Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.


Kronika wydarzeń

2011

13 stycznia      uruchomiona została strona Książnicy na portalu społecznościowym Facebook.

19 stycznia      w czytelni Książnicy odbyło się spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Bibliofile rozmawiali o kaliskich nowościach wydawniczych. Podczas spotkania Czesław Woś (malarz i grafik, członek TPK) przekazał do zbiorów biblioteki ponad 100 ekslibrisów swojego autorstwa.

18 lutego         w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu miała miejsce promocja dwóch książek z nowej serii Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zatytułowanej „Kaliszanie”. Autorami publikacji są prof. dr hab. Krzysztof Walczak („Adam Chodyński. Historyk Kalisza”) i prof. dr hab. Ewa Andrysiak („Alfons Parczewski, rektor Wszechnicy Wileńskiej”).

24 marca         odbył się pogrzeb Haliny Adamskiej, pracownika biblioteki w latach 1977-1983.

5 kwietnia       na rynku wydawniczym ukazała się 14 książka z serii „Katalogi i bibliografie” wydawanej przez bibliotekę pt. „Dawne podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”.

16-17 maja      w Krakowie miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku”, której organizatorem była Biblioteka Główna Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Instytutu Pedagogicznego w Krakowie. W konferencji udział wzięli pracownicy Książnicy: dyrektor – prof. dr hab. K. Walczak i wicedyrektor prof. dr hab. Ewa Andrysiak z referatem „Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu jako instytucja nauki”, a także Bogumiła Celer z referatem „Wpływ portali społecznościowych na kreowanie nowoczesnego wizerunku bibliotek pedagogicznych” i Anna Wojtynka z referatem „Wystawa jako forma promocji biblioteki pedagogicznej. Z doświadczeń Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”.

29 czerwca      pracownicy biblioteki Bogumiła Celer i Henryka Karolewska uczestniczyły w panelu dyskusyjnym „Tworzenie materiałów promocyjnych w instytucjach non-profit” zorganizowanym przez Sekcję Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi.

7 lipca                         miała miejsce obrona pracy doktorskiej (pt. „Drukarnie Kalisza i ich produkcja w świetle działań i potrzeb kulturalnych miasta w latach 1945-2000) Bogumiły Celer, kierownika działu zbiorów specjalnych.

16 lipca           na rynku wydawniczym ukazała się kolejna książka z serii „Katalogi i bibliografie” wydawanej przez bibliotekę pt. „Gawędy Kaliskie 1936-1939” opracowana przez pracownika biblioteki Ewę Obałę.

22 października          kierownik działu zbiorów specjalnych, dr Bogumiła Celer, wystąpiła z prelekcją nt. „Album Kaliskie i inne najstarsze „calisiana” podczas XXVII Kaliszobrania organizowanego cyklicznie przez kaliskie koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

14 listopada    prof. dr hab. Ewa Andrysiak została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Złotym Krzyżem Zasługi za prace na rzecz Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Przyjaciół Książki i Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w Auli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu.

16 listopada    w czytelni Książnicy odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Główną gospodynią spotkania była Janina Kościelniakowa, miłośniczka pięknej książki i ekslibrisu, żona artysty-grafika Władysława Kościelniaka.

22 listopada    pracownicy biblioteki: dr Bogumiła Celer, Henryka Karolewska i Aldona Zimna uczestniczyli w spotkaniu bibliotekarzy z powiatu kaliskiego zorganizowanym w Bibliotece Publicznej w Liskowie. Podczas spotkania dr Bogumiła Celer wygłosiła referat nt. „Regionalia w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”.

30 listopada    w czytelni biblioteki miało miejsce kolejne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Uczestnicy zebrania wysłuchali wystąpienia dr. n. med. Zbigniewa Kledeckiego na temat „Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”

1 grudnia         nastąpiły zmiany organizacyjne i kadrowe w bibliotece. Powołano Dział Magazynów i Konserwacji Zbiorów, którego kierownikiem została Ewa Obała, a pracownikami Aldona Zimna i Grażyna Karczewska dotychczasowi pracownicy działu udostępniania.

2010

6 stycznia

ukazał się XXXV tom Rocznika Kaliskiego, w którym zamieszczony został tekst pt. „Wojna widziana oczami żony żołnierza” (relacja Jadwigi Wodeckiej) w opracowaniu Henryki Karolewskiej, pracownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego Książnicy.

26 stycznia

Odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne w siedzibie Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Kaliscy miłośnicy książki prezentowali swoje najnowsze nabytki, szczególne zainteresowanie wzbudzały wydawnictwa miniaturowe prezentowane przez dr hab. prof. UŁ Ewę Andrysiak i Ewę Karolewską. Zebrani zapoznali się ponadto z publikacją pt. „Michał Hilchen we wspomnieniach bibliofilów”, wydaną przez Towarzystwo Bibliofilów Polskich. W omawianej pozycji swój artykuł „Czuł się w jakiejś części kaliszaninem” zamieścił również jeden z członków TPK, dyrektor Książnicy – dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak.

