Kolekcje historyczne
KOLEKCJA ELIGIUSZA KOR-WALCZAKA W ZBIORACH KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ IM. ALFONSA PARCZEWSKIEGO W KALISZU

Biogram
Inwentarz kolekcji
Spuścizna rękopiśmienna
Księgozbiór Eligiusza Kor-Walczaka
Czasopisma
Dokumenty życia społecznego

ELIGIUSZ KOR-WALCZAK
1913-2000


Eligiusz Kor-Walczak, przedstawiciel środowiska kaliskich pisarzy i poetów, urodził się 1 grudnia 1913 roku w Kaliszu. Dzieciństwo pisarza przypadło na burzliwy okres historii. W 1914 roku, po spaleniu Kalisza przez wojska pruskie, cała rodzina wyjechała najpierw do Warszawy, potem do Moskwy, Smoleńska, wreszcie na daleką Syberię[1]. Do kraju powrócili dopiero w 1922 roku, po rewolucji i wojnie polsko-bolszewickiej. Zamieszkali w Opatówku, gdzie Eligiusz w wieku 10 lat został zapisany do Szkoły Powszechnej. Po ukończeniu 6 klas sytuacja rodziny była na tyle dobra aby mógł rozpocząć naukę w Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, jednak po dwóch latach trudne warunki materialne zmusiły go do przerwania nauki. Fascynacja książką i procesem jej powstawania sprawiła, że wybrał zawód drukarza[2]. Naukę zawodu rozpoczął w drukarni „Ziemi Sieradzkiej”, w Zakładzie Wychowawczo-Naukowym zwanym „Apostolstwem Dobrej Książki”. Po nauce drukarstwa podjął pracę jako zecer i metrampaż w drukarni „Gazety Kaliskiej” prowadzonej przez Radwanów. W okresie okupacji został deportowany jako robotnik rolny do Bystrzycy Kłodzkiej. Po wojnie zamieszkał na stałe w Kaliszu, podjął pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Traktorów i Maszyn Rolniczych na stanowisku księgowego, zajął się również działalnością pisarską i szybko stał się jedną z najbardziej cenionych i szanowanych postaci życia literackiego Kalisza[3]. Od 1947 roku pracował w Składnicy Wyrobów Jedwabniczych i Pluszu w Kaliszu jako starszy referent sprzedaży, a od 1956 do 1981 roku w Spółdzielni Pracy „Metalwag” na stanowisku zecera. W 1946 roku zawarł związek małżeński z Feliksą Kruszewską. 

Działalność literacką rozpoczął od druku w „Gazecie Kaliskiej” w 1935 roku opowiadania „Pamiętna noc”. Kilka wierszy zamieścił również w „Tygodniku Opatowskim”. Szkołą pisarstwa przez długi okres była dla niego „Kuźnia Młodych”, warszawski miesięcznik młodzieży szkół średnich. Po wojnie publikował swoje utwory w „Kurierze Kaliskim”, „Tygodniku Zachodnim”, „Ziemi Nadnoteckiej”, „Płomyczku”[4], najbardziej jednak związany był z czasopismem „Ziemia Kaliska”, „Południowa Wielkopolska” oraz z „Opatowianinem”. Pierwszy zbiór jego opowiadań “Czas wiosennej mgły” ukazał się w 1969 r. nakładem Wydawnictwa Poznańskiego. Prawdziwym sukcesem okazały się wydane w 1976 r. “Baśnie i legendy kaliskie”. Kolejne pozycje to: tomik wierszy “Pejzaż ze starym miastem” (1982), “Opowieści czterech jeźdźców” (1987), “Miasteczko róży wiatrów” (1993), “Srebrne trawy” (1995). Ostatnią jego książką, wydaną w 1999 r., jest autobiograficzna powieść “Zdarzyło się życie”.[5]

Eligiusz Kor-Walczak pełnił liczne funkcje społeczne. Był współtwórcą “Tygodnika Opatowskiego”, jednym z założycieli “Ziemi Kaliskiej”. Pełnił funkcję ławnika sądowego w Sądzie Powiatowym w Kaliszu oraz opiekuna społecznego. Działał w Związku Literatów Polskich, w Towarzystwie Historycznym w Kaliszu, w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Odgrywał jedną z głównych ról w pracach organizacyjnych Kaliskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Książki, był również honorowym przewodnikiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Przyczynił się do powstania Towarzystwa Przyjaciół Opatówka, był jego członkiem honorowym.

Wyrazem uznania dla działalności pisarza były liczne odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy. Otrzymał m.in.: odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury” (1983), Nagrodę Miasta Kalisza (1984), Honorową Odznakę m. Kalisza (1984), „Za zasługi dla Województwa Kaliskiego” (1984), „Złoty Krzyż Zasługi” (1985). W 1984 roku został wpisany do Złotej Księgi Obywateli Kalisza”[6].

Działalność twórczą i społeczną Eligiusza Kor-Walczaka przerwała śmierć 25 maja 2000 roku.
[1] (bs), Rodzinnemu miastu..., „Ziemia Kaliska” 1976, nr 20, s. 4.
[2] Ibid.
[3] P. Łuszczykiewicz, Po balu: eseje o literaturze polskiej, Warszawa 1997, s. 201.
[4] Sz. Molenda, (Eligiusz Walczak), „Ziemia Kaliska” 1980, nr 51-52, s. 5.
[5] K. Walczak, Eligiusz Kor-Walczak: bibliografia, Kalisz 1998.
[6] Literaci Wielkopolscy: informator, red. R. Danecki, Poznań 1995, s. 76.

SPUŚCIZNA RĘKOPIŚMIENNA

Korespondencja


Sygn. Col. I/R/1 - Pol. 1953-1998. Rps., masz. 29,5 x 21 cm i mniej. Listów z kartami pocztowymi 59. K. 86. Luźne w teczce.
Korespondencja wychodząca
Listy do osób oraz instytucji:
Lit. A-Z i nierozpoznane

[Abramowicz] Cezary 1987 k. 1. - Banach Witold b. d. k. 2. - Biblioteka Raczyńskich b. d. k. 3. -Biuro Ogłoszeń w Poznaniu 1961 k. 3a. - [Camus] Marcel i Yvette b. d. k. 4. - Dyrektor i Redaktor Naczelny Wydawnictwa Poznańskiego b. d. (2) k. 5 [na odwrocie list do nierozpoznanej osoby z datą Kalisz 28.02.1986]. - Gordziej Helena 1994 (3) k. 6-10. - Kierownictwo Telekuriera Kaliskiego b. d. k. 11. - Klepandy Wacław b. d. (2) k. 12-13; 1993 k. 13a-13b. - Kogut Bogusław b. d. [na odwrocie list do nierozpoznanej osoby] k. 14. - Komendant Milicji Obyw. w Kaliszu b. d. k. 15-16. - Komitet Redakcyjny Kalendarza Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1958 (2) k. 17-17a. - Korani [żona Włodzimierza Walczaka] b. d. k. 18. - Kozłowski Maciej Maria (Redakcja „Ziemi Kaliskiej” w Kaliszu) 1998 k. 19-21. - [Łuszczykiewicz] Piotr 1995 k. 22. - Miluśka Jadwiga b. d. k. 23-24. - Neuman Zofia b. d. k. 25. - [Pniewski] Tadeusz b. d. k. 26. - [Rakowski] Andrzej b. d. k. 27. - Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego 1989 k. 28 [wykaz skrótów, załącznik do instrukcji redakcyjnej Polskiego Słownika Biograficznego]. - Redakcja „Ziemi Kaliskiej” 1968-1987 (2) k. 29-30. - Redakcja „Życia Literackiego” w Krakowie 1953 k. 31 [życiorys]. - Szmajs Zofia 1972-1987 (4) [dowód nadania przesyłki na adres ZLP Poznań] k. 32-44. - Świrko Stanisław 1973 k. 45-50 [adresy do Mieczysława Kościelniaka, Stanisława Świrko, Walentyny Sawieliewnej, dedykacja dla Sawieliewnej na odwrocie maszynopisu wiersza „Teofil Lenartowicz”]. - Walczak Włodzimierz b. d. (13) k. 51-70. - Wydawnictwo Poznańskie 1969-1973 (4) k. 71-74. - Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 1983 k. 75. - Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1988-1991 k. 76-78 [k. 77 fragment utworu, k. 76a dowód nadania przesyłki]. - Związek Literatów Polskich w Poznaniu 1987 k. 79-80. - Do Jerzego, list dotyczy wysyłanego tomiku wierszy b. d. k. 81. - Do doktora z prośbą o zaopiniowanie dwóch wierszy b. d. k. 82-87. - Do nierozpoznanej osoby b. d. k. 88. - Do Pana Ryszarda b. d. k. 89-90. - Do Tolka b. d. k. 91-93. - List do jednego z członków ZLP b. d. k. 94. - List w sprawie przesyłki tomiku „Pod skrzydłami Pegaza” b. d. k. 95. - Do pani Eli 25.12.1997 k. 96. - Do nierozpoznanej osoby b. d. k. 97-98.

Sygn. Col. I/R/2 - Pol. 1962-1999. Rps., masz., druki. 29,5 x 21 cm i mniej. Listów z kartkami pocztowymi i pustymi kopertami 37. K. 50.

Luźne w teczce.
Korespondencja wpływająca.
Listy od osób oraz instytucji:
Lit. B – K.

Bańkowscy 1986 k. 1-2. - Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna 1985 k. 3-5. - Borusiak, Wojtaszczyk [i kilka innych nieczytelnych nazwisk] 1962, k. 6. - Brzuska H. 1971 k. 7. - Camus Marcel 1999 k. 8. - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 1992 k. 9. - Danielewska Łucja 1985, k.10-12. [Zał. odpowiedź na list i inne notatki]. - Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (Dariusz W. Natkowski) 1985 k. 13. - Frąckowiak Maria 1999 k. 14. - Gordziej Helena 1987-1999 (8) k. 15-23 [Zał. odpowiedź na list z 1996 r. k]. - Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Wacław Klepandy) 1978-1982 (2) k. 24-25. - Kaliskie Koło Przewodników PTTK 1976-1985 (2), k. 26-27. - Kaliskie Towarzystwo Naukowe (Ryszard Bieniecki, Krzysztof Walczak) 1981 (1) k. 28. [Zał. Statut Towarzystwa]. - Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1994 (2) k. 29-33 [Zał. Statut KTPN – projekt]. - Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Książki 1989 (2) k. 34-35. - Karska Aldona 1999 k. 36. - Klepandowie Kazimiera i Wacław 1992-1993 k. 37-40. - Klepandy Wacław 1983-1994 (5) k. 41-42. - Klub Międzynarodowej Prasy i Książki „RUCH” w Kaliszu b. d. k. 43. - Klub Zakładowy Związku Zawodowego Metalowców „IKAR” 1969 k. 44-45. - Komisja Przewodnictwa Turystycznego Z. G. PTTK Warszawa 1981 k. 45a-45d; s. 1-30; s. 1-32; k. I-VIII. - Komitet Obchodu uroczystości poświęconych pamięci zasłużonych Polaków Agatona i Stefana Gillerów 1959 k. 45e. - Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów 1998 k. 46-47. - Komitet Organizacyjny VIII Zjazdu b. Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu 1967 k. 48. - Komitet Redakcyjny Polskiego Słownika Biograficznego (Emanuel Rostworowski) 1985 (3) k. 49-69 [Zał. odpowiedzi na listy, Instrukcja Redakcyjna Polskiego Słownika Biograficznego, Wykaz skrótów, biografia Józefa Radwana]. - Koperski Jerzy (Redakcja „Integracje”. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza) 1989 k. 70-72 [Zał. ulotka].

