki, dziennikarz. // W: Słownik badaczy literatury polskiej. T. 5 / red. Jerzy Starnawski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. – S. 85–87.

106. Kwiatkowski Władysław (1902–1981), nauczyciel, regionalista, bibliofil. // W: Słownik badaczy literatury polskiej. T. 5... – S. 177–178.

107. Kledecki Zbigniew Stanisław Antoni Jerzy, lekarz chorób wewnętrznych, kardiolog, działacz społeczny i polityczny. // W: 125 lat Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1877–2002 : księga pamiątkowa / [red. Z. Kledecki]. – Kalisz : KTL, 2002. – S. 159–163, il.

108. Kosiński Julian (1833–1914), chirurg. // W: Tamże. – S. 165–167, il.

109. Mianowski Józef (1804–1879), lekarz, społecznik, prof. Uniwersytetu Wileńskiego i Akademii Medyko–Chirurgicznej w Petersburgu, rektor Szkoły Głównej Warszawskiej. // W: Tamże.– S. 187–189, il.

110. Nusbaum (Nussbaum) Henryk (1849–1937), fizjolog, filozof medycyny, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Stomatologicznej, działacz społeczny. // W: Tamże. – S. 210–213, il.

111. Orłowski Witold Eugeniusz (1874–1966), prof. chorób wewnętrznych uniwersytetu w Kazaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. // W: Tamże. – S. 214–218, il.

2003

112. Antoni Sujkowski (1867 –1941), geograf, dyrektor Szkoły Handlowej w Kaliszu (1906 –1907), profesor geografii w SGH w Warszawie. // W: Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika” : szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu / [red. Ewa Andrysiak, Włodzimierz Mikołajczyk]. – Kalisz : Koło Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych ; Fundacja Przyjaciół Kalisza, 2003. – S. 5–8, il. – Bibliogr.

113. Włodzimierz (Władysław, Wacław) Kokowski h. Korab (zm. 1926), nauczyciel, polonista, dyrektor Szkoły Handlowej w Kaliszu (1907 –1913), autor podręczników. // W: : Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”.... – S. 9–12, il. – Bibliogr.

114. Jan Zydler (1867–1934), matematyk, dyrektor Szkoły Handlowej w Kaliszu (1913–1914). // : Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”... – S. 13 –14. – Bibliogr.

115. Konstanty Bzowski, dyrektor Szkoły Handlowej w Kaliszu (1915–1918), przewodnik turystyczny. // : Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”... – S. 15–17, il. – Bibliogr.

116. Jan Bański , dyrektor Szkoły Handlowej w Kaliszu (1920–1923). // : Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”... – S. 18–19. – Bibliogr.

117. Adam Sznajder (1876–1933), dyrektor Szkoły Handlowej TNSW w Kaliszu (1923–1933). // : Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”... – S. 20, il.

118. Lech Piechowiak (1924–1989), dyrektor szkoły (1953–1981). // : Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”... – S. 27–28, fot. – Bibliogr.

119. Andrzejewski Czesław (1900–1962), adwokat, działacz społeczny. // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 2 / red. Danuta Wańka. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. – S. 27–28.

120. Bohowicz Władysław (1860?–1918), notariusz, działacz społeczny. // Tamże. – S. 41–42.

121. Bojnarowska Irena (1910–2001), nauczycielka. // Tamże. – S. 44.

122. Bruśnicki Feliks (daty ur. i śm. nieznane), notariusz. // Tamże. – S. 47.

123. Celiński Antoni Mysław h. Zaremba (ok. 1818–1890), ziemianin, wł. dóbr cekowskich, zbieracz książek. // Tamże. – S. 49–50.

124. Dobrowolska Stanisława (1869–1952), aktorka, śpiewaczka, prof. śpiewu. // Tamże. – S. 58.
125.
Dobrzyńska–Rybicka Ludwika Izabela (1868–1958), bibliotekarka, filozof, działaczka społeczna. // Tamże. – S. 58 –59.

126. Dzierżyński Sulima Zygmunt (1881–1932), nauczyciel, krytyk teatralny. // Tamże. – S. 62.

127. Gałczyńska Maria (1857 –1930), właścicielka księgarni, działaczka społeczna i kulturalna. //Tamże. – S. 72 –73.
Współautor: Krzysztof Walczak.

128. Jasiński Maksymilian (1880–poVI 1949), księgarz. // Tamże. – S. 92–93.

129. Kokowski Włodzimierz [Władysław, Wacław] h. Korab (?–zm. 1926), nauczyciel, polonista, dyr. Szkoły Handlowej w Kaliszu (1907–13), aut. podręczników. // Tamże. – S. 106–107.

130. Kożuchowska Halina z d. Cytwic (?–1921), działaczka społeczna i oświatowa, filantropka zw. „jałmużnicą”. // Tamże. – S. 121–122.

131. Leń Mieczysław (1928 –1979), nauczyciel, dziennikarz, krytyk teatralny. // Tamże. – S. 132–133.

132. Marks Krzysztof Hubert (1946–1984), plastyk. // Tamże. – S. 136 –137.

133. Młynarski Wincenty (1870 –1932), prawnik, prezes sądu, działacz społeczny. // Tamże. – S. 146 –147.

134. Nowosielski Stanisław, pseud. Joga (1895–1972), prof. gimnazjum., polonista, aktor. // Tamże. – S. 161–161.

135. Parczewska Aleksandra Barbara (1822–1895), działaczka społeczna. // Tamże. – S. 167 –168.
Współautor: Krzysztof Walczak.