5 lutego

zmarła Antonina Meysztowiczowa, przyjaciel i darczyńca Książnicy, wnuczka Alfonsa Parczewskiego (patrona biblioteki).

1 kwietnia

nastąpiły zmiany kadrowe w bibliotece. Stanowisko wicedyrektora objęła prof. dr hab. UŁ Ewa Andrysiak, Henryka Karolewska została mianowana kierownikiem Działu Informacyjno-Bibliograficznego Książnicy. Do Działu Zbiorów Specjalnych przyjęto nowego pracownika – Annę Wojtynkę.

26 maja

dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak (wicedyrektor Książnicy oraz profesor Uniwersytetu Łódzkiego) była gościem honorowym w spotkaniu pod hasłem „Muzyka, dźwięki, obrazy” zorganizowanym w Gimnazjum nr 9 w Kaliszu, które w ten sposób włączyło się w ogólnopolskie obchody „Tygodnia Bibliotek”. E. Andrysiak opowiedziała uczniom o swojej pasji – miłości do książek oraz podarowała bibliotece szkolnej swoje publikacje książkowe z dedykacjami.

31 maja

została powołana Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych. Organizacja ma służyć umacnianiu, doskonaleniu oraz propagowaniu działalności bibliotek pedagogicznych w Polsce. Dyrektor Książnicy w Kaliszu, dr hab. prof. UWr K. Walczak, został jednym z członków zespołu roboczego, który ma za zadanie przygotowanie propozycji regulaminu i zadań wspomnianej organizacji.


30 czerwca

W czytelni Książnicy Pedagogicznej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, w którym udział wzięły 22 osoby. Spotkaniu towarzyszyło także wystąpienie Bogumiły Celer, (kierownika Działu Zbiorów Specjalnych, członka TPK) na temat „Calisiana Kaliskiej Drukarni Akcydensowej za dyrektury Ryszarda Templewicza” Prelegentka zaprosiła uczestników w podróż szlakiem drukarskim i opowiedziała historię bardzo zasłużonej dla miasta, a także TPK drukarni. Przedstawiła tradycje miejscowego drukarstwa sięgające XVII w., rys historyczny KDA, jej dorobek edytorski oraz działalność kulturalną. W spotkaniu wziął również udział R. Templewicz, honorowy członek TPK, któremu w 70-lecie urodzin komilitonowie wręczyli bibliofilski druczek „Ryszard Templewicz i calisiana w dorobku typograficznym Kaliskiej Drukarni Akcydensowej za jego dyrektury w latach 1975-1992” autorstwa B. Celer. Czerwiec pracownicy biblioteki brali udział w wyjeździe edukacyjnym do Saksońskiej Biblioteki Krajowej – Drezdeńskiej Biblioteki Państwowej i Uniwersyteckiej. W drodze powrotnej bibliotekarze odwiedzili miasteczko Budziszyn oraz Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

9 sierpnia

na kaliskim rynku księgarskim ukazało się kolejne cenne wydawnictwo autorstwa Katarzyny Kubiak (jednej z pracownic Działu Informacyjno-Bibliograficznego Książnicy) pt. „Adam Chodyński: bibliografia”. Pozycja stanowi kontynuację serii katalogi i bibliografie.


19 sierpnia

minęła 90. rocznica śmierci Melanii Parczewskiej, pisarki, publicystki, działaczki społeczno-politycznej, założycielki Stowarzyszenia Narodowego Kobiet Polskich, siostry Alfonsa Parczewskiego – patrona Książnicy.

9-10 września

kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Bogumiła Celer brała udział w V Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem „Jakość Bibliotek w naszych rękach” zorganizowanym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Celem forum, wzorem poprzednich było m.in. zintegrowanie najmłodszych stażem pracowników bibliotek. wrzesień na pierwszym piętrze Książnicy prezentowana była wystawa pt. „Śladami przeszłości… Dawne fotografie, pocztówki i przezrocza w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu” przygotowana przez Bogumiłę Celer. Wystawa przedstawiała Kalisz w ikonografii pierwszej połowy XX w. Szczególne miejsce na ekspozycji zajmowały portrety kaliszan. Największą część wystawy stanowiła kolekcja pocztówek. 28 września dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak wystąpiła z wykładem „Małe i pożyteczne. Polskie wydawnictwa miniaturowe” w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu w ramach II Szkolnych Spotkań z Nauką „Copernicus Science”.

6-9 października

w Toruniu miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa „Dziewiętnastowieczne edycje – Dziewiętnastowieczni edytorzy”, której organizatorem był Wydział Filologiczny UMK, Instytut Literatury Polskiej Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich oraz Wydawnictwo Naukowe UMK. W konferencji udział wzięli pracownicy Książnicy, dyrektor – dr hab. prof. UWr K. Walczak z referatem „Edycje organizacji politycznych, społecznych i kulturalnych w produkcji wydawniczej dziewiętnastowiecznego Kalisza” oraz wicedyrektor dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak z referatem „Edycje „Pamjatnaj Knižki Kališskoj Guberni 1870-1914” jako przykład rosyjskiej produkcji wydawniczej w dawnym Królestwie Polskim”.