Sygn. Col. I/R/3 – Pol. 1950-1999. Rps., masz., druki. 29,5 x 21 cm i mniej. Listów z kartami pocztowymi i pustymi kopertami 42. K. 62. Luźne w teczce.
Korespondencja wpływająca.
Listy od osób oraz instytucji:
Lit. M-R.

Maćkowiakowie 1950 k. 73. - Melka Antoni b. d. k. 74. - Metalowo – Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Metalwag” (Barbara Waroch) 1981 k. 75. - Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu b. d. k. 76-78. - Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego 1983 (2) k. 79-80. - Miejska Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego 1982 k. 81. - Miluśka-Bunclerowa Jadwiga 1999 k. 82. - Molendowie Halina i Szymon 1999 k. 83. - Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 1983 (2) k. 84-85. - Natkowski Dariusz W. (Rada Wydawnicza Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej) 1984 (2) k. 86-98 [Zał. odpowiedź na list oraz opinia na temat pracy Antoniego Dziegieckiego pt. „Stary Kalisz” oraz opracowania zaproponowanego przez dr. Jana Piotra Dekowskiego]. - Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza w Warszawie 1980 k. 99. - Państwowe Przedsiębiorstwo Dom Książki (mgr A. Murawa) 1978 k. 100-102 [Zał. odpis na list]. - Pawlak Tadeusz 1989 k. 103. - Pniewski Tadeusz 1991-1993 (2) k. 104-105 [Zał. odpis na list]. - Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Kraków b. d. k. 106-107. - Polskie Towarzystwo Historyczne 1963-1993 (6) k. 108a-112. - Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Lublinie (dr J. Szymański) 1969 k. 113-114. - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Społeczna Redakcja Słownika Etnografów Polskich (P. Dekowski) 1988 (2) k. 115-120 [Zał. odpowiedzi na list]. - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Oddział w Kaliszu 1978 – 1982 (3) k. 121-123. - Prezes Sądu Powiatowego w Kaliszu 1967 k. 124. - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (Z. Sliwińska) 1973 k. 125-126. - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kaliszu. Wydział Oświaty i Kultury 1971 k. 127. - Rada Miejska Kalisza. Zarząd Miasta 1995 k. 128-129. - Rada Spółdzielni, Metalowo-Chemiczna Spółdzielnia Pracy “Metalwag” 1978 k. 129a. - Rakowscy 1975 k. 130. - [Rakowski?] Andrzej 1961 k. 131. - Redakcja „Nowiny Jeleniogórskie” (mgr Maria Suchecka) 1968 k. 132. - Redakcja „Słownika Biograficznego pracowników książki polskiej” w Łodzi (mgr Anna Michalewska) 1966 k. 133-134.

Sygn. Col. I/R/4 – Pol. 1973-1998. Rps., masz., druki. 29,5 x 21 cm i mniej. Listów z kartami pocztowymi 56. K. 86. Luźne w teczce.
Korespondencja wpływająca
Listy od osób oraz instytucji:
Lit. S-W

Spółdzielcze Biuro Turystyczne „Turystyka” 1986 k. 135-136. - Szerszunowicz Teresa 1985 k. 137-139 [Zał. odpowiedź na list]. - Towarzystwo Miłośników Kalisza 1989 (3) k. 140-143. - Towarzystwo Przyjaciół Książki 1981-1994 (5) k. 144-151. - Tremeska E. b. d. k. 152. - Urząd Miasta i Gminy Kostrzyn Wlkp. 1986 k. 153. - Urząd Miejski w Kaliszu. Wydział Kultury, Sztuki Sportu i Turystyki 1996-1997 k. 154-160. - Urząd Wojewódzki w Kaliszu, Wydział Kultury i Sztuki (mgr Kazimierz Matusiak) 1978-1989 (2) k. 161-163. - Urząd Wojewódzki w Poznaniu (mgr Jan Stryjski) 1984 i b. d. (2) k. 164-166 [Zał. odpowiedź na list]. - [Walczak Włodzimierz] b. d. (2) k. 167-168. - Wasilewska J. 1998 k. 169. - Wierzbicka Łucja 1979 k. 170. - Wilczyńska Ryszarda (Wydawnictwo Poznańskie) 1981 i b. d. (4) k. 171-174. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu (Janina Patysiak) 1981-1985 (2) k. 175-176. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Koninie 1989 k. 177. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Pile (Urszula Wilczyńska) 1986 k. 178. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu (Franciszek Łozowski) 1983 k. 179-180. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu (Jan Stryjski) 1987 k. 181. - Woźniak Maria (Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu) 1982 k. 182. - Wydawnictwo Poznańskie (mgr Bronisław Kledzik) 1988 (3) k. 183-187 [Zał. Termer Janusz „Recenzja wydawnicza powieści Eligiusza Kor-Walczaka pt. „Miasteczka róży wiatrów” oraz „Uwagi czytelnicze o książce „Miasteczko róży wiatrów”]. - Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu 1983 k. 188-190. - Wydział Kultury w Kaliszu 1973 k. 191.

Sygn. Col. I/R/5 – Pol. 1957-1999. Rps., masz., druki. 29,5 x 21 cm i mniej. Listów z kartami pocztowymi i pustymi kopertami 32. K. 43. Luźne w teczce.
Korespondencja wpływająca.
Listy od osób oraz instytucji:
Lit. Z i nierozpoznane

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu 1979-1994 (28) k. 192-232. - Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie b. d. k. 233. - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w Kaliszu (Marian Jóźwiak, Edmund Jamroży) 1982 k. 234. - Helenka i Mania 1999 k. 235. - Od przyjaciela b. d. k. 236. - Nierozpoznany nadawca 1971 (2) k. 237-244. - Nierozpoznany nadawca 1957 k. 245.

Sygn. Col. I/R/6 – Pol. 1919-1973. Rps. 21 x 14,5 cm i mniej. Listów z kartami pocztowymi i pustymi kopertami 15. K. 15. Luźne w teczce.
Listy obce

Kruszewska Róża 1961 k. 246. - Mania 1944 k. 247. - Nierozpoznany nadawca 1975 k. 248. - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 1984 k. 248a. - Przybylska Cecylia 1973 k. 249. - Redakcja „Ziemi Kaliskiej” b. d. k. 250. - Specht K. 1919 k. 251. - Specht M. 1919 k. 252. - Sroczyński Zygmunt 1944 k. 253. - Walczak Feliksa 1962 i b. d. (3) k. 254-256. - Wyrzykowska Waleria b. d. k. 257. - Wyrzykowski Napoleon 1922 i b. d. (2) k. 258-261.

Dokumenty osobiste

Sygn. Col. I/7 - Pol., niem. 1905-2000. Rps., masz., druk., fot. 29,5 x 21 cm i mniej. K. 705. Luźne w teczce.