136. Przybylski (Rohfleisch) Ignacy (1770–1838), ks., nauczyciel, rektor szkół wojewódzkich. // Tamże. – S. 183.

137. Stefański Kazimierz (1870–1943), numizmatyk, historyk, zbieracz książek. // Tamże. – S. 208 –209.

138. Sujkowski Antoni (1867–1941), geograf, dyr. Szkoły Handlowej w Kaliszu (1906–1907), prof. geografii w SGH w Warszawie. // Tamże. – S. 210–211.

139. Tripplin Teodor (1813–1881), dr med., powstaniec 1830–31, aut. pamiętników i wspomnień z podróży, powieściopisarz, podróżnik. // Tamże. – S. 230–231.

140. Wanat Andrzej (1942–1996), krytyk teatralny, red. „Teatru”, pedagog. // Tamże. – S. 232 –233.

141. Dzierżyński Sulima Zygmunt (1881–1932), nauczyciel, krytyk teatralny. W: Słownik badaczy literatury polskiej. T. 6 / red. Jerzy Starnawski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. – 63–63.

142. Leń Mieczysław (1928–1979), nauczyciel, dziennikarz, krytyk teatralny. W: Tamże. – S. 162–164.

143. Wanat Andrzej (1941–1996), krytyk teatralny, redaktor „Teatru”, pedagog. W: Tamże. – S. 318 –322.
2006

144. Księgozbiory mniejszości narodowych w Kaliszu do 1939 roku. W: Kalisz – miasto otwarte : mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej / pod red. Krzysztofa Walczaka i Ewy Andrysiak. – Kalisz 2006. – S. 124-130.

145. Balukiewicz Józef Tadeusz (1831-1907), art. malarz, nauczyciel.// W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. Danuty Wańki. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – S. 59-60;

146. Czapski Kazimierz (1875-1952), prawnik, działacz społeczny. // Tamże. – S. 97.

147. Czerwiński Sławomir (1885-1931), uczestnik strajku 1905, pedagog, działacz społeczny i oświatowy, minister WRiOP. // Tamże. – S. 100-101.

148. Dobrowolski Adam, krypt. i pseud. A, (a.d.), A.D., ad., Ad.D., Ad. Dob., Adam D., Autor Do starego pokolenia, Blanca, D., dob., (1860-1921), krytyk teatralny i literacki, dziennikarz. // Tamże. – S. 110

149. Fiszer Edward, krypt. E.F. (1916-1972), poeta, autor słuchowisk, piosenek, librecista. // Tamże. – S. 134-135. Współaut.: Elżbieta Steczek-Czerniawska

150. Górzyński Władysław (1856-1920), ksiądz, prof. Seminarium Duchownego we Włocławku, historyk sztuki. // Tamże. – S. 148-149.

151. Hindemith Alfons Bronisław, znany z drugiego imienia (1859-1909), adwokat, naczelnik straży ogniowej. // Tamże. – S. 161.

152. Kaliniewicz Stanisław Zbigniew (1893-1943), lekarz, dr med., dyrektor szpitala. // Tamże. – S. 192-193.

153. Kaszyński Stanisław, pseud. i krypt. Stanisław Christian, S.K. (1927-1988), historyk teatru, krytyk, poeta, tłumacz, prof. uniwersytetu, historyk teatrów kaliskich. // Tamże. – S. 200-201.

154. Kożuchowski Telesfor (1861-1928), adwokat, działacz społeczny. // Tamże. – S. 224;

155. Lisiecki Andrzej h. Dryja (ok. 1576-1639), prawnik, właściciel i ofiarodawca księgozbioru. // Tamże. – S. 247-248.

156. Miłkowski Julian Karol Franciszek, pseud. Stach Sandomierzak (1829-1878), literat, tłumacz, nauczyciel, redaktor, dziennikarz. // Tamże. – S. 280

157. Miłobędzki Tadeusz Benon (1873-1959), chemik, prof., dydaktyk. . // Tamże. – S. 281-282.

158. Młynarski Tomasz (1897-1923), żołnierz, kawaler Orderu Virtuti Militari, prezes Akademickiego Koła Kaliszan. // Tamże. – S. 283.

159. Mrowiński-Jelita Zygmunt (?-1929), właściciel składu aptecznego, komendant straży pożarnej w Kaliszu, działacz społeczny. . // Tamże. – S. 290.

160. Mystkowski Kazimierz (1871-1935), przemysłowiec, właściciel fabryki pieczywa cukierniczego, poseł II RP, działacz społeczny. // Tamże. – S. 290-291. Współautor: Jarosław Dolat

161. Olszewski Bronisław (1859-1931), inż., właściciel zakładu leczniczego, dyrektor Gazowni Miejskiej w Kaliszu. . // Tamże. – S. 302.

162. Sikorski Edmund (1876?-1930), rejent (notariusz), obywatel ziemski i miasta Kalisza, działacz społeczny. // Tamże. – S. 372;

163. Szaniawski Józef Gabriel (1805-1879), archiwista, historyk. // Tamże. – S. 392-393.

164. Witkowski Kazimierz, pseud. Kazimierz Nowina, Ryś (1852-1892), publicysta, literat, redaktor „Kaliszanina”, działacz społeczny. // Tamże. – S. 446-447.

165. Zawadzki Daniel Oktawiusz (1851-?), adwokat, działacz społeczny. // Tamże. – S. 453.

166. Wydawnictwa bibliograficzne jako forma ochrony dorobku piśmienniczego. // W: Książka ponad podziałami : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 16-18 listopada 2004 r. / red. A. Krawczyk. – Lublin 2007. – S. 105-112.

167. Kolekcje historyczne w bibliotekach pedagogicznych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu // W: Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : materiały konferencji naukowej Kalisz 11-12 maja 2006 / pod red. Danuty Wańki; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : KTPN, 2008. – S. 125-133.

