Bazy danych

KATALOG PODRĘCZNIKÓW XIX-XXI-wiecznych
z księgozbioru Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (depozytu Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu)
Oprac. Danuta Wańka

Indeks przedmiotowy
A
Agrolotnictwo
Algebra > Matematyka
Antropologia
Antropologia filozoficzna
Antropometria
Archeologia
Architektura
Archiwistyka
Arytmetyka > Matematyka
Arytmetyka gospodarcza
Astronomia
Automatyka

B
Bibliografia > Bibliotekoznawstwo
Bibliotekarstwo > Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo
Biblioterapia > Bibliotekoznawstwo
Biochemia
Biologia
Biurowość
Botanika
Budownictwo
C
Chemia
Czasopiśmiennictwo. Prasoznawstwo
Czytelnictwo > Bibliotekoznawstwo
D
Drukarstwo
E
Edukacja medialna
Edukacja regionalna
Edytorstwo
Ekologia
Ekonometria
Ekonomia
Elektrotechnika
Embriologia
Etnografia
Etyka
F
Filozofia
Finanse
Fizyka
Fotogrametria
G
Gastronomia
Genetyka
Geodezja
Geografia
Geografia gospodarcza
Geologia
Geometria > Matematyka
Górnictwo
Grafika > Sztuka
H
Handel
Higiena
Historia
Hydrografia
Hydrotechnika
I
Informacja Naukowa
Informatyka
Inżynieria lądowa
J
Język angielski
Język arabski
Język białoruski
Język francuski
Język grecki
Język hausa
Język hiszpański
Język łaciński
Język niemiecki
Język norweski
Język polski
Język rosyjski
Język rumuński
Język szwedzki
Język węgierski
Język włoski
Językoznawstwo matematyczne > Matematyka
K
Kolejnictwo
Komunikacja społeczna
Księgarstwo
Księgowość
Kultura fizyczna è Wychowanie fizyczne
Kulturoznawstwo
L
Leśnictwo
Literatura
Literatura czeska
Literatura grecka
Literatura hausa
Literatura łacińska
Literatura rosyjska
Literatura żydowska
Logika
Lotnictwo rolnicze > Agrolotnictwo
M
Malarstwo è Sztuka
Matematyka
Mechanika
Mechanika techniczna
Medycyna
Metodologia
Mikrobiologia
Mineralogia
Mleczarstwo
Modelarstwo
Muzyka
N
Nauki biologiczne > Antropologia; Cytofizjologia ; Ekologia
Naukoznawstwo
Nawigacja
Normalizacja
O
Ochrona środowiska
P
Paleontologia
Pedagogika
Pismo
Planowanie przestrzenne > Sztuka
Poetyka
Praca
Prasoznawstwo > Czasopiśmiennictwo. Prasoznawstwo
Prawo
Przemysł
Przyroda
Psychologia
Psychiatria
R
Rachunkowość
Rachunkowość zarządcza
Resocjalizacja > Pedagogika
Retoryka
Rolnictwo
S
Sadownictwo
Socjologia
Sport
Statystyka
Statystyka matematyczna
Stenografia
Sztuka
T
Teatr
Technika
Technika jędrowa
Technika napędowa
Technika środków transportu
Technologia chemiczna
Teologia
Terenoznawstwo
Tkactwo
Transport
Trygonometria > Matematyka
Turystyka
W
Weterynaria
Włókiennictwo
Wojskowość
Wychowanie fizyczne
Wychowanie muzyczne > Muzyka
Wychowanie obywatelskie
Z
Zoologia

Proweniencje

GRODKÓW
• Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa è Logika; Psychiatria

KALISZ
• Biblioteka Gimnazjum ss. Najśw. Rodziny z Nazaretu > Język łaciński
• Biblioteka Miejska > Bibliotekoznawstwo; Drukarstwo; Edytorstwo
• Biblioteka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej > Literatura rosyjska; Prawo
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka > Bibliotekoznawstwo; Drukarstwo; Edytorstwo
• Księgarnia H. Skąpski > Język łaciński
• Księgarnia Hurtiga > Rolnictwo
• Wacław Klepandy è Architektura; Bibliotekoznawstwo (5); Psychologia
• Danuta Wańka è Bibliotekoznawstwo; Filozofia; Język łaciński (2); Język rosyjski
• Ryszard Wiatrowski > Ekonomia; Język francuski; Język rosyjski; Język rumuński; Turystyka (2)

KATOWICE
• Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego è Język hausa (2)

KRAKÓW
• Biblioteka Jagiellońska è Arytmetyka gospodarcza; Biochemia (2); Biurowość; Biologia (2); Chemia (7); Embriologia (2); Fizyka (13); Geografia (2); Geografia gospodarcza (2); Geologia; Handel (5); Higiena (2); Język angielski; Język białoruski; Język francuski; Język hausa; Język łaciński (3); Język niemiecki (3); Język polski (10); Język rosyjski (5); Język włoski; Księgowość; Kulturoznawstwo; Leśnictwo (2); Logika (2); Matematyka (24); Mechanika; Medycyna (7); Mineralogia (2); Muzyka (2); Praca; Prawo; Psychologia; Przyroda (2); Rachunkowość (3); Socjologia; Sadownictwo; Tkactwo; Wojskowość (6); Wychowanie fizyczne; Wychowanie obywatelskie; Zoologia
• Biblioteka Koła Przyrodników Uniwersytetu Jagiellońskiego > Embriologia
• Biblioteka Kółka Matematyczno-Fizycznego è Fizyka
• Biblioteka Okręgowego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Pedagogicznych Szkolnictwa Zawodowego > Geografia
• Biblioteka Państwowej Szkoły Przemysłowej > Matematyka (2); Wojskowość
• Biblioteka Polskiej Akademii Naukj > Geologia; Mineralogia
• Biblioteka Studium Słowiańskiego UJ > Język rosyjski
• Biblioteka Uczniów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego > Chemia
• Centralna Wypożyczalnia Podręczników i Skryptów przy Komitecie Uczelnianym Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Jagiellońskiego > Embriologia
• Gebethner i Wolff > Język polski
• Instytut Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego > Chemia
• Izydor Grella > Fizyka
• Tadeusz Grella > Fizyka
• Kursy Przygotowawcze na Wyższe Uczelnie > Biologia; Fizyka (2); Geografia gospodarcza; Medycyna
• Muzeum Historyczne Medycyny Polskiej > Chemia
• Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Ped. Szk. Zaw. Biblioteka > Geologia; Mineralogia
• Ośrodek Metodyczny Geografii Gospodarczej przy Liceum Administracyjnym i Handlowym > Wychowanie obywatelskie
• Państwowe Koedukacyjne Liceum Handlowe > Geologia; Mineralogia
• Seminarium Ekonomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego > Geografia gospodarcza
• Studium Przygotowawcze do Szkół Wyższych > Biologia; Chemia; Fizyka (2); Geografia gospodarcza; Język rosyjski; Medycyna
• Studium Wstępne Uniwersytetu Jagiellońskiego > Chemia
• Towarzystwo Ogrodnicze > Sadownictwo

KROTOSZYN
•Państw. Szkoła Ogólnokszt. Państ. i Lic. Krotoszyn. Biblioteka > Język łaciński LWÓW
• C.K. Namiestnictwo > Fizyka • Księgarnia i Skład Nut Karola Wilda > Chemia
• Księgarnia Seyfarth i Czajkowski > Język polski

ŁÓDŹ
• Biblioteka Lodzinskoj Muzskoj Gimnazii > Logika
• Biblioteka Muzeum Historii Włókiennictwa > Geografia gospodarcza
• Biblioteka przy 8-io kl. Gimnazjum K. Tomaszewskiego > Logika
• Biblioteka Szkoły Handlowej Kupiectwa Łódzkiego > Geografia
• Tadeusz Pniewski > Biologia (2); Medycyna
• Towarzystwo Biblioteki Publicznej > Logika
• Wyższa Szkoła Realna z Wydziałem Naukowym Zgromadzenia Kupców > Geografia

MIECHÓW
• Generalgouvernement Deutsche Volksschule > Język niemiecki (2)

NOWY SĄCZ
• Biblioteka Stowarzyszenia "Rodzina Kolejowa" > Fizyka

PŁOCK
• Biblioteka im. Zielińskich > Historia
POZNAŃ
• Biblioteka Dyrekcji Ceł > Język polski
• Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Główna > Archeologia; Język rosyjski; Edytorstwo; Historia; Księgarstwo
• Biblioteka Uniwersytecka > Bibliotekoznawstwo; Przyroda
• Katolickie Towarzystwo Pracownic Konfekcyjnych > Język polski
• Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk > Budownictwo; Matematyka (2)
• Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Biblioteka > Astronomia; Bibliotekoznawstwo (2); Geografia; Handel; Higiena; Historia; Język angielski; Język niemiecki; Język polski (3); Matematyka (4); Przemysł; Rolnictwo

SZCZECIN
• Międzyredakcyjny Dział Dokumentacji i Informacji Publicznej przy „Głosie Szczecińskim” > Teologia
• Redakcja „Głosu Szczecińskiego”. Biblioteka > Teologia
• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna > Geografia gospodarcza; Historia; Teologia

WARSZAWA
• Bazar Literacki > Historia
• Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy > Bibliotekoznawstwo
• Wiesław Depczyński > Hydrotechnika

WILNO
• Polska Składnica Książek i Pomocy Naukowych > Język polski

WROCŁAW
• Lidia Łosiewicz > Bibliotekoznawstwo
• Uniwersytet Wrocławski > Psychologia; Praca
• Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny. Katedra Bibliotekoznawstwa > Filozofia
• Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Katedra Logiki > Filozofia
• Witold Rawicz Kosiński > Język angielski

ZAKOPANE
• Księgarnia Nowa > Księgowość

ZGIERZ
• Państwowe Liceum Pedagogiczne. Biblioteka > Bibliotekoznawstwo
• Parafialne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie. Biblioteka > Bibliotekoznawstwo

INNE
• Alina Bednarek > Fizyka
• Maria Czarnowska > Fizyka
• W. Demetrykiewicz, konserwator zabytków > Geologia; Mineralogia
• Zbigniew Dobrzański > Logika
• Horodyński > Geologia
• Jakliński > Język polski
• A. Kolasińska > Fizyka
• Adam Krzyżanowski, prof. > Geografia gospodarcza
• Witold Rawicz Kosiński > Język angielski
• Piotr Majsterkiewicz > Biologia; Medycyna
• Arnolf Nawratil > Chemia
• Anna Pawłowska > Matematyka
• Zofia Pętkowska > Metodologia; Logika
• Bolesław Rachwał > Chemia
• Stanisław Skaliski > Historia
• Antoni Sokołowski > Chemia
• Włodzimierz Witaliński, lekarz > Medycyna (2)
• Helena Witkowska > Wychowanie obywatelskie
• August Wiktor Witkowski > Fizyka
• Michał Witkowski > Bibliotekoznawstwo

AGROLOTNICTWO
1988
Agrolotnictwo. 3, Ogólna technologia prac : zbiór zadań / Robert Stefan Rowiński. - Olsztyn : Wydawnictwo ART[Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie], 1988. - 270 s.; 23 cm SYGN. TN II 0896
ANTROPOLOGIA
1986
Antropologia dla studiujących turystykę / Zbigniew Drozdowski. - Poznań : AWF, 1986. - 142 s.; 24 cm (Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF [Akademii Wychowania Fizycznego] w Poznaniu. Podręczniki, ISSN 0303-5107 ; nr 29) SYGN. TN II 6756
ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA
1988
Humanizm i edukacja humanistyczna : wybór tekstów / Bogdan Suchodolski, Irena Wojnar ; wstęp napisał Bogdan Suchodolski ; [tł. z różnych jęz.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - 502,[1] s. ; 25 cm ISBN 83-02-02707-3 SYGN. TN II 1708; TN II 3301
ANTROPOMETRIA
1986
Wskazówki do ćwiczeń biometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego / Zbigniew Drozdowski. - Wyd. 7 przer. i uzup. Poznań : AWF, 1986. - 85 s. ; 24 cm Bibliogr. s. 78-79 (Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF [Akademii Wychowania Fizycznego] w Poznaniu. Skrypty, ISSN 0137-9755 ; nr 12)
SYGN. TN II 6755
1987
Antropometria w wychowaniu fizycznym / Zbigniew Drozdowski. - Wyd. 2. - Poznań : Dział Wydawnictw AWF, 1987. - 277 s. : rys. ; 24 cm Bibliogr. s. 268-277 (Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF [Akademii Wychowania Fizycznego] w Poznaniu. Podręczniki, ISSN 0303-5107 ; nr 24)
SYGN.TN II 6757
ARCHITEKTURA
1956
Historia architektury budynku teatralnego i techniki w teatrze europejskim / Eugeniusz Bożyk. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. - 224 s. : il. ; 24 cm Autograf Wacława Klepandego (Skrypty dla Szkół Wyższych / Centralny Zarząd Szkół Artystycznych)
SYGN.TN II 6865
1988
Wstęp do historii sztuki : nauki pomocnicze : historia architektury / Jadwiga Kuczyńska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1988. - 93, [3] s. : fot., rys. ; 21 cm Bibliogr. s. 87-91 SYGN.TN II 1996
ARCHEOLOGIA
1975
Kultura łużycka / Marek Gedl ; Uniwersytet Jagielloński. - Kraków : UJ, 1975. - 195, [13] s., [4] k. tabl. : il., mapy, 1 tab.; 24 cm Dr. ukończ. 1976 Piecz.: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Główna SYGN.TN II 6966
1985
Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna. - Wyd. 3 popr. - Cz.3: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Europie / Marek Gedl. - 1985. - 339 s. : rys. ISBN 83-233-0034-8 (Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017 ; nr 489)
SYGN. TN II 1931;TN II 2683
2002
Archeologia : teorie, metody, praktyka / Colin Renfrew, Paul Bahn ; [przeł. Marzenna Kasprzycka et al.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002. - 599, [1] s. : il., mapy ; 28 cm Tyt. oryg.: "Archaeology : theories, methods and practice" 1996 ISBN 83-7255-031-x SYGN.TN III 10342
ARCHIWISTYKA
1957
Wybrane zagadnienia informacji archiwalnej / Henryk Barczak. - Warszawa : CINTiE, 1957. - 28 s.; 24 cm (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460) SYGN. TN II 4878
2003
Wprowadzenie do archiwistyki / Halina Robótka. - Wyd. 2. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - 160 s., [1] k. tabl. złoż. : il., mapy; 24 cm Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-231-1550-8 SYGN. TN II 10450
ARYTMETYKA GOSPODARCZA
1947
Technika sprawnego liczenia : podręcznik dla gimnazjów handlowych i spółdzielczych / Aleksander Lipa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1947. - 212 s. : il.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet SYGN. TN II 10036
ASTRONOMIA
1949
Astronomia : podręcznik dla liceów matematyczno-przyrodniczych / Eugeniusz Rybka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1949. - 238 s., [3] k. map. : il.; 21 cm Piecz.: Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk. Biblioteka SYGN. TN II 6238
1984
Elementy astronomii : podręcznik dla technikum geodezyjnego / Tadeusz Jarzębowski. - Wyd. 7 zaktual. – Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984. - 272, [1] s., [2] k. tabl. : fot., mapy, rys., wykr. 21cm Indeks ISBN 83-7000-046-0 SYGN. TN II 7001
1989
Astronomia w geografii / Jan Mietelski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 471, [1] s. : fot., rys., wykr.; 24 cm Bibliogr. s. 454. - Indeksy SYGN. TN II 5467
AUTOMATYKA
1985
Podstawy regulacji automatycznej / Jerzy Pułaczewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - 239, [1] s. : rys., wykr.; 24 cm ISBN 83-02-02260-8 SYGN. TN II 6410
BIBLIOGRAFIA > BIBLIOTEKOZNAWSTWO
BIBLIOTEKARSTWO > BIBLIOTEKOZNAWSTWO
BIBLIOTEKOZNAWSTWO
[191-]
Podręcznik sztuki czytania : dla użytku nauczycieli w polskich szkołach ludowych, średnich i seminaryach [!] nauczycielskich oraz dla użytku starszej młodzieży i samouków / Juliusz Tenner. - Lwów : G. Seyfarth (Józef Georgeon), [191-]. - 123 s.; 23 cm Piecz.: Państwowe Liceum Pedagogiczne w Zgierzu. Biblioteka; Księgozbiór Parafialnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Zgierzu. Biblioteka SYGN. TN II 4745
1945
Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie : podręcznik i poradnik / Józef Grycz. - Warszawa : "Czytelnik", 1945. - 232 s.; 21 cm Bibliogr. s. 198-200 Indeks SYGN. TN II 1165 1945 Krótki podręcznik bibliotekarski / J. Millerowa. - Warszawa ; Poznań : skł. gł. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, 1945. - 35, [1] s.; 21 cm SYGN. TN II 6963
1948
Książka powstaje : praktyczne wskazówki dla autorów, wydawców, redaktorów, grafików, kreślarzy i korektorów / Romuald Jackowski. - [Warszawa] : Główna Księgarnia Wojskowa, 1948. - 238, [20] s., [44] k. tabl. : il.; 25 cm Piecz.: Biblioteka Miejska w Kaliszu; Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu SYGN. TN II 8936
[195-]
Potrzeby i metody samokształcenia bibliotekarza / Józefa Słomczewska-Kornecka ; Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego. - [Warszawa], [195-]. - 31 s.; 21 cm Korespondencyjny Kurs Bibliotekarstwa. Skrypt nr 18-19 Dublet Biblioteki PTPN SYGN. TN II 6266
1950
Lehrbuch der Sachkatalogisierung / Heinrich Roloff. - Leipzig : Otto Harrassowitz, 1950. - 115 s.; 25 cm Ekslibris Michała Witkowskiego SYGN. TN II 8407
1951
Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie : podręcznik i poradnik / Józef Grycz. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1951. - [2], 299 s. : il.; 22 cm Egz. TN II 6880 z autogr. Wacława Klepandego; egz. TN II 8241 z piecz.: Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk. Biblioteka SYGN. TN II 8241;TN II 6880
1958
Budownictwo i wyposażenie bibliotek : materiały do nauki bibliotekarstwa / Aleksander Birkenmajer, Władysław Skoczylas ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny. Studium Bibliotekoznawstwa dla Pracujących. - Wrocław : nakł. UW, 1958. - 111 s. ; 31 s. SYGN. TN III 4876
1961
Rozmieszczenie i konserwacja księgozbioru / Alina Gawinowa, Julia Millerowa. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1961. - 32 s.; 24 cm (Kurs dla Pracowników Bibliotek Powszechnych) SYGN. TN II 6852
1964
Historia książki i bibliotek w zarysie / Józef Grycz, Alodia Gryczowa. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Warszawa : Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1964. - 122 s.; 24 cm Bibliogr. s. 119-120 SYGN. TN II 1856
1966
Bibliografia / Emilia Kurdybacha. - Wyd. 3 przejrz. i uzup. - Warszawa : Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1966. - 64 s. : il.; 24 cm (Kurs dla Pracowników Bibliotek Powszechnych) SYGN. TN II 6855
1966
Wybrane problemy czytelnictwa / Maria Walentynowicz ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. - Wrocław : UW, 1966. - 111 s.; 29 cm Egz. TN III 8684 z autogr.: Lidia Łosiewicz, Wrocław 1966 r.
SYGN. TN III 4646;TN III 8684
1968
Wstęp do bibliografii : dla studentów bibliotekoznawstwa / Marta Burbianka. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - 137, [2] s.; 24 cm Autograf Wacława Klepandego SYGN. TN II 6854 1968 Historia książki i bibliotek w zarysie / Józef Grycz, Alodia Gryczowa. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1968. - 113, [1] s. : il.; 24 cm Autograf Wacława Klepandego (Kurs dla Pracowników Bibliotek Powszechnych) SYGN. TN II 6884
1970
Bibliografia / Emilia Kurdybacha. - Wyd. 4 zm. i uzup. / przy współudz. Aliny Janik. - Warszawa : Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1970. - 72 s. : il., 1 portr.; 24 cm (Kurs dla Pracowników Bibliotek Powszechnych) SYGN. TN II 8657
1975
Zarys historii bibliotek od XV do XVIII wieku : skrypt dla studentów bibliotekoznawstwa / Kazimiera Maleczyńska ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Instytut Bibliotekoznawstwa. - Wrocław : Wydawnictwa UW, 1975. - 77, [1] s.; 24 cm
SYGN. TN II 10487
1976
Biblioteczno-bibliograficzne systemy porządkowania dokumentów / Eugeniusz. Ścibor. - Warszawa : CINTE, 1976. - 59, [1] s.; 24 cm Autograf Wacława Klepandego (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 2)
SYGN. TN II 6853
1977 Nowe typy zbiornic dokumentów - fonoteki i filmoteki / Radosława Dziubecka. - Warszawa : CINTE, 1977. - 53 s.; 24 cm (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 3)
SYGN. TN II 4865
1978
Organizacja i technika udostępniania zbiorów bibliotecznych / Artur Lenczowski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1978. - 88, [4] s., IV s. tabl. : il.; 21 cm Dar Danuty Wańki
SYGN. TN II 8848
1981
Podstawy bibliografii : [skrypt przeznaczony dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej] / Aleksandra Mendykowa. -Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 413,[2] s.; 24 cm Bibliogr. s. 375-376. - Indeks ISBN 83-01-03301-0
SYGN. TN II 10302
1981
Pomoce dydaktyczne do tematu "Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna" / oprac. Andrzej Piotrowski ; Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. - Warszawa : CINTE : Wydawnictwa Informacyjne, 1981. - 59 s., 1 k. tabl. : il., tab., err.; 24 cm (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 18)
SYGN. TN II 9572
1983
Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu / Karol Głombiowski, Helena Szwejkowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 166,[2] s. : fot., rys.; 24 cm Bibliogr. s. 161-[167] ISBN 83-01-00029-5
SYGN. TN II 10484
1983
Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny : [skrypt uniwersytecki z historii książki dla studentów bibliotekoznawstwa] / Helena Szwejkowska. - Wyd. 4 popr. - Wrocław ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 347, [1] s. : il., faks., fot.; 24 cm Bibliogr. s. 305-319. - Indeks Autograf Wacława Klepandego ISBN 83-01-00902-0
SYGN. TN II 6886
1983
Metodyka i organizacja czytelnictwa / Alina Wajda. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 202, [2] s. ; 24 cm Bibliogr. s. 184-196 ISBN 83-01-04563-9 Egz. TN II 10636 z piecz.: Biblioteka Uniwersytecka Poznań
SYGN. TN II 1524; TN II 10636
1984
Wybór źródeł do nauki historii bibliografii : [materiały pomocnicze dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej]. Cz. 1, Źródła obce. Cz. 2, Źródła polskie / Piotr Litwiniuk. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1984. - 325, [1] s. : faks., err.; 24 cm Częśc. tł. z różnych jęz. Dar Danuty Wańki (Bibliotekoznawstwo / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta)
SYGN. TN II 8672
1985
Pomoce do nauczania przedmiotu "Języki informacyjne" / Lucyna Bielecka, Eugeniusz Ścibor. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1985. - 35 s., [1] k. tabl. : rys.; 23 cm (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 47)
SYGN. TN II 1454; TN II 1723;TN II 10492
1985
Dokumenty życia społecznego w działalności bibliotek publicznych / Zofia Kolanowska, Mirosława Pilarczyk. - Warszawa : CUKB, 1985. - 45,[3] s.; 20 cm ISBN 83-00-00951-5 (Materiały Nauczania / Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy ; 2)
SYGN. TN II 2877
1987
Klasyfikacja i katalog rzeczowy / Jadwiga Czarnecka, Henryk Sawoniak ; Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie . - Wyd.2 popr. - Warszawa : CUKB, 1987. - 143,[1] s.; 21 cm ISBN 83-00-02344-5
SYGN. TN II 2876
1987
Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny / Helena Szwejkowska. - Wyd. 5 popr. - Wrocław ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 347, [1] s. : faks., fot., rys.; 24 cm Bibliogr. s. 305-319 Indeks ISBN 83-01-00902-0
SYGN. TN II 1454
1987
Historia książki i jej funkcji społecznej / Kazimiera Maleczyńska ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. -Wrocław : Wydawnictwo UW, 1987. - 171 s. : faks., fot., err.; 24 cm ISBN 83-229-0234-4
SYGN. TN II 4066
1988
Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole podstawowej / Irena Borecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1988. - 90 s.; 24 cm Bibliogr. s. 88-90
SYGN. TN II 1590
1990
Katalogowanie książek : materiały pomocnicze / Atomira Kubisa, Jan Szlegel ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Szczecinie. - Szczecin : Książnica Szczecińska, 1990. - 182 s.; 21 cm Bibliogr. s. 182
SYGN. TN II 2931
1991
Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym : wstęp do biblioterapii / Irena Borecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1991. - 130 s.; 24 cm Bibliogr. s. 125-130 ISBN 83-85010-84-x
SYGN. TN II 7285
1994
Klasyfikacja piśmiennictwa : przewodnik metodyczny / Eugeniusz Ścibor. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - 23, [1] s.; 24 cm Bibliogr. s. 14-15 ISBN 83-85513-41-8
SYGN. TN II 7253
1998
Pismo zmienia świat : czytanie , lektura, czytelnictwo / Janusz Dunin. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 237,[2] s.; 21 cm ISBN 83-01-12512-8
SYGN. TN II 3729
1998
Organizacja i zarządzanie w bibliotekach / Jacek Wojciechowski. - Wyd. 2. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN. Oddział, 1998. - 283,[4] s.: rys.; 21 cm ISBN 83-01-12432-6
SYGN. TN II 3730
1998
Bibliotekarstwo / red. Zbigniew Żmigrodzki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Wyd. 2 uzup. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1998. - 457, [3] s.; 25 cm ISBN 83-87629-09-X (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didacticts, Practice ; t. 29)
SYGN. TN II 3856
2000
Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski. - Wyd. 6 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - 180 s. ; 24 cm Bibliogr.s. 167-174 Indeksy ISBN 83-233-1234-6
SYGN. TN II 6026
2005
Książka na przestrzeni dziejów / Barbara Bieńkowska; przy współpr. Elżbiety Maruszak. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, 2005. - 350, [2] s. : il. (w tym kolor.); 25 cm Bibliogr. s. 277-281 i przy rozdz. Indeks ISBN 83-88581-21-X
SYGN. TN II 10292;TN II 10293;TN II 10294