Papiery osobiste Eligiusza Kor-Walczaka

1. Papiery dot. pracy zawodowej 1945-1981 k. 1-8.
a) w Państwowym Przedsiębiorstwie Traktorów i Maszyn Rolniczych w Kaliszu 1945-1947.
b) w Składnicy Wyrobów Jedwabnych i Pluszu w Kaliszu 1947-1956.
c) w Spółdzielni Pracy “Metalchem” 1956-1981.
d) zaświadczenie o zatrudnieniu w Spółdzielni Pracy Usług i Wytwórczości Różnej w Kaliszu 1959.
2. Telegram do Eligiusza Walczaka informujący o narodzinach córki 1955 k. 9.
3. Drzewo genealogiczne rodu Miluśkich 1960 k. 10-16.
4. Dyplomy 1961-1997 k. 17-30.
5. Akta Eligiusza Kor-Walczaka – społecznego kuratora sądowego 1966-1971 k. 31-65.
a) Akta dotyczące działalności opiekuńczej z podopiecznym Teodorem Dąbrowiczem, k. 31-41.
b) Akta dotyczące działalności opiekuńczej nad Spółdzielnią Uczniowską „Jedność” przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Kaliszu, k. 42-46.
c) Sprawozdanie z działalności Komisji Socjalno – Bytowej Spółdzielni Pracy CHEMET w Kaliszu, k. 47-50.
d) Akta dotyczące działalności opiekuńczej z podopiecznym Wiktorem Wróblewskim, k. 51-60.
e) “Sprawozdanie Rady Rejonowej Wielobranżowej Sp-ni Pracy Usług Przemysłowych i Produkcji dla Rolnictwa w Kaliszu za okres sprawozdawczy od 28.6.66 do 13.VI.1967 r.”, k. 61-65.
6. Zaproszenia 1967-1997 (10) k. 66-76.
7. Legitymacja E. Kor-Walczaka – sekretarza Komitetu Blokowego nr 25 w Kaliszu 1970 k. 77. Legitymacja ubezpieczeniowa E. Walczaka, k. 77a
8. Statut Związku Literatów Polskich Warszawa 1974 k. 78-88.
9. Zlecenie na wykonanie aparatu słuchowego 1987 k. 89.
10. Umowa wydawnicza pomiędzy Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk a Eligiuszem Kor-Walczakiem dotycząca utworu “Pejzaż ze starym miastem” 1989 k. 90-92.
11. Fotografie k. 93-167.
Rzeźba k. 93-103.
Kalisz k. 104-119.
Podróże k. 120-138.
Spotkania autorskie k. 139-147.
Fotografie Kor-Walczaka i rodzinne k. 148-163.
Inne k. 164-167.
12. Materiały z podróży k. 168-321.
a) notatki z podróży Austria – Włochy 1974 k. 168-183.
b) notatki z podróży do Włoch 1974 k. 184-199.
c) notatki z podróży do Hiszpanii 1985 k. 200-216.
d) zaświadczenie o uczestnictwie w wycieczce zbiorowej do Grecji-Aten 1986 k. 217-218.
c) notatki różne k. 219-225.
d) karta pobytu w Hotelu “Orbis” Grand w Warszawie, Informacja dla obywateli polskich o przepisach celno-dewizowych obowiązujących w PRL, karty wstępu do samolotu, bilety lotnicze, pokwitowania, rozkład lotów Polskich Linii Lotniczych, zgłoszenia dewizowe, kwit akwizycyjny, zamówienie na bilety lotnicze 1976-1986 k. 226-247; 247a.
e) notatki z podróży do Stanów Zjednoczonych 1988? k. 248-312.
f) programy wycieczek do byłego ZSRR, Aten, Szwecji i Londynu k. 313-321.
13. Papiery różne k. 322-526; 16; 50; 193; 80; 209; 26; 1.
a) pokwitowania wpłacenia składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Historycznym, Towarzystwie Przyjaciół Książki, Związku Literatów Polskich, 1981-1988 k. 322-327.
b) pokwitowania różne 1980-1987 k. 328-344.
c) wizytówki, znaczki pocztowe, notes adresowy, exlibrisy E. Kor-Walczaka, odcinek od emerytury, zaświadczenie o znajomości przepisów ruchu na drogach publicznych k. 345-422.
d) Notesy k. 423-523.
f) okładka kalendarza “Facet: wesoły kalendarzyk” z 1905 r. k. 524-525.
g) mapa panoramiczna Kalisza k. 526.
h) Kalendarz spółdzielczy z 1963, z 1965, z 1966
i) bloczek kieszonkowy k. 16
j) notes k. 50
k) zeszyt do języka polskiego E. Walczaka 1936 k. 193
l) zeszyt do fizyki E. Walczaka 1929 k. 80
ł) brudnopis I, k. 209
m) brudnopis II, k. 26
n) Zaproszenie na zebranie Ogólnego Związku Alkoholików 1928 k. 1
o) Bладислав Кошъелънъак Полска [Katalog grafiki i plakatu Władysława Kościelniaka w języku rosyjskim]
p) XVIII wieków Kalisza 1960 [druk okolicznościowy]
r) Władysław Kościelniak. Grafika [katalog]
s) karta legitymacyjna E. Walczaka pracownika „Gazety kaliskiej, 1936.
t) wykaz druków przekazanych Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie przez Drukarnię J. A. Radwanów w Kaliszu, [lata 30 XX].
14. Projekt okładki “Miasteczka róży wiatrów” i powieści “Zdarzyło się życie” oraz makieta wierszy Eligiusza Walczaka opracowana przez Bohdana Adamczaka 1974 k. 527-574.
15. Dzieje Nowego Miasta n. Wartą i jego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z okazji trzechsetlecia Bractwa. Legendy miejscowe. [kserokopia z dedykacją] 1987 k. 575-578.
16. Spis rzeczy [legend Kor-Walczaka] zamieszczonych w czasopismach i nadanych przez Polskie Radio. k. 579.
17. Życiorys, kwestionariusz osobowy k. 580-588.
18. Klepsydra Feliksy Walczak 1999 k. 589.
19. Klepsydra Eligiusza Kor-Walczaka 2000 k. 590.
20. Papiery rodzinne k. 590-607; 14; 16; 40.
a) Świadectwo zawarcia związku małżeńskiego Jana Walczaka i Marianny Miluśkiej 1944 k. 590.
b) Wkładka paszportowa wielokrotna Feliksy Walczak 1970 k. 591-605.
c) Legitymacja Anny Górskiej – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu 1993 k. 606.
d) Karta informacyjna leczenia szpitalnego Feliksy Walczak 1999 k. 607.
e) zeszyt do języka polskiego Krzysztofa Walczaka do kl. II k. 14 f) zeszyt do języka polskiego Krzysztofa Walczaka do kl. I (1957) k. 16
g) Legitymacja do biletu Krzysztofa Walczaka
h) zaproszenie na ślub Marii Kruszewskiej ze Stanisławem Wojtczakiem (1959)
i) książeczka oszczędnościowa Krzysztofa Walczaka
j) Legitymacja ubezpieczeniowa tymczasowa Jana Kruszewskiego (1948)
k) zeszyt do nauki gry na pianinie Krzysztofa Walczaka [prowadzony przez Wandę Tokarzewską] k. 40.
21. Pocztówki k. 608-705.
Kalisz w czasie wojny 1914 (6) k. 608-613.
Kalisz (14) k. 614-627.
Warszawa (11) k. 628-638.
Inne miasta (24) k. 639-662.
Różne (43) k. 663-705.
22. Plakietki (29), termometr [pamiątka z Zakopanego] (1).
23. Odznaczenia (7).
Zbiór materiałów pomocniczych
Sygn. Col. I/R/8 – Pol., ros. XX w. Rps., masz. 29,5 x 21 cm i mniej. K. 226. Luźne w teczce.
Materiały twórczości literackiej Eligiusza Kor-Walczaka
1. Notatki dotyczące następujących osób:
a) August Wilkoński, Paulina Wilkońska, Jędrzej Moraczewski k. 1-2.
b) Joachim Lelewel, Maurycy Mochnacki, Paskiewicz Iwan Erywański, książe Aleksander Golicyn, Teodor Engel k. 3.
c) Gillerowie k. 4.
d) Aleksandra Zajączkowa, Józef Zajączek k. 5-11.
e) Józef Radwan, Charszewski Zygmunt k. 12-16.
f) Teodor Botner k. 17.
2. Zapiski dotyczące historii Kalisza k. 18-20.
3. Zapiski dotyczące historii Opatówka
a) Nazwy dzielnic Opatówka k. 21.
b) “Lista szynkarzy trunków krajowych w mieście Opatówku w 1831 r.” k. 22.
c) “Opatówek” - charakterystyka miasta k. 23-24.
d) “Bruki Opatówka” - wypisy k. 25-36.
e) “Nazwiska płatników z miasta Opatówka i wsi na szkołę” k. 37-51.
f) “Sprawy kościoła i parafii Opatówek” k. 52-63.
g) “Sprawy wiatraków w mieście Opatówku” k. 67-78.
4. Materiały do historii rodziny Walczaków k. 79-98.
5. Zapiski dotyczące budowy sakrofagu Mieszka III Starego k. 99.
6. Przysłowia i powiedzenia ludowe k. 100.
7. Notatki na temat sądu rugowego k. 101-104.
8. Notatki twórcze k. 105-226.

Sygn. Col. I/R/9 – Pol. XX w. Rps., masz. 29,5 x 21 cm i mniej. K. 227. Luźne w teczce.

Materiały różne

1. Protokół z posiedzenia Sekcji Informacyjno-Propagandowej Komitetu Obchodu 1800-lecia istnienia Kalisza 1949 k. 1.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy majątku miesięcznika “Ziemia Kaliska” 1959 k. 1a.
3. Materiały dotyczące Komisji Samorządowo-Organizacyjnej przy Spółdzielni Pracy Usług i Wytwórczości Różnej w Kaliszu 1959-1968 k. 2-28.
4. Pismo do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu 1962 k. 29-37.
5. Sprawozdanie Rady Rejonowej Wielobranżowej Spółdzielni Pracy Usług Przemysłowych i Produkcji dla Rolnictwa w Kaliszu za okres sprawozdawczy od 13.VI.1967 do 29.VI.1968 r. k. 38-39.
6. Notatki dotyczące roślinności k. 40-41.
7. Notatki dotyczące kaliskich drukarń k. 42-43.
8. Harmonogram spotkań z Eligiuszem Kor-Walczakiem 1988 k. 44.
9. “Dzień młodości”, przemówienie z okazji zjazdu wychowanek Gimnazjum im. Królowej Anny Jagiellonki w Kaliszu k. 45.
10. Dedykacje Eligiusza Kor-Walczaka k. 46-191.
11. Inne materiały k. 192-227.

Sygn. Col. I/R/10 – Pol. XX w. Rps., masz. 29,5 x 21 cm i mniej. K. 21. Luźne w teczce.
Wypisy źródłowe
1. Adamowi Chodyńskiemu odpowiedź Apostrofa k. 1.
2. Album uczącej się młodzieży polskiej poświęconej Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu z powodu jubileuszu jego pięćdziesięcioletniej działalności literackiej. Lwów 1879 [W:] Mikrot Walenty: Włodko z Domborza Kasztelan nakielski i jego stosunki z Kazimierzem Jagiellończykiem k. 2-8.
3. Ks. Walentyn Barczewski: Kiermasze na Warmii; Jarosław Iwaszkiewicz: Zmowa mężczyzn k. 9.
4. Materiały zaczerpnięte z dwu ksiąg testamentów “Libri testamentorum” i księgi spraw kryminalnych kaliskich k. 10.
5. Mateusz Trębacz, Jagna Czarna: Powieść ludowa wielkopolska... Lwów 1878 k. 11-12 [wypisy o polskich ułanach].
6. Modrzejewska Helena: Wspomnienia i wrażenia, Kraków 1957 s. 188-90? k. 13.
7. Stanisław Grodnicki: W obronie czci niewieściej. Kraków 1981 k. 14.
8. Urządzenie włościan w dobrach Opatówek przez Namiestnika Królestwa polskiego gen. Zajączka k. 15.
9. Wypis z Encyklopedii – hasła Utah, Mormoni, Salt Lake City, Provo k. 16-17.
10. Wypis ze Starego Testamentu, księga 7 rozdz. 4 werset 6 – rozdz. 8 werset 18 k. 18-20.
11. Inne wypisy k. 21.

Sygn. Col. I/11 – Pol. 1934-1988. Druk, kserokopia. 41,5 x 29,5 cm i mniej. K. 27. Luźne w teczce.

Zbiór wycinków prasowych oraz kserokopii artykułów
1. Adam Mierosławski wychowanek Kaliskiego Korpusu Kadetów – rewolucjonista, żeglarz i odkrywca / Walczak Eligiusz // Kurier Kaliski - 1948 nr 242 s. 8.
2. Biblioteka Miejska w nowej rzeczywistości / EL.[igiusz] Walczak // Kurier Kaliski - 1946 nr 100 s. 8.
3. Czerwony jeździec Apokalipsy / Walczak Eligiusz // Kurier Kaliski - 1948 nr 233 s. 9.
4. Do Stefana z Opatówka / [Walczak Eligiusz] EL... W. // Tygodnik Opatowski - 1939 nr 26 s. 1.
5. Kaliska nowość wydawnicza / [Molenda Szymon] M. S. // Ilustrowany Kurier Polski. - 1988 nr 159 s. ?
6. Melpomena i maski / Walczak Eligiusz // Gazeta Kaliska - 1936 nr 305 s. 8.
7. Nieco o życiu kulturalnym Kalisza / Walczak Eligiusz // Kurier Kaliski - 1946 nr 98 s. 6.
8. Opatówek-Kalisz-kajakiem / Walczak Eligiusz // Gazeta Kaliska. - 1934 nr 218 s. 10.
9. Piękna Młynareczka z Markowej / Bauer Jerzy // Nowe Książki - 1977 nr 1 (147) s. 45.
10. Pisarz rodzimego pejzażu / Molenda Szymon // Ilustrowany Kurier Polski. - 1988 nr 155 s. 6.
11. Po wystawowe refleksje / Walczak Eligiusz // Kurier Kaliski - 1948 nr 318 s. 7.
12. Prawda i Mit. / [Walczak Eligiusz] EL. W. // Kurier Kaliski - 1946 nr 7 s. 4.
13. Stara kapliczka w Trojanowie / [Walczak Eligiusz] EL... W. // ABC Kaliskie - 1939 nr 147 s. 1.
14. Tadeusz Chruścielewski: Twardowski [wiersz]; Tadeusz Wyrwa Krzyżański: Młyn wodny. Fragment; Staszewski W.: Polowanie na czarownice (Historyczne opowiastki spod ciemnej gwiazdki).
15. Teofil Lenartowicz / Walczak Eligiusz // Południowa Wielkopolska - 1977 nr 8 s. 4.

Sygn. Col. I/12 – Pol. 1924. Kserokopia. 21 x 15 cm. K. 105. Luźne.

Raciborski Józef: Kościoły kaliskie

Sygn. Col. I/13 – Pol. XX w. Rps., masz. 29,5 x 21 cm i mniej. K. 243. Luźne w teczce.

