Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Aktualności

Wystawa „Motyw sakralny w ekslibrisie z kolekcji Książnicy Pedagogicznej
im. A. Parczewskiego w Kaliszu”

Dnia 27 kwietnia 2016 r. w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbył się wernisaż wystawy „Motyw sakralny w ekslibrisie z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”. Kuratorem wystawy jest dr Bogumiła Celer. Ekspozycja została zorganizowana dla uczczenia 500-lecia polskiego ekslibrisu oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski. Można zobaczyć ekslibrisy 57 twórców polskich, jak i zagranicznych grafików. W otwarciu wystawy wzięli udział graficy, których prace były prezentowane na wystawie tj. Ryszard Bandosz, Agnieszka Lipska, Czesław Woś. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki do końca czerwca 2016 r.

fot. Ewa Obała

 

Spotkanie członków i sympatyków TPK w Kaliszu


Dnia 20 kwietnia 2016 r. w siedzibie Książnicy Pedagogicznej przy ul. Południowej 62
w Kaliszu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. W programie znalazły się również wspomnienia o członkach honorowych TPK – Władysławie Kościelniaku
i  Ryszardzie Templewiczu.

fot. Ewa Obała


Ogólnopolski Konkurs WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW
Dnia 15 kwietnia 2016 r. w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbył się półfinał Ogólnopolskiego Konkursu WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW. W konkursie brały udział 3 drużyny: jedna trzyosobowa z poziomu klas 1-3 (ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu) oraz dwa zespoły jednoosobowe z poziomu klas 1-3 i 4-6 (ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wlkp.).
Dzieci rozwiązywały test ze znajomości lektur:
Klasy 1-3: M. Kruger „Karolcia”
Klasy 4-6: C.S. Lewis: „Opowieści z Narni. Podróż Wędrowca do świtu”

Fot. Jolanta Szymańska


I Ogólnopolska Konferencja naukowa
„Życie codzienne nauczycieli w XIX i XX w. Związki i organizacje nauczycielskie”

Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu wspólnie z Zakładem Pedagogiki, WPA w Kaliszu UAM w Poznaniu i Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk była współorganizatorem
I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Życie codzienne nauczycieli w XIX i XX w. Związki i organizacje nauczycielskie”. W Komitecie naukowym konferencji znalazł się dyrektor naszej biblioteki prof. Krzysztof Walczak, natomiast w Komitecie organizacyjnym dr Bogumiła Celer (kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy).

Fot. Ewa Obała


 

więcej,, .

 


 

Promocja książki

Dnia 15 marca 2016 r. odbyła się promocja książki pt. „Karol Wilhelm Hindemith (1810-1890). Drukarz
i wydawca”
, której autorem jest dyrektor Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, prof. Krzysztof Walczak. Uroczystość miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu. Publikacja jest kolejnym, jedenastym tomem z serii „Kaliszanie”, wydawanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

fot. Mieczysław Zaremba

 

 

   

fot. Ewa Obała


Delegacja Landu Hesja w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Dnia 19 lutego 2016 r. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu miała zaszczyt gościć delegację Landu Hesja z sekretarzem stanu, ministrem Markiem Weinmeistrem na czele oraz doradczynią rządu Meike Schmidt, którym towarzyszyła wicemarszałek województwa wielkopolskiego Marzena Wodzińska. W czasie wizyty goście obejrzeli w bibliotece wystawę „Germanica w zbiorach Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu” a także wpisali się do Księgi pamiątkowej.

fot. Ewa Obała


Kolejny numer czasopisma „Bliżej Biblioteki”

W połowie lutego 2016 r. ukazał się kolejny, 5 numer (nr 2/2015) czasopisma pt. „Bliżej Biblioteki”, którego wydawcą jest Książnica Pedagogiczna w Kaliszu. W najnowszym wydaniu można przeczytać m. n. : o preferencjach czytelniczych dzieci i młodzieży powiatu pleszewskiego, edukacji cyfrowej dorosłych, 20-leciu czasopisma „Filatelista Kaliski” a także o ekslibrisach Zbigniewa Osenkowskiego (które wykonał dla Książnicy). Ponad to, w numerze znalazły się relacje z konferencji i wydarzeń bibliotekarskich oraz przegląd wydawnictw o regionie.
Pismo dostępne jest w formie drukowanej do korzystania w Czytelni Książnicy lub w formie elektronicznej na stronie Biblioteki.