10 października

Jerzy Wasilkowski, pracownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego, uczestniczył w 11 Maratonie im. Macieja Frankiewicza w Poznaniu. Dobiegł do mety z wynikiem 5:40:06. Był jednym z 39 kaliszan, którzy uczestniczyli w maratonie.

11-12 października

pracownicy Książnicy brali udział w drugiej międzynarodowej konferencji „Książka, biblioteka, informacja między podziałami a wspólnotą” zorganizowanej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa. Dr hab. prof. UWr K. Walczak wystąpił z referatem „Na pograniczu kultur. Ruch wydawniczy w dziewiętnastowiecznym Kaliszu”, natomiast prof. dr hab. UŁ E. Andrysiak z referatem „Bibliografia Kalisza. Dzieje, stan prac i zamierzenia”.

15-16 października

odbyła się kolejna konferencja z udziałem pracowników Książnicy pn. „Dobra rada nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze”, organizatorem sesji była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie. Dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak i dr hab. prof. UWr K. Walczak przedstawili referat „Przewodnik po guberni kaliskiej” jako przykład informacji krajoznawczej początków XX wieku”, natomiast dr Elżbieta Steczek-Czerniawska wystąpiła z referatem „Praktyczne rady w kalendarzach kaliskich”.

20 października

dr hab. prof. UWr K. Walczak znalazł się na liście laureatów w kategorii Ochrona Zabytków i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego podczas wręczenia Dorocznych Nagród i Wyróżnień za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w sezonie 2009/2010. Uroczystość odbyła się w gmachu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera.


18-21 listopada


dyrektor biblioteki dr hab. prof. UWr K. Walczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacji w Polsce i Europie”, zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii oraz Fundację Lubiąż. Wygłosił referat „Wpływ kasat zakonów na losy bibliotek XIX-wiecznego Kalisza”.

25-27 listopada

pracownicy Książnicy uczestniczyli w konferencji naukowej „Książka w kulturze i społeczeństwie polskich regionów”, zorganizowanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk przy udziale Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Sesja została otwarta przemówieniem dr hab. prof. UWr K. Walczaka, dyrektora Książnicy. Wygłoszone referaty zostały wzbogacone dwoma wystawami, współautorką jednej z nich pt. „Dzieje książki polskich regionów” była Bogumiła Celer, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy.

1 grudnia

w czytelni Książnicy odbyło się kolejne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Prezes Towarzystwa i wicedyrektor biblioteki, dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak, wygłosiła prelekcję na temat „Pamjatnaja Knižka Kališskoj Guberni 1870-1914”. Tego rodzaju publikacje wydawane były na terenie całego imperium rosyjskiego i stanowią cenne źródło informacji o przeszłości m.in. Kalisza.

7-8 grudnia

Bogumiła Celer, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy, uczestniczyła w konferencji „Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacji”. Organizatorem konferencji był Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.

2009

10 lutego
w III Liceum Ogólnokształcącym Mikołaja Kopernika odbyła się promocja III i IV tomu „Bibliografii historii Kalisza”.

17 lutego
Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej pracownicy Książnicy wysłuchali wykładu „Biblioteki Szkolne w Polsce – wczoraj, dziś, jutro” prof. dr hab. Bogumiły Staniów z Instytutu Bibliotekoznawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

25 marca
Promocja „Pamiętnika X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu, 14-16 września 2007” (Kalisz 2008). Pamiętnik został wydany nakładem Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Poza opisem wystawy, zorganizowanej z okazji jubileuszu działalności TPK w Kaliszu, publikacja zawiera wystąpienia prelegentów, poświęcone tematyce bibliofilstwa kaliskiego i ogólnopolskiego oraz wykaz członków Towarzystwa Przyjaciół Książki od jego początków w roku 1978.

23 kwietnia
Dyrektor i kierownik działu informacyjno-bibliograficznego uczestniczyli w warsztatach bibliologicznych warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego w łódzkiej Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Wystąpili z referatami: prof. dr hab. Ewa Andrysiak (kierownik działu Informacyjno-Bibliograficznego): „Cezary Biernacki – historyk, bibliofil i bibliograf, współpracownik „Encyklopedii” Orgelbranda”; prof. dr hab. Krzysztof Walczak (dyrektor Książnicy): „Adam Chodyński jako autor i redaktor prasy regionalnej”.

4 maja-23 październikana
pierwszym piętrze Książnicy prezentowana była wystawa pt. „Zatrzymać chwilę… Dokumenty Życia Społecznego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu” przygotowana przez kierownika Działu Zbiorów Specjalnych Bogumiłę Celer oraz Mariolę Śmiecińską. Celem wystawy było podkreślenie znaczenia i roli druków ulotnych i okolicznościowych w życiu społecznym i w nauce.