Materiały obce
1. Szkice literackie śp. Leonarda Walczaka. 1940-1942. k. 1-12.
2. Zapotrzebowanie środków obrotowych nr 148. Składnica Wyrobów Jedwabnych i Pluszu nr 2 w Kaliszu. 1948 k. 13-14.
3. Kronika Ognisk Niedzielnych 1952 k. 15-93.
4. Olszakowski Aleksander: Legenda o cudownym bursztynie: fantastyczna baśń muzyczna w 4 odsłonach. 1953 k. 94-127.
5. Turczynki z Goszczanowa [na podstawie materiału przesłanego redakcji przez p. M. A. Krawczyńskiego opracował J. Z.] 1957 k. 128-130.
6. Spis wycinków prasowych Eligiusza Kor-Walczaka pobranych do reprodukcji kserograficznych [podpisał Wacław Klepandy] 1975 k. 131.
7. Regulamin konkursu związanego z legendarną przeszłością Ziemi Kaliskiej. 1976 k. 132.
8. Legendy kaliskie pisane przez dzieci k. 133-163.
9. Program obchodów Święta Odrodzenia Polski 22 lipca 1977 r. w województwie kaliskim. k. 164-165.
10. Skład Obywatelskiego Komitetu Obchodów Święta Odrodzenia w województwie kaliskim 1977 k. 166-167.
11. Polskie kwiaty, (słowa i muzyka s. Magdalena) 1979 k. 168-169.
12. Hauk Roman: Opatówek w dobie industrializacji ziem polskich 1815-1914. 1987 k. 170-178.
13. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Statut 1994 i b. d. k. 179-191.
14. Łuszczykiewicz Piotr: Srebrne trawy... albo mistrzostwo małych próz Eligiusza Kor-Walczaka. 1995 k. 192-196.
15. Instrukcja dotycząca wypełniania dokumentu – zeznania świadka k. 197-200.
16. Malarstwo Riepina k. 201.
17. Twórczość Konopnickiej k. 202.
18. Polanowski Edward: “Czas mi lato kolebie pod wrzesień liliowy...” k. 203-207.
19. Stracone nadzieje Polaków: polska ludność w oblanym benzyną i płonącym baraku. k. 208.
20. Statut Towarzystwa Miłośników Kalisza: projekt. k. 209-217.
21. Materiały różne k. 218-243.

Rękopisy literackie Eligiusza Kor-Walczaka

Sygn. Col. I/R/14 – Pol. 1938-1946. Masz. 21 x 14,5 cm. K. 21.

Eligiusz Walczak: Wiersze

1. “Wieczór” (“Pieśń”) 1945 k. 2.
2. “Misterium nocy” (“Noc majowa”) 1945 k. 3.
3. “Wakacje” k. 4.
4. “Pożegnanie” 1942 k. 5.
5. “Ballada” (“Romanca o schodach ciemnych”) k. 6.
6. “Wiersz o twoich oczach” k. 7.
7. “Do ukochanej” k. 8.
8. “Pochwała grzechu” k. 9.
9. “Dom nad łąkami” k. 10.
10. “Do Stefana z Opatówka” 1938 k. 11.
11. “Tęcza nad miastem” k. 12.
12. “Opatówek” k. 13.
13. “Żeglarz” k. 14.
14. “Noc. Mieczysławowi Paszkiewiczowi” 1940 k. 15.
15. “Na dzień imienin ks. Redaktora” 1938 k. 16.
16. “Rapsod” k. 17.
17. “W świętą noc” k. 18.
18. “Droga” k. 19.
19. “Idziemy” 1944 k. 20.
20. “Po burzy” 1946 k. 21.
Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka. - Wiersze pisane na odwrocie niemieckich druków urzędowych.
Sygn. Col. I/R/15 – Pol. XX w. Rps. 21 x 14,5 cm. K. 76. Zeszyt.
Eligiusz Kor-Walczak: Pejzaż serdeczny
K. 34-37 zawierają list do Wydawnictwa Poznańskiego. - K. 38-76 niezapisane. - Po k. 25 wycięta jedna karta.
Druk: Wybrane wiersze drukowane w tomiku “Pejzaż ze starym miastem” Kalisz 1982. Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej.

Sygn. Col. I/R/16 – Pol. 1966. Rps., masz. 29,5 x 21 cm. K. 94. Skoroszyt.

Eligiusz Kor-Walczak: Pejzaż ze starym miastem
Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka. - K. 44-47 zawierają recenzję tomiku autorstwa Edwarda Polanowskiego.
Druk: Wyd. 1 Kalisz 1982. Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej; Wyd. 2 Kalisz 1990. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Sygn. Col. I/R/17 – Pol. 1980. Druk korektowy. 21 x 15 cm i więcej. K. 48; 48. Luźne.

Eligiusz Kor-Walczak: Pejzaż ze starym miastem
Dwa egzemplarze. - dołączone k. 4a i 39a. - Zachowana oryginalna paginacja. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
Druk: Wyd. 1 Kalisz 1982. Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej; Wyd. 2 Kalisz 1990. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Sygn. Col. I/R/18 – Pol. 1980. Masz. 29,5 x 21 cm. K. 64. Skoroszyt.

Eligiusz Kor-Walczak: Pejzaż ze starym miastem
Dwa egzemplarze. - Pierwszy k. 1-31. - Drugi k. 32-64.
Druk: Wyd. 1 Kalisz 1982. Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej; Wyd. 2 Kalisz 1990. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Sygn. Col. I/R/19 – Pol. XX w. Masz., druk. 29,5 x 21 cm i mniej. K. 98. Luźne.

Wiersze Eligiusza Kor-Walczaka


1. “Aleja” k. 1.
2. [Inc.]: “Aż groźny cień...” k. 35.
3. “Ballada” k. 2-5.
4. “Ballada. Bogumiłowi Kunickiemu”; “Ołowiane żołnierzyki” k. 6.
5.“Ballada o Dorotce” k. 6a-6b.
6. “Ballada o Starym Rynku” k. 7-8.
7. Brahms i wieczór na fabrycznej” k. 9-10.
8. “Cerkiewka w parku” k. 11-14.
9. “Chełmce” k. 15.
10. “Chwila” k. 16. Na odwrocie odręcznie zapisane wspomnienie związane z powstaniem czasopisma “Ziemia Kaliska”.
11. “Czerwień i biel” k. 17.
12. “Do muzy” k. 18.
13. “Do Stefana z Opatówka” k. 19.
14. “Erato” k. 20.
15. “Fragment z Wielkiego Baru” k. 21-22.
16. “Gorki” k. 23.
17. “Grafika. Władysławowi Kościelniakowi” k. 24.
18. “Grodzka” k. 25-26.
19. “Jabłoń w mieście” k. 27.
20. “Jezioro Przygodzickie” k. 28.
21. “Kamienny most w Kaliszu” k. 29-30.
22. “Kanonicka” k. 31-32.
23. “Kawa do picia” k. 33-34.
24. “Kolegialna” k. 36.
25. “Kościół Kanonicki”; “W Kościele Nazaretanek” k. 37-38.
26. “Kwietniowe impresje” k. 39.
27. “Letnie popołudnie” k. 40.
28. “Lipowa” k. 41-42.
29. “Liryka. Zofii Śliwińskiej” k. 43.
30. “Malapert” k. 44-45.
31. “Miasto rodzinne” k. 46.
32. “Misterium” k. 47.
33. “Na drodze. Żonie” k. 48-49.
34. “Noce i dnie” k. 50.
35. “Opatówek” k. 51.
36. “Pejzaż. Władysławowi Kościelniakowi” k. 52.
37. “Pomnik” k. 53-54.
38. “Polichromia Tetmajera w Kościele Kanonickim” k. 55.
39. “Powrót” k. 56.
40. “Przesieka. Mieczysławowi Paszkiewiczowi” k. 57-59 [drugi tytuł “Spacer w przesiece”].
41. “Rzeka i lato” k. 60.
42. “Scena w parku” k. 61-64.
43. “Sonatina F.” k. 65-66.
44. “Spotkanie” k. 67.
45. “Stare uliczki miasta” k. 68.
46. “Szopen w Kaliszu” k. 69.
47. “Śmierć Szolca – Rogozińskiego” k. 70.
48. “Śnieżyca”; “Na drodze” k. 71-74.
49. “Śródmiejska” k. 75-76.
50. “Teofil Lenartowicz” k. 77.
51. “Tęcza nad Kaliszem” k. 78.
52. “Toast” k. 79.
53. “W dolinie” k. 80-81.
54. “W Kościele Nazaretanek” k. 82.
55. “Wieczór na serbinowskiej. Wacławowi Klepandemu” k. 83-84.
56. “Wiersz dla Kathleen” k. 85-86.
57. “Wiosna na Grunwaldzkiej. Żonie” k. 87.
58. “Wiosna w Ostrowie” k. 88.
59. “Wróć” k. 89.
60. “Wspomnienie czasu pogardy. Mieczysławowi Paszkiewiczowi” k. 90.
61. “Wspomnienie Opatówka” k. 91.
62. “Wspomnienie z Dobrzeckiej” k. 92-93.
63. K. 94- 98 zawierają tytuły rozdziałów tomiku “Pejzaż ze starym miastem”. 
Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
Sygn. Col. I/R/20 – Pol. XX w. Rps. 29,5 x 21 cm i mniej. K. 47. Luźne.
Wiersze Eligiusza Kor-Walczaka
1. “Aleja w Kaliszu” k. 1.
2. “Bajka” k. 5.
3. “Ballada o Dorotce” k. 2.
4. “Ballada o schodach ciemnych” k. 28.
5. “Cerkiewka w parku” k. 3.
6. “Cierniowy rapsod” k. 4.
7. “Cmentarz poległych” k. 9.
8. “Do Adama Asnyka” k. 5.
9. “Do Sabuni” 1941 k. 6.
10. “Dom nad łąkami” 1940 k. 7-8.
11. “Eurydyki (Scena) w parku” k. 9.
12. “Gorkij” k. 10.
13. “Jantarowy marsz” k. 11.
14. [Inc.]: “Jest istną męczarnią...” k. 12.
15. “Kalisz” k. 13.
16. “Kaliszanka. Piosenka” k. 14.
17. “Lato i rzeka” k. 15-19.
18. “Magnolia w parku” k. 20-21.
19. “Malapert” k. 22-23.
20. “Noc majowa” k. 24.
21. “Noc na Starym Rynku” k. 25.
22. “Ołowiane żołnierzyki” k. 26.
23. “Opatówek” k. 28.
24. “Pochwała grzechu” 1939 k. 27-28.
25. “Podróż z Lorraine” k. 29.
26. “Poezja wieczoru” k. 29.
27. “Pogoda” k. 31.
28. “Powierzasz w noc słowikom głębokości” k. 32.
29. [Inc.]: “Przybyliśmy tutaj...” k. 33.
30. “Słonka przygrzewa” k. 34.
31. “Sonet dla rzeki” k. 35.
32. “Szopen w Kaliszu” k. 36.
33. [Inc.]: “Ślady dziecięcych...” k. 37.
34. “Śnieżyca” k. 38-39.
35. [Inc.] “Śniła mi się...” k. 40.
36. “Taniec węgierski nr 6 Brahmsa” k. 41-42.
37. “Tęcza nad miastem” k. 43.
38. “Wakacje” k. 28.
39. “Wielkanocne impresje” k. 44-45.
40. “Winnica” k. 46.
41. [Inc.]: “Z tamtej strony młyna...” k. 47.

Sygn. Col. I/R/21 – Pol. XX w. Rps., masz. 29,5 x 21 cm i mniej. K. 98. Luźne.