 

Spotkanie dyrektorów bibliotek pedagogicznych i ODN
województwa wielkopolskiego w Książnicy Pedagogicznej

Dnia 10 lutego 2016 r. w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu odbyło się spotkanie dyrektorów bibliotek pedagogicznych i ODN województwa wielkopolskiego. W spotkaniu wzięła udział członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego pani wicemarszałek Marzena Wodzińska. Spotkanie dotyczyło rozwoju współpracy wielkopolskich bibliotek pedagogicznych w zakresie projektu ibuk oraz wspomagania szkół.

 

 

 

 

fot. Ewa Obała


Bezpłatny dostęp dla czytelników do nowych tytułów
na platformie książek elektronicznych IBUK Libra

W lutym 2016 r. nasza Książnica po raz kolejny wykupiła dostęp do nowych tytułów na platformie książek elektronicznych IBUK Libra. Czytelnik ma możliwość skorzystania z około 450 publikacji bezpłatnie. Książki można czytać na miejscu w Bibliotece lub w domu. Dostęp z domu możliwy jest po uzyskaniu kodu PIN, po który czytelnik zgłasza się do Wypożyczalni. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki.
http://www.kp.kalisz.pl/libra.html


 

Ostatnie pożegnanie śp. dr Danuty Wańki

Dnia 28 grudnia 2015 r. zmarła dr Danuta Wańka, która w latach 1992-2010 była pracownikiem naszej Książnicy, przez kilka lat pełniąc funkcję wicedyrektora.
Dyrekcja Książnicy oraz pracownicy wzięli udział w pogrzebie i złożyli wyrazy szczerego współczucia pogrążonej w smutku rodzinie.


Otwarcie wystawy prac Czesława Wosia
w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Dnia 9 listopada 2015 r. dyrektor  prof. dr hab.  Krzysztof Walczak wspólnie z panią Marzeną Wodzińską, członkiem zarządu Województwa Wielkopolskiego otworzyli w hallu Książnicy, przy ul. Południowej wystawę pt. „ Czesław Woś Exlibris Grafika”. Wystawa prezentuje około 100. prac artysty- ostrowianina, na które składają się  grafiki i ekslibrisy. W gablotach wystawione są dyplomy i wyróżnienia oraz artykuły z prasy, dotyczące twórczości grafika. Kuratorem wystawy jest Anna Wojtynka. W programie znalazła się również promocja okolicznościowego wydawnictwa pt. „Kalisz w grafice Czesława Wosia”.
Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody uczestnikom, niedawno rozstrzygniętego konkursu na logo Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Laureatką konkursu została pani Jagoda Ferenc. Kolejne miejsca zajęli: pani Marcin Stencel i pani Lidia Łyszczak.
Wystawę w Książnicy można oglądać do końca stycznia 2016 r.

   

 

 

fot. Ewa Obała


Zapalone znicze W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
na grobie PATRONA Książnicy
i grobach ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW biblioteki

Dnia 1 listopada 2015 r. na grobach: patrona Książnicy Pedagogicznej Alfonsa Parczewskiego (cmentarz Miejski w Kaliszu) oraz bibliotekarek: Janiny Skolimowskiej (cmentarz Miejski)  oraz Barbary Ałaszewskiej, Stefanii Szaban i Małgorzaty Czarneckiej (cmentarz Komunalny w Kaliszu) znicze zapaliła wicedyrektor prof. dr hab. Ewa Andrysiak.