16 maja
Prof. dr hab. Ewa Andrysiak uczestniczyła w uroczystości jubileuszowej z okazji 60-lecia Biblioteki Gminnej i 10-lecia Biblioteki Powiatowej zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.

22-23 maja
Odbyło się w Poznaniu VI Forum Bibliofilów Polskich, w którym udział wzięli pracownicy Książnicy: prof. dr hab. Ewa Andrysiak i Katarzyna Kubiak. Miejscem Forum była Biblioteka Raczyńskich, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Antykwariat „Rosa” przy ul. Matejki oraz Biblioteka Kórnicka.

28-30 czerwca
ponad 20 bibliotekarzy z Książnicy wzięło udział w wyjeździe edukacyjnym na Słowację. Zasadniczym punktem wyjazdu był pobyt w Słowackiej Bibliotece Narodowej w Martinie. W drodze powrotnej bibliotekarze zwiedzili Bibliotekę Śląską w Katowicach.

14 lipca
Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych – Bogumiła Celer – uzyskała tytuł nauczyciela mianowanego.

22 lipca
Pracownik Działu Zbiorów Specjalnych – Henryka Karolewska – uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.

10-11 września
w konferencji „Rola bibliotek w lokalnej przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej” zorganizowanej przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Zakład Informacji Naukowej UAM w Kaliszu i PWSZ w Koninie uczestniczyli dr hab. Krzysztof Walczak („Rola sieci bibliotek pedagogicznych w lokalnej przestrzeni informacyjnej i edukacyjnej”), dr hab. Ewa Andrysiak („Bibliografia regionalna i lokalna w działaniach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Stan prac i zamierzenia”) i dr Danuta Wańka („Calisiana z księgozbioru Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jako źródło wiedzy o Kaliszu i regionie”)

10-11 września
Bogumiła Celer uczestniczyła w konferencji „Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych” zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński. Wystąpiła z referatem: „Współczesne formy zbiorów specjalnych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”.

16 września
Dr hab. Ewa Andrysiak i dr hab. Krzysztof Walczak uczestniczyli w spotkaniu zatytułowanym „Słownik Pracowników Książki Polskiej – 35 lat w służbie nauki. W refleksjach prof. Hanny Tadeusiewicz”, którego organizatorem było Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki. Spotkanie odbyło się w Salonie PAN Pałacu Juliusza Kindermanna w Łodzi.

21 października
Dr hab. Ewa Andrysiak została uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza za liczne prace naukowe i wydawnicze związane z przygotowaniem m.in.: „Bibliografii historii Kalisza”, X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu.

23 października
w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika odbyły się uroczystości jubileuszowe 60-lecie istnienia i działalności biblioteki, 160-lecie urodzin patrona Książnicy. Obchodom towarzyszyła konferencja podczas której referaty wygłosili dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Bogumiła Staniów („Działalność bibliotek pedagogicznych na rzecz bibliotek i bibliotekarzy szkolnych”), prof. dr hab. Krzysztof Walczak, dyrektor biblioteki („Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego – jej dzieje i teraźniejszość”) oraz prof. dr hab. Ewa Andrysiak, kierownik działu informacyjno-bibliograficznego („Patron Książnicy, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie – Alfons Parczewski”). W dniu jubileuszu otwarto także dwie wystawy, pierwszą w auli III LO: „Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego w zbiorach kaliskich bibliotek” oraz drugą w siedzibie Książnicy „60 lat Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu”. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały także dwa wydawnictwa jubileuszowe: „Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego : historia, działalność, zbiory : 1949-2009”, oprac. K. Walczak oraz „W hołdzie wielkiemu Polakowi. Dedykacje i wpisy na egzemplarzach z księgozbioru Alfonsa Parczewskiego”, oprac. E. Andrysiak. Wręczone zostały ponadto odznaki „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, które otrzymały prof. dr hab. E. Andrysiak oraz dr Danuta Wańka.

5-6 listopada
Bogumiła Celer kierownik Działu Zbiorów Specjalnych brała udział w IV Forum Młodych Bibliotekarzy: „Inicjatywa młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie”. Forum odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

7 grudnia
Dr hab. Ewa Andrysiak i dr hab. Krzysztof Walczak uczestniczyli w promocji publikacji „Pasja książki. Studia poświęcone pamięci prof. Janusza Dunina”, zorganizowanej przez Wydawnictwo Literatura oraz Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki. Recenzentem tomu jest uczestnicząca w promocji dr hab. Ewa Andrysiak. Spotkaniu towarzyszył wieczór wspomnień o Januszu Duninie, jednym z najwybitniejszych polskich bibliologów, profesorze Uniwersytetu Łódzkiego.

2008

11 stycznia
Ukazał się katalog pt. „„Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”, który opracowała Henryka Karolewska pracownik Działu Zbiorów Specjalnych.

