Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz prenumerowanych czasopism

1.  Asnykowiec
2.  Aura
3.  Biblioteka w Szkole
4.  Biblioterapeuta
5.  Biologia w szkole
6.  Biuletyn Informacyjny Vulcan
7.  Businessman
8.  Chemia w Szkole
9.  Czas Kultury
10.  Deutschland (wersja niemiecka)
11.  Deutschland (wersja polska)
12.  Dialog
13.  Drama
14.  Dyrektor Szkoły
15.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
16.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów
17.  Dziennik Ustaw
18.  Echo Koźmina
19.  Echo Rzemiosła
20.  Edukacja
21.  Edukacja Dorosłych
22.  Edukacja i Dialog
23.  Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
24.  Ekonomista
25.  Ekoświat
26.  Filatelista
27.  Fizyka w Szkole
28.  Fremsprache Deutsch
29.  Gazeta Bankowa
30.  Gazeta Jarocińska
31.  Gazeta Ostrowska
32.  Gazeta Poznańska
33.  Gazeta Prawna
34.  Geografia w Szkole
35.  Głos Nauczycielski
36.  Głos Wielkopolski
37.  Gospodarka Narodowa
38.  Guliwer
39.  Hammmagazin
40.  Handel Wewnętrzny
41.  Idea Mobile
42.  Języki Obce w Szkole
43.  Język Polski
44.  Język Polski w Gimnazjum
45.  Język Polski w Liceum
46.  Język Polski w Szkole IV -VI
47.  Kalisia Nowa
48.  Kaliszanie w Warszawie
49.  Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
50.  Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
51.  Kresy.
52.  Kronika Wielkopolski
53.  Kultura Fizyczna
54.  Kultura i Społeczeństwo
55.  Kwartalnik Filmowy
56.  Kwartalnik Historyczny
57.  Kwartalnik Pedagogiczny
58.  Lider
59.  Literatura na Świecie
60.  Magazyn Plus GSM
61.  Marketing i Rynek
62.  Marketing w Praktyce
63.  Matematyka
64.  Monitor Polski
65.  Monitor Wielkopolski
66.  Muzykoterapia Polska
67.  National Geographic Polska
68.  Nauczanie Początkowe
69.  Newsweek Polska
70.  Niebieska Linia
71.  Nowa Edukacja Zawodowa
72.  Nowa Szkoła
73.  Nowe Książki
74.  Nowe w Szkole
75.  Nowe Życie Gospodarcze
76.  Odra
77.  Opatowianin
78.  Opieka Wychowanie Terapia
79.  Opiekun
80.  Organizacja i Kierowanie
81.  Pamiętnik Literacki
82.  Państwo i Prawo
83.  Pedagogika Pracy
84.  Polityka
85.  Polonistyka
86.  Poradnik Bibliotekarza
87.  Poradnik Językowy
88.  Powiat Kaliski
89.  Poznaj Świat
90.  Poznaj Swój Kraj
91.  Praca Socjalna
92.  Primar
93.  Problemy Narkomanii
94.  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
95.  Problemy Rodziny
96.  Przegląd Biblioteczny
97.  Przegląd Humanistyczny
98.  Przegląd Organizacji
99.  Przegląd Oświatowy
100.  Przegląd Wielkopolski
101.  Przyroda Polska
102.  Psychoterapia 103.  Rachunkowość
104.  Remedium
105.  Res Publica Nowa
106.  Ruch Literacki
107.  Ruch Pedagogiczny
108.  Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
109.  Serwis Informacyjny. Narkomania
110.  [Siedem] 7 Dni Kalisza
111.  Służba Pracownicza
112.  Studia Historyczne
113.  Studia Psychologiczne
114.  Studia Socjologiczne
115.  Świat Druku
116.  Świat Problemów
117.  Szkoła Specjalna
118.  Teatr
119.  Teksty Drugie
120.  Twoja Era
121.  Twój Biznes
122.  Twórczość
123.  Tygodnik Powszechny
124.  Tygodnik Wielkopolski
125.  Wiadomości Historyczne
126.  Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny
127.  Więź
128.  Wprost
129.  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
130.  Wychowanie Muzyczne w Szkole
131.  Wychowanie Techniczne w Szkole
132.  Wychowanie w Przedszkolu
133.  Wychowawca
134.  Zeszyty Literackie
135.  Znak
136.  Z obcej Ziemi
137.  Życie Kalisza
138.  Życie Pleszewa
139.  Życie Szkoły

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14