Bazy danych

LISTA ELEKTRONICZNYCH ODPOWIEDNIKÓW CZASOPISM DRUKOWANYCH - WYBÓR
(bezpłatny dostęp do części artykułów)

Alkoholizm i Narkomania
www.ipin.edu.pl/ain/

Biblioteka w Szkole
www.bibliotekawszkole.pl

Czas Kultury
www.czaskultury.pl

Dekada Literacka
www.dekadaliteracka.pl

Didaskalia
www.didaskalia.pl

Dyrektor Szkoły
www.dyrektorszkoly.pl

Film
www.film.jaaz.pl

Głos Nauczyciela
www.glos.pl

Midrasz
www.midrasz.pl

National Geographic
www.national-geographic.pl

Niebieska Linia
www.pismo.niebieskalinia.pl

Remedium
www.remedium-psychologia.pl

Świat Problemów
www.swiatproblemow.pl

Tygodnik Powszechny
www.tygodnik.onet.pl

Więź
www.wiez.com.pl
Wszystko dla Szkoły
www.wszystkodlaszkoły.pl

Wychowawca
www.wychowawca.pl

Znak
www.znak.com.pl

 

Stan na 1 lutego 2012 r.
Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14