BIBLIOTERAPIA > BIBLIOTEKOZNAWSTWO
BIOCHEMIA
1916
Podręcznik do badań fizyologiczno-chemicznych : metody fizyczne, ogólnochemiczne i analiza moczu / Leon Marchlewski. - Kraków : nakł. Akademii Umiejętności : skł. gł. w Księgarni G. Gebethnera i Spółki, 1916. - XIII, [3], 489 s., 2 k. tabl. : il., err.; 26 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN III 10932
1924
Podręcznik do badań fizjologiczno-chemicznych. T. 1, Metody fizyczne, ogólnochemiczne i analiza moczu / Leon Marchlewski. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : nakł. Polskiej Akademji Umiejętności : składy główne w księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1924. - IX, [1], 560 s., 3 k. tabl. : il., err.; 26 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN III 10931
BIOLOGIA
1928
Podręcznik biologji [!] ogólnej : dla 8-ej klasy gimnazjów / Jan Wilczyński. - Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1928. - X, 227, [1] s. : 164 rys., err.; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 7123
1947
Nauka o człowieku : podręcznik dla VIII klasy szkoły podstawowej / T. Mul, J. Radomski, S. Tołpa. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1947. - 151, [2] s. : rys.; 21 cm Podwójna numeracja stron 149-152 Na 2 s. okł. ręcznie Majsterkiewicz Piotr ll. VI. - Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Studium Przygotowawcze do Szkół Wyższych Kraków, A. Słowackiego 46; Kursy Przygotowawcze na Wyższe Uczelnie w Krakowie, Al. Słowackiego 46
SYGN. TN II 10633
1978
Cytofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny / red. Kazimierz Ostrowski, Jerzy Kawiak. - Wyd.3. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978. - 331,[1] s.,[3]k.tabl. : il., tab.,wykr.; 24 cm Indeks Z księgozbioru dr. Tadeusza Pniewskiego
SYGN. TN II 2221
1981
Podstawy cytofizjologii / red. Jerzy Kawiak, Jadwiga Mirecka, Jerzy Warchoł. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 213,[2] s.: rys.; 24 cm  Z księgozbioru dr. Tadeusza Pniewskiego ISBN 83-01-00875-X
SYGN. TN II 2223
BIUROWOŚĆ
1944
Nauka biurowości : wstęp dla pomocniczych sił biurowych / L. Schreiber, M. Menzel. - Kraków : Wirtschaft und Handwerk, 1944. - 124 s. : il.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10632
1977
Organizacja i technika pracy biurowej : biurowość i korespondencja / Wincenty Czyżowski, Jerzy Zapasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. - 176 s.; 30 cm
SYGN. TN II 0481
BOTANIKA
1986
Ogólna fizjologia roślin / Stefan Gumiński. - Wyd. 4. - Wrocław, 1986. - 411, [1] s. : rys., wykr., err.; 24 cm Bibliogr. s. 372-377. - Indeks ISBN 83-01-04293-1
SYGN. TN II 5768
1988
Surowce mączne i kaszowe : ziarno zbóż, gryki i grochu / Stanisław Jankowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. - 159, [1] s. : fot., wykr.; 24 cm  ISBN 83-204-0981-2 (Podręczniki Akademickie. Przemysł Spożywczy) SYGN. TN II 0876
BUDOWNICTWO
1811
Handbuch der Land-Bau-Kunst : vorzueglich in Ruecksicht auf die Construction der Wohn-und Wirtschafts-Gebaeude fuer angehende Cameral-Baumeister und Oekonomen. Tl. 3. Abt. 1 / von David Gilly ; nach dessen Tode hrsg. von D.G. Friderici. - Halle : Renger, 1811. - XXVI, 412 s.; 23 cm Piecz.: Bibl. Publ. m. st. W-wy. Wymiana; Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk. Biblioteka
SYGN. TN II 8429
CHEMIA
1857
Wykład chemii nieorganicznéj zastosowany do przemysłu, handlu i medycyny / skreślił Emil Czyrniański. - Warszawa : S. Orgelbrand, 1857. - [6], XIII, [1], III, [1], III, [1] 548 s. : il.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Księgarnia i Skład Nót [!] Karola Wilda we Lwowie
SYGN. TN II 10576
1872
Zarys chemii ogólnej opracowany podług Rosco'ego / przez Arnolfa Nawratila i Antoniego Sokołowskiego. - Kraków : [s.n.], 1872. - 506, [2] s. : il.; 22 cm Liczne marginalia; autografy A. Nawratila i A. Sokołowskiego. - Piecz: Muzeum Historyczne Medycyny Polskiej; Biblioteka Uczniów Wydziału Lekarskiego Uniw. Jagiell. w Krakowie; Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10598
1874
Wykład chemii organicznej czyli Chemii związków węgla / Karol Schorlemmer; przekład polski dokonany pod red. Erazma Langera przez Józefa Boguskiego i Bronisława Znatowicza. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolfa, 1874. - [2], IX, [1], 618 s.; 22 cm Indeks Piecz.: Biblioth. Univ. Jagielloncae. - Ekslibris Biblioteki Jagiellońskiej
SYGN. TN II 10609
1884
Zasady chemii ogólnej / napisał Bronisław Znatowicz. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1884. - VII, [1], 392, VI, [1] s. : il. , err.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Instytut Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
SYGN. TN II 10676
1911
Podręcznik chemii organicznej / A.F. Holleman ; z siódmego, uzup. wyd. niem. przetł. K. Sławiński, T. Pytasz. - Warszawa : skł. gł. w Księgarni E. Wende i S-ka, 1911. - VIII, 517, [1] s. : rys., err.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 4913 [1922] Preparatyka chemiczna organiczna / Ludwik Gattermann ; z upoważn. aut. przeł. Mieczysław Dominikiewicz. - Warszawa [etc.] : E. Wende i Spółka, [1922]. - [2], X, 354 s., 2 tabl. : il.; 22 cm Tyt. oryg.: Praxis des organischen Chemikers Piecz. i autograf Bolesław Rachwał; piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10634
1948
Chemia organiczna dla I klasy liceum przyrodniczego i II klasy liceum matematyczno-fizycznego / Eugeniusz Turkiewicz. - Wyd. 2 / przejrz. przez Wł. Lewickiego. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1948. - 163 s. : il.; 21 cm Piecz.: Studium Wstępne Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, ul. św. Anny 12; Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Studium Przygotowawcze do Szkół Wyższych Kraków, Al. Słowackiego 46
SYGN. TN II 10603
1949
Fizyka i chemia : wiadomości wstępne : podręcznik dla V klasy stopnia podstawowego szkoły jednolitej / Stefan Bąkowski ; [rys. wykonał Nowakowski Wojciech]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1949. - 236 s. ; il.; 21 cm
SYGN. TN II 10617
1958
Analiza chemiczna ilościowa / Zdzisław Szmal. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1958. - 319, [1] s.: rys., err.; 25cm
SYGN. TN II 2234
1989
Energy dispersive X-ray fluorescence analysis / Bohdan Dziunikowski ; [transl. from Pol. Lenda Andrzej]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1989. - 431 s. : rys., wykr.; 24 cm Oryg. : "Podstawy rentgenowskiej radioizotopowej analizy fluorescencyjnej" 1978 ISBN 83-01-08119-8
SYGN. TN II 4658
CZASOPIŚMIENNICTWO. PRASOZNAWSTWO
1969
Reklama prasowa : (wybrane zagadnienia) / Henryk Kurta. - Wyd.2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - 128, [2] s. : il.; 24 cm Bibliogr. s.108-109 Wyd. 1 pt.: Rola i znaczenie reklamy w środkach informacji masowej
SYGN. TN II 10379
2001
Prasa, radio i telewizja w Polsce : zarys dziejów / Danuta Grzelewska [et al.] . - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : "Elipsa", 2001. - 340, [2] s.; 24 cm Bibliogr. - Indeksy ISBN 83-7151-433-3
SYGN. TN II 6015
2004
Gatunki prasowe / Maria Wojtak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 327, [2] s.; 25 cm Publikacja ukazała się w roku 60-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ISBN 83-227-2255-9
SYGN. TN II 6010; TN II 7700; TN II 7709
CZYTELNICTWO > BIBLIOTEKOZNAWSTWO DRUKARSTWO
  1948
Książka powstaje : praktyczne wskazówki dla autorów, wydawców, redaktorów, grafików, kreślarzy i korektorów / Romuald Jackowski. -[Warszawa] : Główna Księgarnia Wojskowa, 1948. - 238, [20] s., [44] k. tabl. : il.; 25 cm Piecz.: Biblioteka Miejska w Kaliszu; Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu
SYGN. TN II 8936
DZIENNIKARSTWO
2003
Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej / Antoni Lewek Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. - 473, [2] s.; 21 cm ISBN 83-7072-268-7 (Biblioteka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW ; t. 1)
SYGN. TN II 7714
2004
Gatunki prasowe / Maria Wojtak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 327, [2] s.; 25 cm Publikacja ukazała się w roku 60-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ISBN 83-227-2255-9
SYGN. TN II 6010; TN II 7700; TN II 7709
EDUKACJA MEDIALNA
2003
Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej / Antoni Lewek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. - 473, [2] s.; 21 cm ISBN 83-7072-268-7 (Biblioteka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW ; t. 1) SYGN. TN II 7714
EDUKACJA REGIONALNA
2006
Edukacja regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 456, [2] s. : il.; 21 cm  Bibliogr. s. 423-439 oraz przy rozdz. Indeksy ISBN 978-83-01-14857-7 (Krótkie Wykłady z Pedagogiki)
SYGN. TN II 10353
EDYTORSTWO
1948
Książka powstaje : praktyczne wskazówki dla autorów, wydawców, redaktorów, grafików, kreślarzy i korektorów / Romuald Jackowski. - [Warszawa] : Główna Księgarnia Wojskowa, 1948. - 238, [20] s., [44] k. tabl. : il.; 25 cm Piecz.: Biblioteka Miejska w Kaliszu; Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu
SYGN. TN II 8936
1974
Ruch wydawniczy i księgarstwo w Polsce Ludowej / Lucjan Biliński. - Warszawa : POKKB [Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy], 1974. - 99, [1] s. : il.; 24 cm Bibliogr. Podręcznik do użytku kursów bibliotekarskich Piecz.: Bibl. Gł. UAM Wydano z dubletów
SYGN. TN II 10791
1988
PODSTAWOWE wiadomości z edytorstwa i księgarstwa / Leon Marszałek; [Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy] . - Warszawa : CUKB, 1988. - 104 s. ; 21 cm ISBN 83-00-02389-5
SYGN. TN II 2875; TN II 6198
EKOLOGIA
1989
Ekologia populacji : studium porównawcze zwierząt i roślin / Michael Begon, Martin Mortimer ; przekł. z ang. pod red. nauk. Zbigniew Borysławski, Teresa Brej, Jerzy Fabiszewski ; [tł.] Beata Pokryszko. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, 1989. - 355, [1] s. : rys., wykr.; 24 cm Bibliogr. s. 330-353 Indeksy Oryg. : "Population ecology : a unified study of animals and plants" 1983
SYGN. TN II 5753
EKONOMETRIA
1988
Podstawy modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem macierzy brzegowych : zbiór zadań / Michał Kolupa, Joanna Łukasik, Tomasz Michalski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 199, [1] s.; 21 cm ISBN 83-01-07733-6
SYGN. TN II 5011
EKONOMIA
1978
Zarys ekonomiki turystyki / Aleksander Kornak ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : AWF, 1978. - 424 s.; 24 cm Piecz.: Z księgozbioru Ryszarda Wiatrowskiego Kalisz
SYGN. TN II 9467
1984
Potrzeby i spożycie / Bogdan Kołodziejek, Zofia Zielińska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. - 133, [3] s.; 21 cm ISBN 83-208-0414-0 (Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego ; 1)
SYGN. TN II 6376
1984
Ekonomika konsumpcji / Zdzisław Krasiński, Janusz Piasny, Halina Szulce. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, 1984. - 348, [4] s.; 21 cm ISBN 83-208-0376-4 SYGN. TN II 4148;TN II 6996
1987
EKONOMIA : zarys popularny / Mieczysław Mieszczankowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1987. - 464 s. ; 24 cm  ISBN 83-05-11859-2
SYGN. TN II 4051
1988
Ekonomia polityczna kapitalizmu / Józef Nowicki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988. - 407, [1] s. : rys., wykr.; 21 cm ISBN 83-05-11461-9
SYGN. TN II 5092
ELEKTROTECHNIKA
1985
Pracownia elektryczna / Marek Pilawski. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - 150, [2] s. : fot.; 24 cm ISBN 83-02-01780-9
SYGN. TN II 6406
1988
Technika wysokich napięć / Zdobysław Flisowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. - 328, [4] s. : wykr.; 24 cm Bibliogr. s. 316-318 ISBN 83-204-1020-7 (Podręczniki Akademickie. Elektrotechnika)
SYGN. TN II 0871
1988
Mechanizacja i elektrotechnika w rolnictwie / Edmund Kossowski, Józef Orliński. - Wyd. 3 popr. - Olsztyn : Dział Wydawnictw ART, 1988. - 417 s. : rys., wykr.; 23 cm Bibliogr. s. 417 (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 0879
EMBRIOLOGIA
1924
Embrjologja zwierząt kręgowych ze szczególnem uwzględnieniem człowieka : część ogólna / Emil Godlewski. - Lwów ; Warszawa : Książnica Polska, 1924. - XI, [1], 416 s., [2] s. tabl. : il.; 24 cm
SYGN. TN II 9288 Indeks Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet; Biblioteka Koła Przyrodników U. J. w Krakowie; Centralna Wypożyczalnia Podręczników i Skryptów przy Komitecie Uczelnianym Zrzeszenia Studentów Polskich U.J. (Wydawnictwa Lekarskie Książnicy Polskiej TNSW)
1950
Embriologia zwierząt kręgowych ze szczególnym uwzględnieniem człowieka : część ogólna / Emil Godlewski. - Wyd. 3 / oprac. Stanisław Hiller. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1950. - [8], 339 s., [2] k. tabl. kolor. : il.; 25 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10927
ETNOGRAFIA
1926
Lud Polski : podręcznik etnografji [!] Polski / Adam Fischer ; oprac. z zasiłku M.W.R.i.O.P. - Lwów ; Warszawa [i in.] : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926. - 240 s. : ryc., 3 mapy; 23 cm
SYGN. TN II 2416
1996
Ludy zbieracko - łowieckie : ich kultura materialna oraz podstawowe wiadomości o formach współżycia zbiorowego, o wiedzy, życiu religijnym i sztuce / Kazimierz Moszyński. - Wyd.2. - Cieszyn : "Pro Filia". Uniwersytet Śląski. Filia, 1996. - 139 s.: 1 portr.; 24 cm
SYGN. TN II 3871
2005
Obyczaje w Polsce : od średniowiecza do czasów współczesnych : praca zbiorowa / pod red. Andrzej Chwalba ; [aut.] Andrzej Chwalba [et al.]. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 446, [2] s.; 25 cm Bibliogr. przy rozdz. - Indeks ISBN 83-01-14253-7
SYGN. TN II 7769
ETYKA
1984
Wprowadzenie do etyki Kanta / Karol Bal ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1984. - 90, [2] s.; 24 cm
SYGN. TN II 5169;TN II 6629
1986
Etyka renesansowego humanizmu : wykłady z dziejów myśli etycznej / Zdzisław Kalita ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. - Wrocław : Wydawnictwo UW, 1986. - 66, [1] s.; 24 cm ISBN 83-229-0191-7
SYGN. TN II 5001
1987
Wybrane problemy etyki : materiały pomocnicze dla słuchaczy wydziału religioznawstwa WUML [Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu] / Józef Jaroń; Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego. Zarząd Propagandy i Agitacji. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987. - 219, [1] s. : err. ; 21 cm
SYGN. TN II 4901
FILOZOFIA
1959 Główne zasady nauk filozoficznych / Tadeusz Czeżowski. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959. - 240 s. : rys.; 26 cm  Piecz.: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filoz. - Hist. Katedra Logiki
SYGN. TN II 5049
1963
Główne zagadnienia i kierunki filozofii : wykłady na Uniwersytecie Warszawskim 1957-1958. Cz.1, Teoria poznania / Adam Schaff. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - 148, [3] s.; 21 cm Indeks
SYGN. TN II 1054
1966
Zarys historii filozofii do połowy XIX w. / Seweryn Dir ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. - Wrocław : [s.n.], 1966. - 225 s.; 29 cm Piecz.: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny. Katedra Bibliotekoznawstwa
SYGN. TN III 7525
1980
Zarys historii filozofii przedmarksistowskiej / Seweryn Dir ; Uniwersytet Wrocxawski im. Bolesława Bieruta. - [Wyd. 3 popr. i uzup.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1980. - 252, [1] s.; 24 cm  Wyd. poprz. pt.: Zarys historii filozofii do połowy XIX w. Bibliogr. s. [253].
SYGN. TN II 6568
1985
Wybór tekstów klasyków filozofii / wybór i oprac. Luba Sołoma; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : WSP, 1985. - 271 s. ; 24 cm  Tł. z różnych jęz. ISBN 83-85010-15-7
SYGN. TN II 5182
1986
Filozofia szkoły lwowsko-warszawskiej / Jan Woleński ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. - Wrocław : Wydawnictwo UW, 1986. - 64 s. : err.; 24 cm Bibliogr. s. 63-64. - Spis treści na s. 3 okł.
SYGN. TN II 5430
1987
Filozofia dla szkoły średniej : wybór tekstów / Barbara Markiewicz; słownik pojęć oprac. Włodzimierz Wypych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - 480 s. : 1 fot., portr. ; 21 cm Bibliogr. s. 458-464. - Indeks Głównie tł. z różnych jęz. Ekslibris Danuty Wańki
SYGN. TN II 8629
FINANSE
1979
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i finansowe / Eugeniusz Drabowski. - Warszawa ; 1979 : Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne. - 293, [3] s.; 21 cm
SYGN. TN II 4621
1984
Międzynarodowe stosunki finansowe / Stanisław Rączkowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. - 467, [1] s.; 21 cm Bibliogr. s. 448-452. - Indeks ISBN 83-208-0361-6
SYGN. TN II 8229
FIZYKA
zob też Mechanika 1834 Początki fizyki dla szkół licealnych lub prywatnego uczenia się. Cz. 1 / przez Romana Markiewicza . - Kraków : nakł. aut., 1834. - VIII, 400 s., [2] k. tabl. ; 20 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet Ręczne zapiski: Izydor Grella w Krakowie, Tadeusz Grella
SYGN. TN I 9228
1887