NAGRODA PREZYDENTA MIASTA KALISZA
DLA DYREKTORA KSIĄŻNICY

Dnia 22 października 2015 r. w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza miała miejsce uroczysta Inauguracja Nowego Sezonu Artystycznego 2015/2016, połączona z wręczeniem nagród dla najbardziej zasłużonych ludzi krzewiących kaliską kulturę w sezonie kulturalnym 2014/2015.
Władze miasta przyznały nagrody twórcom i mecenasom kultury. Wśród osób nagrodzonych był dyrektor naszej Książnicy prof. dr hab. Krzysztof Walczak.


Dnia 26 października 2015 r. odbyła się promocja monografii pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-2014”, której współredaktorem jest prof. Krzysztof Walczak – dyrektor Książnicy. Wśród autorów znalazła się również Pani wicedyrektor prof. Ewa Andrysiak. Książka oparta na solidnej podstawie źródłowej i udokumentowana wieloma ilustracjami, które wzbogacają jej wartość jest swojego rodzaju hołdem złożonym Ochotniczej Straży Pożarnej. W suplemencie pracy odnotowano także kaliskie uroczystości jubileuszowe z 24 września 2014 r. Podczas spotkania prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu Grzegorz Kuświk w dowód uznania wręczył twórcom monografii odznaczenia przyznane przez Zarząd. Są to Odznaki Jubileuszowe „150 lat OSP w Kaliszu”, repliki odznaki wykonanej na jubileusz 50-lecia w 1914 r.


Dnia 25 października 2015 r. dyrektor Książnicy prof. Krzysztof Walczak był gościem specjalnym spotkania popularnonaukowego z cyklu „FOTOPLASTiKON” zatytułowanego „Była sobie książka. Biblioteki kaliskie w dobie przed internetem”. Spotkanie, które odbyło się tradycyjnie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu poprowadzili: Anna Tabaka i Maciej Błachowicz. Zgromadzeni słuchacze mogli zapoznać się z historią książki kaliskiej, mówiono o starodruku kaliskim z 1603 r., o powstawaniu pierwszych drukarni, księgarni i czytelni. Zaprezentowano najbardziej znaczące książki i czasopisma drukowane w Kaliszu, nie zapomniano o drukarzach i miłośnikach książek. Przypomniane zostały również przypadki darów w postaci kolekcji księgozbiorów, które dały początek kaliskim bibliotekom.


W kaliskim ratuszu dnia 22 października 2015 r. podczas uroczystej Inauguracji Nowego Sezonu Artystycznego wręczono 26 nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta Kalisza. Wśród nagrodzonych znalazł się dyrektor Książnicy Pedagogicznej w Kalisz - prof. Krzysztof Walczak.


Fot. ze strony www.calisia.pl


Dyrektor Książnicy prof. Krzysztof Walczak ekspertem do oceny jakości czasopism naukowych

Dnia 25 czerwca 2015 r. nasz dyrektor prof. dr hab. Krzysztof Walczak został wybrany z ramienia Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk na eksperta do oceny jakości czasopism naukowych, pretendujących do umieszczenia ich na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To ogromne wyróżnienie i duma dla naszej Książnicy . Pan Dyrektor funkcję tę będzie pełnił wraz z prezesem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego Płockiego.


Ocalona książka w zbiorach Książnicy

Do zbiorów naszej Książnicy trafiła kolejna cenna książka, która została ocalona z wysypiska śmieci. Z linii sortowniczej wyciągnął ją pracownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie – pan Łukasz Werbiński i przekazał do naszych zbiorów. A mowa o czwartym tomie cyklu „Ziemia i morza, czyli Opis fizyki kuli ziemskiej” Ludwika Figuiera. Książka wydana w 1873 r., jest dla naszych zbiorów dodatkowo cenna, gdyż zawiera pieczęć: „Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego”, wybitnego kaliszanina, którego imię nosi Książnica. Dodatkowo na stronie tytułowej książki znajduje się autograf Zygmunta Zanożyńskiego, autora tekstów w czasopiśmie „Kaliszanin” w latach 1874-1875.


