Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Aktualności

Układ według numeracji nadanej poszczególnym wydawnictwom biblioteki

1. Informator / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1977. – 12 s.
2. Ałaszewska Barbara
Zbiory audiowizualne i specjalne Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kaliszu / oprac. Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1978. – 81 s
3. Ałaszewska Barbara
Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1977 / oprac. Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1978. – 14 s.
4. Ałaszewska Barbara
Marian Falski : poradnik bibliograficzny / Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1979. – 57 s.
5. Ałaszewska Barbara
Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1978 / oprac. Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1979. – 36 s.
6. Informator / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1979 – 7, [1] s.
7. Ałaszewska Barbara
Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1979 / oprac. Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1980. – 46 s.
8. Katalog czasopism Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kaliszu / oprac. Ewa Andrysiak. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1980. – [6], 76 s.
9. Ałaszewska Barbara
Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1980 / oprac. Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1981. – 43 s.
10. Ałaszewska Barbara
Bibliografia bibliografii i nauki o książce województwa kaliskiego : 1975 – 1980 / Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1982. – [1], 55 s.
11. Ałaszewska Barbara
Cyprian Kamil Norwid : bibliografia przedmiotowa 1945–1982 / oprac. Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1983. – 20 s.
12. Ałaszewska Barbara
Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1981 / oprac. Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1983. – 72 s.
13. Ałaszewska Barbara
Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1982 / oprac. Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1983. – 66 s.
14. Ałaszewska Barbara
Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1983 / oprac. Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1985. – 70 s.
15. Ałaszewska Barbara
Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1984 / oprac. Barbara Ałaszewska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1988. – 70 s.
16. Andrysiak Ewa
Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1985 / oprac. Ewa Andrysiak przy współpracy Teresy Łagodzińskiej–Król i Barbary Juszczak. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1990. – 93 s.
17. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu : informator / [zespół autorski E. Andrysiak i in.]. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1992. – 37, [2] s. : err.
18. Andrysiak Ewa
Alfons Parczewski : życie i twórczość : bibliografia / Ewa Andrysiak. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1992. – 104, [1] s.
19. Bibliografia oświaty województwa kaliskiego za rok 1986 / red. Teresa Łagodzińska–Król ; wybór materiałów Ewa Andrysiak, Barbara Juszczak, T. Łagodzińska–Król. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994. – 70 s.
20. Andrysiak Ewa
Edward Polanowski : bibliografia / Ewa Andrysiak ; przedm. Krzysztof Walczak. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994. – 56, [3] s.
21. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka imienia Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : informator / [oprac. Ewa Andrysiak, Danuta Wańka]. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994. – [13] s.
22. Steczek–Czerniawska Elżbieta
Kalendarze kaliskie : bibliografia / Elżbieta Steczek–Czerniawska. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994. – 45 s. – (Katalogi i Bibliografie ; nr 8).
23. Katalog czasopism bibliotek Kalisza : [stan zbiorów na dzień 30 czerwca 1989 r.] / pod red. Danuty Wańka ; [aut. Ewa Andrysiak i in.]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 1992. – 327 s.
24. Wańka Danuta
Kalisz i ziemia kaliska na łamach „Gazety Kaliskiej” 1893–1914 : bibliografia / Danuta Wańka ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998. – 260 s.
25. Bibliografia historii Kalisza. T. 1 / pod red. Ewy Andrysiak ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002. – 235 s.
26. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak, Danuta Wańka Druki kaliskie XIX i I połowy XX wieku (1800 –1945) : bibliografia / Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak, Danuta Wańka ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. – 266, [2] s. – Indeksy. Pięćdziesiąte piąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
27. Celer Bogumiła
Kalisz i ziemia kaliska na łamach „Ilustrowanego Kuriera Kaliskiego” 1926 –1927 / Bogumiła Celer ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004. – 118 s. – (Katalogi i Bibliografie ; nr 11). – Indeks
28. Kubiak Katarzyna
Księgozbiór Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / Katarzyna Kubiak ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004. – 118 s. – (Katalogi i Bibliografie ; nr 10). – Indeksy.
29. Andrysiak Ewa
Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego / Ewa Andrysiak ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005. – 290 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 271-282. – Indeksy

Oprac. Ewa Andrysiak

30 Andrysiak Ewa, Celer Bogumiła
Bibliografia prasy kaliskiej 1805 –2005 / opracowały Ewa Andrysiak, Bogumiła Celer ; [przedmowa Krzysztof Walczak, E. Andrysiak] ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – [Stan na dzień 30 czerwca 2005 r.]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005. – 137, [1] s. ; 21 cm. –  Indeksy
31 Bibliografia Historii Kalisza. T.2 / pod red. Ewy Andrysiak ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2006. – 328 s.; 24 cm
32

Karolewska Henryka
Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu : katalog / Henryka Karolewska ; [przedmowa Ewa Andrysiak] ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – 114 s. : il. ; 21 cm. – (Katalogi i Bibliografie ; 12). – Indeksy.

33

Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : materiały konferencji naukowej Kalisz 11-12 maja 2006 / pod red. Danuty Wańki; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : KTPN, 2008. – 166 s.; 24 cm.

34

Bibliografia historii Kalisza. T.3 / pod red. Ewy Andrysiak ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – 261 s. ; 24 cm. Sto piąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

35 Bibliografia historii Kalisza. T. 4: Uzupełnienia. Indeksy / pod red. Ewy Andrysiak ; [kom. red. Hanna Tadeusiewicz (przewodnicząca), Ewa Andrysiak (sekretarz naukowy); [opisy bibliograficzne zebrał zespół w składzie E. Andrysiak i in.]; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007 (druk. 2008). – 289 s. ; 24 cm. Sto szóste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
36 Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu 14 – 16 września 2007 / [oprac. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak]. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008 (druk. 2009). – 160 s. : il.
37 Andrysiak Ewa
Towarzystwo bibliofilów Polskich w Wilnie 1926-1939 / Ewa Andrysiak ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – 160, [1] s. : il. Dziewięćdziesiąte szóste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
38 Andrysiak Ewa
W hołdzie wielkiemu Polakowi: dedykacje i wpisy na egzemplarzach z księgozbioru Alfonsa Parczewskiego / oprac. Ewa Andrysiak; red. Krzysztof Walczak ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. – 115, [1] s.: il. Sto dwudzieste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
39 Walczak Krzysztof
Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu: historia, działalność, zbiory 1949-2009 / oprac. Krzysztof Walczak; red. Danuta Wańka. – Kalisz: Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. – 73 s.: fot.
40 DAWNE polskie podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / wstęp i red. Krzysztof Walczak ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010. – 185 s. : il.
41 Kubiak Katarzyna
Adam Chodyński : bibliografia / Katarzyna Kubiak ; red. Ewa Andrysiak Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010. – 92 s. : il. ; 21 cm. – (Katalogi i bibliografie ; nr 15)
42

Gawędy kaliskie 1936-1939 : bibliografia zawartości / Ewa Obała ; red. Ewa Andrysiak ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. – 85 s. : il. ; 21 cm. – (Katalogi i bibliografie ; 16). – Indeksy.

Oprac. Katarzyna Kubiak

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14