Artykuły Eligiusza Kor-Walczaka
1. “Aeternum Vale” k. 1-3.
Druk: “Pamięci Zofii Hieropolitańskiej”. - Ziemia Kaliska 1986 nr 14 s. 5.
2. [Artykuł na temat pisma “Ziemia Kaliska”] k. 4-7.
3. “Daleki rapsod” k. 8-17.
Druk: Ziemia Kaliska 1960 nr 4 s. 3.
4. [Dzień Matki] k. 18-19.
5. “Ks. Jan Sobczyński” k. 20-23.
Druk: Kalendarz Ziemi Kaliskiej na rok 1958 s. 60-64.
6. “Kto milczy, ten zezwala” k. 24-25.
7. “Młodość z książką” k. 26-27.
8. [Moja Ojczyzna] k. 28-33.
9. “Na obcych szańcach” k. 34.
Druk: Ziemia Kaliska 1984 nr 38 s. 7.
10. “Najpiękniejszy maj” k. 35-36.
11. “O Sakrofag dla Mieszka III Starego” k. 37-40.
12. [Odsłonięcie pomnika] k. 41-44.
13. “Opatówek” k. 45-46.
14. “Otwarcie Miejskiej Czytelni” k. 47.
15. [Powstanie “Ziemi Kaliskiej” - wspomnienia] k. 48-50.
16. [500 -lecie drukarstwa] k. 51.
17. [Pożar ołtarza w kościele kanonickim] k. 52.
18. “Rogatka Miejska w Opatówku” k. 53-54.
Druk: Opatowianin 1991 nr 7 s. 3.
19. “Z dalekich lat: piwiarnie i szynki w Opatówku” k. 55-58.
Druk: Opatowianin 1991 nr 8 s. 2.
20. “Z podróży po Kaliszu: Urok starej kaplicy” k. 59-60.
Sygn. Col. I/R/22 – Pol. XX w. Rps. 21 x 14,5 cm i więcej. Zeszytów 7. K. 16; 36; 19; 14; 73; 10; 10.

Legendy i opowiadania Eligiusza Kor-Walczaka
Z. 1 - [Inc.] “Podróż Pawła...” 1949
Karty zapisane dwustronnie. - K. 7-14 niezapisane. - K. 15-16 luźne.
Z. 2 - “Twarze mroku”
Karty zapisane dwustronnie. - K. 20-36 niezapisane.
Z. 3 - “Na wzgórzu”
Z. 4 - “Jego zwycięstwo. Nowela: Józefowi Lindnerowi i Klemensowi Lutosławskiemu-poświęcam”
Z. 5 - M.in. legenda o “Borysławicach”, “O Żydowie”, “O Sobiesękach”, “Godziesze”, “Takomyśle”, “Koźminek”, “O dziedziniec wawelski w Kaliszu”
Karty zapisane dwustronnie. - Liczne karty niezapisane. - Po k. 26 i 46 wycięte karty. - K. 63-73 luźne, zawierają dedykacje.
Z. 6 - “Wiosna na stepie”
Karty zapisane dwustronnie. - K. 8-10 niezapisane.
Z. 7 - “Sygnały”, “Za chlebem”, “Przysłowia i powiedzenia mongolskie”
Karty zapisane dwustronnie. - K. 8-10 niezapisane.
Sygn. Col. I/R/23 – Pol. XX w. Rps. 29,5 x 21 cm i mniej. T. 4. K. 47; 89; 52; 104.
Legendy i opowiadania Eligiusza Kor-Walczaka
W t. 1 k. 17-47 niezapisane.
W t. 2 liczne karty zapisane dwustronnie. - Pomiędzy k. 73-74, 80-81 wyrwane karty.
Sygn. Col. I/R/24 – Pol. XX w. Rps. 29,5 x 21 cm. K. 53. Zeszyt.
Prace Eligiusza Kor-Walczaka
K. 9-48 niezapisane. - Pomiędzy k. 8-9, 52-53 wyrwane karty. - K. 49-53 zawierają zapiski córki Eligiusza Kor-Walczaka.
Sygn. Col. I/R/25 – Pol. XX w. Rps., masz. 29,5 x 21 cm. K. 43. Skoroszyt.
Eligiusz Kor-Walczak: “Drobne przykłady i inne materiały do Róży Wiatrów”

Sygn. Col. I/R/26 – Pol. XX w. Rps., masz. 29,5 x 21 cm i mniej. K. 160. Skoroszyt.

Eligiusz Kor-Walczak: “Materiały do “Zdarzyło się życie””
Sygn. Col. I/R/27 – Pol. 1955-1965. Masz. 29,5 x 21 cm i mniej. Tomów 2. K. II +122; VI + 177. Skoroszyty.
Eligiusz Kor-Walczak: Wiosna we mgle
T. 1 w porównaniu z drukiem niekompletny. - Zachowana oryginalna foliacja. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
Do t. 2 dołączona recenzja Edwarda Balcerzana, list od sekretarza redakcji Wydawnictwa Poznańskiego oraz “Spis opowiadań drukowanych w prasie”. - Zachowana oryginalna foliacja.
Druk: Czas wiosennej mgły. - Kalisz 1969. Wydawnictwo Poznańskie.

Sygn. Col. I/R/28 – Pol. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm i mniej. K. 162. Teczka.

Eligiusz Kor-Walczak: Baśnie i legendy kaliskie
W porównaniu z oryginałem egzemplarz niekompletny. - Rozdz. “Zimowy wieczór” k. 15-22 nie występuje w druku. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
Druk: Poznań 1976. Wydawnictwo Poznańskie. Wyd. 1; 1986 Wyd. 2; Kalisz 2002. Libri Wydawnictwo i Antykwariat. Wyd. 3.
Sygn. Col. I/R/29 – Pol. 1967-1982. Masz. 29,5 x 21 cm i mniej. Tomów 6. K. III + 64; 122; 4 + 6 + 287; 58; 35; I + 64. Skoroszyty.
Eligiusz Kor-Walczak: Opowieści czterech jeźdźców: baśnie i legendy ziemi kaliskiej
Do t. 1 dodane karty 2a, 4a, 8a, 12a, 15a, 21a, 24a, 24b, 24c, 25a, 43a, 45a, 47a, 59a zawierające ilustracje. - Dołączony odpis opinii o książce Aleksandra Rogalskiego oraz “Spis rzeczy zamieszczonych w czasopismach”. - W porównaniu z drukiem egzemplarz niekompletny. - Rozdz. “Rękawica biskupia” k. 9-12 w druku nosi tytuł “Klątwa świętego Wojciecha”, rozdz. “Opiekun” k. 48-51 - w druku “Jak święty Józef pomógł wypędzić Szwedów”. - Rozdz. “Życie i pieśń” k. 16-18, “O Borysławie z puszczy” k. 19-21 nie występują w druku. - Rozdz. „Czterech Jeźdźców” k. 44-47, „O złotych trumnach” k. 13-15 nigdzie dotąd nie publikowane. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
T. 2 w porównaniu z drukiem niekompletny. - Rozdz. “Legenda o książęcej czapce” k. 15-16 w druku nosi tytuł “O książęcej pysze”, “O początkach Chocza i Żegocina” k. 44-46 w druku “O początkach Chocza i rodu Lipskich”, “Rękawica biskupia” k. 58-61 w druku “Klątwa świętego Wojciecha”, “Opiekun” k. 97-100 w druku “Jak święty Józef pomógł wypędzić Szwedów”. - Rozdz. “Legenda o dwóch siostrach” k. 36-38, “Życie i pieśń” k. 65-67, “O Borysławie z puszczy” k. 68-70 nie występują w druku. - Rozdz. „Czterech Jeźdźców” k. 93-96, „O złotych trumnach” k. 62-64 nigdzie dotąd nie publikowane. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
Do t. 3 dołączona recenzja wydawnicza Edwarda Polanowskiego oraz recenzja Józefa Pieprzyka. - Egz. niekompletny. W porównaniu z drukiem brak rozdz. “Jak się Rokita zawiódł na Grabowie” oraz rozdz. “O założeniu Ostrowa”. - Rozdz. “Legenda o książęcej czapce” k. 167-170 w druku nosi tytuł “O książęcej pysze”, rozdz. “Budowa” k. 202-205 - w druku “Jak zbudowano kościół na Kotłowskiej Górze”, rozdz. “Opowieść o szewcu Cholewie” k. 253-256 - w druku “Jak szewc Cholewa dziedzica przechytrzył”. - Rozdz. “Życie i pieśń” k. 21-24 oraz “Legenda o dwóch siostrach” k. 83-85 nie występują w druku.
T. 4 w porównaniu z drukiem niekompletny. - Rozdz. “Legenda o książęcej czapce” k. 15-18 w druku nosi tytuł “O książęcej pysze”, “O początkach Chocza i Żegocina” k. 55-57 w druku “O początkach Chocza i rodu Lipskich”. - Rozdz. “Legenda o dwóch siostrach” k. 47-49 nie występuje w druku. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
T. 5 w porównaniu z drukiem niekompletny. - Rozdz. “Życie i pieśń” k. 5-8, “Legenda o dwóch siostrach” k. 14-16 nie występują w druku.
Do t. 6 dołączony “Spis rzeczy zamieszczonych w czasopismach”. - W porównaniu z drukiem egzemplarz niekompletny. - Rozdz. “Rękawica biskupia” k. 9-12 w druku nosi tytuł “Klątwa świętego Wojciecha”, “Opiekun” k. 48-51 w druku “Jak święty Józef pomógł wypędzić Szwedów” - Rozdz. “O złotych trumnach” k. 13-15, “Czterech Jeźdźców” k. 44-47 nigdzie dotąd nie publikowane. - Rozdz. “Życie i pieśń” k. 16-18, “O Borysławie z puszczy” k. 19 -21 nie występują w druku. - Zachowana oryginalna foliacja. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
Druk: Kalisz 1987. Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej.
Sygn. Col. I/R/30 – Pol. 1973-1982. Masz. 29,5 x 21 cm i mniej. Tomów 3. K. II + 130; 133; 5 + 130 + XIV. Skoroszyty.
Eligiusz Kor-Walczak: Srebrne trawy
W t. 1 po k. 9 brak kilku kart. - Zachowana oryginalna foliacja. - Dołączony “Spis opowiadań drukowanych w prasie”. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
W t. 2 do kart 101, 112, 123 doklejone paski z uzupełnieniami. - Dołączone spisy opowiadań drukowanych w prasie, list Eligiusza Kor-Walczaka do Działu Literackiego Redakcji “Gazety Zachodniej” w Poznaniu oraz do Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. - W porównaniu z drukiem egzemplarz niekompletny. - Rozdz. “Babka” k. 90-97, “Grzech” k. 99-131 nie występują w druku.
W t. 3 zachowana oryginalna foliacja, pomiędzy kartami 74-75 dodane karty I-XIV. - Dołączony spis opowiadań drukowanych w prasie oraz recenzja autorstwa Włodzimierza Maciąga. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
Druk: Kalisz 1995. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Sygn. Col. I/R/31 – Pol. 1983-1992. Masz. 29,5 x 21 cm i mniej. Tomów 4. K. VI + 27; 131; XIII + 131; III + 123. Teczka, skoroszyt.
Eligiusz Kor-Walczak: Miasteczko róży wiatrów
T. 1 - egzemplarz korektowy. - W porównaniu z oryginałem egzemplarz niekompletny. - Popr. i uzup. pismem kilku rąk. - Do k. 98 doklejony pasek z uzupełnieniami.
T. 2 w porównaniu z oryginałem niekompletny. - Zachowana oryginalna foliacja. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
W t. 3 zachowana oryginalna foliacja. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
T. 4 niekompletny, brakuje początku oraz zakończenia. - Zachowana oryginalna foliacja. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
Druk: Kalisz 1993. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Sygn. Col. I/R/32 – Pol. 1980. Masz. 29,5 x 21 cm. Tomów 4. K. 178; 277; 278; 71. Skoroszyty.
Eligiusz Kor-Walczak: Zdarzyło się życie
T. 1 w porównaniu z oryginałem niekompletny. Brakuje 6 ostatnich rozdziałów.
T. 2 kompletny.
W t. 3 na k. 12 Drzewo genealogiczne rodu Walczaków. - Popr. i uzup. ręką Eligiusza Kor-Walczaka.
T. 4 w porównaniu z oryginałem niekompletny. Zawiera 6 rozdziałów. - Dołączony list od Bożeny Szal oraz maszynopis wywiadu.
Druk: Kalisz 1998. Pro Libris-Labor.
Sygn. Col. I/R/33 – Pol. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. K. 202. Luźne.
Legendy i opowiadania Eligiusza Kor-Walczaka
1.“O początkach Chocza i Żegocina” k. 1-2.
2.“Legenda o Herbie Ostrowskim” k. 3-4.
3.“Legenda o założeniu Ostrowa” k. 5-7.
4.“Legenda noworoczna” k. 8-10.
5.“Milczące żaby” k. 11-14.
6.“Krzyk” k. 15-19.
7.“Klechdy nadprośniańskiego ludu” k. 20.
8.“Miasto Koźmin i żmije” k. 21-26.
9.“Legenda o początkach Gołuchowa” k. 27-28.
10.“Złowrogie noce i dnie” k. 29-34.
11.“Legenda o Korzeniewie” k. 35-37.
12.“Pisanki i Marzanna” k. 38-41.
13.“Opowieść o Burmistrzu Konwickim” k. 42-46.
14.“Grzech” [dołączony list do Federacji Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej] k. 47-59.
15.“Życie i pieśń” k. 60-63.
16.“Młyn nad Trojanówką” k. 64-66.
17.“Ziemia na kołku” k. 67-85.
18.“Stelmachowa górka” k. 86-89.
19.“Złowrogie noce i dnie” k. 90-95.
20.“Księżyc z ulicy mostowej” k. 96-104.
21.“Pogodna noc” k. 105-110.
22.“Stelmachowa Górka” k. 111-126.
23.“Książę” k. 127-140.
24.“Jeździec bez głowy” k. 141-148.
25.“Legendy starych kapliczek w Opatówku: Kapliczka św. Rocha z psem u nóg” k. 149-150.
26.“Legendy starych kapliczek w Opatówku: Św. Józefa Opiekuna” k. 151-152.
27.“Legendy starych kapliczek w Opatówku: Kapliczka w Starych Dębach” k. 153-154.
28.“Próba portretu z wyobraźni” k. 155.
29.“Zimowy wieczór” k. 156-183.
30.“Księżyc z ulicy mostowej” k. 184-192.
31.“Trzy noce” k. 193-197.
32.“Opowieści czterech jeźdźców” k. 198-202.
33.“Imperiały” k. 203-216.
34.“Kamień” k. 217-224.
Sygn. Col. I/R/33a – Pol. XX w. Rps., masz. 29,5x21 cm. K. 145. Luźne.
Twórczość Eligiusza Kor-Walczaka. Fragmenty legend i opowiadań.
Na odwrocie k. 3-4 list do Tolka.