2008

168. Artysta grafik Władysław Kościelniak. // W: Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika” : szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2 / [zespół red. Ewa Andrysiak, Tadeusz Krokos, Halina Pawlak ; aut. E. Andrysiak i in.]. – Kalisz, 2008. – S. 83-88, il.

169. Dzieje biblioteki konwentu OO. Franciszkanów w Kaliszu . do kasaty klasztoru w 1902 roku. // W: Franciszkanie kaliscy w ciągu wieków 1257-2007 / pod red. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego i Gerarda Kucharskiego. – Kalisz : Edytor, 2008. – S. 159-170. Współaut.: Krzysztof Walczak

170. Kolekcje historyczne w bibliotekach pedagogicznych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. W: Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : materiały konferencji naukowej Kalisz 11-12 maja 2006 / pod red. Danuty Wańki. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. – S. 125-133.

171. Szkolnictwo handlowe i ekonomiczne w Kaliszu : kronika dziejów, czyli Historia w pigułce. // W: Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika” : szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2 / [zespół redakcyjny Ewa Andrysiak, Tadeusz Krokos, Halina Pawlak ; aut. E. Andrysiak i in.]. – Kalisz, 2008. – S. 7-50.

172. Tomasz Młynarski kawaler Orderu Virtuti Militari. // W: Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika” : szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2 / [zespół redakcyjny Ewa Andrysiak, Tadeusz Krokos, Halina Pawlak ; aut. E. Andrysiak i in.]. – Kalisz, 2008. – S. 65-66.

173. Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. W: Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce : w dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kalisz, 16 -17 listopada 2007 / pod red. Danuty Wańki. – Kalisz : KTPN, 2008. – S. 211-220

2009

174. Bibliografia regionalna i lokalna w działaniach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Stan prac i zamierzenia. W: Rola bibliotek w lokalnej przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej / red. nauk. Ewelina Poniedziałek. – Poznań; Kalisz; Konin: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno Artystyczny; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2009. – S. 144-156.

2010

175. Ałaszewska Barbara Maria Maria (19 II 1930 Kalisz – 3 IV 2003 tamże), nauczycielka, bibliotekarka, bibliograf. // W: Słownik pracowników książki polskiej : suplement III / pod red. H. Tadeusiewicz : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Łódzki. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 121). – S. 8.

176. Modl Ernest Johann August (6 IV 1794 Poznań – 4 V 1860 Kalisz), pastor, właściciel księgozbioru. // W: Tamże.– S. – S. 194-195.

177. Gorczyczewski Jan Onufry (9 VI 1751 Lidzbark Welski – 8 X 1823 Poznań), ksiądz, poeta, tłumacz, właściciel biblioteki. // W: Tamże. – S. 93-94 (współaut.: Krzysztof Walczak).

178. List Julii Dickstein do Alfonsa Parczewskiego : przyczynek do kontaktów polsko-łużyckich. W: Miscelanea (między–) kulturowe : refleksje, porównania, zbliżenia literackie / pod red. E. Poniedziałek i S. Kowalskiej. – Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny [w Kaliszu], 2010. – S. 122-131.

179. Alfons Parczewski i jego działalność w petersburskiej Dumie Państwowej (1906-1914). // W: Studia z dziejów Europy Wschodniej : Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Grzegorza Błaszczyka i Piotra Kraszewskiego. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010. – S. 289-308

2011

180. „Mały skarbczyk porad życiowych” – seria poradników o miłości i innych sprawach zwyczajnych. // W : Miłość niejedno ma imię : studium monograficzne / pod red. Waldemara Żarskiego i Bogumiły Staniów ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie. – Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, 2011. – S. 7-16 : il.

181. Bibliografia Kalisza. Dzieje, stan prac i zamierzenia. // W: Książka, Biblioteka, Informacja : miedzy podziałami a wspólnotą II / pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Izabeli Krasińskiej, Moniki Olczak-Kardas. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2011. – S. 149-164.

2013

182. Feliks Karśnicki – ziemianin i działacz społeczno-polityczny. // W: „Merkury” : jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Kaliskich w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r. / red. Ewa Andrysiak. – Kalisz, 2013. - S. 89-91 : fot.

183. Mieczysław Kościelniak – uczeń Gimnazjum Humanistycznego, absolwent Szkoły Handlowej. // W: „Merkury” : jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Kaliskich w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r. / red. Ewa Andrysiak. – Kalisz, 2013. - S. 85- 88: fot.

184. Pisma szkolne „Ekonomika”. // W: „Merkury” : jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Kaliskich w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r. / red. Ewa Andrysiak. – Kalisz, 2013. – S. 53- 63.

185. Władysława Kościelniaka wędrówki po Kaliszu. // W: „Merkury” : jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Kaliskich w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r. / red. Ewa Andrysiak. – Kalisz, 2013. - S. 92-96 : rys.

186. Założyciele kaliskiej Szkoły Handlowej z 1904 r. // W: „Merkury” : jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Kaliskich w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r. / red. Ewa Andrysiak. – Kalisz, 2013. - S. 19-22.

187. Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego  w Kaliszu jako instytucja nauki. // Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : funkcje i wyzwania w XXI w. / red. nauk. Stanisław Skórka ; współaut. Ewa Piotrowska. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. – S. 107-117.
Współaut. Krzysztof Walczak

2014


188. Biblioteki polskie w Rumunii w świetle pracy Edwarda Chwalewika „Zbiory polskie”/ Ewa Andrysiak. // W: Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych / opracowanie, korekta i tłumaczenia StanislavaIachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru. – Suceava : Związek Polaków w Rumunii, 2014. – S. 377-390 : il.
Także: [online], dostępny w Internecie:http://www.dompolski.ro/wp-content/uploads/2014/09/2014.pdf

189. Maszynopis ostatniej pracy Jana Muszkowskiego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu/ Ewa Andrysiak. // W: Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje. – Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; SBP, 2014. – s. 137-148, il. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 150). - – ISBN UŁ 978-83-7969-112-8  ISBN SBP 978-83-64203-31-2

190. Produkcja wydawnicza i drukarska na rzecz oświaty w świetle bibliografii „Druki kaliskie XIX i pierwszej połowy XX wieku”/ Ewa Andrysiak. // W: Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – S. 155-173.– ISBN 978-83-7969-144-9

2015


191. Das Buch der slawichenVölkerimLeben und Werk von AlfonsParczewski/EwaAndrysiak. // “Opera Romanica”. – [T.] 16, 20015, s. 244-254, il. [online], dostępny w Internecie: http://www.ff.jcu.cz/documents/10832/171099/OR16+text/021da0e1-665a-407b-a378-028b79f28720
ISBN ISBN 978-80-7394-542-8
Das Buch der slawichen Völker im Leben und Werk von Alfons Parczewski/ Ewa Andrysiak.

192. Książka, biblioteka i prasa w Rumunii w świetle polskiej bibliografii lat 1990-2013/ Ewa Andrysiak. // W: Polska i Rumunia : wspólnie – obok – blisko = Polonia şiRomaânia : împreună – alături - aproape / opracowanie redakcyjne i korekta StanislavaIachimovschi, Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru. – Suceava : Związek Polaków w Rumunii = UniuneaPolonezilordin Romania, 2015. – S. 315-331. – ISBN 978-973-0-19878-2
Także: [online], dostępny w Internecie:
http://www.dompolski.ro/wp-content/uploads/2015/09/2015.pdf

193. Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna w latach międzywojennych / Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak. // W: Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-2014 : monografia / pod red.  Tadeusza Olejnika, Krzysztofa Walczaka. – Kalisz : OSP, 2015. – S. 173-250, il. – ISBN 978-83-940309-0-2

194. Ochotnicza Straż Pożarna w czasie I wojny światowej / E. Andrysiak, Krzysztof Walczak. // W: Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-2014 : monografia / pod red.  Tadeusza Olejnika, Krzysztofa Walczaka. – Kalisz : OSP, 2015. – S. 163-172, il. – ISBN 978-83-940309-0-2

195. Literatura [OSP w Kaliszu] / oprac. Ewa Andrysiak. // W: Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-2014 : monografia / pod red. Tadeusza Olejnika, Krzysztofa Walczaka. – Kalisz : OSP, 2015. – S. 551-566. - ISBN 978-83-940309-0-2

196. Księgozbiory historyczne w zasobach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu/ Ewa Andrysiak.// W: Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. – S. 49-65. – (Forum Bibliotek Pedagogicznych ; nr 2). – ISBN 978-83-7271-933-1

197. Księgozbiory regionalnych towarzystw naukowych i ich znaczenie dla społecznego ruchu naukowego / Krzysztof Walczak, Ewa Andrysiak. // W: Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych w Polsce / pod red. nauk. Zbigniewa Kruszewskiego. – Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2015. – S. 255-273. – ISBN 978-83-63305-21-5

2016


198. Kaliskie „piątki literackie” jako przejaw ruchu emancypacyjnego kobiet (koniec XIX – początek XX wieku) / Ewa Andrysiak, Henryka Karolewska. // W: Obywatelki na obcasach : kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w. T. 2 / red. Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor. – Radzymin-Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2016. – S. 237-261, bibliogr. – ISBN 978-83-60748-87-9

199. Książka i prasa na łamach „Kalendarza Informatora na Województwo Łódzkie” jako element systemu komunikacji społecznej okresu międzywojennego / Ewa Andrysiak. // W: Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej / pod red. Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej-Giertych. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – S. 237-253, il.

200. Bibliografia prac profesora Krzysztofa Walczaka / oprac. Ewa Andrysiak. // W: Region i książka : szkice z dziejów książki regionalnej / pod red. E. Andrysiak, Elżbiety Steczek-Czerniawskiej. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. – S. 329-344. ISBN 978-83-6269-46-0

201. Gall Iwo (1 IV 1890 Kraków – 12 II 1959 tamże), scenograf, malarz, reżyser teatralny, pedagog, dyrektor teatrów, bibliofil, twórca ekslibrisów / Ewa Andrysiak. // W: Słownik pracowników książki polskiej : suplement IV / pod red. M. Rzadkowolskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Łódzki. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. –S. 65. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 171). – ISBN 978-83-64203-74-9

202. Kalendarze dla Polaków w Rumunii w świetle źródeł bibliograficznych / Ewa Andrysiak. // W: Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich = Aspecteleistoriceşiculturale ale relațiilorpolono-române / opracowanie redakcyjne Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru. – Suceava : Związek Polaków w Rumunii = UniuneaPolonezilordin Romania, 2016. – S. 320-335, il., bibliogr. – ISBN 978-973-0-22316-3

203. Kalendarz na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu” (1907-1911) jako przykład inicjatywy edytorskiej wspierającej szkolnictwo polskie w latach zaborów / Ewa Andrysiak. // W: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 53-69. – ISBN 978-83-8088-112-9

204. Kledecki Zbigniew (15 XI 1921 Poznań – 12 X 2014 Kalisz), lekarz, działacz społeczny i polityczny, organizator biblioteki lekarskiej, właściciel biblioteki / Ewa Andrysiak. // W: Słownik pracowników książki polskiej : suplement IV / pod red. M. Rzadkowolskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Łódzki. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. –S. 110. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 171). – ISBN 978-83-64203-74-9

