Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

Kontakt: tel. (62) 767 68 83
e-mail: Bhana@interia.pl

ZBIORY
Zbiory specjalne biblioteki obejmują:

  • zbiory multimedialne na płytach CD i DVD (muzykę, filmy edukacyjne, obyczajowe, ekranizacje lektur szkolnych, książki do słuchania, multimedialne programy komputerowe)
  • kasety wideo będące częścią Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej
  • taśmy magnetofonowe
  • płyty gramofonowe tworzące bogaty zbiór muzyki poważnej i rozrywkowej
  • współczesne mapy i plany miast, atlasy
  • dokumenty życia społecznego (m.in. afisze, informatory, kalendarze, plakaty, ogłoszenia, programy imprez, ulotki, zaproszenia)
  • starodruki, rękopisy, fotografie, mikrofilmy, przeźrocza, grafikę, kartografię (mapy z XIX oraz początków XX w.), udostępniane jedynie do celów naukowych i wystawienniczych.

Źródłem informacji o zbiorach jest katalog komputerowy obejmujący część zbiorów dostępny na stanowisku w czytelni, wykazy dostępne na stronie internetowej biblioteki (http://www.kp.kalisz.pl/katalogi/zbiory/dzs.html) oraz katalogi tradycyjne (kartkowe).

UDOSTĘPNIANIE
Korzystanie ze zbiorów specjalnych odbywa się na miejscu w czytelni za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Czytelnik może wypożyczać na zewnątrz taśmy magnetofonowe, kasety video oraz płyty DVD i CD. Za wypożyczenie materiałów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych biblioteka nie pobiera opłaty. Jednorazowo można wypożyczyć 3 kasety/płyty na okres do 5 dni lub termin indywidualnie ustalony, nie dłuższy niż 2 tygodnie. Za przetrzymywanie zbiorów pobierane są kary w wysokości 0,50 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.

Rękopisy, stare druki, zabytkową kartografię i inne materiały o szczególnej wartości udostępnia się wyłącznie w celach naukowo-badawczych, pracownikom naukowym oraz studentom z pisemną rekomendacją promotora.
Czytelnik może zamówić odpłatne wykonanie reprodukcji materiałów ze zbiorów specjalnych.
Stosuje się m.in. następujące ceny podstawowe przy kopiowaniu materiałów:

  • kserokopia z dokumentu formatu A4 – 0,15 zł,
  • skan ilustracji czarno-białej za jedną stronę A 4 – 1,00 zł
  • skan ilustracji kolorowej za jedną stronę A 4 – 1,50 zł

Biblioteka może odmówić wykonania reprodukcji ze względu na rozmiar lub stan zachowania obiektu.

Pozostałe, szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów specjalnych określa Regulamin Działu Zbiorów Specjalnych.

Organizujemy:
* Wystawy tematyczne ze zbiorów własnych
* Lekcje biblioteczne – dla różnych kategorii wiekowych uczniów, połączone z prezentacją  najciekawszych zbiorów

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14