KSIĘGOZBIÓR ELIGIUSZA KOR-WALCZAKA

1. Ajtmatow Czingiz: Łaciaty pies biegnący brzegiem morza / tłum. M. Okołów-Podhorska. - Warszawa : “Czytelnik”, 1979. - 141, [1] s.; 14 cm.
2. Ajtmatow Czingiz: Matczyne pole. Pierwszy nauczyciel / przeł. K. Latoniowa. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1964. - 200, [3] s. ; 18 cm.
3. Ambroziewicz Jerzy, Mag Aleksander: Posłuchajże, wierny ludu. - Warszawa : “Iskry”, 1959. - 157, [2] s.; 19 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
4. Anderson Sherwood: Miasteczko Winesburg : obrazki z życia w stanie Ohio / przeł. J. Krzysztoń ; posł. opatrz. M. Sprusiński - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1977. - 333, [3] s.; 15 cm.
5. Andrzejewski Jerzy: Ład serca : powieść. - Wyd. 5. - Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, [1948]. - 228 s. ; 21 cm. - Autograf.
6. Antoniou Takis: Trzy natury / przeł. N. Chadzinikolau. - Szczecin : “Glob”, 1986. - 96, [2] s.: rys. ; 20 cm.
7. Apollinaire Guillaume: Poezje wybrane / wybór i przedm. A. Ważyka. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, [1967]. - 131, [3] s. : 17 cm.
8. Arct Bohdan: Rycerze biało-czerwonej szachownicy. - Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1960. - 297, [1] + 20 s. fot. ; 20 cm.
9. Arct M.: Słownik wyrazów obcych : 33.000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich : podług zasad pisowni z roku 1936. - Wyd. 18. - Warszawa : Wydaw. S. Arcta, 1946. - [XII], 408 s. ; 21 cm. - Pieczęć: Księgozbiór domowy Józefa Wojtysia. 
10. Asnykowskie spotkania : relacje, materiały, dokumenty z dziejów zjazdów wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. / [oprac. red. Bożena Szal] - Kalisz : [Komitet Organizacyjny XII Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu], 1988. – 13, [3] s. ; 24 cm.
11. Auderska Halina: Miecz Syreny. - 2 t. - [Warszawa] : [Państw. Inst. Wydaw., 1980]. - (295, [1] ; 409, [1]) s. ; 20 cm.
12. Augustyn Adam: Wdzięczność. Miłosierdzie. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1970]. - 203, [1] s. ; 20 cm.
13. Azembski Mirosław: Powrót do Rio. - [Warszawa] : “Książka i Wiedza”, 1967. - 218, [1] s. : fot. ; 20 cm.
14. Bacci Baccio M.: Niebo z kamienia / przekł. Z. Ernst. - Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1959. - 199, [3] s. : il. ; 21 cm. 
15. Baczyński Krzysztof Kamil: Poezje wybrane / wybór i wstęp K. Wyki. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, [1967]. - 136, [4] s. ; 16 cm. 
16. Bajon Filip: Serial pod tytułem. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1979. - 225, [1] s. ; 20 cm.
17. Bakalarczyk Adam (Dulka): Leśne boje : wspomnienia oficera II brygady AL “Świt”. - [Wyd. nowe]. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1963]. - 343, [3] s. : fot., 6 mapek ; 19 cm.
18. Balcerzan Edward: Któż by nas takich pięknych : tryptyk. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1972. - 239, [2] s. ; 19 cm.
19. Balicki Jan: Historia Burów : geneza państwa apartheidu. – Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich “Ossolineum”, 1980. - 302 s. : il., mapy : 25 cm. 
20. Balzac Honoriusz: Eugenia Grandet / przeł. T. Żeleński-Boy. - [Wyd. IV]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1967. - 234, [1] s. : 20 cm. 
21. Balzac Honoriusz: Ojciec Goriot : komedia ludzka / przeł. i wstępem opatrz. T. Żeleński (Boy). - [Warszawa] : “Książka i Wiedza”, 1952. - 286, [1] s. ; 20 cm. 
22. Banach Andrzej: Pamiątka z Krynicy. - [Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959]. - 118, [5] s. [9] k. tabl. kolor.: il. ; 18 cm. - Na wyklejce pieczęć: Nikifor – malarz Krynica.
23. Banaś Sylwester: Ostatni z posterunku. - [Warszawa : Wydaw. Min. Obr. Narod., 1961]. - 253, [2], s. ; 20 cm.
24. Barańska Liliana: Zanim mnie Boże stąd zawołasz. - Warszawa : Stow. Korespondencyjny Klub Pisarzy, 1991. - 70 s. ; 20 cm. 
25. Barkowa O.: Dzień powszedni / [tłum. z ros. W. Żyński]. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1952]. - 359, [1] s. ; 21 cm. 
26. Bartels Adolf: Die Dithmarscher historischer Roman in vier Büchern. - Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt, [1928]. - 516, [4] s., 3 mapy ; 19 cm. - Czcionka gotycka.
27. Bartelski Lesław M.: W kręgu bliskich : szkice do portretów. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1967]. - 209, [3] s., [14] k. fot. ; 20 cm.
28. Baterowicz Marek : Rękopis z Amalfi. - [Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977]. - 69, [3] s. ; 19 cm.
29. Beauvoir Simone de: Siłą rzeczy / przeł. J. Pański. - 2 t. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1967]. - (332, [3] ; 436, [3]) s. ; 20 cm.
30. Becela Tadeusz: Gdy Poznań był twierdzą : opowieść o pierwszych dniach 1945 roku. - [Wyd. 2]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1980. - 170, [2] s. ; 20 cm.
31. Becela Tadeusz: Słowom wrócić znaczenie. - Poznań : Robotnicze Stow. Twórców Kultury Poznań, 1986. - 12 s. ; 20 cm.
32. Becela Tadeusz: Spotkanie z nowym. Cz 1: Osobliwe lata. Cz. 2: Lata górne i chmurne / przedm. M. Olszewski. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1977. - 475 s.: fot. ; 21 cm.
33. Benka Urszula Małgorzata: Ta mała tabu. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza “Anagram”, 1991. - 77, [2] s. ; 16 cm.
34. Berent Wacław: Fachowiec : powieść współczesna / [wstęp J. Wilhelmi]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1953. - 206, [1] s. ; 20 cm. - Tekst według wydania pierwszego z r. 1895.
35. Biblioteka Poetów. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, 1963. - Zawiera tomiki wierszy autorów: J. Czarny, E. Dąbrowska, J. S. Feliksiek, S. Kaszyński, R. Łoboda, H. Safrin, J. Skoszkiewicz, B. Sztajnert, J. Tynecki, J. Wilmański.
36. Bielicki Marian: Gorycz sławy / il. J. Lipowska. - [Wyd. 3]. - Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1966. - 189, [1] s. ; 20 cm.
37. Bielińska Izabela: Miłości nie będzie. - Warszawa : Inst. Wydaw. “PAX”, 1963. - 173, [2] s.; 17 cm.
38. Bieniasz Józef: Lawina idzie : powieść sportowo-turystyczna. - Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, [1947]. - 177, [2] s. : fot. ; 21 cm.
39. Bieńkowski Zbigniew: Modelunki : szkice literackie. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1966. - 527, [4] s. ; 20 cm. 
40. Biuletyn POP PZPR przy Oddziale Warszawskim ZLP / Warszawa. - 1980, nr 1, s. 52.
41. Biuletyn POP PZPR przy Oddziale Warszawskim ZLP / Warszawa. - 1981, s. 69.
42. Błok Aleksander: Ostatnie dni caratu / przeł. i wstępem opatrz. A. Galis. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1977. - 133, [2] s. : fot. ; 20 cm. 
43. Bobrowski Johannes: Młyn Lewina : 34 zdania o moim dziadku / przeł. E. Sicińska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1980. - 197, [1] s. ; 19 cm. 
44. Bobruk Albin: Matka i syn / ilustr. L. Janecka. - [Wyd. 4]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1954]. - 221, [2] s. : il. ; 21 cm.
45. Bochenek Władysław: Na nutę Powstańczej Ballady. - [Warszawa]: Wydaw. Min. Obr. Narod., [1971]. - 28, [3] s. : il. : 16 cm.
46. Boguszewska Helena: Czekamy na życie. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1947]. - 223, [1] s. ; 20 cm.
47. Boguszewska Helena, Kornacki Jerzy: Jadą wozy z cegłą : powieść. - Wyd. 3. - Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, [1948]. - 254, [1] s. ; 20 cm.
48. Boguszewska Helena, Kornacki Jerzy: Ludzie śród ludzi. - Wyd. 2. - Warszawa : Spółdz. Wydaw. “Wiedza”, 1948. - 88, [3] s. ; 22 cm.
49. Brachvogel A. E.: Das Rätsel von Hildburghausen : Roman / neu herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Theodor Siebert. - Berlin : Globus Verlag G.m.b.h., [b.d.]. - 482 s., ; 19 cm. - Czcionka gotycka.
50. [Bragin]: Od Moskwy do Berlina. - [b.m : b.w., b.d.]. - 294? s. ; 20 cm. - Brak ostatnich stron.
51. Brandys Kazimierz: Samson. - Wyd. 2. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1949. - 208, [1] s. ; 21 cm. - Na obwolucie: TBO dostarcza książki do czytania domów i w domach wymienia ; przeczytane książki przechodzą na własność czytelników TBO; książka żyje tylko w rękach czytelnika, w każdej wolnej chwili bierz ją do rąk i czytaj!
52. Bratny Roman: Twarde ojczyzny : opowiadania. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : “Książka i Wiedza”, 1986. - 390, [2] s. ; 16 cm.
53. Bredel Willi: Spotkanie nad Ebro / przekł. autoryzowany M. Leśniewskiej. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1950]. - 204, [3] s. ; 21 cm. 
54. Brezniew Leonid: Mała ziemia. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1978. - 85, [1] s. : fot. ; 18 cm.
55. Broniewski Stanisław: Akcja pod Arsenałem. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1972. - 133, [2] s. : fot. ; 19 cm. 
56. Broniewski Władysław: Troska i pieśń. - [Łódź] : Spółdzielnia Wydawnicza “Książka”, 1945. - 45, [2] s. ; 20 cm.
57. Broniewski Władysław, Stande Stanisław Ryszard, Wandurski Witold: Trzy salwy : biuletyn poetycki. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1967. - 47, [4] s. ; 21 cm.
58. Broszkiewicz Stanisław: Ballada z Rocca Lanciano : opowiadania włoskie. - [Katowice] : Wydawnictwo “Śląsk”, [1982]. - 125, [3] s. ; 19 cm.