Dnia 21 października 2014 r.  odbyła się promocja książki „Józef Radwan (1859-1936) : prawnik, wydawca i działacz społeczny”, której autorami są: dyrektor Książnicy prof. Krzysztof Walczak, wicedyrektor prof. Ewa Andrysiak i kierownik Działu Magazynów i Konserwacji Zbiorów mgr Ewa Obała.
To kolejne, 9.
Wydawnictwo w serii „Kaliszanie”, wydawanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.


W dniach 18.09.2014 r. – 19.09.2014 r. odbyła się w Kaliszu Konferencja Szkoleniowa Dyrektorów
i Kierowników Filii Bibliotek Pedagogicznych Województwa Wielkopolskiego. więcej


Dnia 28 stycznia 2014 r. w siedzibie Książnicy przy Nowym Świecie odbyło się SPOTKANIE NOWOROCZNE członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Książki.
W programie znalazła się prezentacja najnowszych nabytków kaliskich miłośników książki. Dyskutowano na temat książki kaliskiej w roku 2013.

 

Dnia 17 grudnia 2013 r. odbyła się promocja książki dr Bogumiły Celer pt. „Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000). Autor baśni i legend kaliskich”.
To kolejne, już 8 wydawnictwo w serii „Kaliszanie”, wydawanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Spotkanie miało miejsce w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu.

   

Dnia 20 listopada 2013 r. w czytelni Książnicy spotkali się członkowie i sympatycy TPK w Kaliszu na kolejnym spotkaniu zatytułowanym: „Tuwimowski cicer cum caule. Spotkanie z twórczością Juliana Tuwima”. W programie znalazła się gawęda Anny Wojtynki o  Tuwimie i jego twórczości oraz prezentacja edycji tuwimowskich ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu i członków TPK.

Dnia 22 maja 2013 r. w siedzibie Książnicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. W programie spotkania znalazło się także: wystąpienie Ewy Andrysiak na temat „Małe i pożyteczne. Polskie wydawnictwa miniaturowe” oraz wystawa „Małe i pożyteczne. Wydawnictwa miniaturowe w zbiorach członków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu”. foto


Dnia 23 stycznia 2013 r. w siedzibie Książnicy miało miejsce Spotkanie Noworoczne członków
i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Tradycyjnie już od wielu lat na pierwszym spotkaniu w Nowym Roku kaliscy bibliofile i zbieracze książek prezentowali najnowsze nabytki ze swoich zbiorów oraz omawiali kaliskie wydawnictwa, które ukazały się na rynku wydawniczym w minionym roku. foto.


Dnia 13 listopada 2012 r. w czytelni Książnicy odbyło się kolejne spotkanie członków
i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, zatytułowane Edycje „Pana Tadeusza” w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego i członków TPK.
Spotkanie w formie prezentacji multimedialnej poprowadziła Ewa Obała. Na spotkaniu można było zobaczyć wiele cennych edycji „Pana Tadeusza”, nawet w formie małej książeczki miniaturowej.


Ewaluacja zewnętrzna PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

W dniach 9-21 sierpnia 2012 r. miała miejsce w bibliotece ewaluacja zewnętrzna w zakresie 4 obszarów: Efekty, Procesy, Środowisko, Zarządzanie. Ewaluacja miała  na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez bibliotekę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Wszystkim czytelnikom uczestniczącym w badaniu, nauczycielom-bibliotekarzom, partnerom oraz przedstawicielom samorządu lokalnego serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Poniżej zamieszczamy wnioski z ewaluacji, pełny raport dostępny jest pod linkiem: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000346370125.pdf

Wnioski z ewaluacji:

1. Książnica współpracuje z licznymi podmiotami działającymi w lokalnym środowisku i w kraju, dlatego podejmowane działania są twórcze, obopólnie satysfakcjonujące oraz oddziałują korzystnie na wzajemny rozwój.

2. Największymi dokonaniami biblioteki jest bogaty księgozbiór, czynione działania na niwie naukowej i oświatowej, zwłaszcza w zakresie regionalizmu i edukacji czytelniczo-medialnej.