13 lutego
Na rynku wydawniczym ukazała się publikacja pt. „Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty: materiały z konferencji naukowej, Kalisz 11-12 maja 2006 r.” pod red. Danuty Wańki oraz trzeci tom „Bibliografii historii Kalisza” pod red. Ewy Andrysiak.

16 lutego
Pracownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy – Henryka Karolewska – uczestniczyła w Zebraniu Naukowym Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, na którym przedstawiła referat pt. „Księgozbiór KTL w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.”

27 lutego
W Książnicy miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, połączone z 30-leciem działalności towarzystwa.

8 marca
Wicedyrektor dr Danuta Wańka brała udział w Naradzie Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych w Gnieźnie.

11 kwietnia
Ukazał się katalog pt. „Księgozbiór Gimnazjum im. A. Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu” pod red. Bogumiły Celer (kierownik Działu Zbiorów Specjalnych).

1 kwietnia - 28 października
W holu na pierwszym piętrze Książnicy prezentowana była wystawa: „Prasa szkolna w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu” przygotowana przez Bogumiłę Celer. Celem wystawy była promocja biblioteki i jej zbiorów.

12-14 maja
Dr hab. Ewa Andrysiak (kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego) brała udział w konferencji „Przestrzeń informacyjna książki”, podczas której wygłosiła referat zatytułowany „Książka digitalna formą przełamywania barier”. Organizatorem konferencji była Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.

16 maja
Filia Książnicy Pedagogicznej w Pleszewie obchodziła jubileusz 50-lecia swej działalności.

10 grudnia
Drukiem ukazała się pozycja zatytułowana „750 lat lokacji Kalisza” pod. red. Danuty Wańki i Tadeusza Krokosa, wydana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Kaliskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Książka stanowi zbiór materiałów z sesji popularnonaukowej, która miała miejsce 10 października 2007 r.

14 lipca
Na rynku wydawniczym ukazała się książka „Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce : w dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kalisz, 16-17 listopada 2007” pod red. Danuty Wańki.

2 października

Dyrektor Książnicy dr hab. Krzysztof Walczak oraz pracownik filii Książnicy w Pleszewie mgr Katarzyna Witwicka brali udział w sympozjum „W 150 lecie budowy Kościoła Parafialnego pw. św. Kazimierza w Kotlinie” zorganizowanym w Bibliotece Publicznej w Kotlinie. Dr hab. K. Walczak przedstawił referat „Parafia i jej znaczenie w życiu społeczności regionalnej”, natomiast mgr K. Witwicka omówiła „Nazwy osobowe w Księdze Metrykalnej Parafii św. Kazimierza Królewicza w Kotlinie w latach 1889-1949”.

16-18 października
Dyrektor Książnicy dr hab. Krzysztof Walczak uczestniczył w delegacji władz Kalisza w Hamm. Dyrektor został zaproszony przez działające w Hamm Stowarzyszenie „Mosty Kultury Hamm-Kalisz”. Miasto Hamm postanowiło upamiętnić partnerstwo z Kaliszem (istniejące od 1991 r.) nadaniem nazwy nowej ulicy „Kaliszring”, związanej z naszym miastem. Podczas wieczoru literackiego w znanej księgarni „Akzente” dr hab. K. Walczak przybliżył zebranym twórczość swego ojca Eligiusza Kor-Walczaka.

27 października
Wicedyrektor dr Danuta Wańka i kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów mgr Małgorzata Kołodziej brały udział w uroczystym otwarciu „Galerii Konińskich Bibliotek Szkolnych” w Bibliotece PWSZ w Koninie.

28 października
W Książnicy odbyła się promocja „Leksykonu kaliskiego” Władysława Kościelniaka zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu. Podczas spotkania otwarta została wystawa „Czesław Woś – grafika i ekslibris”. Na ekspozycji zaprezentowano prace artysty, które powstały w latach 1993-2008. Większość stanowią ekslibrisy, wykonane w bardzo szlachetnej i pracochłonnej technice – akwaforcie.

30 października
Dr hab. Ewa Andrysiak otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej pierwszego stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

7 listopada
Ukazał się czwarty tom „Bibliografii Historii Kalisza” pod red. Ewy Andrysiak, w opracowaniu którego brali udział pracownicy Książnicy.

1 września
Dr hab. Ewa Andrysiak oraz mgr Maria Jolanta Kozłowska (filia w Jarocinie) obchodziły 30 lecie pracy zawodowej.

2-4 grudnia
Dyrektor dr hab. Krzysztof Walczak i wicedyrektor dr Danuta Wańka brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej” we Wrocławiu. Organizatorem konferencji był Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Dr hab. K. Walczak wystąpił z referatem pt. „Książka i jej formy w zasobach i koncepcjach rozwoju polskich bibliotek pedagogicznych”, natomiast dr D. Wańka przedstawiła referat pt. „Piśmiennictwo regionalne – w książce, czasopiśmie i w komputerze”.