59. Brykczyński Stefan: Moje wspomnienia : rok 1863. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1960]. - 165, [2] ; 19 cm.
60. Bryll Ernest: Ojciec. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, [1965]. - 183, [1] s. ; 18 cm.
61. Bryll Ernest: Pusta noc. - Warszawa : Inst. Wydaw. “PAX”, 1983. - 35 s. ; 16 cm.
62. Brymora Marek: Miasta średniej wielkości. - [Kalisz : Wojewódzki Dom Kultury w Kaliszu, 1984]. - 15 s. : portr. ; 20 cm.
63. Brzostowska Janina: Lubuskie dziewanny. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, [1971]. - 248. [3] s. : il. ; 20 cm.
64. Brzoza Jan: Dzieci / ilustr. L. Janecka. - [Wyd. 3 powojenne]. - Warszawa : “Iskry”, 1963. - 207, [1] s. : il. ; 20 cm. - Zniszczona okładka.
65. Brzoza Jan: Moje przygody literackie. - Katowice : Wydaw. “Śląsk”, 1967. - 221, [1] s.; 20 cm.
66. Brzoza Jan: Poniewierka. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1964]. - 261, [1] s. ; 19 cm.
67. Brzozowski Stanisław: Fryderyk Nietzsche. - Warszawa : Nakładem księgarni i składu nut pod firmą A. Staudacher i Spółka (Maryan Haskler); E. Wende i Sp., [b.d.]. - 78 s. ; 16 cm. 
68. Bulatović Miodrag: Czerwony kogut leci wprost do nieba / przeł. M. Krukowska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1979. - 268, [4] s. ; 15 cm. 
69. Bunin Iwan: Wieś / tłum. Z. Petersowa. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1959. - 206, [1] s. : 16 cm.
70. Bystrzycki Przemysław: Nessie i inne opowiadania. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1976. - 204, [3] s. ; 19 cm.
71. Bystrzycki Przemysław: Szkockie pożegnanie. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1963]. - 134, [2] s. ; 19 cm.
72. Bystrzycki Przemysław: Śmierć nad Agfar-Wadi : opowiadania. - [Wyd. 3]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1972. - 152, [1] s. ; 18 cm.
73. Cather Willa: Dom pana profesora / przeł. A. Frybesowa. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1961]. - 246, [2] s. ; 20 cm. - Pieczęcie Tadeusza Piórkowskiego i Iwony Piórkowskiej.
74. Cegieła Anna, Markowski Andrzej: Z polszczyzną za pan brat. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Iskry”, 1986. - 259, [5] s. : rys. ; 24 cm.
75. Cele podróży w NRD. - Leipzig : VEB F. A. Brockhaus Verlag, 1973. - 151, [1] s. : fot., 1 mapa ; 23 cm.
76. Centkiewiczowie Alina i Czesław: W lodach Eisfiordu : opowiadania na tle prawdziwych wydarzeń / ilustr. R. Owidzki. - [Wyd. 7]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1961. - 264, [2] s. : il., 1 mapa ; 20 cm.
77. Chadzinikolau Nikos: Liryki miłosne / rys. J. Petruk. - [Poznań : Oficyna Wydawnicza GMP Poznań, 1995?]. - 101, [3] s., rys. ; 19 cm. - Dedykacja od autora.
78. Chadzinikolau Nikos: Literatura nowogrecka 1453 – 1983. - Warszawa-Poznań : Państw. Wydaw. Nauk., 1985. - 335, [1] s. : il., fot. ; 25 cm. 
79. Chadzinikolau Nikos: Niebieskooka Greczynka. - Warszawa : “Iskry”, 1987. - 132, [1] s. ; 17 cm. - Dedykacja od autora.
79a. Chadzinikolau Nikos: Słoneczny żal / oprac. graf. J. Petruk. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1985. - 94, [1] s.; 20 cm. - Dedykacja od autora.
80. Chadzinikolau Nikos: W magii światła / rys. Alevizos Tassos. - [Poznań : OficynaWydawnicza G&P, 1998]. - 92 s., rys. ; 20 cm. - Dedykacja od autora.
81. Chojnacki Roman: Noc : wiersze 1977-1983. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 69, [1] s. ; 17 cm.
82. Chróścielewski Tadeusz: Dzbanek życia. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1977]. - 150, [1] s. ; 20 cm.
83. Chróścielewski Tadeusz: Gwiazdozbiory czwórbarwne ze snów wystrzygane : wiersze o ziemi sieradzkiej. - [Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1982]. - 52 s. : il., 17 cm. 
84. Chróścielewski Tadeusz: Hipokrene warmińska. - Olsztyn : “Pojezierze”, 1969. - 72, [2] s. : 1 portr., rys. ; 14x15 cm. 
85. Chróścielewski Tadeusz: Pejzaż z Baśką i paniutkami. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 177, [2] s. ; 19 cm.
86. Chróścielewski Tadeusz: Szkarłatna godzina. - [Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1968]. - 430, [1] s. ; 20 cm.
87. Cimek Edward Franciszek: Żywica / wybór, oprac. i posł. H. Szal. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1986]. - 60, [4] s. ; 17 cm.
88. Coleman James A.: Teoria względności dla laika : popularne przedstawienie historii, teorii i doświadczalnych dowodów Einsteinowskiej rewolucyjnej koncepcji Wszechświata / przeł. z ang. J. Ryteń ; przedm. do pol. wyd. napisał J. Plebański. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państw. Wydaw. Nauk., 1963. - 132, [4] s. : il. ; 21 cm. 
89. Colette: Phil und Vinca : Roman / autorisierte Uebrrtragung von Lisyy Radermacher. - Berlin : Volksverband der Büchefreunde (Wegweifer Verlag G.m.b.h.), [b.r.]. - 128 s. ; 19 cm. - Czcionka gotycka. - W jęz. niem.
90. Conrad Joseph [Konrad Korzeniowski]: Lord Jim : opowieść / przeł. A. Zagórska. - T. 2. - [b.m.] : Państw. Inst. Wydaw., 1949. - 197, [1] s. ; 22 cm. - Pieczęcie: Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy “Zjednoczenie” w Kaliszu; Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy “Prosna” w Kaliszu. 
91. Cyrk : Zeszyt programowy : sezon letni / Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. - Warszawa : Druk “Czytelnik”, [b.d.]. - 47, [1] s. : fot. ; 21 cm.
92. Czechowicz Józef: Poemat o mieście Lublinie / wstęp i red. R. Rosiak. - [Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1964]. - 47 s. : fot., nuty ; 20 cm. - W 25 rocznicę śmierci poety. - Na pierwszej stronie ekslibris J. Czechowicza. 
93. Czerniawski Czesław: Ballada o człowieku spokojnym. - Olsztyn : “Pojezierze”, 1977. - 151, [1] s. ; 20 cm.
94. Czeszko Bohdan: Edukacja niesentymentalna : wybór opowiadań. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1958. - 205, [2] ; 18 cm.
95. Czeszko Bohdan: Pokolenie : powieść. - Wyd. 3. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1953. - 277, [2] s. ; 20 cm. 
96. Czoj Anna: Mandżnun albo kropla rosy na bruku. - [b.m.] : Anagram. Fundacja Sztuki, [b.d.]. - 63, [1] s. ; 21 cm.
97. 40 [Czterdziesta] rocznica Powstania Warszawskiego 1944-1984. Cz. 1: Pieśni Powstania Warszawskiego / wybór i wstęp S. R. Dobrowolski. - 87 s. : il., nuty. Cz. 2: Satyra czasu wojny i okupacji / wybór i wstęp E. Lipiński. - 90 s. : il. Cz. 3: Wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór E. Kozłowska-Świątkowska ; wstęp J. Sochoń. - 175 s. : il. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 13 cm.
98. Czukowski Mikołaj: O wielkim żeglarzu / tłum. z ros. pod red J. Bielskiego ; ilustr. L. Janecka. - Wyd. 2. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1951]. - 110, [1] s. : il. ; 20 cm.
99. Dałczew Atanas: poezje / wybór i przekł. wierszy A. Kamieńska ; wybór i przekł. “Fragmentów” W. Gałązka ; wstęp W. Medyńska. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1981. - 90 s. ; 22 cm.
100. Danecki Ryszard: Kropla oceanu. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1966]. - 251, [1] s. ; 19 cm. - Dedykacja od autora.
101. Danecki Ryszard: Patrol poetycki. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1977. - 90, [1] s. ; 20 cm. - 3 egz.
102. Danecki Ryszard: Twarzy odwracanie. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1961]. - 50, [5] s. ; 17 cm. - Dedykacja od autora.
103. Danielewska Łucja: Kwiaty dla Snežany. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1985. - 229, [1] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autorki. 
104. Danielewska Łucja: Portrety godzin : o Kazimierze Iłłakowiczównie. - Warszawa : “Czytelnik”, 1987. - 258, [2] s., [24] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm. - Dedykacja od autorki.
105. Danielewska Łucja: Z południa. - Poznań : ZLP, 1991. - 31, [1] s. ; 21 cm. - (Biała Seria Biblioteki Poetyckiej).
106. Danmark : Vort Land i Billeder / med. Forord af Valdemar Rordam. - Kobenhavn : GyldendalskeBoghandels Sortiment, [b. r.]. - XIV, 64 s. : fot. ; 32 cm. - (Orbis Terrarum).
107. Davico Oskar : Pieśń jego życia / przeł. M. Krukowska. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1958]. - 671, [1] s. 20 cm. - Dedykacja. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
108. Dąbrowska Maria: Przygody człowieka myślącego / przedm. A. Kowalska ; kom. i przygot. tekstu z rękop. E. Korzeniewska. - Warszawa : “Czytelnik”, 1970. - 906, [2] s., 1 portr. ; 21 cm.
109. Defoe Daniel: Przypadki Robinsona Kruzoe / z ilustr. J. I. Grandville'a ; wyd. pod red. J. Kotta ; [przeł. J. Birkenmajer]. T. 1. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., 1954. - 358, [1] s. : il. ; 20 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego. 
110. Deutsch-Russisches Soldatenwörterbuch : rund 3000 Wörter für Feldgebrauch und tägliches Leben. - Berlin : Verlag von E. S. Mittler & Sohn, 1942. - 79, [1] s. ; 15 cm.
111. Dębski Jan: Chemia na usługach człowieka. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - [Warszawa] : Ludow Spółdzielnia Wydawnicza, 1956. - 196 s. : fot., rys. ; 21 cm. - Pieczęć Księgozbioru Krzysztofa i Włodzimierza Walczaków. 