Podręcznik zasad fizyki / Alfred Daniell; przeł. z upoważ. aut. z ostatniego wyd. ang. J.J. Boguski. - Warszawa : Teodor Paprocki i S-ka, 1887. - XXXII,872 s., 1 k. tabl. : portr., rys., err. ; 23 cm
SYGN. TN II 2132
1890
Nauka fizyki : podręcznik dla niższych klas gimnazyów [!] i szkół realnych / Józef Soleski. - Wyd. 2. - Lwów : nakł. aut., 1890. - 199, [1] s. : il, err. ; 23 cm Piecz. : Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 8158
1901
Wiadomości z nauki fizyki : dla seminaryów nauczycielskich / napisał Władysław Natanson. - Lwów : nakł. Wydawnictwa Książek Szkolnych, 1901. - VI, 210 s. : il.; 21 cm Autograf Kolasińska A. - Piecz.: C.K. Namiestnictwo we Lwowie; Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10589
1903
Zasady fizyki / Emil Warburg; z szóstego wydania niem. przeł. Stanisław Bouffałł. - Warszawa : nakł. Grona Milośników Fizyki, 1903. - 514, [1] s. : 405 rys., err. ; 25 cm Piecz.: Biblioteka Kółka matem.fiz. Kraków; Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 4637
1904
Tablice matematyczno-fizyczne / ułożył A. W. Witkowski. - Warszawa : [s.n.] : nakł. Redakcji "Wiadomości Matematycznych", 1904. - [4], 158 s.; 24 cm Ded. aut. - Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN I 10707
[1921]
Nauka fizyki : podręcznik przeznaczony do użytku uczniów klas wyższych szkół średnich. T. 1 / przez Władysława Natansona i Konstantego Zakrzewskiego. - Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa, [1921]. - VII, 175 s. : il.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10619
1922
Zasady mechaniki ogólnej : podręcznik dla klas wyższych szkół średnich i dla samouków / oprac. Bolesław Gawecki. - Lwów ; Warszwa : Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1922. - 215 s.: il.; 22 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 6752
1929
Zbiór zadań z fizyki z wynikami : dla klas wyższych szkół średnich / Witold Rybczyński. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1929. - 76 s. ; 20 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN I 7046
1935
Zdobywać przyrodę : podręcznik fizyki dla kl. III-ej gimnazjalnej / Bolesław Gawecki. - Warszawa : "Biblioteka Polska", 1935. - 264 s. : il. ; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet; Biblioteka Stow. "Rodzina Kolejowa" w Nowym Sączu Na k. tyt. naklejony znaczek Tow. Popierania Budowy Szkół Powszechnych r. szk. 1938/9
SYGN. TN II 6751
1935
Fizyka : dla III klasy gimnazjalnej / St. Malec, W. Werner. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1935. - 184 s. : il.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10586
1938
Fizyka : dla i kl. liceów ogólnokształcących, wydział humanistyczny / Wacław Werner. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1938. - 180 s. : il.; 24 cm Autograf: Maria Czarnowska; piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10575
1946
Fizyka : podręcznik dla I klasy liceów pedagogicznych i kursów nauczycielskich : mechanika, nauka o promieniowaniu, nauka o elektryczności / Stefan Bąkowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1946. - 176 s. : il.; 21 cm Bibliogr. s. 166-170 Piecz: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10622
1947
Fizyka : dla I kl. liceum ogólnokształcącego, wydział humanistyczny / Wacław Werner. - Wyd. 2 popr. - Wrocław ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1947. - 173 s. : ryc.; 21 cm Piecz.: Studium Przygotowawcze dla Szkół Wyższych Kraków, Al. Słowackiego 46; Studium Wstępne Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, ul. św. Anny 12; Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN II 10809
1947
Fizyka - budowa materii : dla II klasy liceum ogólnokształcącego, wydział humanistyczny / Wacław Werner. - Wyd, 2 przejrz. -Warszawa : Książnica - Atlas, 1947. - 94, [2] s. : fot., rys.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 10547
1948
Fizyka : dla II klasy gimnazjalnej / St. Malec, W. Werner. - Wyd. 5 przejrz. i uzup. - Wrocław ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1948. - 189, [2] s. : il.; 21 cm Piecz.: Kursy Przygotowawcze na Wyższe Uczelnie w Krakowie, Al. Słowackiego 46; Studium Przygotowawcze dla Szkół Wyższych Kraków, Al. Słowackiego 46; Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN II 10585
1949
Fizyka i chemia : wiadomości wstępne : podręcznik dla V klasy stopnia podstawowego szkoły jednolitej / Stefan Bąkowski ; [rys. wykonał Nowakowski Wojciech]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1949. - 236 s. ; il.; 21 cm
SYGN. TN II 10617
1965
Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne / Zbigniew Kamiński. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa naukowo-Techniczne, 1965. - 555, [1] s. : rys.; 24 cm Na s. 556 podpis: Bednarek Alina
SYGN. TN II 9514
1966
Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami / J. Kalisz ; Massalska M. ; J. Massalski. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo naukowe, 1966. - 542, [2] s.; 21 cm
SYGN. TN II 9513
1974
Fizyka dla wyższych szkół technicznych / pod red. Ryszarda Żuczkowskiego. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974 T. 1: / Adam Kubica, Eugeniusz Wnuczak, Ryszard Żuczkowski. - 512 s. : il., wykr. ; 24 cm
SYGN. TN II 3572
1977
Zadania doświadczalne z fizyki kurs podstawowy / Iwan G. Antipin ; tł. z ros. Wiera Oliferuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. - 135, [1] s. : rys.; 21 cm
SYGN. TN II 10842
1978
Fizyka : zajęcia fakultatywne. Cz. 1 / Oleg Kabardin ; Orłow Władimir ; Ponomarlewa Ałła ; tł. z jęz. ros. Tomasz Łażewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. - 261, [1] s.: il.; 21 cm Tyt. oryg.: "Fakul'tativnyj kurs fiziki 8 kl." 1973
SYGN. TN II 9511
1979
Fizyka : zajęcia fakultatywne. Cz. 2 / O. F. Kabardin ; S.I. Kabardina ; Szefer N.I. ; tł. z jęz. ros. Tomasz Łażewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. - 262, [2] s,, [16] s. tabl. ; fot., portr., wykr.; 21 cm Tyt. oryg.: "Fakul'tativnyj kurs fiziki 10 kl." ISBN 83-02-00557-6
SYGN. TN II 9512
1986
Olimpiada Fizyczna XXIX i XXXI / Andrzej Nadolny, Krystyna Pniewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 238, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm ISBN 83-02-02322-1 Treść: W niniejszym zbiorze umieszczono rozwiązania niektórych zadań doświadczalnych z XXIX OF opubl. w : Zbiór zadań z olimpiad fizycznych / W. Gorzkowski, A. Kotlicki. - Warszawa, 1984. - Zawiera także inf. o Międzynarodowych Olimpiadach Fizycznych XII - Warna 1981, XIII - Malente 1982
SYGN. TN II 6059
1989
Energy dispersive X-ray fluorescence analysis / Bohdan Dziunikowski ; [transl. from Pol. Lenda Andrzej]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1989. - 431 s. : rys., wykr.; 24 cm Oryg. : "Podstawy rentgenowskiej radioizotopowej analizy fluorescencyjnej" 1978 ISBN 83-01-08119-8
SYGN. TN II 4658
1989
Fizyka cząsteczkowa / Aleksej Nikolaevič Matveev ; [z ros. tł.] Włodzimierz Zuzga. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 398, [2] s. : fot., rys., wykr.; 24 cm Bibliogr. s. 391-392 Indeks Oryg.: "Molekuljarnaja fizika" 1981
SYGN. TN II 5465
FOTOGRAMETRIA
1988
Fotogrametria. 3, Fotogrametria naziemna / Mirosław Graliński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Olsztyn : Wydawnictwo AR-T, 1988. - 142 s. : rys., wykr.; 23 cm Bibliogr. s. 141-142 (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 0527
GASTRONOMIA
1988
Podstawy konstrukcji i działania urządzeń gastronomicznych / A. Milson, D. Kirk ; [z ang. tł.] Zdzisław Pazoła [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. - 392, [4] s. : rys., wykr.; 24 cm Bibliogr. przy rozdz. Indeks ISBN 83-204-0957-8 (Podręczniki Akademickie. Przemysł Spożywczy)
SYGN. TN II 0888
GENETYKA
1959
Genetyka ogólna / A. M. Srb, R. D. Owen ; [przekł. zbior. pod red.] W. Gajewski ; [zesp. tł.] H. Bielawska [et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1959. - XI, [1], 606, [1] s. : il., tab., wykr.; 25 cm Bibliogr. s. 582-584 Indeks
SYGN. TN II 1385
GEODEZJA
1985
Geodezja : [podręcznik dla studentów wydziałów geodezyjnych wyższych szkół rolniczych]. T. 1 / Czesław Kamela, Mieczysław Lipiński. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985. - 822 s., [1] k. tabl. : fot., rys., wykr.; 24 cm ISBN 83-7000-041-x
SYGN. TN II 6352
1989
Ćwiczenia z ochrony środowiska w geodezji rolnej / Ryszard Cymerman, Tomasz Bajerowski, Krzysztof Pośniak. - Olsztyn : Wydawnictwo AR-T, 1989. - 69 s., [1] k. tabl. : rys.; 24 cm Bibliogr. przy tematach (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 5759
GEOGRAFIA
1867
Jeografija [!] powszechna ze szczególnym względem na nowy administracyjny podział Galicyji [!], ułożona tokiem składowym dla użytku młodzieży w szkołach ludowych, miejskich / Wojciech Michna. - Kraków : nakł. Księgarni i Wydawnictwa Dzieł Kat. Nauk. i Roln. W. Wielogłowskiego i W. Jaworskiego, 1867. - [8], VIII, 319 s. ; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 6785
1918
Pogadanki krajoznawcze : podręcznik do początkowej nauki krajoznawstwa / Aleksander Janowski. - Wyd.2. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 1918. - VIII,140,[4] s. , 10 k. tabl. : il.; 22 cm
SYGN. TN II 2376
1922
Geografja [!] dla klas wyższych. T.2, Kraje i morza europejskie. Cz.1 / Stanisław Pawłowski. - Wyd. 2. - Lwów ; Warszawa : Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1922. - 197, [1] s. : il., mapy ; 23 cm Piecz.: Okr. Ośrodek Kszt. i Dosk. Kadr Ped. Szk. Zaw. w Krakowie. Biblioteka
SYGN. TN II 7405
1922
Pogadanki krajoznawcze : dla użytku szkół powszechnych i I. klasy szkół średnich / Eugeniusz Romer, M. Polaczkówna. - Lwów ; Warszawa : Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1922. - VII,122 s. : 110 ryc.; 22 cm
SYGN. TN II 2644
1923
Polska współczesna : geografja [!] - życie gospodarcze, ustrój państwowy - administracja : podręcznik szkolny / [aut. i in.] Franciszek Bujak. - Lwów : K.S. Jakubowski, 1923. - 360 s., 4 k. tabl. : mapy; 23 cm
SYGN. TN II 2389
1925
O poznawaniu kraju / Helena Grotowska. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1925. - 204 s. : il. ; 17 cm
SYGN. TN I 2466
1925
Wiadomości wstępne z geografji [!] / Tadeusz Pannenko. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1925 ? - 123,[2] s. : 117 rys. ; 22 cm Piecz.: Wyższa Szkoła Realna z Wydziałem Naukowym Zgromadzenia Kupców w Łodzi ; Biblioteka Szkoły Handlowej Kupiectwa Łódzkiego nr 4218
SYGN. TN II 2570
1936
GEOGRAFJA [!] : podręcznik na III klasę gimnazjalną / Konstanty Bzowski. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1936. - 234 s. ; il. ; 23 cm Piecz.: Biblioteka PTPN. Wydano z dubletów Na k. tyt. znaczek: Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych. R.szk. 1938/39
SYGN. TN II 8139
1937
Poznaj swoje miasto : przyroda i geografja [!] : dla kl.III szkoły powszechnej, jako książka do użytku nauczyciela i pomocnicza dla dzieci / Janina Wuttkowa, Zofia Zalewska, Gustaw Wuttke. - Warszawa : "Biblioteka Polska", 1937. - 158 s.: il. ; 23 cm
SYGN. TN II 2873
1974
Zeszyt przedmiotowy w nauczaniu geografii / Włodzimierz Koszarski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. - 118, [2] s. : il.; 21 cm Bibliogr. s. 117-119
SYGN. TN II 9517
1989
Astronomia w geografii / Jan Mietelski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 471, [1] s. : fot., rys., wykr.; 24 cm Bibliogr. s. 454. - Indeksy
SYGN. TN II 5467 1989 Krajobraz geograficzny Pojezierza Iławskiego : ćwiczenia terenowe z turystyki i krajoznawstwa / Władysław Sempioł ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1989. - 74 s.,[1] k. tabl. : mapy, rys.; 24 cm ISBN 83-85010-50-5
SYGN. TN II 2806
1993
Geografia : krajobrazy ziemi : podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej / Piskorz Sławomir ; Stanisław Zając. - Wyd.8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 142,[1] s. : il.; 24 cm ISBN 83-02-01912-7
SYGN. TN II 10582
1993
Geografia krajów świata : podręcznik dla szkoły podstawowej / Florian Plit. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 277,[1] s. : fot., mapy, rys.; 24 cm Dla kl. 6 i 7 ISBN 83-02-05152-7
SYGN. TN II 7505
GEOGRAFIA GOSPODARCZA
1929
Geografja gospodarcza wraz ze statystyką życia współczesnego / Jakób Stefan Cezak. - Wyd. 3 powiększ. - Warszawa : skł. gł. Dom Książki Polskiej, 1929. - VIII, 400 s. : il..mapy, wykr.; 23 cm Egz. TN II 2651 z piecz.: Muzeum Historii Włókiennictwa w Łodzi. Biblioteka; TN II 5031 z piecz.: Wojew. i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie; TN II 8921 z piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet; Seminarium Ekonomiczne Uniw. Jagiell. i ded. aut dla prof. Adama Krzyżanowskiego
SYGN. TN II 2651; TN II 5031; TN II 8921
1947
Geografia gospodarcza Europy i wybranych państw pozaeuropejskich : podręcznik dla gimnazjów ogólnokształcących i zawodowych / Janina Dąbrowska i Eliza Petrusewiczowa. - Wyd. 3 zm. i uzup. : Czytelnik, 1947. - 278, [2] s. : il.; 23 cm Piecz.: Kursy Przygotowawcze na Wyższe Uczelnie w Krakowie, Al. Słowackiego 46; Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Studium Przygotowawcze do Szkół Wyższych Kraków, Al. Słowackiego 46
SYGN. TN II 10604
1912
GEOLOGIA Zasady mineralogii i geologii dla klas wyższych szkół średnich / Tadeusz Wiśniowski. - Wyd. 3. - Lwów : nakł. K. S. Jakubowskiego, 1912. - IV, 164, [1] k. złoż. tabl. : mapa, ryc.; 23 cm Piecz.: Dr W. Demetrykiewicz Konserwator zabytków; Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Wydano z dubletów Bibl. PAN w Krakowie
SYGN. TN II 10969
1946
Geologia z początkami mineralogii / Jan Samsonowicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1946. - [1] k. mapa kolor. : il., mapy, rys.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet; Państw. Koeduk. Liceum Handlowe w Krakowie; Ośrodek Ksz. i Dosk. Kadr Ped. Szk. Zaw. w Krakowie. Biblioteka
SYGN. TN II 8311
1954
Geologia : podręcznik dla klasy XI korespondencyjnego liceum ogólnokształcącego / Halina Radlicz-Rühlowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954. - 252 s. , [1] k. tabl. złoż. : il., mapy; 21 cm Autograf: Horodyński. - Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10605
GÓRNICTWO
1982
Przeróbka mechaniczna kopalin. Cz.2, Technologie wzbogazania (z wyjątkiem grawitacyjnego) i przeróbki kopalin, operacje pomocnicze i usługowe, zakłady przeróbcze i ich projektowanie, kontrola, organizacja i bhp [bezpieczeństwo i higiena pracy] / Stanisław Blaschke. - Katowice : "Śląsk", 1982. - 725, [3] s., : rys.; 21 cm + Schematy. - [10] k. złoż. ISBN 83-216-0418-8
SYGN. TN II 4284;TN II 4285
1985
Górnictwo / Tadeusz Bielewicz, Bolesław Prus. - Katowice : "Śląsk", [1985]. - 779,[3] s., [3] k. tabl. (w tym 2 kolor.) : mapy, rys., wykr. ; 21 cm ISBN 83-216-0485-4
SYGN. TN II 4294;TN II 7012
1985
Górnictwo. Cz.3 / Janusz Czechowicz, Marian Mastaliński, Marek Surowiec. - Katowice : "Śląsk", [1985]. - 419,[1] s. : fot.. 1 mapa, rys., wykr., err. ; 21 cm ISBN 83-216-0496-x
SYGN. TN II 4290
HANDEL
1926
Podręcznik zawierający ważne informacje niezbędne w przemyśle i handlu / Bolesław Bryx. - Poznań : Biuro Zleceniowo-Informacyjne Dla Handlu i Przemysłu, 1926. - VIII, 192 s.; 17 cm Brak s. 193-203 Z dubletów Biblioteki PTPN
SYGN. TN I 6253
1934
Zarys rachunkowości kupieckiej : dla szkół i kursów handlowych / Tomasz Lulek. - Kraków : Księgarnia "Oświata", 1934. - 100 s.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 9300
1941
Zasady rachunkowości kupieckiej. Cz. 1 / Tomasz Lulek. - Wyd. 3 przejrz. i rozszerz. - Kraków : nakł. Tow. "Powściągliwość i Praca", 1941. - 127 s.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 9299
1942
Główne zasady uproszczonej księgowości mniejszych przedsiębiorstw handlowych w Generalnym Gubernatorstwie / oprac. Karl Hackl ; spolszczył Janusz Grabowski. - Wyd. niem.-pol. - Krakau : Wirtschaff und Handwerk, 1942. - 95 s., [2] k. tabl. złoż.; 21 cm
SYGN. TN II 10831 Tekst i k. tyt. także w jęz. niem. Piecz.: Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.; Bibliotheca Jagiellonica Dublet (Wydawnictwa Grupy Handlu w Grupie Głównej Gospodarki Przemysłowej i Ruchu Izby Centralnej dla Ogólnej Gospodarki w Generalnym Gubernatorstwie ; nr 1)
1943
Kalkulacja kupiecka : zbiór zadań dla szkół kupieckich / Richard Koch ; przetł. Feliks Burdecki. - Kraków : Wydawnictwo "Steru", 1943. - 83 s.; 25 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet (Biblioteka "Zawodu i Życia")
SYGN. TN II 9336
[1946]
Zasady rachunkowości kupieckiej. Cz. 1, Wiadomości podstawowe / Tomasz Lulek. - Wyd. 4 popr. i uzup. Kraków : "Powściągliwośc i Praca", [1946]. - 128 s.; 23 cm Piecz.: Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN II 10056
1979
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i finansowe / Eugeniusz Drabowski. - Warszawa ; 1979 : Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne. - 293, [3] s.; 21 cm
SYGN. TN II 4621
1984