205. Kościelniak Mieczysław (29 I 1912 Kalisz – 5 III 1993 Słupsk), grafik, rysownik, malarz, ilustrator / Ewa Andrysiak. // W: Słownik pracowników książki polskiej : suplement IV / pod red. M. Rzadkowolskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Łódzki. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. –S. 123-125. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 171). – ISBN 978-83-64203-74-9

206. Kościelniak Władysław (21 IX 1916 Kalisz – 13 XI 2015 tamże), grafik, rysownik, ilustrator, publicysta / Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak. // W: Słownik pracowników książki polskiej : suplement IV / pod red. M. Rzadkowolskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Łódzki. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – S. 125-127. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 171). – ISBN 978-83-64203-74-9

207. Kuttner Henryk Robert (3 IV 1867 Kalisz – 2 XI 1947 tamże), drukarz / Ewa Andrysiak. // W: Słownik pracowników książki polskiej : suplement IV / pod red. M. Rzadkowolskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Łódzki. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – S. 138-139. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 171). – ISBN 978-83-64203-74-9

208. Mikołaj z Szadka, Mikołaj Szadek (1489 Szadek k. Sieradza – 22 XII 1564 Kraków), astronom, astrolog, kaznodzieja, bibliotekarz, właściciel biblioteki / Ewa Andrysiak. // W: Słownik pracowników książki polskiej : suplement IV / pod red. M. Rzadkowolskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Łódzki. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – S. 161-162. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 171). – ISBN 978-83-64203-74-9

209. Pietrzycki Józef (24 IX 1894? – 1972 Kalisz) dziennikarz, redaktor, wydawca, właściciel drukarni / Ewa Andrysiak. // W: Słownik pracowników książki polskiej : suplement IV / pod red. M. Rzadkowolskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Łódzki. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. –S. 194-195. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 171). – ISBN 978-83-64203-74-9

210. Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie / Ewa Andrysiak. // W: Region i książka : szkice z dziejów książki regionalnej / pod red. E. Andrysiak, Elżbiety Steczek-Czerniawskiej. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. – S. 153-161, il. ISBN 978-83-6269-46-0

Prace redakcyjne

1. Wańka Danuta
Czasopisma w księgozbiorze Alfonsa Parczewskiego : katalog / Danuta Wańka ; przedmową opatrzył Stanisław Maksymowicz. – Kalisz : WBP, 1985. – 147, [1] s. – (Katalogi i Bibliografie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w kaliszu ; nr 2)

2. Steczek–Czerniawska Elżbieta
Kalendarze kaliskie : bibliografia / Elżbieta Steczek–Czerniawska ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994. – 45 s. – (Katalogi i Bibliografie ; nr 8).

3. Walczak Krzysztof
Eligiusz Kor–Walczak : bibliografia / Krzysztof Walczak ; przedm. Elżbieta Steczek–Czerniawska. – Kalisz : TPK, 1998. – 34 s.

4. Władysław Kościelniak : portret artysty grafika i komilitona w bibliofilstwie / [według koncepcji redakcyjnej E. Andrysiak]. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2001. – 19, [1] s.

5. Bibliografia historii Kalisza. T. 1 / pod red. Ewy Andrysiak ; [kom. red. Hanna Tadeusiewicz (przewodnicząca), E. Andrysiak (sekretarz naukowy), ...; opisy bibliograficzne zebrał zespół w składzie E. Andrysiak i in.]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002. – 236 s

6. Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika” : szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu / [red. Ewa Andrysiak, Włodzimierz Mikołajczyk, Fotoreportaż z działalności Koła red. Halina Pawlak]. – Kalisz : Koło Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych ; Fundacja Przyjaciół Kalisza, 2003. – 170 s., [22] s. fot. kolor. : il. – Bibliogr. przy hasłach osobowych.

7. Cztery wieki drukarstwa kaliskiego : katalog wystawy druków kaliskich ; Kalisz, 26 września – 15 listopada 2003 / [oprac. Ewa Andrysiak ; red. E. Andrysiak, Krzysztof Walczak]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. – 22, [1] s

8. Archiwa, biblioteki, muzea : źródła do dziejów Wielkopolski południowej / [red. Ewa Andrysiak]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004. – 300 s. : il. – (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 8).

9. Kalisz – miasto otwarte : mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej / pod red. Krzysztofa Walczaka i Ewy Andrysiak. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2006. – 143, [1] s. : il..
Sześćdziesiąte dziewiąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

10. Bibliografia historii Kalisza. T. 2 / pod red. Ewy Andrysiak ; [opisy bibliograficzne zebrał zespół E. Andrysiak i in.] ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2006 (Kalisz : ODN). – 328 s. ; 24 cm Osiemdziesiąte ósme wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

11. Miscellanea / [red. Ewa Andrysiak, Danuta Wańka, Krzysztof Walczak. – Kalisz : KTPN, 2006 (druk 2007).]. – 273 s. : fot. 1. – (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 9).

12. Karolewska Henryka Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu : katalog / Henryka Karolewska ; [przedmowa Ewa Andrysiak] ; red. Ewa Andrysiak ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – 114 s. : il. ; 21 cm. – (Katalogi i Bibliografie ; 12). – Indeksy.

13. Bibliografia historii Kalisza. T. 3 / pod red. Ewy Andrysiak ; [opisy bibliograficzne zebrał zespół Ewa Andrysiak i in.] ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – 261 s. ; 24 cm. Sto piąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
2008

14. Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika” : szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2 / [zespół redakcyjny Ewa Andrysiak, Tadeusz Krokos, Halina Pawlak ; aut. E. Andrysiak i in.]. – Kalisz : Fundacja Przyjaciół Kalisza ; Towarzystwo Miłośników Kalisza ; Koło Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych, 2008. – 354 s., [50] s. tabl. kolor. : il.