3. Placówka jest dobrze oceniana przez środowisko, ponieważ jest postrzegana jako centrum myśli humanistycznej.

4. Wzbogacenie oferty następuje, głównie, poprzez dostosowanie i cyfryzację księgozbioru do zgłaszanych potrzeb oraz poszukiwanie sposobów aktywizacji nauczycieli.

5. Klienci chętnie korzystają z usług placówki, ponieważ spełnia ona ich oczekiwania. Wszyscy respondenci mocno podkreślają profesjonalizm pracowników.

6. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli-bibliotekarzy, którzy uważają, że jest ona zwyczajem panującym w placówce i służy podniesieniu jakości świadczonych usług.

7. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy biblioteki i powodują korzystne prorozwojowe zmiany w jej funkcjonowaniu.

8. Warunki lokalowe budzą zastrzeżenia wszystkich respondentów, natomiast wyposażenie biblioteki jest lepsze, choć w ocenie niektórych badanych powinno ulec unowocześnieniu.

W dniu 21.09.2012 uruchomiono nową wersję systemu bibliotecznego (SOWA 2) oraz nowy serwis katalogu on-line w Kaliszu.

Od 23 lipca 2012 r. w Książnicy można oglądać wystawę zatytułowaną „Dawne podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”, przygotowaną przez mgr Annę Wojtynkę. Na ekspozycję składają się dawne podręczniki szkolne do 1971 r. Najstarszym zaprezentowanym podręcznikiem jest dzieło Alvara „De institutione grammatica libri tres” z 1755 roku. Wystawę uzupełniają informacje o autorach i współautorach podręczników związanych z Kaliszem, a także przedwojenne zeszyty uczniowskie. Ekspozycję można oglądać do 1 listopada 2012 r.


Dnia 13 czerwca 2012 r. w PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu miało miejsce kolejne spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu...wiecej

Piłka nożna - wybór książek ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A Parczewskiego w Kaliszu ...czytaj dalej


Dnia 21 marca 2012 r. członkowie i sympatycy TPK spotkali się w PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, na spotkaniu zatytułowanym „Pszczoła w zbiorach i twórczości Jerzego Gnerowicza”. więcej


Dnia 24 lutego 2012 r. ukazało się kolejne, czwarte już wydawnictwo w serii „Kaliszanie” wydawanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, autorstwa dr Elżbiety Steczek-Czerniawskiej pt. „Stanisław Wojciechowski (1869-1953). Prezydent z Kalisza”.


Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu zaprasza do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Szkolnej ławy czar”, która prezentowana jest w budynku biblioteki, w korytarzu na pierwszym piętrze. Kuratorem wystawy jest dr Bogumiła Celer. Ekspozycja została zorganizowana głównie w oparciu o materiały ze zbiorów biblioteki oraz depozyty złożone na czas wystawy przez bibliotekarzy i osoby prywatne, kilka dokumentów pochodzi
z lokalnej prasy i tzw. calisianów (książek o tematyce kaliskiej). Celem wystawy jest przypomnienie działalności szkół Kalisza i regionu od początku XX w. do lat 70. Trzon wystawy stanowią stare fotografie ukazujące dawne budynki szkolne oraz dzieci i młodzież, m.in. uczennice Gimnazjum ss. Nazaretanek z 1936 r. Jednym z najstarszych dokumentów jest fotografia (pochodzącą ze zbiorów prywatnych), z 1914 r., przedstawiająca szkołę elementarną działającą wówczas przy Klasztorze oo. Franciszkanów w Kaliszu.

Organizację i pracę dawnej szkoły ilustruje kilka dokumentów szkolnych z początku XX w. (karta
z dzienniczka szkolnego, zaświadczenie i świadectwo szkolne, legitymacja szkolna czy też tekst modlitwy przed lekcją i po niej).

