Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Czytelnia

Czytelnia działa w godzinach otwarcia Biblioteki
poniedziałek – piątek 9–19 sobota 9 –14

Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Czytelni uprawnione są wszystkie zainteresowane osoby. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów Czytelni określa jej Regulamin.

W Czytelni udostępnia się całość zbiorów biblioteki, w tym księgozbiór z dziedzin związanych z profilem biblioteki tj. pedagogiki, psychologii, dydaktyki, metodyki nauczania. Księgozbiór podręczny Czytelni zawiera także wydawnictwa informacyjne, bogaty zbiór słowników (terminologicznych, biograficznych, słowników języka polskiego, języków obcych), encyklopedie współczesne, encyklopedie z XIX i początku XX wieku oraz encyklopedie zagraniczne, albumy, herbarze, materiały dotyczące Kalisza i ziemi kaliskiej tzw. calisiana.

Czytelnia prenumeruje na bieżąco ponad 100 tytułów czasopism, gromadzi czasopisma naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki i nauk pokrewnych, prasę codzienną, Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie.

Cenną część księgozbioru, udostępnianą w Czytelni, stanowią zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, reprinty, zbiory kartograficzne, grafika, dokumenty życia społecznego, fotografie, mikrofilmy zawierające m. in. roczniki przedwojennej prasy kaliskiej. Pośród rękopisów na uwagę zasługują kolekcje Władysława Kościelniaka oraz Eligiusza Kor-Walczaka obejmujące autografy, listy i inne dokumenty osobiste.

W czytelni można skorzystać z mikrofilmów oraz zbiorów digitalnych odtwarzanych komputerowo z możliwością wydruku stron.

Czytelnicy mają do dyspozycji tradycyjny katalog alfabetyczny i rzeczowy książek, katalog alfabetyczny czasopism oraz katalog komputerowy. Księgozbiór ustawiony jest działowo, dostęp do niego jest wolny. 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14