15. Bibliografia historii Kalisza. T. 4: Uzupełnienia. Indeksy / pod red. Ewy Andrysiak ; [kom. red. Hanna Tadeusiewicz (przewodnicząca), Ewa Andrysiak (sekretarz naukowy); [opisy bibliograficzne zebrał zespół w składzie E. Andrysiak i in.]; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007 (druk. 2008). – 289 s. ; 24 cm. Sto szóste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

16. Kubiak Katarzyna, Adam Chodyński : bibliografia / [redakcja Ewa Andrysiak] ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół nauk, 2010. – 92 s. : il. – (Katalogi i Bibliografie ; nr 15).

17. Gawędy kaliskie 1936-1939 : bibliografia zawartości / Ewa Obała ; red. Ewa Andrysiak ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. – 85 s. : il. ; 21 cm. – (Katalogi i bibliografie ; 16). – Indeksy.

18. W kręgu badań czasopiśmienniczych i prasoznawczych / pod red. Ewy Andrysiak i Krzysztofa Walczaka. – Kalisz : KTPN, 2013. – 237, [1] s. : il. : 24 cm – (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; z.13)

19. Rzecz o ekslibrisach drukarskich ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu / zebrała, opracowała i słowem wiążącym opatrzyła Bogumiła Celer ; [redakcja Ewa Andrysiak]. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, 2015. – 59, [1] s. : il. (w tym kolor.). – ISBN 978-83-938579-1-3

UDZIAŁ W RADACH REDAKCYJNYCH

1. Rada Redakcyjna „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” Kalisz : KTPN, 2002–

2. Kolegium Redakcyjne „Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej” – Od 2005

3. Komitet redakcyjny „Bibliografii historii Kalisza” – Od 2002

Publikacje w internecie

1. Balczewski Ksawery – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

2. Balukiewicz Józef – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

3. Barcikowski Stanisław – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

4. Biernacki Cezary – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

5. Brokmanowa Melania – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

6. Czerwiński Sławomir – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

7. Gałczyński Bronisław – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

8. Leń Mieczysław – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

9. Leopold Józef – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

10. Leszczyński Andrzej – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

11. Łączkowska Felicja – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

12. Młynarski Wincenty – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

13. Pacholski Stanisław – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

14. Parczewski Alfons – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm
Spotkania z wnuczką Alfonsa Parczewskiego

15. Piątkowski Stanisław – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

16. Samosiuk Zygmunt – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

17. Sobczyński Jan – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

18. Zawisza Artur – biography www.info.kalisz.pl./biograf.htm

19. Towarzystwo Przyjaciół Książki. TPK dziś. – Członkowie. – Wydawnictwa – www.info.kalisz.pl./tpk/index1.htm
20 lat działalności Oddziału TPK w Kaliszu
Kaliscy bibliofile w międzywojniu

Książki  redagowane

Region i książka ; szkice z dziejów książki regionalnej / pod red. E. Andrysiak, Elżbiety Steczek-Czerniawskiej. – Kalisz ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. – 346 s. ; il.

ISBN 978-83-6269-46-0

Konferencje, sesje i referaty naukowe

1. Kalisz 29 IV 1989 – Sympozjum poświęcone projektowi Bibliografii regionalnej (retrospektywnej) województwa kaliskiego.
Organizator: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Ref.: Bibliografie ziemi kaliskiej – stan i potrzeby.
Niepubl.

2. Kalisz 14 V 1994 – Sympozjum „Alfons Parczewski – człowiek i dzieło”.
Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Ref.: Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego.
Wersja rozszerzona referatu opublikowana w „Acta Universitatis Lodziendzis. Folia Fibrorum”. [Nr] 10 (2001)

3. Kalisz XI 1996 – Sympozjum „90 lat bibliotekarstwa powszechnego w Kaliszu”.
Organizatorzy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Ref.: Ludzie kaliskiej książki.
Niepubl.

4. Kalisz 27 V 2000 – Sesja popularno–naukowa „Alfons i Melania Parczewscy w 150. rocznicę urodzin”
Organizatorzy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.
Ref.: Alfons i Melania Parczewscy w świetle zachowanej korespondencji archiwum rodzinnego.
Opublikowany w: „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” Nr 6 (2000)

5. Kalisz 4–5 X 2000 Konferencja naukowa „Kalisz – miasto otwarte. Mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej”.
Organizatorzy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Pedagogiczno–Artystyczny w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu.
Ref.: Księgozbiory mniejszości narodowych w Kaliszu.
Opublikowany w: Kalisz – miasto otwarte. Mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej. Pod red. K. Walczaka i E. Andrysiak. Kalisz 2006

6. Kalisz 22 XI 2002 – Konferencja naukowa „Kamieniec Podolski. Przeszłość i teraźniejszość”.
Organizatorzy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno–Artystyczny w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu.
Ref.: Polskie źródła do dziejów Kamieńca Podolskiego. Przyczynek do bibliografii.
Opublikowany: „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” Nr 9 (2006)

7. Kalisz 26–27 IX 2003 – Konferencja naukowa „Druki i drukarnie Polski prowincjonalnej. 400 lat drukarstwa kaliskiego”
Organizatorzy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno–Artystyczny w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu.
Ref.: Drukarstwo kaliskie okresu międzywojennego w świetle bibliografii druków kaliskich. Opublikowany: „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” Nr 9 (2006)