8 grudnia
Pracownik Wypożyczalni – mgr Mariola Śmiecińska – uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.

9 grudnia
W Książnicy miało miejsce spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, podczas którego członek TPK, pracownik Działu Zbiorów Specjalnych Henryka Karolewska zaprezentowała wystąpienie poświęcone jednodniówce „Prosna” wydanej w 1895 r. i kręgowi jej autorów.

Grudzień
Do użytku oddany został wyremontowany budynek filii w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17.

2007

Od 15 lutego do 7 września
W holu na pierwszym piętrze Książnicy prezentowana była wystawa: „ Kartografia w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu” przygotowana przez Henrykę Karolewską i Bogumiłę Celer. Celem wystawy była promocja biblioteki i jej zbiorów specjalnych

20 marca
w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu miało miejsce walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Prezesem Towarzystwa po raz kolejny została wybrana dr hab. Ewa Andrysiak

27 marca
dyrektor Książnicy Krzysztof Walczak oraz kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego Ewa Andrysiak uczestniczyli w uroczystej promocji habilitacyjnej, otrzymując dyplomy dr. hab. nauk humanistycznych w zakresie bibliologii. Uroczystość odbyła się w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Od 14 kwietnia  do 31 maja
w Muzeum Polskim w Rapperswilu prezentowana była wystawa: „Ekslibrisy Władysława Kościelniaka w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”.

W dniach  24 -25 maja
w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się konferencja naukowa pn. „Franciszkanie kaliscy w ciągu wieków 1257-2007”. Książnicę Pedagogiczną reprezentowali: dr hab. Krzysztof Walczak i dr hab. Ewa Andrysiak (przedstawili referat „Dzieje biblioteki konwentu oo. Franciszkanów w Kaliszu do kasaty klasztoru w 1902 r.”), dr. Danuta Wańka („Franciszkanie kaliscy w świetle „Słownika biograficznego Wielkopolski Południowo-Wschodniej”) oraz Bogumiła Celer („Źródła i materiały do dziejów Franciszkanów w Kaliszu”).

8 września
w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się promocja III tomu „Słownika Wielkopolski Południowo-Wschodniej Ziemi Kaliskiej”. Redaktorem słownika jest wicedyrektor Książnicy dr Danuta Wańka. Autorami biogramów są m.in. pracownicy Książnicy (Ewa Andrysiak, Bogumiła Celer, Henryka Karolewska, Katarzyna Kubiak, Krzysztof Walczak).

14 września
w sali audiowizualnej przy Sanktuarium św. Józefa miała miejsce konferencja popularnonaukowa pn. „Ludzie Gościńca. Wędrowcy, Pielgrzymi, Tułacze”  zorganizowana z okazji XV Europejskich Dni dziedzictwa Kulturowego. Książnicę reprezentowała dr Danuta Wańka z referatem „Szlakiem ojca Augustyna Kordeckiego”.

W dniach 14-16 września
Książnica Pedagogiczna brała udział w zorganizowaniu X Ogólnopolskiego  Zjazdu Bibliofilów połączonego z 30-leciem TPK w Kaliszu. Zjazd zainaugurował wernisaż wystawy  „Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu 1927-2007” prezentowanej w Książnicy. Podczas konferencji referaty przedstawili m.in.: dr hab. Krzysztof Walczak („Kalisz książki i bibliofilstwa”) oraz dr hab. Ewa Andrysiak („Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie 1926-1939”).

15 września
wicedyrektor Książnicy dr Danuta Wańka brała udział w 4 Patronalnym Święcie Bibliotekarzy Wielkopolskich zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Kaliszu. Dr D. Wańka wystąpiła z  wykładem „Ludzie książki kaliskiej”.

20 września
dyrektor Książnicy dr hab. Krzysztof Walczak oraz kierownik działu Informacyjno-Bibliograficznego dr hab. Ewa Andrysiak złożyli wizytę Antoninie Meysztowicz, wnuczce patrona Książnicy, mieszkającej w Zakopanem. Wizyta związana była z 90 rocznicą urodzin pani Meysztowicz.

W dniach  16-17 listopada
Książnica Pedagogiczna brała udział w zorganizowaniu ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce w dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Podczas konferencji referaty przedstawili m.in.: dr hab. Krzysztof Walczak („Dwadzieścia lat działalności Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”) dr Danuta Wańka („Biblioteka i wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”) oraz dr hab. Ewa Andrysiak („Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”). Podczas konferencji K. Walczak, dyrektor Książnicy oraz prezes KTPN, otrzymał z rąk prezydenta dr. inż. Janusza Pęcherza Medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.