O ambicjach kaliskich uczniów z okresu międzywojennego najlepiej świadczą eksponowane na wystawie przykładowe egzemplarze ówczesnej prasy szkolnej. Dowodem aktywnego życia szkolnego są zapiski oraz ogłoszenia z lokalnej prasy, które w wyborze również prezentowane są na ekspozycji.
W gablotach zgromadzone zostały przedmioty i przybory szkolne, począwszy od czapki szkolnej Technikum Ekonomicznego w Kaliszu z lat 50. XX w., po tarcze szkolne, stare liczydło czy kałamarz. Eksponowane są także kroniki szkolne, stare elementarze, atlasy szkolne oraz kilka zeszytów szkolnych uczniów Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. A. Jagiellonki w Kaliszu z lat 30.
Zapraszamy szczególnie uczniów oraz ich nauczycieli, a także wszystkich zainteresowanych do „odwiedzenia” dawnej szkoły i zapoznania się z różnymi aspektami życia szkolnego XX w. Kończąc oglądanie ekspozycji z pewnością powrócimy do słów otwierającego ją wiersza, w którym m.in. czytamy: „Niby ta sama, ale inna szkoła. I wszystko obce, co tak bliskie było. (…) I głos jakowyś szepce mi na ucho, że to co było, nigdy już nie wróci”.

Do obejrzenia wystawy zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 19.00. Zorganizowane grupy szkolne przyjmujemy po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. (62) 767 68 83. Wystawa będzie eksponowana w okresie: 1.02.-31.05.2012.

Dnia 11 stycznia 2012 r. w siedzibie Książnicy odbyło się spotkanie noworoczne członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Spotkanie poświęcone było pamięci zmarłej nie tak dawno kaliskiej poetce Janinie Junosza-Gzowskiej we wspomnieniach Kazimiery Lissy-Kalafarskiej. W programie znalazła się również prezentacja najnowszych nabytków kaliskich miłośników książki. (foto)  


Dnia 30 listopada 2011 r. w siedzibie Książnicy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i sympatyków TPK w Kaliszu. W programie spotkania znalazło się wystąpienie dr. n. med. Zbigniewa Kledeckiego – redaktora „Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” oraz nadanie członkostwa honorowego TPK dr. Kledeckiemu. (foto)


Dnia 16 listopada 2011 r. w Książnicy miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
i sympatyków TPK w Kaliszu. Gościem i prelegentem była tym razem Pani  Janina Kościelniakowa – miłośniczka pięknej książki i ekslibrisu, nieustająca inspiracja twórczości artysty-grafika Władysława Kościelniaka, która opowiadała o swoich pasjach czytelniczych i zainteresowaniach. W programie znalazło się również nadanie Jej członkostwa honorowego TPK. (foto.)


Pani wicedyrektor Książnicy prof. dr hab. Ewa Andrysiak postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski z dnia 27 września 2011 r. odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi.
Uroczystość miała miejsce dnia 14 listopada 2011 r. w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu.


W środę 28 września, w czytelni Książnicy, odbyła się promocja czterech książek wydanych przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Były to: Kaliska jednodniówka Prosna i krąg jej autorów autorstwa Henryki Karolewskiej, Adam Chodyński. Bibliografia Katarzyny Kubiak, Dawne polskie podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, do której opisy bibliograficzne zebrała Iwona Maciejewska, a indeksy sporządziła Anna Wojtynka oraz „Gawędy kaliskie”. Bibliografia zawartości Ewy Obały. Autorki zaprezentowały swoje publikacje oraz odpowiadały na pytania zebranych. Spotkanie poprowadziła dr Elżbieta Steczek-Czerniawska. (foto.)


Dnia 16 lipca 2011 r. ukazała się kolejna publikacja wydana przez Książnicę. Jest to praca Ewy Obały „Gawędy kaliskie 1936-1939 : bibliografia zawartości”. Bibliografia jest 16 pozycją, która ukazała się
w serii „Katalogi i bibliografie”.


Zapraszamy do obejrzenia wystawy w korytarzu na I piętrze biblioteki pt. „Kalisz teatralny”. Na ekspozycji pokazano m.in. obrazy budynku teatru z różnych okresów, wizerunki ludzi związanych z kaliskim teatrem , publikacje o teatrze, a także wybrane plakaty, afisze oraz programy teatralne. Wystawa została zorganizowana w oparciu o materiały ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Fragment wystawy prezentujemy na załączonych fotografiach. (foto.)