8. Lublin 16-18 listopada 2004 – Ogólnopolska konferencja naukowa „Książka ponad podziałami” Organizatorzy: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublinie przy współudziale Biblioteki Narodowej, Narodowej Biblioteki Rosji w Sankt Petersburgu, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskiego Ref.: Wydawnictwa bibliograficzne jako forma ochrony dorobku piśmienniczego Opublikowany w: Książka ponad podziałami. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 16-18 listopada 2004 r. Red. A. Krawczyk. Lublin 2007

9. Kalisz 11-12 maja 2006 – Ogólnopolska konferencja naukowa „Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty” Organizatorzy: Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Urząd Marszałkowski w Poznaniu Ref.: Kolekcje historyczne w bibliotekach pedagogicznych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu (w druku)

10. Kalisz 28 października 2006 –Konferencja naukowa „Bitwa pod Kaliszem 1706 r.” Organizatorzy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Ref.: Źródła i materiały do dziejów bitwy pod Kaliszem w 1706 roku (w druku)

11. Kalisz 24-25 maja 2007 – Konferencja „Franciszkanie kaliscy w ciągu wieków 1257-2007” Organizatorzy: Kuria Prowincjalna OO. Franciszkanów w Warszawie, Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu Ref.: Dzieje biblioteki konwentu OO. Franciszkanów w Kaliszu do kasaty klasztoru w 1902 roku (współaut. ref. K. Walczak; w druku)

12. Kalisz 14-16 września 2007 – X Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu Ref.: Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie 1926-1939

13. Kalisz 16-17 listopada 2007 r. – Ogólnopolska konferencja naukowa: Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce : w dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Organizatorzy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Miasta Kalisza Ref.: Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie

14. Łódź 12-14 maja 2008 r. – Ogólnopolska Konferencja naukowa „Przestrzeń informacyjna książki”. Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Ref.: Książka digitalna formą przełamywania barier.

15. Kalisz, 10-11 września. - Konferencja naukowa: Rola bibliotek w lokalnej przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej. Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno Artystyczny; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Ref.: Bibliografia regionalna i lokalna w działaniach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Stan prac i zamierzenia.
Opublikowany w: Rola bibliotek w lokalnej przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej / red. nauk. Ewelina Poniedziałek. – Poznań; Kalisz; Konin: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno Artystyczny; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2009. – S. 144-156.

16. Kalisz, 23 października 2009. – Obchody 60-lecia istnienia i działalności Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz 160-lecia urodzin patrona Książnicy. Organizator: Książnica Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Ref.: Patron Książnicy, Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie – Alfons Parczewski Niepubl.

17. Kalisz 8 lutego 2010 r. – Uniwersytet III wieku
Ref.: Małe i pożyteczne. Polskie wydawnictwa miniaturowe (z pokazem wydawnictw ze zbiorów prywatnych)

18. Kalisz 28-30 września 2010 – II Szkolne Spotkania z Nauką „Copernicus Science”
Organizator: III LO im. Mikołaja Kopernika
Ref.: Małe i pożyteczne. Polskie wydawnictwa miniaturowe (z pokazem wydawnictw ze zbiorów prywatnych) – 29 września

19. Toruń, 6-9 października 2010 – Konferencja: Dziewiętnastowieczne edycje – dziewiętnastowieczni edytorzy
Organizatorzy: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Instytut Literatury Polskiej Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich oraz Wydawnictwo naukowe UMK
Ref.: Edycje „Pamjatnoj Knižki Kališskoj Guberni” jako przykład rosyjskiej produkcji wydawniczej w dawnym Królestwie Polskim – oddane do druku

20. Kielce, 11-12 października 2010 – Druga międzynarodowa konferencja naukowa „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”
Organizator: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
Ref.: Bibliografia Kalisza. Dzieje, stan prac i zamierzenia (w druku)

21. Koszalin, 15-16 października 2010 r. – Konferencja naukowa Dobra rada, nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Ref.: „Przewodnik po guberni kaliskiej” jako przykład informacji krajoznawczej początków XX wieku
(współautor: dr hab., prof. UWr Krzysztof Walczak) – w druku

22. Wrocław, 18-21 listopada 2010 – Międzynarodowa konferencja naukowa „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie”
Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski; Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii – oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; Fundacja Lubiąż; Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
Ref.: Losy księgozbioru kanoników regularnych laterańskich w Kaliszu po likwidacji ich klasztoru w 1810 r.  –  oddane do druku

23. Kalisz, 1 grudnia 2010 – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu
Ref.: „Pamjatnaja Knižka Kališskoj Guberni 1870-1914”

24. Kielce, 23-24 kwietnia 2012 - Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą
Org.: Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
Ref.: Idea „Książek Pamiątkowych guberni” jako źródło rosyjskiej informacji urzędowej. Kaliskie a kieleckie edycje „Pamjatnych Kniżek”  
 
25. Łódź, 15-16 października 2012 r. – Konferencja naukowa „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku”
Org.: Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytetu Łódzkiego
Ref.: Produkcja wydawnicza i drukarska na rzecz oświaty w świetle bibliografii „Druki kaliskie XIX i pierwszej połowy XX wieku” (w druku)
 
26. Łódź, 13-15 maja 2013 r. – Konferencja naukowa „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Polska bibliologia uniwersytecka w 60 lat od śmierci Profesora”
Org.: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
Ref.: Maszynopis ostatniej pracy Jana Muszkowskiego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu (w druku)

27. Suczawa, 5-7 września 2013 r. – Międzynarodowe sympozjum „Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych” w ramach Dni Polskich w Rumunii
Organizator: Związek Polaków w Rumunii
Ref.: Biblioteki polskie w Rumunii w świetle pracy Edwarda Chwalewika „Zbiory polskie” (BibliotecipolonezeînRomâniaînluminalucrăriilui Edward Chwalewik „Zbiory polskie”)

