Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.


Konferencje i wystawy

Wystawa Władysława Kościelniaka

Od 25 września 2006 w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu prezentowana jest wystawa przygotowana z okazji 90. rocznicy urodzin W. Kościelniaka.

Sesja Naukowa 11 - 12 maja 2006r.

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu wraz z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu zorganizowała w Kaliszu w dniach 11-12 maja 2006 r. ogólnopolską konferencję zatytułowaną: BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ OŚWIATY 

Wystawa Czasopism

W dniu 25 października 2005 r. została otwarta w Galerii Biura Wystaw Artystycznych wystawa zatytułowana "200 lat prasy w Kaliszu" . Ekspozycja dostępna będzie do dnia 3 listopada 2005 r., a następnie pokazana w  Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

Piąta rocznica nadania imienia Alfonsa Parczewskiego Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kaliszu.

    14 maja 1999 r. minęła 5. rocznica nadania Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kaliszu imienia Alfonsa Parczewskiego - kaliszanina, wybitnego działacza politycznego, społecznego i kulturalnego, rektora Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, pierwszego honorowego obywatela miasta Kalisza.
Głównym punktem uroczystości było sympozjum pt. "Alfons Parczewski człowiek i dzieło" zorganizowane przez PBW w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W programie sympozjum znalazły się referaty prof. dr. hab. Józefa Kosińskiego "Sercem domu jest biblioteka", dr. Krzysztofa Walczaka "Alfons Parczewski polityk, działacz społeczny i kulturalny, kaliszanin", dr. Stanisława Maksymowicza "Łużyce w życiu i twórczości A. Parczewskiego", dr Ewy Andrysiak "Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego" oraz dr Danuty Wańki "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu - historia i dzień dzisiejszy".
Po sympozjum wnuczka A. Parczewskiego, Antonina Meysztowicz dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku PBW przy ul. Nowy Świat 13. Akt nadania imienia PBW został odczytany przez Wicekuratora Oświaty w Kaliszu mgr. Jerzego Wyczawskiego. Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wystaw "Alfons Parczewski - życie, twórczość i księgozbiór" oraz "Dzieje i współczesność kaliskiej książnicy pedagogicznej", zorganizowanych w pomieszczeniach biblioteki. Następnie uczestnicy uroczystości zwiedzili bibliotekę oraz złożyli kwiaty na grobie rodzinnym Parczewskiego na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu.
Honorowymi gośćmi uroczystości byli: wnuczka Alfonsa Parczewskiego Antonina Meysztowicz z mężem Oskarem, prawnuk Olgierd z żoną i synami oraz Antoni Parczewski z Bydgoszczy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Ordynariusz Diecezji Kaliskiej ks. bp. dr hab. Stanisław Napierała, Wojewoda Kaliski mgr Eugeniusz Małecki, Prezydent miasta Kalisza mgr Wojciech Bachor, Wicekurator Oświaty w Kaliszu mgr Jerzy Wyczawski, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu mgr Adam Borowiak i inni przedstawiciele kaliskiej oświaty i kultury. Nie zabrakło reprezentantów wojewódzkich bibliotek pedagogicznych, bibliotek uniwersyteckich i publicznych. Gościliśmy również pracowników zaprzyjaźnionej biblioteki publicznej z Hamm (Niemcy).
Wydano również informator autorstwa Ewy Andrysiak i Danuty Wańki o możliwości korzystania ze zbiorów PBW w Kaliszu i jej filii. W publikacji zamieszczono też listę członków Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego oraz uroczystości nadania imienia PBW, kalendarium życia Alfonsa Parczewskiego oraz listę sponsorów, którzy materialnie przyczynili się do organizacji uroczystości.

Danuta Wańka

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14