PBP Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu dołączyła do grona użytkowników platformy społecznościowej Facebook. Dzięki temu każdy może dołączyć do fanów naszej biblioteki, mieć szybki dostęp do aktualnych informacji dotyczących biblioteki oraz zagadnień dotyczących książki
i bibliofilstwa.


Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do wypełnienia ankiety na temat funkcjonowania czytelni w naszej bibliotece. Są one dostępne w wypożyczalni i czytelni. Analiza ankiet pozwoli nam poznać opinie czytelników oraz dostosować naszą ofertę do Państwa oczekiwań.


Dnia 3 marca 2011 r. trafił do nas kolejny dar. Ofiarodawcą był dr medycyny Zbigniew Kledecki. Dar wzbogacił naszą kolekcję ekslibrisów medycznych.


Dnia 19 lutego 2011 r. w siedzibie Książnicy odbyło się spotkanie noworoczne członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Na spotkaniu miała miejsce prezentacja najnowszych nabytków kaliskich miłośników książki oraz mówiono o książce kaliskiej w roku 2010. Czesław Woś (grafik, malarz, organizator m.in. Międzynarodowego Biennale Grafiki i Ekslibrisu w Ostrowie Wlkp., członek TPK w Kaliszu) przekazał naszej bibliotece dar, wzbogacający Dział Zbiorów Specjalnych. Dar zawiera ponad 100 ekslibrisów o różnej tematyce


Dnia 18 lutego 2011 r. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu zaprosił na wieczór pt. „Kaliszanie”. Było to spotkanie z autorami książek, które ukazały się w nowo powstałej serii „Kaliszanie” tj. z dyrektorem naszej biblioteki prof. dr. hab. Krzysztofem Walczakiem („Adam Chodyński. Historyk Kalisza”) oraz wicedyrektorem Książnicy prof. dr hab. Ewą Andrysiak („Alfons Parczewski. Kaliszanin, Rektor Wszechnicy Wileńskiej”). Publikacje ukazały się nakładem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.


Z początkiem 2011 roku Książnica rozpoczęła prace badawcze nad projektem pn. „Bibliografia ikonografii Kalisza”, która obejmować będzie m. in. dzieła malarskie, grafikę, rysunki, portrety, pocztówki, fotografie, plakaty, afisze. Badania obejmą zarówno zbiory własne, jak i zasoby innych bibliotek, archiwów oraz osób prywatnych. Prosimy o kontakt z nasza biblioteką wszystkie osoby, które posiadają w swoich zbiorach takie zbiory i zechciałby pomóc w tworzeniu bibliografii.


Dnia 1 grudnia 2010 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, poświęcone tematowi „Pamjatnaja Knižka Kališskoj Guberni” 1870-1914. Prelegentem była wicedyrektor PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu prof. dr hab. Ewa Andrysiak.


Dnia 9 sierpnia 2010 r. ukazała się kolejna publikacja wydana przez Książnicę. Jest nią bibliografia Adama Chodyńskiego, przygotowana przez Katarzynę Kubiak. Bibliografia jest 15 pozycją, która ukazała się w serii „Katalogi i bibliografie”.


Dnia 30 czerwca 2010 r. w Książnicy miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. W programie znalazło się również wystąpienie Bogumiły Celer na temat : „Calisiana Kaliskiej Drukarni Akcydensowej za dyktatury Ryszarda Templewicza”.Dnia 25 listopada 2009 r. w siedzibie Książnicy odbyło się spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu poświęcone pamięci Wacława Klepandego.

Obecną wystawę poświęcamy kaliskiej ikonografii (czyli fotografii, pocztówkom oraz przezroczom) z I połowy XX wieku. (foto.)