28. Wrocław , 4-6 grudnia 2013 r. – Konferencja naukowa „Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. W setną rocznicę urodzin Profesora Karola Głombiowskiego
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Ref.: Książka i prasa na łamach „Kalendarza Informatora na Województwo Łódzkie” jako element systemu komunikacji społecznej okresu międzywojennego”

29. Kalisz, 14-15 kwietnia 2014 r. – Konferencja naukowa „Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe”
Organizatorzy: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Ref.: Książka w życiu Sławomira Czerwińskiego

30. Kraków, 12-13 czerwca 2014 r. – II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Organizatorzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Ref.: Księgozbiory historyczne w zasobach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego
w Kaliszu – opublikowany

31. Suczawa, 4-5 września 2014 r. – Międzynarodowe sympozjum „Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko” w ramach Dni Polskich w Rumunii
Organizator: Związek Polaków w Rumunii
Ref.: Książka, biblioteka i prasa w Rumunii w świetle polskiej bibliografii lat 1990-2013
Cartea, bibliotecaşipresaînRomâniaînluminabibliografieipoloneze a anilor 1990-2013 – opublikowany

32. Łódź, 15-16 października 2014 r. – Konferencja naukowa „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku”
Organizator: Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytetu Łódzkiego
Ref.: „Kalendarz na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu” (1907-1911) jako przykład inicjatywy edytorskiej wspierającej szkolnictwo polskie w latach zaborów

33. ČeskýKrumlov, 23-27 października 2014 r.– TEMPUS LIBRI 2014. VI. miezinárodniíinterdisciplinárníkonferenceKnihy v proměnáchčasu
Organizatorzy: ÚstavromanistikyFilozofickéJihočeskéuniverzityJihočeskávědeckáknihovna v ČeskýchBudějovicíchvespolupráci s KnihovnouNárodního muzea v Praze a Gymnáziem v ČéskémKrumlově
Ref.: Das Buch der slawischen Völker im Leben und Werk von Alfons Parczewski
Książka narodów słowiańskich  w życiu i twórczości Alfonsa Parczewskiego

34. Płock, 12-13 czerwca 2015 r. – Konferencja naukowa „Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych w Polsce”
Organizator: Płockie Towarzystwo Naukowe
Ref.: Księgozbiory regionalnych towarzystw naukowych i ich znaczenie dla społecznego ruchu naukowegowspólnie z dr. hab. prof. UŁ Krzysztofem Walczakiem – opublikowany

35. Suczawa, 10-11 września 2015 r. – Międzynarodowe sympozjum „Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko” = Polonia şiRomaânia : Împreună – alături–aproape w ramach Dni Polskich w Rumunii
Organizator: Związek Polaków w Rumunii
Ref.: Kalendarze dla Polaków w Rumunii w świetle źródeł bibliograficznych

36. Bytom, 5 listopada 2015 r. – III Międzynarodowa Konferencja Kresowa „Mit Kresów Wschodnich”
Organizatorzy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
Ref.: Alfons Parczewski i Wilno

37. Kielce, 25-26  kwietnia 2016 r. – Piąta ogólnopolska konferencja naukowa „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”
Organizator: Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
Ref.:  Kaliskie edycje druków lwowskich. Przyczynek do kontaktów edytorskich w Polsce międzywojennej

38. Kraków, 16-17 czerwca 2016 r. – Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Czytelnictwo – nowa jakość”
Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ref.: Promocja książki i czytelnictwa w działaniach kaliskiej biblioteki pedagogicznej
(współaut. Marianna Marciniak)

39. Suczawa (Rumunia) 8-9 września 2016 r. – 18. Dni Polskie w Rumunii – sympozjum polsko-rumuńskie ph. „Bliżej siebie – Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich” = Istoriaşiprezentulrelatiilorpolono-române
Organizator: Związek Polaków w Rumunii
Ref.:  Tematyka rumuńska na łamach „Sylwana” w latach 1918-1939
(współaut. Krzysztof Walczak)

40. Płock, 16-17 września 2016 r. –  „Czasopisma towarzystw naukowych"
Organizator: Płockie Towarzystwo Naukowe
Ref.: Kaliskie Towarzystwo Lekarskie jako wydawca czasopism naukowych

41. Bytom, 18 listopada 2016 r. – IV Międzynarodowa Konferencja Kresowa. Oświata i nauka na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku
Organizator: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ref.: Działania Alfonsa Parczewskiego na rzecz Wszechnicy Wileńskiej i jej biblioteki

42. Wrocław, 23-24 listopada 2016 r. – „Kultura książki w humanistyce współczesnej” z okazji 60-lecia IINiBUniw. Wrocławskiego
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Ref.: Kolorowanki dla dorosłych jako nowa forma książki

Scenariusze wystaw

Maj 1994
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu Alfons Parczewski i jego księgozbiór 
Styczeń 1998
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu Towarzystwo Przyjaciół Książki. Oddział w Kaliszu – 20 lat działalności 
Czerwiec 1999
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu Alfons Parczewski i jego działalność wydawnicza 
26 września – 30 listopada 2003
Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu Komisarz wystawy: Cztery wieki drukarstwa kaliskiego. Opracowanie katalogu wystawy: Cztery wieki drukarstwa kaliskiego : katalog wystawy druków kaliskich ; Kalisz, 26 września – 15 listopada 2003 (Kalisz 2003).
Październik 2005
200 lat prasy w Kaliszu.
Biuro Wystaw Artystycznych w Kaliszu
15 listopada 2005 – maj 2006
200 lat prasy w Kaliszu.
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14