Handel w systemie gospodarki narodowej / Kazimierz Boczar. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, 1984. - 197, [3] s.; 21 cm ISBN 83-208-0422-1 (Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego / ; 2)
SYGN. TN II 4140; TN II 5750
1984
Analiza i rachunek ekonomiczny w handlu / Mieczysław Klimas. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. - 143, [1] s.; 21 cm ISBN 83-208-0420-5 (Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego ; 7)
SYGN. TN II 6377
1984
Czynniki wytwórcze w handlu : człowiek, organizacja, technika / Marian Strużycki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. - 177, [3] s.; 21 cm ISBN 83-208-0411-6 (Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego ; 6)
SYGN. TN II 6385
1984
Badanie i kształtowanie rynku / Wojciech Wrzosek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. - 193, [3] s.; 21 cm ISBN 83-208-0421-3 (Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego / ; 3)
SYGN. TN II 4139;TN II 6299
1989
Badanie i kształtowanie rynku / Wojciech Wrzosek. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989. - 55, [1] s.; 21 cm SYGN. TN II 6298 HIGIENA 1930 Higjena [!] : podręcznik dla szkół średnich / Kazimierz Zgórski. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1930. - 130 s., 4 tabl. : 92 rys. ; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 4666
[1932?]
HIGJENA Higjena [!] szkolna : podręcznik dla kierowników szkół, nauczycieli i lekarzy szkolnych. Z. 1 / pod red. Stanisław Kopczyński. - Wyd. 2 zm. i rozsz. -Warszawa : M. Arct, [1932?]. - 80 s. : il.; 25 cm Piecz.: Biblioteka PTPN. Wydano z dubletów
SYGN. TN II 7514
1948
Higiena społeczna dla społeczników / Brunon Nowakowski. - Kraków : "Czytelnik", 1948. - 160 s.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet Ogól. zb. t. 4 (Biblioteka Wyższej Szkoły Nauk T.U.R. w Krakowie. Seria B ; t. 1)
SYGN. TN II 9890
1984
Profilaktyka ogólna w wielkostadnym chowie zwierząt / Jerzy Rzedzicki, Zdzisław Gliński, Andrzej Wernicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1984. - 230, [2] s. : rys., wyk.; 21 cm ISBN 83-09-00778-7
SYGN. TN II 8227
HISTORIA
1921
Historja [!] powszechna na klasy wyższe szkół średnich. T.3, Historja [!] nowożytna / Wincenty Zakrzewski ; uzup. Ludwik Boratyński. - Wyd.10. - Kraków : Gebethner i Ska, 1921. - X, 283 s.; 23 cm Piecz.: Bibl. im. Zielińskich
SYGN. TN II 0381
1922
C. Iulii Caesaris Commentarii de bello Gallico : do użytku szkolnego / Gaius Iulius Caesar ; wydał i słowniczkiem opatrzył F. Terlikowski. - Wyd. 7. - Lwów ; Warszawa : Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1922. - XV, [1], 159 s., [1] k. złoż. : mapa, il.; 21 cm Autogr. Stanisława Skaliskiego Piecz.: Bazar Literacki. Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 38/40
SYGN. TN II 8188
1923
Polska współczesna : geografja [!] - życie gospodarcze, ustrój państwowy - administracja : podręcznik szkolny / [aut. i in.] Franciszek Bujak. - Lwów : K.S. Jakubowski, 1923. - 360 s., 4 k. tabl. : mapy; 23 cm
SYGN. TN II 2389
1923
Wypisy do nauki o Polsce współczesnej : dostosowane do programu gimnazjów państwowych / Zygmunt Fedorowicz. - Wilno : Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego, 1923. - IX, 470, [1] s. ; 28 cm
SYGN. TN III 2252
1924
Polnische Geschichte für deutsche Schulen. T. 2 / von Lyzeallehrer in Bydgoszcz Kurz. - 2-4 Auflage. - Bydgoszcz : Verlag von W. Johne's Buchhandlung : Inhaber Karl Grosskurth : dr. Buchdruckerei von A. Dittmann, 1924. - 96 s. ; 23 cm
SYGN. TN II 1179
1947
Wielkie Pomorze w dziejach Polski / Gerard Labuda. - Poznań : Wydawnictwo Zachodnie, 1947. - 79, [1] s., 1 mapa; 21 cm Ded. aut. Piecz.: Biblioteka PTPN. Wydano z dubletów
SYGN. TN II 5189
1966
Państwo islamu w czasach Mahometa i "Kalifów Prawowiernych" (610-661) / Leszek Winowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1966. - 64 s.; 30 cm Piecz.: Ped.Bibl.Pow. w Grodkowie (Wydawnictwa Skryptowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu)
SYGN. TN II 0135
1971
Początki państwa polskiego i jego kultury / Witold Hensel ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. - 196, [1] s.; 21 Tekst wykładów wygłoszonych w cyklu: "Osiągnięcia Nauki Polskiej" Piecz.: Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Główna
SYGN. TN II 4839
1983
Dzieje narodu i państwa polskiego : (program studium) / Tomasz Nałęcz ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Zarząd Główny. - Warszawa : TWP, 1983. - 95 s.; 20 cm
SYGN. TN II 5303
1983
Dzieje Rosji do roku 1861 / Jerzy Ochmański. - Wyd. 3. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 254, [1] s.; 24 cm Bibliogr. s. 235-237 Indeksy ISBN 83-01-03039-9
SYGN. TN II 1774
1987
Polska i świat w latach 1914-1918 / Jerzy Skowronek. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - 32 s.; 20 cm Opis wg okł.- Początek i koniec tekstu na s. 2-4 okł. ISBN 83-02-02949-1
SYGN. TN TN I 6360;TN I 6361
1988
Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce : dla klas wyższych szkół średnich. T. 1, Od najdawniejszych czasów do upadku świata starożytnego / Majer Bałaban. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988. - [4], 343, [1] s. : il. ; 23 cm Z 31 mapami i rycinami Przedr. fotooffs., oryg. : Lwów ; Warszawa ; Kraków, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, 1925. - Wyd. 3 przerobione i rozszerzone
SYGN. TN II 1570; TN II 10495
1988
Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem Żydów w Polsce : dla klas wyższych szkół średnich. T. 2, Od upadku świata starożytnego do końca wieków średnich / Majer Bałaban. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988. - 384, [2] s. : il.; 23 cm Z 29 rycinami Przedr. fotooffs., oryg. : Lwów ; Warszawa ; Kraków, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, 1925. - Wyd. 2 przerobione i rozszerzone
SYGN. TN II 1571; TN II 10496
1988
Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce : dla klas wyższych szkół średnich. T. 3, Od wygnania Żydów z Hiszpanji do rewolucji francuskiej, (Od Zygmunta Starego do trzeciego rozbioru Polski) / Majer Bałaban. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988. - [4], 446, [2] s. : il.; 23 cm Z 50 rycinami w tekście Przedr. fotooffs., oryg. : Lwów ; Warszawa ; Kraków, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, 1925
SYGN. TN II 1572; TN II 10497
1988
Testy z historii dla klasy VIII / [aut. tekstów] Elżbieta Bartkiewicz ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Warszawa : IKN, 1988. - 114 s.; 21 cm Piecz.: Wojew. i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
SYGN. TN II 7019 cop.
1992
Historia Niemiec 1945-1991 : zarys rozwoju problemu niemieckiego od podziału do jedności = De rebus Germanorum annis 1945-1991 gestis : quaestio germanica inde ab unitam civitate divisa usque ad unitam breviter exponitur / Erhard Cziomer. - Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1992. - 265, [2] s.; 24 cm Bibliogr. s.229-247 ISBN 83-233-0595-1 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 1089. Prace z Nauk Politycznych, ISSN 0137-2378 ; z. 47)
SYGN. TN II 9742
1999
Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński ; przedm. Janusz Pajewski. - Wyd. 3 rozsz. Warszawa : "Graf-Punkt", 1999. - 318 s., [56] s. tabl.(w tym kolor.): fil., faks., fot., mapy, pl., mapy, portr.; 25 cm Indeks nazwisk ISBN 83-87988-01-4
SYGN. TN II 3944
HYDROGRAFIA
1989
Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gutry-Koryckiej i Heleny Werner-Więckowskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 275, [1] s. : rys., wykr.; 21 cm +Znaki kartograficzne ; Atlas roślin wskaźnikowych : 32 s. : rys. ISBN 83-01-08021-3
SYGN. TN II 6408 HYDROTECHNIKA
1989
Rock mechanics in hydroengineering / Kazimierz Thiel ; [transl. from Pol. by Jolanta Krauze]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1989. - XI, 406 s. : rys., wykr.; 25 cm Oryg.: "Mechanika skał w inżynierii wodnej" 1980 ISBN 83-01-08187-2
SYGN. TN II 5294
1999
Budowle i zbiorniki wodne / Wiesław Depczyński, Andrzej Szamowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999. - 229, [1] s. : 1 mapa, rys., wykr.; 24 cm Ded.: Kaliskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk - jako dowód mojej działalności naukowej - przekazuję W. Depczyński. Kalisz, 23.03.2002 r. ISBN 83-87012-66-1
SYGN. TN II 4762
INFORMACJA NAUKOWA
1967
Informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna / Edward Kossuth. - Warszawa : Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1967. - 52 s.; 24 cm  Bibliogr. s. 52 (Kurs dla Pracowników Bibliotek Fachowych)
SYGN. TN II 1547
1978
Projektowanie systemów informacyjnych dla potrzeb inte / Stanisław Zadrożny ; Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. - Warszawa : CINTE, 1978. - 85 s. : il., tab.; 24 cm Streszcz. fr., ros., ang. (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 5)
SYGN. TN II 5350
1971
Informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna : organizacja, metody i technika pracy / Edward Kossuth. - Warszawa : Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1971. - 104 s.; 24 cm Bibliogr. s. 104 (Kurs dla Pracowników Bibliotek Fachowych)
SYGN. TN II 1548
1979
Elementy socjologii i psychologii w procesie informacji naukowej naukowej / Józef Balcerek, Jerzy Steszenko ; Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. - Warszawa : CINTE, Wydawnictwa Informacyjne, 1979. - 70 s. : il.; 24 cm (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 6)
SYGN. TN II 5484
1979
Zastosowanie mikrografii i innych technik reprograficznych w dokumentacji i informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej / Karol Jankowski. - Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1979. - 111 s. : il., tab., wykr.; 24 cm Bibliogr. s. 109-111 Streszcz. ros., ang., fr. (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 12)
SYGN. TN II 1459
INFORMATYKA
1982
Poradnik do nauki przedmiotu Banki danych / oprac. Zygmunt Ryznar. - Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1982. - 65 s. : rys.; 24 cm (Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017 ; nr 440)
SYGN. TN II 1943
2001
Technologia informatyczna. Cz.1, / Wiesława Osińska, Grzegorz Osiński. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - 89, [6] s. : il. (w tym kolor.); 24 cm ISBN 83-231-1322-X (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
SYGN. TN II 10451 cop.
2001
Zasady tworzenia stron WWW / Joel Sklar ; [tł. Witold Hrycyk]. - Warszawa : "RM",, cop.2001. - XV, [1], 310 s. : il.; 24 cm Indeks. - Tyt. oryg.: "Principles of Web design" 2000 ISBN 83-7243-156-6
SYGN. TN II 10364 cop.
2005
Elementy graficzne na stronach WWW : zaprojektuj i wykonaj grafikę dla swojej strony WWW / Paweł Frankowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2005. - 187 s. : il.; 24 cm ISBN 83-7361-848-1
SYGN. TN II 10365
2005
Technologie informacyjne mediów / Włodzimierz Gogołek ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : ASPRA-JR, 2005. - 295 s. : il., tab.; 24 cm Streszcz. ang. ISBN 83-89964-33-3
SYGN. TN II 7722
2005
Multimedia / Veslava i Grzegorz Osińscy ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - 33 s. : il. kolor.; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM) Stanowi cz. 2 skryptu, cz. 1 pt.: Technologia informatyczna. Na dysku optycznym znajduje się pełna wersja skryptu ISBN 83-231-1802-7
SYGN. TN II 10463
2006
Portale internetowe / Krzysztof Piądłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006. - 84, [1] s. : il.; 21 cm Bibliogr. s. 77-78 8 to błędnie nadany numer serii, powinien być nr 9 ISBN 83-88581-23-6 (Warsztaty Dydaktyczne / Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej ; 9)
SYGN. TN II 10288
INŻYNIERIA LĄDOWA
1987
Kolejowe budowle ziemne. T.2, Technologia, organizacja budowy i modernizacji / Bogdan Cyunel, Bolesław Kulczycki. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1987. - 278,[2] s., [2] k. tabl. : rys., wykr.; 24 cm ISBN 83-206-0647-0 (t.2)
SYGN. TN II 4299;TN II 4300
1988
Projektowanie infrastruktury kolejowej / Tadeusz Basiewicz Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988. - 226, [2] s. : faks., mapy, pl., rys., wykr.; 25 cm Na s. red. błędny ISBN ISBN 83-206-0770-1 (Inżynieria Komunikacyjna)
SYGN. TN II 5270
1989
Rock mechanics in hydroengineering / Kazimierz Thiel ; [transl. from Pol. by Jolanta Krauze] Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1989. - XI, 406 s. : rys., wykr.; 25 cm Oryg.: "Mechanika skał w inżynierii wodnej" 1980 ISBN 83-01-08187-2
SYGN. TN II 5294
JĘZYK ANGIELSKI
1865
Naturgemässer Lehrgang zur schnellen und gründlichen Erlernung der Englischen Sprache : Elementarkursus / Rudolph Degenhardt. - Wyd. 4 popr. - Bremen : J. Kühtmann's Buchhandlung, 1865. - VIII, 247 s. ; 19 cm Autograf Witolda Rawicza Kosińskiego Z dubletów Biblioteki PTPN. - Brak okł.
SYGN. TN I 6254
1966
Leksikologija covremennogo anglijskogo jazyka : posobie dlja studentov anglijskich otdelenij pedagogičeskich institutov / I. V. Arnol'd. - Mockva ; Leningrad : "Procvesčenie", 1966. - 346, [2] s.; 21 cm  Indeks
SYGN. TN II 8414
1981 Readings in English for geology students / Halina Grilicz; Uniwersytet Warszawski. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. - Warszawa : Wydawnictwa UW, 1981. - 165, [1] s. ; 25 cm Piecz.: Bibliotheca Jagielonica. Dublet ISBN 83-00-01065-3
SYGN. TN II 5318
1981
The World Through English / Leon Leszek Szkutnik, James N. Pankhurst Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981; 21 cm 1: Introductory section units 1-6, basic text-units 1-30. - 398,[2] s.: il. sygn. II 3306 2: Basic text - units 31-65. - 389,[3] s. : il. 3: Basic text - units 66-100. - 369,[3] s.: il. ISBN 83-01-00685-4
SYGN. TN II 3306; TN II 3307; TN II 3308; TN II 3309
1986
Translate it into English / Jerzy Godziszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 264 s. : rys.; 21 cm W wyd. 3 podtyt. : handbook for students of engineering ISBN 83-01-05970-2
SYGN. TN II 5183
1984
Communicate in English : wdrażanie funkcjonalno-komunikacyjnych aspektów języka angielskiego / Zofia Kopestyńska; Szkoła Główna Planowania i Statystyki. - [Wyd. 2]. - Warszawa : SGPiS, 1984. - 316, [2] s. : rys. ; 24 cm
SYGN. TN II 4616
1986
What-Why-And How in the World of Science / Grażyna Szyke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 223,[1] s.: il. ; 20 cm ISBN 83-02-02650-6
SYGN. TN I 3312
1989
Introduction to morphological analysis / Bogdan Szymanek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 316 s.; 21 cm ISBN 83-01-08188-0
SYGN. TN II 6382
JĘZYK ARABSKI
1989
Wstęp do dialektologii języka arabskiego / Janusz Danecki. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. - 194, [2] s.; 24 cm + err. Bibliogr. s. 181-194. - Na s. 4 okł. błędny ISBN ISBN 83-230-9541-9
SYGN. TN II 10592
JĘZYK BIAŁORUSKI
1981
Skrypt do zajęć praktycznych z języka białoruskiego : (dla studentów I i II roku) / Teresa Jasińska-Socha; Uniwersytet Warszawski. Wydział Rusycystyki i Slawistyki. - Warszawa : Wydawnictwo UW, 1981. - 74,[2]s. ; 24 cm ISBN 83-00-01165-X
SYGN. TN II 2853
1984
Skrypt do zajęć praktycznych z języka białoruskiego : leksyka i leksykologia / Teresa Jasińska-Socha ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Rusycystyki i Slawistyki. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1984. - 132, [1] s.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet ISBN 83-00-01312-1
SYGN. TN II 10614
JĘZYK FRANCUSKI
1861
Wypisy francuzkie [!] dla dzieci lat najtańszych / ułożone przez Alekxander Zdanowicz. - Wilno : nakł. i dr. Józefa Zawadzkiego, 1861. - [4], 248 s. ; 16 cm Brak okł.
SYGN. TN I 1917
1914
Cours de français. Vol. 2 / par Robert Anson. - Éd. 3. - Kleinzschachwitz ; Dresden : S. Goldmann ; Cracovie : The Anson School of Languages ; Varsovie : E. Wende et Cie., 1914. - 152 s.; 21 cm
SYGN. TN II 10625
1920
Cours de français. Vol. 2 / par Robert Anson. - Éd. 10. - Cracovie : Stanislas Goldman, 1920. - 152 s.; 21 cm
SYGN. TN II 10628
1923
Książka francuska : dla szkół średnich. Cz. 4 / Stanisław Węckowski. - Wyd. 2. - Lwów ; Warszawa : Książnica Polska, 1923. - 149 s., [1] k. tabl. : il, mapa, plan ; 22 cm Brak pierwszej s. okł. Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 7061
1935
Cours de français. Vol. 2 / par Robert Anson. - Éd. 15. - Cracovie : Stanislas Goldman, 1935. - 152 s.; 21 cm
SYGN. TN II 10624
1945
LE français travaille : wyciąg z podręcznika do nauki języka francuskiego dla II-giej klasy gimnazjalnej O. Cieślińskiej - H. Niemiewskiej / w oprac. na zlecenie K.O.S.P. Podręcznikowa Komisja. - Poznań : Państwowe Wydawnistwo Książek Szkolnych, 1945. - 28 s. ; 21 cm
SYGN. TN II 8420
1946
Aux quatre coins de la France : podręcznik do nauki języka francuskiego dla III klasy gimnazjalnej / O. Cieślińska, H. Nieniewska ; do użytku szkolnego przystosowała Olga Cieślińska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1946. - 259 s. : il.; 21 cm
SYGN. TN II 9614

