Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Usługi bibliograficzne

Dział Informacyjno–Bibliograficzny działa w godzinach otwarcia Biblioteki poniedziałek – piątek 9–19

Dział:
- udostępnia źródła bibliograficzne
- wykonuje zestawienia bibliograficzne
- odpowiada na kwerendy telefoniczne
- opracowuje katalogi księgozbiorów historycznych Książnicy Pedagogicznej
- opracowuje bibliografie zawartości prasy kaliskiej
- prowadzi prace nad „Bibliografią historii Kalisza”

W dziale informacyjno-bibliograficznym znajduje się podręczny księgozbiór bibliologiczny, w skład którego wchodzą czasopisma, encyklopedie i słowniki , bibliografie oraz podstawowe opracowania
z zakresu nauki o książce (drukarstwo, dzieje książki i bibliotek, bibliotekarstwo praktyczne, zagadnienia wydawnicze, księgarstwo, teoria bibliografii oraz informacji naukowej).

Gromadzone w dziale bibliografie (ogólne bieżące i retrospektywne a także specjalne) daleko wykraczają poza działalność specjalistyczną biblioteki.

Dział posiada bibliografie:
- ogólne (bieżące i retrospektywne): „Przewodnik Bibliograficzny”, „Bibliografia zawartości czasopism”, „Bibliografia polska” K. Estreichera, „Bibliografia polska 1901–1939” - bibliografie bibliografii - bibliografie nauki o książce - bibliografie wydawnictw, instytutów naukowych i bibliotek - bibliografie historii polskiej i historii powszechnej - bibliografie osobowe przedmiotowe i podmiotowe
- bibliografie pedagogiczne i psychologiczne
- bibliografie z zakresu literatury i nauki o języku
- bibliografie sztuki, rozrywki i sportu
- bibliografie z zakresu religioznawstwa - bibliografie z innych dziedzin, m. in. medyczne, prawnicze, wojskowe
- bibliografie regionalne  Na zamówienie użytkowników pracownicy działu
– za odpłatnością
– opracowują zestawienia bibliograficzne.

W dziale informacyjno-bibliograficznym można korzystać również baz bibliograficznych dostępnych
w Internecie.
Dział przygotował także wystawy:
- Alfons Parczewski – życie, twórczość i księgozbiór
- Dzieje i współczesność kaliskiej książnicy pedagogicznej
- Wybrane dedykacje z księgozbioru Eligiusza Kor–Walczaka (2002)
- Indyjskie fascynacje Władysława Kościelniaka (2003)
- Kolekcja Władysława Kościelniaka (2003-2005)

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14