Obchody 60-lecia istnienia i działalności biblioteki i 160-lecia urodzin patrona Książnicy Uroczystości odbyły się dnia 23 października 2009 r. (foto)


Od dnia 4 maja 2009 r. w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu prezentowana jest wystawa pt. „Zatrzymać chwilę ...(foto)


W dniu 23.02.2009 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Filii KP w Ostrowie Wlkp. Wzięli w nim udział.........(foto)


Od dnia 28 października 2008 r. w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu można oglądać wystawę pt. „Czesław Woś – grafika, ekslibris”. (foto)


Dnia 16 maja 2008 r. odbyła się uroczystość z okazji 50 - lecia filii w Kaliskiej Książnicy Pedagogicznej w Pleszewie. (foto)


Od dnia 1 kwietnia 2008 r. w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu można oglądać wystawę poświęconą kaliskiej prasie szkolnej ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, którą przygotowała kierownik działu Zbiorów Specjalnych Bogumiła Celer.
Pomysł wykonania ekspozycji zrodził się dwa lata temu, w trakcie tworzenia wystawy nt. kaliskich czasopism. Wtedy okazało się, że w zbiorach biblioteki znajduje się wiele tytułów pism szkolnych i warto byłoby je pokazać na oddzielnej wystawie. Można tu zobaczyć pisma z okresu międzywojennego, np. „Sztubaka” z 1931 r., „Pochodnię” i „Świt” z 1928 r , „Czyn i Słowo” z lat 30. XX w.
Obok pism z okresu międzywojennego zaprezentowano współcześnie ukazujące się tytuły, wydawane zarówno przez szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, m. in. „Mól książkowy” - miesięcznik Biblioteki przy Szkole Podstawowej nr 18, „C.D.N.” - miesięcznik Szkoły Podstawowej nr 10, „Kalejdoskop”- gazetka szkolna Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów, „Copernicus” (pismo - III LO im. M. Kopernika), „Adam“ (I LO im. A. Asnyka), „Tadek” ( II LO im. T. Kościuszki).


Dnia 27 lutego 2008 r. w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, połączone z 30-leciem działalności towarzystwa. (foto)


W dniach 14-16 września 2007 r. odbył się w Kaliszu X Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów, nad którym honorowy patronat objął prezydent Miasta Kalisza. Organizatorami zjazdu byli: (foto)


W dniach od 14-31 kwietnia 2007 r. w Muzeum Polskim w Rapperswilu (Szwajcaria) została otwarta wystawa „Ekslibrisy Władysława Kościelniaka w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”. W uroczystym otwarciu wystawy artyście Władysławowi Kościelniakowi towarzyszył dyrektor Książnicy dr hab. Krzysztof Walczak. (foto)


W środę 16 maja 2007  Książnica Pedagogiczna miała przyjemność gościć pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wśród nich dyrektora biblioteki dr. Artura Jazdona. (foto)


Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu otrzymała od państwa Wasilewskich z Kalisza ciekawy dar wzbogacający Dział Zbiorów Specjalnych. Dar zawiera rękopisy i maszynopisy prac Zofii Florczak, m.in. maszynopis jej pracy doktorskiej pt. "Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku", materiały redakcyjne i robocze dotyczące prac "Harcerki 1939-1945" (1973, 1983) i "Harcerki 1939-1945. Relacje – pamiętniki" (1985), maszynopisy wierszy Krystyny Krahelskiej oraz kilka pozycji książkowych.


Zofia Florczak (1912-1996) była długoletnią członkinią Pracowni Poetyki Teoretycznej i Języka Literackiego Instytutu Badań Literackich PAN. Prowadziła badania z zakresu historii piśmiennictwa polskiego i dziejów myśli językoznawczej. Wydała m.in. antologię "Ludzie oświecenia o języku i stylu" (1958), "Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku. Studium z zakresu socjologii pisarstwa" (1967), "Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów języka i gramatyki" (1978). Pod koniec życia poświęciła się dokumentowaniu historii harcerstwa.


Składamy serdeczne podziękowanie za przekazany dar i zachęcamy innych ofiarodawców o wspomaganie naszych zbiorów


W dniu 14.03.2006 miało miejsce uroczyste otwarcie w Pleszewie nowej siedziby filii Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Filia obecnie mieści się w Pleszewie przy ulicy Ogrodowej 13.

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14