1971
[Tableaux chronologiques et bref lexique d'histoire de France] / Jacek Rossi; Uniwersytet Warszawski. Wydział Filologii Obcych. - Warszawa : Wydawnictwo UW, 1971--> ; 21 cm P.2: Bref lexique et tableaux chronologiques d'histoire de France : (depuis la Révolution). - 1973. - 486 s.: mapy Bibliogr. s.480-481
SYGN. TN II 3260
1984
Au carrefour des sciences / Nina Gubrynowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - 137,[6] s. : portr., rys. ; 20 cm Bibliogr. s. [139]. ISBN 83-02-02132-6
SYGN. TN I 3149
1986
Język francuski dla lektoratów w szkołach wyższych. Cz .1 / Michał Michalak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 380 s. ; 24 cm Piecz.: Z księgozbioru Ryszarda Wiatrowskiego. Kalisz
SYGN. TN II 5145
JĘZYK GRECKI
1926
Wstępna nauka języka greckiego : podręcznik dla czwartej i piątej klasy gimnazjów klasycznych dawnego i nowego typu, przystosowany do programu Ministerstwa W.R.i O.P. / Marjan Golias. - Lwów : K. S. Jakubowski, 1926. - VIII, 180 s. : il. ; 24 cm
SYGN. TN II 7113
1935
Gramatyka grecka dla szkół średnich ogólnokształcących / M. Auerbach, M. Golias. - Warszawa ; Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1935. - 254 s. ; 23 cm
SYGN. TN II 8240
1938
Hellada : książka pomocnicza dla uczniów I klasy wydziału klasycznego liceów ogólnokształcących / Marian Golias. - Lwów : K. S. Jakubowski, 1938. - 114 s. : il. ; 23 cm
SYGN. TN II 7113
JĘZYK HAUSA
1971
Język hausa / Stanisław Piłaszewicz ; Uniwersytet Warszawski. Studium Afrykanistyczne. - Warszawa : Wydawnictwa UW, 1971. - 284 s.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 4916
1989
Gramatyka języka hausa / Nina Pawlak. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. - 177, [2] s.; 24 cm Bibliogr. s. 157-163 Egz. TN II 7385 z piecz.: Wydano z dubletów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego ISBN 83-230-0297-5
SYGN. TN II 7385;TN II 10593
1989
Język hausa / Stanisław Piłaszewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. - 223 s.; 25 cm Piecz.: Wydano z dubletów Biblioteki Śląskiej Uniwersytetu Śląskiego ISBN 83-230-0328-9
SYGN. TN II 8327
JĘZYK HISZPAŃSKI
1983
Intensywny kurs języka hiszpańskiego / Oskar Perlin. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 351,[1] s. ; 21 cm ISBN 83-01-03462-9
SYGN. TN II 6447
JĘZYK ŁACIŃSKI
1919
Gramatyka łacińska szkolna. Cz. 2, Składnia (Syntaxis) ; O wesyfikacji łacińskiej ; O kalendarzu rzymskim ; Skróty / Antoni Krasnowolski; popr. i uzup. Kazimierz Ruszkowski. - Wyd. 3. - Warszawa : M. Arct, 1919. - 216 s. ; 19 cm Piecz.: Księgarnia H. Skąpski w Kaliszu
SYGN. TN I 7460
1920
Lateinische Satzlehre / Karl Reinhardt ; bearb. Ewald Bruhn. - Wyd. 8 popr. - Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 1920. - XV, [1], 202 s.; 22 cm Indeks
SYGN. TN II 8249
1935
Disce puer latine : podręcznik łaciny dla I klasy gimnazjalnej / Tadeusz Sinko. - Lwów ; Warszawa : "Książnica-Atlas", 1935. - 78, [1] : il. ; 23 cm Piecz. na sygn. TN II 7074 : Wydano ze zasobów dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN II 7074
1936
Roma aeterna : podręcznik łaciny dla IV kl. gimnazjalnej / Tadeusz Sinko. - Lwów ; Warszawa : "Książnica-Atlas", 1936. - 176 s. : il. ; 23 cm
SYGN. TN II 4684; TN II 10579
1937
Disce puer latine : podręcznik łaciny dla I klasy gimnazjalnej / Tadeusz Sinko. - Wyd. 2. - Lwów ; Warszawa : "Książnica-Atlas", 1937. - 88 s. : 39 ryc. ; 23 cm Piecz. : Wyłączono z zasobu dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN II 7073
1938
Lateinische Sprachlehre / Formenlehre verfaßt von E. Habenstein; Satzlehre verfaßt von G. Röttger. - Lepzig ; Berlin : B. G. Treubner, 1938. - VI, 192 s. ; 22 cm. - (Teubners Lateinisches Unterrichtswerk) Na okł.: Cursus Latinus Podręcznik dla szkół podstawowych
SYGN. TN II 1862
1938
Wypisy łacińskie : dla II klasy liceum ogólnokształcącego : wydział humanistyczny i klasyczny. Z. 3, Horacy : z objaśnieniami / Tadeusz Sinko. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1938. - 246, [1] s. ; ryc. ; 21 cm Piecz.: Biblioteka Gimnazjum S. S. Najśw. Rodziny z Nazaretu w Kaliszu
SYGN. TN II 8425
1938
Wypisy łacińskie : dla II klasy liceum ogólnokształcącego : wydział humanistyczny i klasyczny. Z. 1, Wybór dzieł Tacyta z dodatkiem historyków cesarstwa : z objaśnieniami / Tadeusz Sinko. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1938. - 166, [2] s. ; ryc. ; 21 cm 1952 Język łaciński : wybór tekstów dla klasy XI / Henryk Luciak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1952. - 92, [4] s. ; 21 cm Piecz.: Państw. Szkoła Ogólnokszt. Państ. i Lic. Krotoszyn. Biblioteka
SYGN. TN II 5132
1965
Wybór tekstów do ćwiczeń z łaciny średniowiecznej / Jerzy Wyrozumski ; Uniwersytet Jagielloński. - Kraków : nakł. UJ, 1965. - IV, 85 s.; 30 cm Piecz. : Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN III 10662
1974
Język łaciński : dla lektoratów uniwersyteckich na wydziałach humanistycznym, filologicznym, historycznym, prawnym, pedagogicznym / Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska. - Wyd. 9 zm.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 405,[2] s. : err. ; 24 cm
SYGN. TN II 3182
1975
Lingua latina : łacina bez pomocy Orbiliusza / Lidia Winniczuk. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 392 s. : il. ; 24 cm Dar Danuty Wańki ISBN 83-01-01293-5
SYGN. TN II 8645
1984
Język łaciński dla prawników : [podręcznik dla uniwersytetów] / Jan Rezler. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - 284 s., [3] k. tabl. ; 24 cm ISBN 83-01-04974-x
SYGN. TN II 6411
1985
Rudimenta linguae Latinae. Cz. 1, Teksty i słownik / Stanisław Wilczyński, Teresa Zarych. - Wyd. 1 dodr. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985. - 140 s. ; 24 cm ISBN 83-229-0028-7 (cz. 1) ISBN 83-229-0030-9 (całość)
SYGN. TN II 5438
1985
Rudimenta linguae Latinae Zarych. Cz. 2, Preparacje i komentarz gramatyczny / Stanisław Wilczyński, Teresa Zarych. - Wyd. 1 dodr. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985. - 147 s. ; 24 cm ISBN 83-229-0030-9 (całość) ISBN 83-229-0029-5 (cz.2)
SYGN. TN II 5439
1986
Liber : teksty łacińskie dla studentów bibliotekoznawstwa, filologii polskiej i romańskiej / oprac. Krystyna Mielczarek; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1986. - 121 s. : err. ; 24 cm Dar Danuty Wańki ISBN 83-229-0100-3
SYGN. TN II 8666
JĘZYK NIEMIECKI
1840
Rukovodstvo k' prakticeskomu uprazneniju v' nemeckom' jazyk'. - Sanktpeterburg' : Imperatorska Akademia Nauk', 1840. - 356 s. ; 21 cm
SYGN. TN II 2378
1938
Kurzzusammengefasste deutsche Grammatik = zwięzła gramatyka języka niemieckiego : podręcznik do nauki o języku niemieckim / W. Dewitzowa, G. Żółtkowska. - Warszawa : Składnica Księgarska Jerzy Nowicki, 1938. - 76 s. ; 23 cm Piecz. Biblioteka PTPN. Wydano z dubletów
SYGN.TN II 4669
1938
Heinz in Berlin : podręcznik języka niemieckiego dla klasy II gimnazjów kupieckich / Wojciech Gotliteb, Karol Zagajewski. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1938. - 160 s. : il., nuty ; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 6617
1938
Was tun, Sibylle? / Sofie Schieker-Ebe ; oprac Emilia Szarlitt. - Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1938. - 114 s.; 21 cm Piecz.: Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell. (Lektura Niemiecka ; 9)
SYGN. TN II 10951
[1942]
Sprachbuch für die Volksschulen im Generalgouvernement. H. 1, 2. Schuljahr. - Halle : Hermann Schroedel, [1942]. - 60 s. : il.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Generalgouvernement Deutsche Volksschule in Miechów
SYGN. TN II 10580
[1942?] Sprachbuch für die Volksschulen im Generalgouvernement. H. 1, 3. - 4. Schuljahr. - Halle : Hermann Schroedel ; Breslau : Ferdinand Hirt, [1942?]. - 115 s. : il.; 21 cm Piecz.: Generalgouvernement Deutsche Volksschule in Miechów
SYGN. TN II 10581
1980
Deutsch : ein Lehrbuch für Ausländer / Karl_Marx Universität Leipzig. Herder Institut. - Leipzig : Verlag Enzyklopädie, 1980; 21 cm Tl. 1a: (1.-20.Lektion). - 288 s., 2 k. tabl. : il.
SYGN. TN II 3104
1980
Deutsch : ein Lehrbuch für Ausländer / Karl_Marx Universität Leipzig. Herder Institut. - Leipzig : Verlag Enzyklopädie, 1980; 21 cm Tl. 1b: (21.-40.Lektion). - 272 s., 2 k. tabl. : il.
SYGN. TN II 3105
JĘZYK NORWESKI
cop. 2007
Norweski w 1 miesiąc : kurs językowy z nagraniami dla początkujących / Martin Schmidt. - Poznań : Wydawnictwo LektorKlett, cop. 2007. - 126 s.; 21 cm + Krótka gramatyka języka norweskiego i słowniczek (76 s.) i CD ISBN 978-83-7429-274-0 (Pons : naucz się sam)
SYGN. TN II 10477
JĘZYK POLSKI
1903
Wypisy polskie dla klas wyższych szkół gimnazjalnych. Cz. 1 / ułożona przez St. Tarnowskiego, J. Wójcika. - Wyd. 3 przer. - Lwów : nakł. i dr. I Związkowej Drukarni, 1903. - VII, [1], 512 s. : err. ; 23 cm Piecz.: Katolickie Towarzystwo Pracownic Konfekcyjnych w Poznaniu; Seyfarth i Czajkowski Księgarnia Lwów; Dublet Biblioteki PTPN
SYGN. TN II 8248
1906
Antoniego Małeckiego Gramatyka języka polskiego : szkolna / . - Wyd. 10. - Lwów : nakł. aut., 1906. - 286 s.; 23 cm Autograf: Jakliński Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10601
1918 Zwięzła gramatyka języka polskiego : podręcznik dla szkół elementarnych i klas niższych szkół średnich : stopień drugi. Cz.1 / Stanisław Szober. - Warszawa : M. Arct, 1918. - IV, 122, [1] s. ; 20 cm Piecz.: Polska Składnica Książek i Pomocy Naukowych Wilno ul. Biskupia
SYGN. TN I 8497
1919
Gramatyka języka polskiego / Antoni Małecki. - Wyd. 13. - Lwów ; Warszawa : Zakład im. Ossolińskich, 1919. - 276 s. ; 21 cm. - (Wydawnictwo Książek Szkolnych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)
SYGN. TN II 8437
[1921] Wypisy polskie : na klasę I-szą / Cecylia Bogucka, Cecylia Niewiadomska. - Wyd. 8 uzup. - Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolfa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, [1921]. - [4],308, IV s. ; 19 cm Piecz.: Dublet Biblioteki PTPN
SYGN. TN I 8002
1924
Ortofonja polska : uwagi o wzorowej wymowie dla artystów, nauczycieli i wykształconego ogółu polskiego / Tytus Benni. - Warszawa ; Lwów : Książnica Polska Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, 1924. - 50, [1] s.; 20 cm Piecz.: Biblioteka PTPN. Wydano z dubletów
SYGN. TN I 7592
1925
Literatura polska wieku XIX. Cz. 1, Od 3-go rozbioru do wystąpienia Mickiewicza (1795-1822) : podręcznik dla szkół średnich / Manfred Kridl. - Warszawa : M. Arct, 1925. - 198, [2] s. ; 24 cm Brak okł.
SYGN. TN II 8238
1926
Język polski : podręcznik do nauki o języku ojczystym (dla klasy V (II) gimnazjum). Cz. 1, Znaczenie i życie wyrazów / Zenon Klemensiewicz. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1926. - 51 s.; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet SYGN. TN II 9193 1934 Język polski : ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla II klasy gimnazjalnej / Zenon Klemensiewicz. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1934. - 61, [2] s. ; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 9195
1934
Język polski : ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla VI klasy szkoły powszechnej / Zenon Klemensiewicz. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1934. - 47, [1] s. ; 20 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN I 9191
1934
Nauka pisowni we wzorach i ćwiczeniach. Cz. 5, Dla szóstej klasy szkoły powszechnej dostosowana do nowych programów / St. Szober, C. Niewiadomska, C. Bogucka. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1934. - 69, [2] s. ; 23 cm
SYGN. TN II 1072
1935
Język polski : ćwiczenia i wiadomości gramatyczne dla III klasy gimnazjalnej / Zenon Klemensiewicz. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1935. - 79, [1] s. ; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet; Gebethner i Wolff Kraków Rynek Gł. 23 Na k. tyt. znaczek: Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych r. szkolny 1935/6
SYGN. TN II 9194
1935
Język polski : najważniejsze wiadomości gramatyczne z ćwiczeniami i wybór tekstów gwarowych : dla VII kl. szkoły powszechnej / Zenon Klemensiewicz. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1935. - 47, [1] s. ; 20 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN I 9192
1936
Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym / St. Jodłowski, W. Taszycki. - Według uchwał Komitetu Ortograficznego Polskiej Akademii Umiejętności zatwierdzonym przez Ministerstwo W.R.iO.P. dnia 24 czerwca 1936 r. - Lwów : Zakład im. Ossolińskich, 1936. - 180 s. : err.; 23 cm Piecz.: Biblioteka Dyrekcji Ceł w Poznaniu Na 2 s. okł.; znaczek na Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych
SYGN. TN II 6546
1936
Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym / W. Taszycki, St. Jodłowski. - Wyd. 2 rozszerz./ wg Uchwał Komitetu Ortograficznego Polskiej Akademii Umiejetności z 21 kwietnia 1936 r. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1936; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10613
1936
Język polski : ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla VI klasy szkoły powszechnej drugiego stopnia. Kurs A / Zenon Klemensiewicz. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1936. - 38, [1] s. ; 20 cm
SYGN. TN I 0984
1937
Język polski : ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla I klasy gimnazjalnej / Zenon Klemensiewicz. - Wyd. 2. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1937. - 63, [1] s. ; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet Na k. tyt. znaczek: Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych r. szkolny 1937/8
SYGN. TN II 9196
1945
Ku szczytom : wypisy na klasę szóstą szkół dla dzieci polskich w ZSRR / Zofia Łuczek. - Moskwa : Komitet do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR, 1945. - 467, [1] s. : il. ; 22 cm Piecz. Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 9197;TN II 9211
1953
Zarys dialektologii polskiej / Stanisław Urbańczyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. - 76, [3], [2] k. tabl.; 25 cm + err. Bibliogr. s. [78]
SYGN. TN II 1080
1954
Historia literatury polskiej dla klasy X. Cz. 2, Literatura okresu pozytywizmu i realizmu krytycznego / Jan Baculewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954. - 280 s. : il. ; 21 cm
SYGN. TN II 0917
1959
Zarys literatury polskiej po powstaniu styczniowym / Jan Baculewski. - [Wyd.2]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. - 331 s.: il.; 21 cm Piecz. Ped.Bibl.Pow. w Grodkowie
SYGN. TN II 0052
1959
Elementy gramatyki historycznej języka polskiego z ćwiczeniami / Bronisław Wieczorkiewicz, Roxana Sinielnikoff. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. - 303, [1] s.; 21 cm + err. Indeks
SYGN. TN II 1086
1984
Elementy gramatyki historycznej języka polskiego w szkole średniej : (materiały pomocnicze z ćwiczeniami) / Janina Kwiek-Osiowska. - Kraków : Instytut Kształcenia Nauczycieli.Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984. - 52 s.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10595
1963
Pisanie z pamięci i ze słuchu w szkole podstawowej : uwagi metodyczne i zbiór tekstów / Janina Malendowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963. - 158, [2] s.; 21 cm Bibliogr. s. 157
SYGN. TN II 1009
1981
Analiza stylistyczno-językowa tekstu : [wybór materiałów] / Danuta Kopertowska. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1981. - 384 s.; 24 cm Bibliogr. s. 375-377
SYGN. TN II 9516
1988
Język polski dla cudzoziemców : podręcznik dla niezaawansowanych. Cz. 1-2 / Teresa Iglikowska, Lidia Kacprzak. - [Wyd. 5 - 4 partia nakł.]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu warszawskiego, 1988. - 2 cz. (428 ; 103 s.) : 2 mapy, 2 pl., rys. ; 24 cm Indeks w cz. 1 W obu częściach na s. 4 okł. błędny numer ISBN. - W metryce cz. 1 błędnie wydrukowana kolejność wyd. ISBN 83-00-01008-4
SYGN. TN II 7574;TN II 7575
JĘZYK ROSYJSKI
1916
Russisch für Offiziere und Mannschaften : Gespräche, Wörtertersammlung und Grammatik zum Selbstunterricht. - Stuttgart : Wilhelm Violet, 1916. - [4], 56 s.; 19 cm Piecz. : Bibliotheca Jagiellonica Dublet. - (Violets-Berufssprachführer)
SYGN. TN I 10654
1934
WYPISY rosyjskie akcentowane / ułożył Wsiewołod Bajkin. - Wilno : "Pogoń", 1934. - 49, [1] s. ; 23 cm Piecz.: Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.; Bublioteka Studium Słowiańskiego U.J. nr 4887-m
SYGN. TN II 4694
1949
Učebnik russkogo jazyka : I god obučenija = Podręcznik języka rosyjskiego : I rok nauczania / V.M. Čistjakov. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1949. - 232 s. ; il.; 21 cm Piecz.: Studium Przygotowawcze dla Szkół Wyższych Kraków, Al. Słowackiego 48; Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN II 10577
1975
Teksty rosyjskie dla lektoratów : prawo / oprac. Kazimierz Bajor, Mścisław Olechnowicz. - Wyd. 4. - Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 126 s. ; 24 cm
SYGN. TN II 4122
1977
Język rosyjski : kurs wyższy / Tamara Krywol, Natalia Zwierzowa. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 253,[1] s. ; 24 cm Brak k. tyt. i s. 1-2
SYGN. TN II 3206
1977
Język rosyjski : wybór tekstów i ćwiczeń dla studentów studiów administracyjnych na wydziałach prawa / Anna Lichtig ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. - Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1977. - 150 s.; 24 cm Piecz.: Z księgozbioru Ryszarda Wiatrowskiego Kalisz
SYGN. TN II 9468
1979
JĘZYK rosyjski dla studentów bibliotekoznawstwa / Izolda Parkoła, Irena Śliwińska; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. - Wrocław : Wydawnictwa UW, 1979. - 260 s. ; 24 cm Piecz.: Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Główna
SYGN. TN II 4848
1981
Podręcznik do nauki języka rosyjskiego : v strane druzej / Maria Grzeszczak, Antoni Kmita. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cop. 1981. - 347, [1] s., [1] k. mapa : il. ; 21 cm ISBN 83-01-03497-1
SYGN. TN II 0530
1981
Język rosyjski dla studentów historii : (specjalizacje nauczycielska i archiwistyczna) / Joanna Mianowska. - Toruń : UMK, 1981. - 203 s. : 3 mapy 2 tab.; 24 cm Bibliogr. s. 201-203 Bibliotheca Jagiellonica Dublet (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
SYGN. TN II 10708
1981
Język rosyjski dla studentów bibliotekoznawstwa / Izolda Parkoła, Irena Śliwińska; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981. - 260 s. ; 24 cm Bibliogr. s. 251-252 Dar Danuty Wańki
SYGN. TN II 8665
1982
Język rosyjski dla studentów bibliotekoznawstwa / Joanna Mianowska. - Toruń : UMK, 1982. - 210 s.; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
SYGN. TN II 9290
1988
Język rosyjski dla studentów Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych / Zdzisław Szeremeta, Jerzy Jaworski, Galina Korotkowska. - Olsztyn : Wydawnictwo ART[Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie], 1988. - 197, [1] s. ; 23 cm. - (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 0904
1989
Praktyczne studium języka rosyjskiego : podręcznik dla szkół wyższych / Olgierd Spirydowicz. - [Wyd. 3 zm.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 345, [3] s. ; 21 cm ISBN 83-01-07846-4
SYGN. TN II 6357 JĘZYK RUMUŃSKI
1965
Vorbiţi româneşte? : zwięzły kurs języka rumuńskiego / Mieczysław Jaworowski. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. - 332 s. : il., mapy, err.; 21 cm Piecz.: Z księgozbioru Ryszarda Wiatrowskiego Kalisz (BL Biblioteka Lingwisty)
SYGN. TN II 9499
JĘZYK SZWEDZKI
1977
Pa svenska : podręcznik do nauki języka szwedzkiego dla początkujących / Mariane Lindquist, Małgorzata Stypińska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 256 s. : il. ; 24 cm
SYGN. TN II 3214
JĘZYK WĘGIERSKI
1955
Zarys elementarnej gramatyki języka węgierskiego. Cz. 2, Składnia / István Csapláros. - Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. - 114, [2] s. ; 25 cm. - (Skrypty Dla Szkół Wyższych / Uniwersytet Warszawski)
SYGN. TN II 0940 JĘZYK WŁOSKI
1959