W dniach 21-23 listopada
dyrektor Książnicy dr hab. K. Walczak oraz wicedyrektor dr D. Wańka uczestniczyli w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków – Lwów: „Książki, Czasopisma, Biblioteki XIX i XX wieku” zorganizowanej przez Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. K. Walczak wystąpił z referatem „Z Krakowa do Kalisza. Losy „Kaliskiego Kurierka Robotniczego 1904-1905”, natomiast D. Wańka – „Krakowski świat książki w „Gazecie Kaliskiej (1893-1914)”

2006

16 stycznia
Artysta grafik Władysław Kościelniak przekazał Książnicy swoją pracownię plastyczną wraz z wyposażeniem i zbiorami. Uroczyste podpisanie Aktu Darowizny nastąpiło w ratuszu w gabinecie prezydenta miasta dr. inż. Janusza Pęcherza. Część swojego dorobku artysta przekazał Książnicy już w 2003 roku (ekslibrisy na planszach i pojedyncze, korespondencję, zbiór widokówek Kalisza z okresu międzywojennego i lat wcześniejszych, fotografie, dokumenty osobiste).

W lutym

Książnica otrzymała od państwa Wasilewskich z Kalisza ciekawe materiały wzbogacające Dział Zbiorów Specjalnych. Dar zawiera rękopisy i maszynopisy prac Zofii Florczak, m.in. maszynopis jej pracy doktorskiej pt. "Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku", materiały redakcyjne i robocze dotyczące prac "Harcerki 1939-1945" (1973, 1983) i "Harcerki 1939-1945. Relacje – pamiętniki" (1985), maszynopisy wierszy Krystyny Krahelskiej oraz kilka pozycji książkowych. Zofia Florczak (1912-1996) była długoletnią członkinią Pracowni Poetyki Teoretycznej i Języka Literackiego Instytutu Badań Literackich PAN. Prowadziła badania z zakresu historii piśmiennictwa polskiego i dziejów myśli językoznawczej. Wydała m.in. antologię "Ludzie oświecenia o języku i stylu" (1958), "Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku. Studium z zakresu socjologii pisarstwa" (1967), "Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów języka i gramatyki" (1978). Pod koniec życia poświęciła się dokumentowaniu historii harcerstwa. Składamy serdeczne podziękowanie za przekazany dar i zachęcamy innych ofiarodawców o wspomaganie naszych zbiorów.

1 lutego
w Książnicy została otwarta Pracownia Multimedialna, zgodnie z regulaminem mogą z niej korzystać osoby poszukujące informacji w Internecie, korzystające z programów edukacyjnych i innych dokumentów elektronicznych będących własnością Książnicy.

Od marca do grudnia
prezentowano wystawki: „Organizacje i Stowarzyszenia Kalisza i Ziemi Kaliskiej” (w Wypożyczalni) oraz „Rok Języka Polskiego” (korytarz obok Wypożyczalni).

14 marca
w Pleszewie miało miejsce otwarcie nowej siedziby filii Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Obecnie filia mieści się przy ul. Ogrodowej 13.

W dniach 11-12 maja
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu wraz z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową p.n. „Biblioteki Pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty”. Wystąpili prelegenci z bibliotek pedagogicznych z całego kraju. Książnicę kaliską reprezentowali dr Ewa Andrysiak („Kolekcje historyczne w bibliotekach pedagogicznych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”), dr Krzysztof Walczak („Sieć bibliotek pedagogicznych po reformie administracyjnej. Organizacja, zmiany, perspektywy”), dr Danuta Wańka („Biblioteka pedagogiczna jako wartość regionalna”). Konferencja odbyła się w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza, towarzyszyła jej wystawa „Dorobek edytorski bibliotek pedagogicznych 2000-2006”. Sesja zorganizowana została w Tygodniu Bibliotek obchodzonym od 8 do 15 maja.

  15 maja
Pracownicy Książnicy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor Książnicy dr Krzysztof Walczak i wicedyrektor dr Danuta Wańka zostali odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi, natomiast kierownik działu administracyjno-obsługowego mgr Mirosława Morawska odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W dniach   2-3 czerwca
w Książnicy odbyło się III Forum Bibliofilów, na którym omawiano sprawy związane z organizacją X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli działających w Polsce stowarzyszeń bibliofilskich i bibliofilów niezrzeszonych z Warszawy, Torunia, Łodzi, Wrocławia, Katowic, Gdańska. Podczas trwania forum bibliofile oprócz Książnicy zwiedzili również Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. Uczestnicy forum otrzymali w darze publikację E. Andrysiak „Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego” (Kalisz 2005).

22 sierpnia
uruchomiona została usługa zamawiania i rezerwowania książek oraz sprawdzania stanu konta czytelnika przez Internet. 

21 września
na rynku wydawniczym ukazał się II tom Bibliografii Historii Kalisza” pod red. Ewy Andrysiak w opracowaniu którego brali udział pracownicy Książnicy.