Język włoski : gramatyka-czytanki-ćwiczenia-słowniczek / Wojciech Meisels ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. - Wyd. 4. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1959. - 212, 44 s.; 29 cm Piecz.: Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN III 10661
KOLEJNICTWO
1988
Projektowanie infrastruktury kolejowej / Tadeusz Basiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988. - 226, [2] s. : faks., mapy, pl., rys., wykr.; 25 cm Na s. red. błędny ISBN ISBN 83-206-0770-1 (Inżynieria Komunikacyjna)
SYGN. TN II 5270
1988
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności / Stanisław Karaś, Marek Doliński. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988. - 238,[2] s., [4] k. tabl. : fot., rys.; 24 cm ISBN 83-206-0756-6 (Tzw. seria: "Podręczniki dla Uczniów Technikum Kolejowego")
SYGN. TN II 4297;TN II 4298
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
2000
Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Tomasz Goban-Klas. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 336, [3] s. : il.; 24 cm Bibliogr. s. 310-336 ISBN 83-01-12707-4
SYGN. TN II 10306
KSIĘGARSTWO
1974
Ruch wydawniczy i księgarstwo w Polsce Ludowej / Lucjan Biliński. - Warszawa : POKKB [Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy], 1974. - 99, [1] s. : il.; 24 cm Bibliogr. Podręcznik do użytku kursów bibliotekarskich Piecz.: Bibl. Gł. UAM Wydano z dubletów
SYGN. TN II 10791
1983
Ekonomika i organizacja księgarstwa. Cz. 1 / [aut. Józef Irzyniec et al.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : WSiP, 1983. - 335,[1] s., [3] k. tabl.: fot., rys., wykr.; 21 cm  ISBN 83-02-02094-X SYGN. TN II 2089 1988 Podstawowe wiadomości z edytorstwa i księgarstwa / Leon Marszałek; [Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy] . - Warszawa : CUKB, 1988. - 104 s. ; 21 cm ISBN 83-00-02389-5
SYGN. TN II 2875;TN II 6198
2003
Zachowania konsumentów i marketing na rynku książki / Marcin Świtała. - Wyd. 2. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2003. - 114, [2] s. : il.; 21 cm Bibliogr. ISBN 83-89143-06-2
SYGN. TN II 6022
KSIĘGOWOŚĆ
1920
Podręcznik kupieckiej księgowości podwójnej : (z uwzględnieniem działu komisowego i fabrycznego, eskontu wierzytelności, spółki jawnej i księgowości amerykańskiej) / Witołd Skalski. - Wyd.3. - Kraków : nakł. Księgarni Wojnara, 1920. - V, [1], 156 s., 2 s. tabl. złoż.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet; Księgarnia Nowa Zakopane
SYGN. TN II 8157
KULTURA FIZYCZNA è WYCHOWANIE FIZYCZNE KULTUROZNAWSTWO
1980
Diagnozowanie i prognozowanie potrzeb kulturalnych / Barbara Janiszewska-Mincer ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane WSP, 1980. - 137 s.; 24 cm Bibliogr. s. 135-137
SYGN. TN II 5713
1983
Socjologia kultury / Antonina Kłoskowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 607,[1] s.; 19 cm Bibliogr. s. 563-585 Indeksy Rez., sum. ISBN 83-01-02697-9
SYGN. TN I 3186
1986
Elementy statystyki dla socjologów : skrypt dla studentów socjologii / Leszek Andrzej Gruszczyński Katowice : UŚ, 1986. - 206 s. : wykr., err.; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0239-6432 ; nr 392)
SYGN. TN I 5186
2007
Socjologia kultury / Marian Golka. - Warszawa : "Scholar", 2007. - 359 s : fot.; 24 cm Indeks ISBN 978-83-7383-241-1 (Wykłady z Socjologii ; t. 5)
SYGN. TN II 10434 LEŚNICTWO
1901
Podręcznik do odnawiania lasów : z doadtkiem o ustaleniu wydmisk / oprac. Aleksander Nowicki. - Kraków : nakł. aut., 1901. - [4], 221 s. ; il.; 22 cm Piecz: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10596;TN II 10600
1926
Ogólny zarys geografji leśnictwa według wykładów uniwersyteckich / Józef Rivoli. - Poznań : Fiszer i Majewski, 1926. - [5], 340, [3] s., [5] k. tabl. : fot., mapa; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10607
1988
Zarys historii gospodarstwa leśnego w Polsce / Józef Broda. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, 1988. - 150, [2] s. : mapy, wykr.; 21 cm Bibliogr. s. 148-[151] ISBN 83-09-01337-X
SYGN. TN II 5747
LITERATURA
zob. też poszczególne języki 1973 Antologia literatury powszechnej. T.1 / Lesław Eustachiewicz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. - 671,[1] s : il. , portr.; 25 cm
SYGN. TN II 3124
LITERATURA CZESKA
1981
Česká literatura 1892-1946 : antologie programowych projevů pro IV ročnik studentů slavistiky / výbor, úvod, pozánmky [i.e. poznámky] Jacek Baluch ; Uniwersytet Śląski ; výbor, úvod, pozánmky [i.e. poznámky]Józef Zarek. - Katowice : UŚ, 1981. - 167 s. : err.; 24 cm Źródła przedruków - przy tekstach
SYGN. TN II 7429
LITERATURA GRECKA
1983
Literatura grecka i rzymska w zarysie / Maria Cytowska, Hanna Szelest. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 398,[2] s.; 21 cm ISBN 83-01-02224-8
SYGN. TN II 3097
LITERATURA HAUSA
1989
Antologia współczesnej literatury hausa = Zababbun rubuce - rubucen hausa na zamani / Stanisław Piłaszewicz . - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. - 393, [1] s.; 24 cm Tekst częśc. tł. z różnych jęz. - Bibliogr. s. 390-393 ISBN 83-230-0581-8
SYGN. TN II 10667
LITERATURA ŁACIŃSKA
1983
Literatura grecka i rzymska w zarysie / Maria Cytowska, Hanna Szelest. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 398,[2] s.; 21 cm ISBN 83-01-02224-8
SYGN. TN II 3097
LITERATURA ROSYJSKA 1975 Literatura rosyjska w zarysie / red. Zbigniew Barański, Antoni Semczuk ; [aut.] Zbigniew Barański [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 834, [2]s. : il.; 21 cm + err. Bibliogr. s.770-[778] Indeks Piecz. Bibl. Muzeum Ziemi Kaliskiej
SYGN. TN II 0344
1986
Literatura rosyjska w zarysie / pod red. Zbigniew Barański, Antoni Semczuk ; aut. Zbigniew Barański [i in.]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 430, [1] s. : faks., fot., portr., rys. ; 21 cm Indeks ISBN 83-01-06758-6 t. 1
SYGN. TN II 9472
1986
Literatura rosyjska w zarysie / pod red. Zbigniew Barański, Antoni Semczuk ; aut. Zbigniew Barański [i in.]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. [4], 429-830, [2] : faks., fot., portr., rys.; 21 cm Indeks ISBN 83-01-06758-6 t. 2
SYGN. TN II 6038; TN II 9473
LITERATURA ŻYDOWSKA
1988
Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce : dla klas wyższych szkół średnich. T. 1, Od najdawniejszych czasów do upadku świata starożytnego / Majer Bałaban. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988. - [4], 343, [1] s. : il. ; 23 cm Z 31 mapami i rycinami Przedr. fotooffs., oryg. : Lwów ; Warszawa ; Kraków, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, 1925. - Wyd. 3 przerobione i rozszerzone
SYGN. TN II 1570; TN II 10495
1988
Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem Żydów w Polsce : dla klas wyższych szkół średnich. T. 2, Od upadku świata starożytnego do końca wieków średnich / Majer Bałaban. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988. - 384, [2] s. : il.; 23 cm Z 29 rycinami Przedr. fotooffs., oryg. : Lwów ; Warszawa ; Kraków, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, 1925. - Wyd. 2 przerobione i rozszerzone
SYGN. TN II 1571; TN II 10496
1988
Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce : dla klas wyższych szkół średnich. T. 3, Od wygnania Żydów z Hiszpanji do rewolucji francuskiej, (Od Zygmunta Starego do trzeciego rozbioru Polski) / Majer Bałaban. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988. - [4], 446, [2] s. : il.; 23 cm Z 50 rycinami w tekście Przedr. fotooffs., oryg. : Lwów ; Warszawa ; Kraków, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, 1925
SYGN. TN II 1572; TN II 10497
LOGIKA
1898
Ucebnik' logiki : udostoen' maloj premii imeni Imperatora Petra Velikago / N. Lange. - Odessa : Central'naja Tipo-litografija, 1898. - 237 s.; 18 cm  Ekslibris : Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Łodzi Piecz. : Biblioteka Lodzinskoj Muzskoj Gimnazii
SYGN. TN II 2632
1907
Podręcznik logiki i metodologii ogólnej : dla szkół średnich i dla samouków / Władysław Biegański Warszawa : E. Wende i Sp.; Lwów : H. Altenberg, 1907. - IV,216 s.; 22 cm Prow.: Zofia Pętkowska
SYGN. TN II 2362
1916
Podstawy logiki czyli Zasady nauk : wykład systematyczny dla szkół wyższych i średnich oraz dla samouctwa / Władysław Mieczysław Kozłowski. - Warszawa : M. Arct, 1916. - 380 s. Piecz.: Biblioteka przy 8-io kl. Gimnazjum K. Tomaszewskiego w Łodzi
SYGN. TN II 2355
1919
Wypisy filozoficzne : podręcznik do użytku przy nauce psychologji [!] i logiki / Stefan Frycz, Alfred Tom. - Warszawa : "Książka Polska", 1919. - 62 s.; 20 cm
SYGN. TN II 2504
1922
Logika : podręcznik do użytku szkolnego / W. Stanley Jevons ; z oryg. ang. [...] przeł. Cz. Znamierowski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1922. - [2], 284, II s.; 24 cm Tyt. oryg.: Elementary lessons in logic Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet SYGN. TN II 10626
1926
Wskazówki do rozwiązania zadań logicznych zawartych w "Zarysie logiki" / Kazimierz Sośnicki. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1926. - IV, 57 s. : rys., wykr.; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet. - Autogr. Zbigniew Dobrzański
SYGN. TN II 9687
1929
Zarys logiki : dla klas wyższych szkół średnich ze szczególnym uwzględnieniem seminarjów nauczycielskich / Kazimierz Sośnicki. - Wyd. 2. - Lwów ; Warszawa : "Książnica-Atlas", 1929. - 91, [2] s.; 22 cm
SYGN. TN II 2421
1959
Zarys logiki / Kazimierz Ajdukiewicz. - [Wyd.6]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. - 207,[1]s.: rys.; 21 cm Piecz.: Ped.Bibl.Pow. w Grodkowie
SYGN. TN II 0128
MATEMATYKA
zob. też Statystyka matematyczna
1813
Jeometrya podług Lacroix. Cz. 1, Na klassę II, III i IV szkół departamentowych z figurami / [dzieło elementarne 'Jeometrya' ułożone przez J. X. A. Dąbrowskiego [...], a roztrząśnione przez Towarzystwo Elementarne, i Izbie Edukacyjnej podane [...] . - Warszawa : Drukarnia Xięży Pijarów, 1813. - XXIV, 278 s., 5 k. tabl. złoż. ; 20 cm Piecz.: Dublet Biblioteki PTPN S
YGN. TN I 8003
1818
Algiebra podług Lacroix na szkoły woiewodzkie / [dzieło ułożone przez Antoniego Dąbrowskiego]. - Warszawa : [s.n.], 1818. - [2], VIII, 477, [11] s; 19 cm Nazwa aut. na s. II Piecz.: Dublet Biblioteki PTPN
SYGN. TN I 9309
1822
Geometrya wykreślna z zastosowaniem do perspektywy, cieniów, gnomoniki, kamieniarstwa, ciesiołki i innych konstrukcyy, wypracowana dla użytku Szkoły woyskowéy applikacyynéy. T. 1, Teorya / przez Franciszka Sapalskiego. - Warszawa : Drukarnia Woyskowya, 1822. - [10], 232, [12] s., 35 k. tabl. złoż. : il., err.; 28 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN III 10664
1853
Przykłady algiebraiczne obejmujące równania stopnia pierwszego i drugiego, postępy, równania stopni wyższych służące za wstęp do wyższych gałęzi matematyki / Paweł Brzeziński. - Kraków : nakł. i dr. Drukarni "Czas", 1853. - 291, [1] s. : err.; 22 cm Piecz.: Biblioteka c. k. Państ. Szkoły Przemysłowej w Krakowie; Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 7559
1865
Geometrya [!] dla szkół wyższych. Cz. 1. / Johann Anton Brettner; jęz. niem. na pol. przeł. przez J. T. Ustymowicz. - Wyd. 2 popr.. - Berlin : E.S. Mittler i Syn, 1865. - 152 s., 10 k. tabl. ; 20 cm Piecz.: Biblioteka PTPN. Wydano z dubletów; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
SYGN. TN I 8054
1869
Geometrya. [T. 2] / przez G.-H. Niewęgłowskiego . - Wyd. 2, całkiem przerobione i powiększone. - Paryż : Księgarnia K. Krolikowskiego ; Lwów : K. Wild, 1869. - XIV, [3], 437-780 s. : rys.; 22 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10599
1904
Tablice matematyczno-fizyczne / ułożył A. W. Witkowski. - Warszawa : [s.n.] : nakł. Redakcji "Wiadomości Matematycznych", 1904. - [4], 158 s.; 24 cm Ded. aut. - Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet S
YGN. TN I 10707
1906
Kurs uzupełniający matematyki elementarnej i początki analizy wyższej : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich i dla samouków. Cz. 2 / Józef Szczepański. - Warszawa : skł. gł. w Księgarni E. Wende i Sp., 1906. - X, [3] s., S. 148-452 ; 24 cm Piecz.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
SYGN. TN II 6241
1906
Geometrya[!] w zakresie szkoły średniej / Jan Zydler. - Wyd.2. - Warszawa : M. Arct, 1906. - 285, III s.: rys. ; 19 cm + err.
SYGN. TN I 0385
1912
Początki arytmetyki ogólnej i algebry : dla III klasy szkół średnich / W. Frank. - Lwów : nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1912. - [2], 141, [1] s. ; 23 cm
SYGN. TN II 8237
1923
Wiadomości z dziedziny geometrji [!] wykreślnej : podręcznik dla klas wyższych szkół średnich. Cz. 1, Kurs klasy VI wydziału matematyczno-przyrodniczego. Kurs klasy VI i początek kursu klasy VII wydziału humanistycznego / Tadeusz Łazowski. - Warszawa ; Kraków [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolfa, 1923. - 88 s. : rys.; 23 cm Z dubletów Biblioteki PTPN
SYGN. TN II 6248
1923
Geometrja : podręcznik dla szkół średnich. Cz. 2, Trygonometrja / Antoni Łomnicki. - Wyd. 3. - Lwów ; Warszawa : nakł. Księgarni Gubrynowicza i Syna, 1923. - 186 s. : rys.; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Bibljoteka państw. szkoły przemysłowej w Krakowie
SYGN. TN II 10621
1925
Podstawy ogólnej teorji mnogości / Witold Wilkosz. - Warszawa : nakł. Trzaski, Everta & Michalskiego, 1925. - VII, 279, [1] s.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 10080
1930
Geometrja [!] wykreślna dla rzemieślników / Józef Hornung. - Lwów : nakł. aut., 1930. - Teka (XX s. : rys); 29 cm + dod. 23 s.
SYGN. TN II 7546
1930
Geometrja : podręcznik dla szkół średnich. Cz. 2, Trygonometrja / Antoni Łomnicki. - Wyd. 4. - Lwów ; Warszawa : nakł. Księgarni Gubrynowicza i Syna, 1930. - 184 s. ; rys.; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet. - Znaczek Tow. Popierania Budowy Szkół Powszechnych
SYGN. TN II 10620
1930
Podręcznik arytmetyki i algebry : dla VII klasy gimnazjalnej / Jerzy Mihułowicz. - Wyd. 4. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1930. - IV, 134 s. : rys.; 23 cm
SYGN. TN I 10597
1932
Arytmetyka liczb całkowitych : system aksjomatyczny / Witold Wilkosz. - Kraków : nakł. Kółka Matematyczno-Fizycznego U.U.J., 1932. - [2], 135, [1] s.; 16 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet (Bibljoteczka Kółka Mat.-Fiz. U.U.J. / pod red. Witolda Wilkosza ; nr 1)
SYGN. TN I 10223
1933
Arytmetyka : dla I klasy gimnazjalnej / S. Banach, W. Sierpiński, W. Stożek. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1933. - 126, [1] s.; 23 cm
SYGN. TN II 10084
1933
Teoria mnogości punktowych. Cz. 1, Mnogości linjowe: teorja opisowa, miara Lebesgue'a / Witold Wilkosz. - Kraków : nakł. Kółka Matematyczno-Fizycznego U.U.J., 1933. - [4], 126, [1] s. ; err.; 16 cm Piecz.: Bibljotheca Jagiellonica Dublet (Bibljoteczka Kółka Mat.-Fiz. U.U.J. / pod red. Witolda Wilkosza ; nr 2)
SYGN. TN II 10226
1934
Algebra : dla II klasy gimnazjalnej / S. Banach, W. Stożek. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1934. - 128 s.; 23 cm
SYGN. TN II 1954
1934
Ćwiczenia matematyczne : do rozwiązywania ustnego : dla II klasy gimnazjalnej : algebra / Franciszek Sieczka. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1934. - 41 s.; 24 cm
SYGN. TN II 4698 Piecz.: Bibliotheca Jagielonica. Dublet
1934
Rachunki dla III klasy szkoły powszechnej / T. Sierzputowski, S. Klebanowski. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1934. - 101, [3] s.; 21 cm  Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Znaczek na Budowę Publicznych Szkół Powszechnych
SYGN. TN II 10578
1934
Geometrja : dla II klasy gimnazjalnej / St. Straszewicz, St. Kulczycki. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1934. - 100 s. : rys.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10587
1934
Zarys algebry w ujęciu klasycznem. Cz. 1 / Witold Wilkosz. - Kraków : nakł. Kółka Matematyczno-Fizycznego U.U.J., 1934. - [4], 178, [1] s.; 16 cm  Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet (Bibljoteczka Kółka Mat.-Fiz. U.U.J. / pod red. Witolda Wilkosza ; nr 5)
SYGN. TN I 10227
1935
Algebra : dla III klasy gimnazjum / Stefan Banach. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1935. - 101 s.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 10083
1936
Rachunek różniczkowy i całkowy : dla potrzeb przyrodników i techników. T. 2, Rachunek całkowy / Antoni Łomnicki ; Polska Akademja Umiejętności. - Kraków : Polska Akademja Umiejętności, 1936. - 310 s. : il., wykr.; 26 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10660
1936
Ćwiczenia matematyczne : dla IV klasy gimnazjalnej : algebra / Franciszek Sieczka. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1936. - 44 s. ; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 4697
1936
Geometrja : dla IV kl. gimnazjalnej / St. Straszewicz, St. Kulczycki. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1936. - 94, [1] s. ; rys.; 23 cm Znaczek na Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych; piecz: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10588
1936
Podstawy teoretyczne arytmetyk klasycznych / Witold Wilkosz. - Kraków : nakł. Kółka Matematyczno-Fizycznego U.U.J., 1936. - [4], 228 s.; 16 cm Piecz.: Bibliotheca Jagielonica Dublet (Bibljoteczka Kółka Mat.-Fiz. U.U.J. / pod red. Witolda Wilkosza ; nr 7)
SYGN. TN II 10224
1944
Rachunki : (aritmetika z geometrijeju) : dla četvertoi kljasi narodnich škil v General'nij Gubernii / Mikola Kasperovič. - Krakiv ; L'viv : Ukrains'ke Vidavnictvo, 1944. - 146, [2] s.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10610
1946
Algebra : dla IV kl. gimnazjum / Stefan Banach. - Wrocław ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1946. - 94, [2] s.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 10082
1946
Matematyka : algebra, trygonometria i geometria wykreślna : dla I kl. liceum ogólnokształcącego, wydział matematyczno-fizyczny / St. Straszewicz, St. Kulczycki. - Wyd. 3. - Wrocław ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1946. - 248 s.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10635
1947
Technika sprawnego liczenia : podręcznik dla gimnazjów handlowych i spółdzielczych / Aleksander Lipa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1947. - 212 s. : il.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 10036
1947
Geometria analityczna : dla II kl. liceum ogólnokształcącego, wydział humanistyczny i przyrodniczy / St. Straszewicz, St. Kulczycki. - Wyd. 3. - Wrocław ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1947. - 44 s. : il.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10584
1966
Matematyka : kurs przygotowawczy na wyższe uczelnie techniczne / Roman Leitner, Wojciech Żakowski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966. - 627, [1] s.; 24 cm
SYGN. TN II 9471 Autograf: Anna Pawłowska
1978
Elementy lingwistyki matematycznej / Maria Semeniuk-Polkowska. - Warszawa : CINTE, 1978. - 61 s. : il.; 24 cm Streszcz. fr., ros., ang. (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 4)
SYGN. TN II 5154
1987
Matematyka : ćwiczenia problemowe dla politechnik / Wojciech Żakowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987. - 246, [2] s. : rys. ; 24 cm Bibliogr. s. [247] ISBN 83-204-0863-6
SYGN. TN II 0559
1988
Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną / Bogusław Grochowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 428 s. : rys.; 24 cm Bibliogr. s. 420 Indeks ISBN 83-01-06543-5
SYGN. TN II 0874
1989
Obliczenia statystyczne na minikomputerze SM 1300 / Jan Mikołajczak. - Olsztyn : ART, 1989. - 203 s. : wykr.; 23 cm Bibliogr. s. 199 (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 7583
1990
Wykłady z równań różniczkowych zwyczajnych / Sławomir Tymowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1990. - 100, [1] s. : rys., wykr.; 24 cm ISBN 83-85010-70-X
SYGN. TN II 4950
1995
Raz, dwa, trzy... policz Ty! : zeszyt ćwiczeń do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Kl.2 / Lucyna Gołyszny, Dariusz G. Gołyszny. - Wyd.2 popr. - Goleszów : "Innowacje", 1995. - 80 s. : il.; 30 cm Bibliogr.s.79
SYGN. TN III 2810
1996
Matematyka : podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych / Jan Anusiak, Sławomir Suchanowski. - [Wyd. 2]. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 265,[11] s. : rys., wykr. ; 24 cm ISBN 83-01-11796-6
SYGN. TN II 3574
MECHANIKA
1922
Zasady mechaniki ogólnej : podręcznik dla klas wyższych szkół średnich i dla samouków / oprac. Bolesław Gawecki. - Lwów ; Warszwa : Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1922. - 215 s.: il. ; 22 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 6752
MECHANIKA TECHNICZNA
1988 Metalowe elementy sprężyste / Bogdan Branowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 129, [2] s. : rys., wykr.; 24 cm Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-01-08107-4 (Podstawy Konstrukcji Maszyn)
SYGN. TN II 0864
MEDYCYNA
zob. też Higiena 1924 Podręcznik fizjologji. T. 1 / oprac. St. Bądzyński [et al.] ; wydał Adolf Beck. - Lwów [etc.] : nakł. Spółki Wydawniczej Lekarskiej Gubrynowicz i Syn, 1924. - XIII, 543 s. : il.; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10608
1933
Patologja i terapja szczegółowa chorób wewnętrznych. T. 1, Choroby serca i naczyń krwionośnych / Witold Orłowski. - Warszawa : [s.n.], 1933. - XI, 473 s. : il.; 24 cm Piecz.: Witaliński Włodzimierz lekarz; Bibliotheca Jagiellonica. Dublet; autograf W. Witalińskiego
SYGN. TN II 9659
1934
Patologja i terapja szczegółowa chorób wewnętrznych. T. 2, Choroby narządu oddechowego i śródpiersia. Cz. 1 / Witold Eugeniusz Orłowski. - Warszawa : [s. n.], 1934. - VIII, 246 s.; 26 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 9658
1938
Podręcznik do ćwiczeń histologicznych / Stanisław Maziarski. - Wyd. 4 znacznie rozszerz. i przerobione. - Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1938. - VIII, 167 s., 194 k. tabl. : ryc.; 27 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 9324
1938
Patologia i terapia szczegółowa chorób wewnętrznych. T. 2, Choroby narządu oddechowego i śródpiersia. Cz. 2, Choroby opłucnej, gruźlica płuc, choroby śródpiersia / Witold Orłowski. - Warszawa : [s.n.], 1938. - XII, 664, [1] s., 6 tabl. : ryc.; 24 cm Piecz.: Witaliński Włodzimierz lekarz; Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 9660
1939
Logika dla medyków : wykłady uniwersyteckie / Władysław Szumowski. - Kraków : Gebethner i Wolff, 1939. - VII, [1], 108 s.; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10612
1943
Kleine Chirurgie / von Hans Kurtzahn. - 9. u. 10 Aufl. - Berlin ; Wien : Urban & Schwarzenberg, 1943. - XII, 488 s. : il.; 22 cm
SYGN. TN II 0812 1947 Nauka o człowieku : podręcznik dla VIII klasy szkoły podstawowej / T. Mul, J. Radomski, S. Tołpa. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1947. - 151, [2] s. : rys.; 21 cm Podwójna numeracja stron 149-152 Na 2 s. okł. ręcznie Majsterkiewicz Piotr ll. VI. - Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Studium Przygotowawcze do Szkół Wyższych Kraków, A. Słowackiego 46; Kursy Przygotowawcze na Wyższe Uczelnie w Krakowie, Al. Słowackiego 46
SYGN. TN II 10633
1955
Choroby weneryczne : podręcznik dla studentów medycyny / Stefania Jabłońska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1955. - 346 s.: il., err.; 25 cm Z księgozbioru dr. Tadeusza Pniewskiego Indeks
SYGN. TN II 2210
1966
Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych : podręcznik dla studentów i lekarzy / Edward Szczeklik. - Wyd.5. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1966. - 676 s., 11 tabl. : il.; 25 cm
SYGN. TN II 2232
METODOLOGIA
1907
Podręcznik logiki i metodologii ogólnej : dla szkół średnich i dla samouków / Władysław Biegański. - Warszawa : E. Wende i Sp.; Lwów : H. Altenberg, 1907. - IV,216 s.; 22 cm Prow. : Zofia Pętkowska
SYGN. TN II 2362
MIKROBIOLOGIA
1988
Ćwiczenia z bakteriologii i mikologii weterynaryjnej / Jerzy Wiśniewski. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Olsztyn : Wydawnictwo AR-T, 1988. - 103 s. : rys.; 23 cm Bibliogr. s. 103 (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 0556
1912
MINERALOGIA
Zasady mineralogii i geologii dla klas wyższych szkół średnich / Tadeusz Wiśniowski. - Wyd. 3. - Lwów : nakł. K. S. Jakubowskiego, 1912. - IV, 164, [1] k. złoż. tabl. : mapa, ryc.; 23 cm Piecz.: Dr W. Demetrykiewicz Konserwator zabytków; Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Wydano z dubletów Bibl. PAN w Krakowie
SYGN. TN II 10969
1946
Geologia z początkami mineralogii / Jan Samsonowicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1946. - [1] k. mapa kolor. : il., mapy, rys.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet; Państw. Koeduk. Liceum Handlowe w Krakowie; Ośrodek Ksz. i Dosk. Kadr Ped. Szk. Zaw. w Krakowie. Biblioteka
SYGN. TN II 8311
MLECZARSTWO
1922
Zarys techniki mleczarskiej / Z. Chmielewski. - Wyd. 4 ponownie przerobione. - Warszawa : nakł. Księgarni Rolniczej, 1922. - VIII, 164 s. : il.; 22 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet (Praktyczna Encyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego ; nr 14-16)
SYGN. TN II 10955
MODELARSTWO
1921
Modelarstwo : podręcznik do użytku w szkołach i w praktyce / Franciszek Kuśmierski. - Wyd. 2 przejrz. i popr. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1921. - XIII,[2],240 s. : rys.; 20 cm
SYGN. TN II 2351
MUZYKA
1877
Nauka harmonji oraz pierwszych zasad kompozycyi / ułożona przez Wł. Żeleńskiego i G. Roguskiego Warszawa : nakł. i własność aut., 1877. - XVI, 288 s. : nuty; 26 cm Dzieło przyjęte przez Instytut Muzyczny Warszawski Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica
SYGN. TN III 9291
1928
Melodje [!]. Cz. 2, Podręcznik do nauki śpiewu i muzyki dla uczniów wyższych klas gimnazjalnych i seminaryjnych kursów nauczycielskich / Kazimierz Gabrusiński, Gabriel Leńczyk. - Tarnów : nakł. aut., 1928. - XII, [4], 325, [1] : nuty, err. ; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 5281
1984
Harmonia. Cz. 1 / Kazimierz Sikorski. - [Wyd. 7]. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984. - 254, [2] s. : nuty; 24 cm ISBN 83-224-0258-8 (całość) ISBN 83-224-0254-6 (cz. 1) (Compendium Musicum)
SYGN. TN II 6392
1984
Harmonia. Cz. 2 / Kazimierz Sikorski. - [Wyd. 7]. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984. - 318, [2] s.) : nuty; 24 cm ISBN 83-224-0253-8 (całość) ISBN 83-224-0255-4 (cz. 2) (Compendium Musicum)
SYGN. TN II 6339
1985
Muzyka średniowieczna / Małgorzata Wozaczyńska ; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. - Gdańsk : Akademia Muzyczna, 1985. - 107 s., il., nuty; 23 cm Bibliogr. s. 95-99 (Skrypty i Podręczniki / Akademia Muzyczna im. Stanisława Maniuszki, ISSN 0860-5750 ; 17)
SYGN. TN II 6741
NAUKOZNAWSTWO
1979
Problemy terminologii naukowej i technicznej / Aniela Topulos. - Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Wydawnictwa Informacyjne, 1979. - 67 s.; 23 cm (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 7)
SYGN. TN II 8319
1987
Wybrane zagadnienia metodologii badań naukowych w zakresie kultury fizycznej / Zbigniew Drozdowski. - Poznań : AWF, 1987. - 215 s.; 24 cm Bibliogr. s. 205-215 Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica (Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF [Akademii Wychowania Fizycznego] w Poznaniu. Podręczniki, ISSN 0303-5107 ; nr 32)
SYGN. TN II 6754
NAWIGACJA
1988
Nawigacja morska : zadania z objaśnieniami. 2 / Franciszek Wróbel. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1988. - 418, [2] s. : mapy, rys., wykr.; 25 cm ISBN 83-215-1132-5 (Biblioteka Nautyki ; 62)
SYGN. TN II 0557
NORMALIZACJA
1981
Informacja normalizacyjna, metrologiczna i dotycząca jakości / Stefan Mirowski. -Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1981. - 47 s.; 24 cm + err. Bibliogr. s. 47 Streszcz. ros., ang., niem. (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 22)
SYGN. TN II 1466
1986
Pomoce do nauczania przedmiotu - informacja normalizacyjna / Stefan Mirowski. - Wyd. 3. – Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1986. - 13 s.; 24 cm (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 27)
SYGN. TN II 1467
OCHRONA ŚRODOWISKA
1989
Ćwiczenia z ochrony środowiska w geodezji rolnej / Ryszard Cymerman, Tomasz Bajerowski, Krzysztof Pośniak. - Olsztyn : Wydawnictwo AR-T, 1989. - 69 s., [1] k. tabl. : rys.; 24 cm Bibliogr. przy tematach (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 5759
PALEONTOLOGIA
1987
Podstawy oznaczania szczątków ważniejszych ssaków plejstoceńskich. Cz. 1, Tekst / François Prat ; tł. [z fr.] Wanda Weiner. - Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1987. - 208, [1] s. : rys.; 24 cm Bibliogr. s. [209] (Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017 ; nr 554)
SYGN. TN II 1945 1987
Podstawy oznaczania szczątków ważniejszych ssaków plejstoceńskich. Cz. 2, Tablice / François Prat ; tł. [z fr.] Wanda Weiner. - Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1987. - 163 s. : rys.; 24 cm (Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017 ; nr 554)
SYGN. TN II
1946
PEDAGOGIKA
1919
Pedagogika : do użytku seminaryów [1] nauczycielskich i nauczycieli szkół ludowych / Mieczysław Baranowski; przygotował Franciszek Majchrowicz. - Wyd. 10. - Warszawa ; Lublin [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolfa, 1919. - [4], 140, IV s. ; 20 cm
SYGN. TN II 7425
1953
Materiały do nauczania pedagogiki. Cz. 2, Dydaktyka / pod red. Wincentego Okonia; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1953. - 201, [1] s. : il. ; 21 cm
SYGN. TN II 1019
1978
Metody statystyczne w naukach pedagogicznych / Jerzy Łachowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : WSP, 1978. - 109 s. : il., tab.; 24 cm Bibliogr.s.85
SYGN. TN II 5674
1985
Pedagogika specjalna : zarys : [skrypt przeznaczony dla studentów pedagogiki specjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, nauczania początkowego oraz psychologii defektologicznej, a także dla nauczycieli szkół specjalnych, pracowników służb rehabilitacyjnych i rodziców dzieci upośledzonych] / Zofia Sękowska. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 330, [2] s.; 24 cm Bibliogr. przy rozdz. Indeks  ISBN 83-01-03909-4
SYGN. TN II 6393
1988
Studia z pedagogiki społecznej / Stanisław Kawula ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Wyd. 2 uzup. - Olsztyn : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1988. - 234, [1] s. : rys.; 24 cm Bibliogr. s. 229-231 Spis treści także niem. i ros.
SYGN. TN II 1589
1990
Elementy statystyki dla pedagogów / Janina Danuta Łaniec ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1990. - 247, [1] s. : wykr.; 24 cm Bibliogr. s. [248] ISBN 83-85010-1 SYGN. TN II 10776 1990 Pedagogika opiekuńcza : wybrane zagadnienia / Alicja Maksymowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1990. - 177 s.; 24 cm  Bibliogr. s. 167-171 ISBN 83-85010-67-x
SYGN. TN II 10775
1991
Sposoby kierowania grupą w przedszkolu / Wanda Hajnicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : WSP, 1991. - 110 s.; 24 cm Bibliogr. s. 109-110 ISBN 83-85010-78-5
SYGN. TN II 4975
2000
Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 1 / Zdzisław Dąbrowski. - Wyd. 3 popr., uzup. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. - 256 s. : tab., wykr.; 24 cm ISBN 83-88343-85-8
SYGN. TN II 7259
cop. 2001
Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe / Tadeusz Pilch, Teresa Bauman. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Żak", cop. 2001. - 372 s.; 21 cm Indeksy ISBN 83-88149-69-5
SYGN. TN II 10345
2005
Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. - 432 s. : il.; 23 cm Bibliogr. s. 430-448 ISBN 83-87079-67-7
SYGN. TN II 10357
2006
Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 6. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - 458 s., [1] k. tabl. kolor. : il.; 24 cm Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-232-1103-5
SYGN. TN II 10354
2007
Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 430, [2] s.; 24 cm Bibliogr. s. 397-417 Indeksy ISBN 978-83-01-15180-5 t. 1 ISBN 978-83-01-15182-9 t. 1-2
SYGN. TN II 10432
2007
Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 269, [1] s.; 24 cm Bibliogr. s. 248-259 Indeks ISBN 978-83-01-15181 t. 2 ISBN 978-83-01-15182-9 t. 1-2
SYGN. TN II 10431
PISMO
1978
Neografia gotycka : podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w. / Karol Górski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 148, [4] s. : il., portr.; 24 cm + err. Bibliogr. s.137-138 Streszcz. ang., ros.
SYGN. TN II 1426
POETYKA
1949
Poetyka opisowa : opis utworu literackiego : książka pomocnicza dla nauczyciela / M. R. Mayenowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1949. - 259 s.; 21 cm Indeks Bibliogr. s. 254-258
SYGN. TN II 1024
PRACA
1924
Praca : zarys socjologji - polityki i ustawodawstwa pracy / Zofja Daszyńska-Golińska. - Warszawa : E. Wende, 1924. - [8], V, [1], 243, [3] s.; 23 cm Streszcz. w jęz. fr. Brak k. tyt. Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 9331
1975
Podstawy psychologii pracy / Zbigniew Pietrasiński. - Wyd.3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. - 189, [2] s. : il., tab., wykr.; 21 cm Piecz.: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta ... ul. Kuźnicza nr 34 tel. 402-209 50-138 Wrocław
SYGN. TN II 5627
PRASOZNAWSTWO è CZASOPIŚMIENNICTWO. PRASOZNAWSTWO
1910
PRAWO
Prawo prywatne w zarysie : przedstawione na podstawie ustaw austryackich / Fryderyk Zoll. – Kraków : Leon Frommer, 1910. – X, [2], 296 s ; 22 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10968
1972
Najstarsze prawa świata / Cezary Kunderewicz ; Uniwersytet Łódzki. - Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 74, [1]s.; 24 cm Piecz.: Muzeum Okr. Ziemi Kaliskiej Kalisz. Biblioteka
SYGN. TN II 0353
1988
Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Wacław Osuchowski ; pod red. Wiesław Litewski, Janusz Sondel. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 505, [3] s.; 21 cm ISBN 83-01-02555-7
SYGN. TN II 1353
PRZEMYSŁ
zob. też Budownictwo Górnictwo Tkactwo Włókiennictwo 1926 Podręcznik zawierający ważne informacje niezbędne w przemyśle i handlu / Bolesław Bryx. - Poznań : Biuro Zleceniowo-Informacyjne Dla Handlu i Przemysłu, 1926. - VIII, 192 s.; 17 cm Brak s. 193-203 Z dubletów Biblioteki PTPN
SYGN. TN I 6253
1986
Pracownia technologiczna ceramiki : podręcznik dla technikum / Aleksander Rusiecki, Jerzy Raabe. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 572, [4] s. : fot., rys., wykr.; 21 cm ISBN 83-02-03087-2
SYGN. TN II 6378
1988
Surowce mączne i kaszowe : ziarno zbóż, gryki i grochu / Stanisław Jankowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. - 159, [1] s. : fot., wykr.; 24 cm  ISBN 83-204-0981-2 (Podręczniki Akademickie. Przemysł Spożywczy)
SYGN. TN II 0876 PRZYRODA
1924
Początkowa nauka o przyrodzie : dla oddziału I i II szkół powszechnych / B. Dyakowski. - Warszawa [etc.] : Gebethner i Wolff, 1924. - 148 s. : ryc. ; 20 cm Piecz.: Biblioteka Uniwersytecka. Poznań
SYGN. TN I 7246
1934
Podręcznik do nauki o przyrodzie żywej i martwej : dla klasy 6 szkoły powszechnej / D. Gayówna, Wł. Żłobicki, K. Adwentowski. - Lwów : Księgarnia K.S. Jakubowskiego ; Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1934. - 254 s. : il.; 24 cm Piecz.: Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN II 10572
1937
Poznaj swoje miasto : przyroda i geografja [!] : dla kl.III szkoły powszechnej, jako książka do użytku nauczyciela i pomocnicza dla dzieci / Janina Wuttkowa, Zofia Zalewska, Gustaw Wuttke. - Warszawa : "Biblioteka Polska", 1937. - 158 s.: il. ; 23 cm
SYGN. TN II 2873
1939
Podręcznik do nauki o przyrodzie żywej : dla klasy 5 szkoły powszechnej / D. Gayówna ; [rys. wykonała Ewa Śliwińska ; fot. zwierząt St. Sekutowicz i J. Ryś] . - Wyd. 3. - Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1939. - 109, [3] s. : il.; 24 cm Zatwierdzony do użytku w szkołach pismem Ministerstwa W. R. i O. P Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet Tyt. okł.: Przyroda żywa
SYGN. TN II 10590
PSYCHIATRIA
1959 Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecięca / Kazimierz Dąbrowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. - 487, [1]s.; 21 cm Bibliogr. s. 460-465. - Indeksy Piecz.: Ped. Bibl. Pow. w Grodkowie
SYGN. TN II 0018
PSYCHOLOGIA
1887
Zasady psychologii : podręcznik / Clark Murray; przeł. z upoważ. aut. Henryk Wernic, J.W. Dawid. - Warszawa : Księgarnia Teodora Paprockiego i S-ki, 1887. - VI, 450, IV s. ; 18 cm
SYGN. TN I 2483
Wypisy filozoficzne : podręcznik do użytku przy nauce psychologji [!] i logiki / Stefan Frycz, Alfred Tom. - Warszawa : "Książka Polska", 1919. - 62 s.; 20 cm
SYGN. TN I 2504
1926
Podstawy psychologji [!] w zarysie / Rafał Radziwiłłowicz. - Warszawa : [b.w.](Druk. i Lit. p.f. "Jan Cotty"), 1926. - 285 s ; 19 cm
SYGN. TN I 2478
1927
O zaburzeniach umysłowych u dzieci i młodzieży : podręcznik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli / Leon Wachhollz. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1927. - VII, 140 s.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10611
1928
Zarys psychologji[!] : podręcznik dla uczniów szkół średnich i seminarjów nauczycielskich / Władysław Witwicki. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1928. - 192 s. : il. ; 23 cm
SYGN. TN II 1087
1937
Wzory statystyczne dla użytku psychologów / Adam Bardecki. - Lwów : skład główny w księg. Gubrynowicza, właśc. Krawczyński we Lwowie, z pierwszej Związkowej Drukarni we Lwowie, ul. Lindego l. 4, 1937. - 21, [1] s.; 25 cm Bibliogr. s. 21  (Prace Instytutu Psychologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie)
SYGN. TN II 0920
1947
Wstęp do psychologii. Cz. 1, Psychologia jako nauka / Józef Pieter. - Kraków : Wiedza. Zawód. Kultura, 1947. - 288, [11] s. : portr.; 22 cm
SYGN. TN II 1036
1947
Praca umysłowa : podręcznik samokształcenia / Kazimierz Wojciechowski. - Warszawa : "Światowid", 1947. - 167 s.; 21 cm Autograf Wacława Klepandego (Biblioteka Zasad Pracy Umysłowej)
SYGN. TN II 6639
1956
Psychologia rozwojowa / Tadeusz Nowogrodzki ; Instytut Pedagogiki. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1956. - 194, [2] s.; 21 cm + err.
SYGN. TN II 1030
1975
Podstawy psychologii pracy / Zbigniew Pietrasiński. - Wyd.3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. - 189, [2] s. : il., tab., wykr.; 21 cm Piecz.: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta ... ul. Kuźnicza nr 34 tel. 402-209 50-138 Wrocław
SYGN. TN II 5627
1979
Materiały do nauki podstaw psychologii : próba syntetycznego ujęcia podstaw psychologii szkolnej w schematy cybernetyczne / Henryk Kaja; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - [Wyd. 2 popr.]. - Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane WSP, 1979. - 175. [1] s. : il., tab. ; 21 cm Wyd. 1 pt.: Podstawy psychologii
SYGN. TN II 5710
1984
Psychologia społeczna / Stanisław Mika. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - 558, [2] s. : il., tab.; 21 cm Bibliogr. s. 525-544 Indeksy ISBN 83-01-02130-6
SYGN. TN II 7605
RACHUNKOWOŚĆ
1934
Zarys rachunkowości kupieckiej : dla szkół i kursów handlowych / Tomasz Lulek. - Kraków : Księgarnia "Oświata", 1934. - 100 s.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 9300
1941
Zasady rachunkowości kupieckiej. Cz. 1 / Tomasz Lulek. - Wyd. 3 przejrz. i rozszerz. - Kraków : nakł. Tow. "Powściągliwość i Praca", 1941. - 127 s.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet
SYGN. TN II 9299
[1946]
Zasady rachunkowości kupieckiej. Cz. 1, Wiadomości podstawowe / Tomasz Lulek. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków : "Powściągliwośc i Praca", [1946]. - 128 s.; 23 cm Piecz.: Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN II 10056
1985
Rachunkowość nie jest trudna / Eufemiusz Terebucha. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. - 290, [2] s., [2] k. tabl. : rys. ; 21 cm ISBN 83-208-0405-1