Od 25 września do 19 lutego
w holu na pierwszym piętrze Książnicy prezentowana była wystawa : „Władysław Kościelniak w 90. rocznicę urodzin”. Na ekspozycji pokazano rysunki z tek prezentujących piękno różnych miejscowości, fragmenty cyklu „Wędrówki ze szkicownikiem” publikowanego w „Ziemi Kaliskiej”, felietony i rysunki zamieszczone w „Południowej Wielkopolsce” oraz pierwsze numery „Ziemi Kaliskiej” z 1957 r. z ilustracjami artysty. Poza tym wyeksponowano opracowania autorstwa W. Kościelniaka, w wyborze jego ilustracje książkowe i katalogi wystaw oraz publikacje poświęcone działalności artysty. 

W październiku

Książnica wzbogaciła kolekcję Atoniny i Oskara Meysztowiczów o dokumenty związane z patronem biblioteki Alfonsem Parczewskim, m.in. o fotografię przedstawiającą Parczewskiego na kongresie panceltyckim w Dublinie z 1900 r., dyplomy dla Parczewskiego jako członka honorowego Macierzy Polskiej w Wilnie, Towarzystwa Śpiewaczego w Ostrowie Wlkp. i Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. Ofiarodawczynią cennych pamiątek po kaliskim adwokacie jest wnuczka Antonina Meysztowicz.

17 października
Książnica Pedagogiczna gościła członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, na którym podjęto decyzję o przyznaniu honorowego członkostwa Władysławowi Kościelniakowi. Druga część spotkania poświęcona artyście rozpoczęła się od wędrówki po wystawie „Władysław Kościelniak w 90. rocznicę urodzin”. Podczas zebrania W. Kościelniak otrzymał tytuł członka honorowego Towarzystwa.

24 października
W Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej została otwarta wystawa „Kaliszanie piszący…” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza. Na wystawie prezentowane były m.in. materiały z kolekcji Eligiusza Kor-Walczaka przechowywane w Książnicy. 

28 października
W sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się konferencja naukowa pn. „Bitwa pod Kaliszem 1706 r.” Organizatorem konferencji obok Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk był Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Książnicę Pedagogiczną reprezentowali dr Krzysztof Walczak (dokonał otwarcia konferencji) oraz dr Ewa Andrysiak, (przedstawiła referat: „Źródła i materiały do dziejów bitwy pod Kaliszem w 1706 r.”) 

7 listopada
Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu nadzwyczajnym nadała dr Ewie Andrysiak (kierownikowi Działu Informacyjno-Bibliograficznego Książnicy) stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii.

5 grudnia
Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu nadzwyczajnym nadała dr. Krzysztofowi Walczakowi (dyrektorowi Książnicy Pedagogicznej) stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii.

8-9 grudnia
Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu nadzwyczajnym nadała dr. Krzysztofowi Walczakowi (dyrektorowi Książnicy Pedagogicznej) stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii.

8-9 grudnia
Dyrektor Książnicy dr hab. Krzysztof Walczak, wicedyrektor dr Danuta Wańka i kierownik Działu Udostępniania Zbiorów Marianna Marciniak brali udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dokument – książka – biblioteka jako przedmiot ocen wartościowania” zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

2005

25 października
W Biurze Wystaw Artystycznych w Kaliszu odbył się wernisaż wystawy pt. „200 lat prasy w Kaliszu”, której organizatorami była Książnica Pedagogiczna, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i BWA w Kaliszu. Komisarzami wystawy byli dr Krzysztof Walczak i dr Ewa Andrysiak. Zaprezentowano prasę informacyjną, polityczną, szkolną, religijną, naukową a także periodyki mniejszości narodowościowych. Najstarszym eksponatem była „Kronika Miasta Kalisza”, która pochodzi z 1805 roku. Wystawie towarzyszyła „Bibliografia prasy kaliskiej 1805-2005” opracowana przez dr Ewę Andrysiak i Bogumiłę Celer. Następnie wystawę przeniesiono do Książnicy, gdzie prezentowana była od 15 listopada do 15 września.

  10 listopada
Dyrektor Książnicy dr Krzysztof Walczak brał udział w sesji naukowej „Prasa lokalna – zwierciadło lokalnej rzeczywistości” zorganizowanej w Nowym Tomyślu przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Poznań oraz Wielkopolski Klub Rzeczników Prasowych i Dziennikarzy Samorządowych – Poznań. Dr K. Walczak wystąpił z tematem „Z Kalisza i okolicy. Rzeczywistość lokalna w dziewiętnastowiecznych czasopismach kaliskich”.

8 grudnia
W Centrum Kultury i Sztuki odbyło się spotkanie autorskie pn. „Kaliska prasa i Parczewski”, którego organizatorem było Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Książnica Pedagogiczna w Kaliszu. Podczas spotkania zaprezentowano najnowsze publikacje KTPN, których autorami są pracownicy Książnicy: dr Krzysztof Walczak „Czasopisma kaliskie XIX w i początków XX wieku”, dr Ewa Andrysiak „Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego”, dr Ewa Andrysiak, Bogumiła Celer, „Bibliografia prasy kaliskiej 1805-2005”.

oprac. Bogumiła Celer

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14