SYGN. TN II 7608
1988
Podstawy księgowości rolniczej / Henryk Lelusz. - Olsztyn : Wydawnictwo AR-T, 1988. - 126 s. : rys.; 23 cm Bibliogr. s. 118 (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 0536
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
1999
Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / red. Teresa Kiziukiewicz. - Wyd. 3 zm. i rozsz. - Wrocław : "Ekspert", 1999. - 265, [2] s.; 24 cm ISBN 83-87038-19-9
SYGN. TN II 3926
RETORYKA
2004
Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa / Krzysztof Obremski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. - 239, [2] s. : il., faks., fot., rys.; 24 cm Podpowiedzi bibliogr. s. 237-239. ISBN 83-231-1746-2
SYGN. TN II 10360
ROLNICTWO
zob. też Agrolotnictwo Higiena
1848
Uprawa roślin fabrycznych czyli handlowych : dla pożytku praktycznych gospodarzy / przez Michała Oczapowskiego. - Wyd. 2. - Warszawa : S. H. Merzbach, 1848. - 300, [4] s., [1] k. tabl.; 22 cm Nr tomu na s. 1 Piecz.: Księgarnia Hurtiga w Kaliszu; Biblioteka PTPN. Wydano z dubletów (Gospodarstwo wiejskie obejmujące w sobie wszystkie gałęzie przemysłu rolniczego teoretyczno-praktycznie wyłożone ; t.1)
SYGN. TN II 8212
1984
Profilaktyka ogólna w wielkostadnym chowie zwierząt / Jerzy Rzedzicki, Zdzisław Gliński, Andrzej Wernicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1984. - 230, [2] s. : rys., wyk.; 21 cm ISBN 83-09-00778-7
SYGN. TN II 8227
1984
Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych : podręcznik dla uczniów zasadniczych szkół rolniczych / Jan Stelmach, Franciszek Maciejewski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1984. - XV, 1036 s. : rys., wykr., err.; 24 cm ISBN 83-09-00581-4
SYGN. TN II 6362
1985
Ochrona roślin rolniczych / Jadwiga Opyrchałowa, Andrzej Nespiak. - Wyd. 5 Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1985. - 81, [3] s., XXXII s. tabl. kolor. : rys.; 24 cm ISBN 83-09-00554-7
SYGN. TN II 6285
1988
Surowce mączne i kaszowe : ziarno zbóż, gryki i grochu / Stanisław Jankowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. - 159, [1] s. : fot., wykr.; 24 cm  ISBN 83-204-0981-2 (Podręczniki Akademickie. Przemysł Spożywczy)
SYGN. TN II 0876
1988
Wybrane problemy rolnictwa w planach przestrzennego zagospodarowania kraju, regionu i gminy : (ujęcie metodyczne) / Jerzy Suchta. - Olsztyn : Wydawnictwo ART[Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie], 1988. - 178 s. : mapy, rys., wykr.; 23 cm Bibliogr. s. 167-178 (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 0903
1988
Mechanizacja i elektrotechnika w rolnictwie / Edmund Kossowski, Józef Orliński. - Wyd. 3 popr. - Olsztyn : Dział Wydawnictw ART, 1988. - 417 s. : rys., wykr.; 23 cm Bibliogr. s. 417 (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 0879
1988
Podstawy księgowości rolniczej / Henryk Lelusz. - Olsztyn : Wydawnictwo AR-T, 1988. - 126 s. : rys.; 23 cm Bibliogr. s. 118 (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 0536
1989
Rolnictwo w warunkach nawadniania / Józef Dzieżyc. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 414, [2] s. : mapy, wykr.; 24 cm Bibliogr. przy rozdz. - Indeks ISBN 83-01-08121-X
SYGN. TN II 5744
1995
Projektowanie mechanizacji procesów technologicznych w gospodarstwach rolnych / Jan Banasiak, Józef Cież. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1995. - 167 s.: wykr.; 24 cm ISBN 83-85582-95-9 (Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ISSN 0239-5762 ; nr 404)
SYGN. TN II 3573
SADOWNICTWO
[1924]
Technika owocarska i handel owocami : (podręcznik praktyczny dla właścicieli sadów, dzierżawców i kupców) / Edward Nehring. - Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa, [1924]. - 257 s. : il.; 21 cm Piecz.: Towarzystwo Ogrodnicze Kraków; Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Towarzystwo Ogrodnicze w Krakowie Aleja Mickiewicza 21
SYGN. TN II 10573
SOCJOLOGIA
1983
Socjologia kultury / Antonina Kłoskowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 607,[1] s.; 19 cm Bibliogr. s. 563-585 Indeksy Rez., sum. ISBN 83-01-02697-9
SYGN. TN I 3186
1986
Elementy statystyki dla socjologów : skrypt dla studentów socjologii / Leszek Andrzej Gruszczyński. - Katowice : UŚ, 1986. - 206 s. : wykr., err.; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0239-6432 ; nr 392)
SYGN. TN II 5186
2007
Socjologia kultury / Marian Golka. - Warszawa : "Scholar", 2007. - 359 s : fot.; 24 cm Indeks ISBN 978-83-7383-241-1 (Wykłady z Socjologii ; t. 5)
SYGN. TN II 10434
2007
Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak ; [red. inicjujący Wojciech Połeć] . - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 494, [2] s. : il.; 24 cm Indeks ISBN 978-83-01-14999-4 (Biblioteka Socjologiczna)
SYGN. TN II 10352
SPORT
zob. też Wychowanie fizyczne 1951 Szczypiorniak / Zygmunt Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, 1951. - 80 s. : il.; 21 cm (Biblioteka Sportowa)
SYGN. TN II 1512
STATYSTYKA
1978
Metody statystyczne w naukach pedagogicznych / Jerzy Łachowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : WSP, 1978. - 109 s. : il., tab.; 24 cm Bibliogr. s.85
SYGN. TN II 5674
1981
Metody statystyczne / Mirosław Krzysztofiak, Danuta Urbanek. - Wyd.4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 415,[1] s. : rys., tab., wykr.; 21 cm Bibliogr.s.415-[416] ISBN 83-01-00917-9
SYGN. TN II 9519
1986
Elementy statystyki dla socjologów : skrypt dla studentów socjologii / Leszek Andrzej Gruszczyński. -Katowice : UŚ, 1986. - 206 s. : wykr., err.; 24 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0239-6432 ; nr 392)
SYGN. TN II 5186
1990
Elementy statystyki dla pedagogów / Janina Danuta Łaniec ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Wyd. 2 popr. i uzup. Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1990. - 247, [1] s. : wykr.; 24 cm Bibliogr. s. [248] ISBN 83-85010-1
SYGN. TN II 10776
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
1981
Metody statystyczne / Mirosław Krzysztofiak, Danuta Urbanek. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 415,[1] s. : rys., tab., wykr.; 21 cm Bibliogr.s.415-[416] ISBN 83-01-00917-9
SYGN. TN II 9519
1989
Fizyka cząsteczkowa / Aleksej Nikolaevič Matveev ; [z ros. tł.] Włodzimierz Zuzga. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 398, [2] s. : fot., rys., wykr.; 24 cm Bibliogr. s. 391-392 Indeks Oryg.: "Molekuljarnaja fizika" 1981
SYGN. TN II 5465
1989
Obliczenia statystyczne na minikomputerze SM 1300 / Jan Mikołajczak. - Olsztyn : ART, 1989. - 203 s. : wykr.; 23 cm Bibliogr. s. 199 (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 7583
STENOGRAFIA
1939 Deutsche Kurzschrift: Lehrbuch für den Unterricht in Schulen und Ortsgruppen / Josef Polotzek, Josef Scheike. - Wyd. 20. - Darmstadt : Winklers Verlag(Gebrüder Grimm), 1939. - 40 s.; 22 cm Na okł. : Tl. 1 : Verkehrsschrift - Einführung
SYGN. TN II 3253
SZTUKA
1978
Podstawy technologii malarstwa i grafiki / Jerzy Werner. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 194, [2] s. : il., err.; 24 cm Bibliogr. s. 193-194
SYGN. TN II 3332
1983
Historia sztuki nowożytnej. T. 1 / Adam Bochnak. - Wyd.3. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 344 s.; 24 cm ISBN 83-01-03172-7 ISBN 83-01-03173-5 (t.1)
SYGN. TN II 3080
1983
Historia sztuki nowożytnej. T. 2 / Adam Bochnak. - Wyd. 3. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 349 s.; 24 cm ISBN 83-01-03172-7 ISBN 83-01-03174-3 (t.2)
SYGN. TN II 3081
1984
Techniki sztuk graficznych : podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej / Aleš Krejča ; [z wersji niem. przeł.] Andrzej Dulewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984. - 200 s., [1] k.tabl. : 193 il.; 30 cm Bibliogr.s.196-197 . - Indeks Tyt. tł. : [Die Techniken der graphischen Kunst]. - Oryg. czes. : "Techniky grafického umeni". ISBN 83-221-0270-4
SYGN. TN III 6316
1985
Planowanie przestrzenne / pod red. J[erzego] Regulskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. - 405, [3] s. : mapy, rys., wykr.; 21 cm ISBN 83-208-0440-x
SYGN. TN III 6285
2002
Ochrona dziedzictwa kulturowego : zarządzanie i partycypacja społeczna / Krystyna Pawłowska, Magdalena Swaryczewska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - 164, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il.; 23 cm Bibliogr. ISBN 83-233-1590-6 (Zarządzanie w Sektorze Publicznym)
SYGN. TN II 7745
TEATR
1956
Historia architektury budynku teatralnego i techniki w teatrze europejskim / Eugeniusz Bożyk. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. - 224 s. : il.; 24 cm Autograf Wacława Klepandego (Skrypty dla Szkół Wyższych / Centralny Zarząd Szkół Artystycznych)
SYGN.TN II 6865
1981
Z historii baletu / Janina Pudełek. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1981. - 88 s. : rys.; 24 cm Bibliogr. s. 87
SYGN.TN II 1785
2003
Problemy teorii dramatu i teatru. T. 1, Dramat / Janusz Degler. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 428, [1] s. : il.; 24 cm ISBN 83-229-2448-8 (całość) ISBN 83-229-2414-3 (t. 1) (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2541. Dramat, Teatr ; 8)
SYGN. TN II 10333
2003
Problemy teorii dramatu i teatru. T. 2, Teatr / wybór i oprac. Janusz Degler. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 524, [1] s.; 24 cm ISBN 83-229-2448-8 (całość) ISBN 83-229-2426-7 (t. 2) (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2541. Dramat,Teatr ; 8)
SYGN.TN II 10334
TECHNIKA
1979
Problemy terminologii naukowej i technicznej / Aniela Topulos. - Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Wydawnictwa Informacyjne, 1979. - 67 s.; 23 cm (Materiały Szkoleniowe / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, ISSN 0208-8460 ; 7)
SYGN. TN II 8319
1988
Ćwiczenia z bakteriologii i mikologii weterynaryjnej / Jerzy Wiśniewski. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Olsztyn : Wydawnictwo AR-T, 1988. - 103 s. : rys. ; 23 cm. - (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie) Bibliogr. s. 103
SYGN. TN II 0556
1995
Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi / Günter Pritschow ; [tł. z niem.] Bogusław Dembiński, Tomasz Koch. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995. - 524 s. : rys., wykr.; 24 cm ISBN 83-7085-165-7
SYGN. TN II 3575
TECHNIKA JĄDROWA
1987
Eksploatacja elektrowni jądrowych / red. G. Ackermann ; [aut.] G. Ackermann [i in.] ; z jęz. niem. tł. W. Hellmann, C. Dąbrowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987. - 412 s. : fot., rys., wykr.; 25 cm + err. Bibliogr. przy rozdz. i s. 406 Indeks ISBN 83-204-0886-5
SYGN. TN II 0868
TECHNIKA NAPĘDOWA
1988
Sprzęgła i hamulce / Zbigniew Osiński. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 214, [5] s. : rys., wykr.; 24 cm Bibliogr. s. [217], wykaz norm i katalogów s. [216]. ISBN 83-01-08859-1 (Podstawy Konstrukcji Maszyn)
SYGN. TN II 0540
TECHNIKA ŚRODKÓW TRANSPORTU
[po 1931]
Samochód nowoczesny : [podręcznik dla szkół zawodowych, kierowców i właścicieli samochodów : przystępny wykład ustroju samochodu, praktyczne rady i wskazówki] / [Tuszyński Adam]. - [Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, po 1931]. - X, 342 s.: 265 rys.; 17 cm Brak pierwszej s. okł. i s. I-VIII (Biblioteka Automobilisty ; [t.12])
SYGN. TN I 7166
1986
Eksploatacja pojazdów samochodowych : podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej / Leonard Luterek, Piotr Reutt. - Wyd. 11. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 31, [1] s. : fot., rys., wykr.; 21 cm Bibliogr. s. [132] ISBN 83-02-02033-8
SYGN. TN II 6041
1987
Elektryczne pojazdy trakcyjne / Emilian Domański, Mieczysław Świtalski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1987. - 290,[2] s. : fot., rys., wykr.; 24 cm ISBN 83-206-0465-6 (Tzw. seria: "Podręczniki dla Uczniów Technikum Kolejowego")
SYGN. TN II 4293
1987
Eksploatacja taboru kolejowego / Jerzy Gruszczyński. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1987. - 415,[1] s., [4] k. tabl. : fot., rys., wykr.; 24 cm ISBN 83-206-0417-6 (Tzw. seria: "Podręczniki dla Uczniów Technikum Kolejowego")
SYGN. TN II 4286;TN II 4287;TN II 4295
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
1993
Rola, zadania i kierunki rozwoju chemii na przełomie XX i XXI wielu / Polska Izba Przemysłu Chemicznego ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego ; [red.] Anna Czumak-Bieniecka. - [Gliwice] : "Chempress", 1993. - 34, [1] s.; 25 cm
SYGN. TN II 8371
TEOLOGIA
1949
Historia Kościoła. T. 1, Chrześcijańska starożytność i wieki średnie / Józef Umiński. - Wyd. 3 przejrz. i popr. - Opole : Wydawnictwo Św[iętego] Krzyża, 1949. - XVI, 588 s.; 24 cm Piecz.: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Szczecinie (Podręczna Biblioteka Naukowa / red. Stanisław Bross)
SYGN. TN II 5441
1960
Historia Kościoła. T. 2 / Józef Umiński ; przygot. do druku i uzup. Wincenty Urban. - Wyd. 4. - Opole : Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża, 1960. - 607, [1] s.; 22 cm Piecz.: Międzyredakcyjny Dział Dokumentacji i Informacji Prasowej przy "Głosie Szczecińskim"; Redakcja "Głosu Szczecińskiego" Biblioteka
SYGN. TN II 5077
TERENOZNAWSTWO
1939
Terenoznawstwo w hufcach szkolnych P.W. / Mieczysław Dorywalski. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1939. - 94,[2] s. : rys.; 21 cm (Biblioteka Przysposobienia Wojskowego ; z.3)
SYGN. TN II 2519
TKACTWO
1906
Podręcznik do nauki tkactwa / Henryk Gruszecki. - Lwów : nakł. Komisji Krajowej dla Spraw Przemysłowych, 1906. - IV,278 s. : rys.; 23 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN.TN II 5319
TRANSPORT
zob też Kolejnictwo
1985
Transport i spedycja międzynarodowa : praca zbiorowa / pod red. Tadeusz Szczepaniak ; [aut.] Ignacy Tarski [i in.]. - Wyd. 2 zaktualiz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, 1985. - 481, [3] s. : wykr.; 21 cm Bibliogr. s. 452-457. - Indeks. - Spis treści również ang., ros. ISBN 83-208-0458-2
SYGN. TN II 6168
1986
Eksploatacja pojazdów samochodowych : podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej / Leonard Luterek, Piotr Reutt. - Wyd. 11 Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 31, [1] s. : fot., rys., wykr.; 21 cm Bibliogr. s. [132] ISBN 83-02-02033-8
SYGN. TN II 6041
1988
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności / Stanisław Karaś, Marek Doliński. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988. - 238,[2] s., [4] k. tabl. : fot., rys.; 24 cm ISBN 83-206-0756-6 (Tzw. seria: "Podręczniki dla Uczniów Technikum Kolejowego")
SYGN. TN II 4297;TN II 4298
1988
Organizacja ruchu kolejowego / Karol Sankowski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988. - 208 s., [1] k. tabl. : 1 mapa, rys., wykr.; 24 cm ISBN 83-206-0726-4 (Tzw. seria: "Podręczniki dla Uczniów Technikum Kolejowego")
SYGN. TN II 4289;TN II 4288
TURYSTYKA
1978
Zarys ekonomiki turystyki / Aleksander Kornak ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : AWF, 1978. - 424 s.; 24 cm Piecz.: Z księgozbioru Ryszarda Wiatrowskiego Kalisz
SYGN. TN II 9467
1978
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa turystycznego / Józef Łuczak ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : AWF, 1978. - 217 s.; 24 cm + err.  Piecz.: Z księgozbioru Ryszarda Wiatrowskiego Kalisz
SYGN. TN II 9466
WETERYNARIA
1988
Ćwiczenia z bakteriologii i mikologii weterynaryjnej / Jerzy Wiśniewski. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Olsztyn : Wydawnictwo AR-T, 1988. - 103 s. : rys.; 23 cm Bibliogr. s. 103 (Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
SYGN. TN II 0556
WŁÓKIENNICTWO
1987
Pracownia materiałoznawstwa odzieżowego : podręcznik dla technikum / Kazimierz Turek. - Wyd.8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - 255,[1]s. : fot., rys., wykr.; 21 cm ISBN 83-02-02037-0
SYGN. TN II 4146
1989
Włókiennictwo / Zofia Aleksiejczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1989. - 199 s. : rys.; 24 cm Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-85010-65-3 SYGN. TN II 10777
WOJSKOWOŚĆ
1928
Podręcznik dowódcy drużyny strzeleckiej / oprac. Mieczysław Pęczkowski. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1928. - XI, [1], 188 s., [3] k. tabl. : il., err.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica. Dublet (Bibljoteka Podoficera ; t. 2)
SYGN. TN II 10088
1933
Szkoła junaka : podręcznik instruktora p.[rzysposobienia] w.[ojskowego] : strzelectwo / Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1933. - IX, [1], 276 s., [1] k. tabl. : il.; 17 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN I 10647
1933
Szkoła junaka : podręcznik instruktora przysposobienia wojskowego : walka / Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1933. - X, 294 s. ; il; 17 cm + err (6 s.) Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet; Bibljoteka Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie
SYGN. TN I 10646
1933
Szkoła junaka : podręcznik instruktora przysposobienia wojskowego : wychowanie fizyczne / Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1933. - XXIII, [1], 692 s. : il.; 17 cm Brak s. I-V Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN I 10648
1943
Instrukcja bojowa : wykłady w Szkole Podchor. Rezerwy Piechoty. Cz. 6a, (Przykład) : opanowanie małego miasta. - Zambrów [i.e. Warszawa : Komenda Główna AK], 1943. - 27, [1] s., [6] k. tabl. złoż. : tab.; 18 cm + err. Na okł. fikcyjny r. wyd.: 1936. Wydaw. konspiracyjne Piecz.: Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN I 10656
1943
Instrukcja bojowa : wykłady w Szkole Podchor. Rezerwy Piechoty. Cz. 6c, (Przykład) : opanowanie lotniska polowego. - Zambrów [i.e. Warszawa : Komenda Główna AK], 1943. - 26 s., [2] k. tabl. złoż. : rys.; 18 cm Na okł. fikcyjny r. wyd.: 1938. Wydaw. konspiracyjne Piecz.: Wyłączono z zasob. dubletów Bibl. Jagiell.
SYGN. TN I 10655
WYCHOWANIE FIZYCZNE
1986
Wskazówki do ćwiczeń biometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego / Zbigniew Drozdowski. - Wyd. 7 przer. i uzup. - Poznań : AWF, 1986. - 85 s.; 24 cm Bibliogr. s. 78-79 (Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF [Akademii Wychowania Fizycznego] w Poznaniu. Skrypty, ISSN 0137-9755 ; nr 12)
SYGN. TN II 6755
1987
Antropometria w wychowaniu fizycznym / Zbigniew Drozdowski. - Wyd. 2. - Poznań : Dział Wydawnictw AWF, 1987. - 277 s. : rys.; 24 cm Bibliogr. s. 268-277 (Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF [Akademii Wychowania Fizycznego] w Poznaniu. Podręczniki, ISSN 0303-5107 ; nr 24)
SYGN.TN II 6757
1987
Wybrane zagadnienia metodologii badań naukowych w zakresie kultury fizycznej / Zbigniew Drozdowski. - Poznań : AWF, 1987. - 215 s.; 24 cm Bibliogr. s. 205-215 Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica (Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF [Akademii Wychowania Fizycznego] w Poznaniu. Podręczniki, ISSN 0303-5107 ; nr 32)
SYGN. TN II 6754
WYCHOWANIE OBYWATELSKIE
1920
Nauka o Polsce współczesnej / Helena Witkowska i Ludomir Sawicki. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta ; Wilno [etc] : Księgarnia Stow. Nauczycielstwa Polskiego, 1920. - 287 s. : il.; 22 cm Bibliogr. prac H. Witkowskiej s. [288] Ded. H. Witkowskiej . - Piecz.: Ośrodek Metodyczny Geografii Gospodarczej przy Liceum Administracyjnym i Handlowym w Krakowie ul. Kapucyńska 2; Bibliotheca Jagiellonica Dublet
SYGN. TN II 10804
ZOOLOGIA
1874
PIERWSZE praktyczne poznajomienie się ze światem zwierzęcym / wg August Lüben; oprac. Bronisław Rejchman. - Warszawa : nakł. Redakcji "Opiekuna Domowego", 1874. - 216 s. ; 19 cm
SYGN. TN I 1986
1927
Żaba : podręcznik do ćwiczeń zootomicznych dla przyrodników i nauczycieli / Witold Adolph ; z przedm. J. Wilczyńskiego. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1927. - VII, 173, [1] s., [8] k. tabl. : il., err.; 21 cm Piecz.: Bibliotheca Jagiellonica Dublet (Bibljoteka[!] Biologiczna / pod red. J. Wilczyńskiego ; nr 1)
SYGN. TN II 10629

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14