112. Dickens Karol: Klub Pickwicka. 4 cz. / przeł. W. Górski ; uzup. Z. i W. Popławscy. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1951]. - (275, [1] ; 239, [1] ; 254, [1] ; 231, [7]) s. ; 21 cm. 
113. Dikowski Sergiusz: Dalekie strażnice / [tłum. z ros. J. Guze]. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1952]. - 269 s. ; 21 cm. - Bez tylnej okładki, pieczęć J. Wyrzykowskiego.
114. Dobraczyński Jan: Dwa stosy. - Warszawa : Wydaw. “Panteon”, 1947. - 327, [1] s. ; 21 cm. 
115. Dobraczyński Jan: Najeźdźcy. - 2 t. - Warszawa : Oficyna Księgarska, 1946. - (447, [1] ; 435) s. ; 22 cm. 
116. Dobraczyński Jan: W rozwalonym domu. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1946. - 255, [1] s. ; 21 cm.
117. Dobraczyński Jan: W rozwalonym domu / z 8 il. art.-mal. Al. Krakowskiego. - Wyd. 2. - Poznań : Księgarnia Zdzisława Gutowskiego, 1948. - 261, [1] s. : il. ; 22 cm. 
118. Dobrowolski Stanisław Ryszard: Chmurnie i durnie. - Warszawa : “Iskry”, 1980. - 347, [2] s. ; 20 cm.
119. Dobrowolski Stanisław Ryszard: Wiersze dla Sabiny. - Warszawa : “Czytelnik”, 1983. - 77, [1] s. ; 20 cm.
120. Dolecki Zbigniew: Królestwo z piasku. - Warszawa : Inst. Wydaw. “PAX”, 1962. - 64 s. ; 17 cm. - Na tylnej okładce naklejka: Sprzedaż gwiazdkowa – Veritas.
121. Dołęga Mieczysław: Atlantyckie kukiełki. Bumelant w zalotach : dla teatru kukiełkowego. - Warszawa : Wydaw. Związkowe CRZZ, 1952. - 80, [6] s. : il. ; 21 cm.
122. Domagalik Janusz: Skarb szeryfa / ilustr. T. Bochen, A. Możejko. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Biuro Wydawniczo-Propadandowe, [1973]. - 74, [2] s. : il. ; 22 cm.
123. Dopowiedzenie świtu : antologia wierszy poetów Niemieckiej Republiki Demokratycznej / wyboru dokonali S. H. Kaszyńki, E. Wachowiak. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1974. - 302, [1] s. ; 20 cm.
124. Doroszewski Witold: Rozmowy o języku. - Seria 3. - [b.m.] : Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, [b.d.]. - 343, [1] s. ; 21 cm.
125. Drda Jan: Milcząca barykada : opowiadania / przekł. autoryzowany S. Dębskiego. - [Wyd. 3]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., 1949. - 138, [2] s. ; 24 cm. 
126. Druţǎ Ion: Ostatni miesiąc jesieni / przeł. E. Wassongowa. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1967]. - 172, [3] s. ; 19 cm.
127. Dwa wieki poezji rosyjskiej : antalogia / ułożyli i oprac. M. Jastrun, S. Pollak. - [Wyd. 2 popr. i rozsz.]. - [Warszawa] : “Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa, 1951. - 620, [1] s. ; 21 cm.
128. Dygat Stanisław: Disneyland. - [Wyd. 5]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1971]. - 234, [1] s. ; 18 cm.
129. Dziedzictwo Gryfitów : proza i poezja o Pomorzu Zachodnim. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1962. - 254 s. : fot. ; 25 cm. - Dedykacja.
130. Dzieje Kalisza / praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1977. - 931, [1] s., [11] k. tabl. : il., mapy (w tym 3 kolor.), portr., tab., wykr. ; 25 cm. 
131. 90 [Dziewięćdziesiąt] lat Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. - [Kalisz] : Nakł. Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Kaliszu, [1995]. - 115, [2] s., 2 tab. ; 22 cm.
132. Dziuba Jan: Wyprowadzenie ze światła. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1966. - 81, [3] s. ; 17 cm.
133. Eisenach. - [Berlin : PGH Film und Bild, [b.d.]]. - 12 fot. - Dołączony spis fotografii.
134. Elin-Pelin: Gerakowie. Ziemia / tłum. z oryg. bułg. Z. Wolnik. - Poznań : Księgarnia Z. Gustowskiego, 1949. - 121, [1] s. ; 22 cm.
135. Elsztein Paweł: Młody modelarz rakiet. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [1963]. - 216 s. : fot., rys. - 24 cm.
136. Erenburg Ilia: Dziewiąta fala / tłum. G. Pauszer-Klonowska. - [Wyd. 3]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1955. - 908, [1] s. ; 21 cm.
  137. Farge Yves: Proste słowo : opowiadania / [przeł. z franc. S. Brucz ; posł. opatrz. D. Horodyński]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1954]. - 109, [2] s. ; 21 cm. 
138. Fast Howard: Bitwa pod Valley Forge : poczęty w wolności / [przeł. z ang. J. Karen]. - Wyd. 2. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1949. - 263, [2] s. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
139. Fenikowski Feliks: Rękopisy z gospody “Pod Łososiem” / [ilustr. M. Miscewy]. - [Wyd. 3]. - [Gdańsk] : Wydaw. Morskie, [1972]. - 464, [3] s. : il. ; 20 cm.
140. Fenikowski Franciszek: Zamki z piasku / ilustr. J. Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1979. - [5], 90, [3] s. : il. ; 16 cm.
141. Fiedler Arkady: Gorąca wieś Ambinanitelo. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : “Iskry”, [1955]. - 225, [5] s., 1 mapka : fot. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
142. Fiedler Arkady: Zwierzęta z lasu dziewiczego. - [Wyd. 7]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1946. - 145, [1] s. : il. ; 22 cm. - Autograf autora. 
143. Fielding Henryk: Historia życia Toma Jonesa czyli dzieje podrzutka. – Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1955. – 610, [3] s. : il. ; 21 cm. – (2 egz.)
144. Filipowicz Kornel: Krajobraz niewzruszony. - [Wyd. 3 zm.]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1956. - 242, [1] s. ; il. ; 20 cm.
145. Findeisen C. F.: Leitfaden der Handelswissenschaft / unter Mitwirkung von F. Butze ; herausgegeben Dr. H. Grossman. - Siebzehn te Auflage. - Leipzig : Dr. Max Gehlen – Fachverlag für Handels- und Fortbildungsschulwesen, 1922. - 176 s. : il. ; 22. - Gehlens Handelswissenschaftliche Lehrbüer. - Na stronie tyt. autograf.
146. Flaubert Gustaw: Pani Bowary / [przeł. z franc. A. Micińska]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1955]. - 326 s. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: Madame Bovary. - Druk niekompletny, brakuje okładki i kilku ostatnich stron. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
147. Fornalczyk Feliks: Hardy lirnik wioskowy : studium o Kondratowiczu-Syrokomli. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1972. - 540, [3] s. : fot. ; 22 cm.
148. Fornalczyk Feliks: Oswajanie z teraźniejszością : o życiu literackim w powojennym Poznaniu. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1978. - 85, [1] s. ; 20 cm.
149. France Anatol: Wyspa pingwinów / tłum. z jęz. franc. J. Sten. - [Wyd. 3]. - [Warszawa] : “Książka i Wiedza”, 1951. - 218, [1] s. ; 23 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
150. Fučik Juliusz: Reportaż spod szubienicy / [przeł. H. Gruszczyńska-Dubowa]. - [Toruń] : “Książka i Wiedza”, 1951. - 134, [1] s. ; 22 cm.
151. Gajcy Tadeusz: Utwory zebrane : poezje i dramat “Homer i Orchidea”. - Warszawa : Inst. Wydaw. “PAX”, 1952. - 242 s., 1 portr. ; 21 cm.
152. Gallegos Romulo: Dona Barbara / tłum. z jęz. hiszp. K. Wojciechowska. - [Warszawa] : “Książka i Wiedza”, 1964. - 305, [1] s. ; 21 cm.
153. Gamarra Pierre: Domy nad Garonną / z jęz. franc. tłum. J. Lisowski. - [Warszawa] : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa “Czytelnik”, 1952. - 149, [1] s. ; 21 cm.
154. Gawlik Jan Paweł: Powrót do Jamy / graf. D. Mróz. - Kraków : WAG, 1961. - 191, [5] s., [13] k. tabl. (w tym kolor) ; 21 cm. - Pieczęć: “Jama Michalika”.
155. Gąsiorowski Ignacy Igoń: Źródlane kręgi / wybór, oprac. i posł. H. Szal. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1986]. - 62, [2] s. ; 17 cm.
156. Gąsiorowski Krzysztof: Z punktu widzenia UFO. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., 1986. - 94 s. ; 22 cm.
157. Gervaso Roberto: Borgiowie / z wł. tłum. J. Perlin. - [Wyd. 2]. - Warszawa ; “Książka i Wiedza”, 1989. - 234, [3] s. ; 22 cm.
158. Gębik Władysław: O cieśli – co na deskach wiersze pisywał. - Olsztyn : Redakcja Wydawnictw Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, 1958. - 8 s. ; 20 cm. - Komitet Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin Mazurskiego Poety Michała Kajki.
159. Gheerbrant Alain: Wyprawa Orinoko – Amazonka / przeł. J. Wrzoskowa. - Warszawa : “Iskry”, 1961. - 385, [6] s. : fot., 2 mapy ; 20 cm. - Pieczeć Tadeusz Piórkowskiego.
160. Gisges Jan Maria: Pora dojrzewania. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956. - 131, [4] s. : il. ; 20 cm.
161. Godebski Cyprian: Grenadier-filozof : powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799 / opracował, wstępem i komentarzem opatrzył Z. Kubikowski. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład. Nar. im. Ossolińskich, 1953. - 78, [2] s., 2 mapy. - 19 cm.
162. Gojawiczyńska Pola: Krata : powieść. - Wyd. 4. [Warszawa] : Spółdzielnia Wydaw. “Czytelnik”, 1948. - 223. [1] s. ; 22 cm.
163. Gojawiczyńska Pola: Powszedni dzień. - Wyd. 3. - [Poznań] : Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza, 1949. - 173, [2] s. ; 22 cm.
164. Gołęmbowicz Wacław: Poznaj sam siebie / [rys. M. Portus]. - Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1956. - 345, [1] s., il. ; 21 cm. - Pieczęć: Sp-nia Pracy Usług i Wytwórczości Różnej w Kaliszu.
165. Gołębiowski Eugeniusz: Przygody królewskiego piechura. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1956. - 213, [2] s. ; 20 cm. - Bez okładki. 
166. Gołubiew Antoni: Szło nowe. - [Wyd. 6]. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1974. - 514, [1] s. ; 18 cm. - (Biblioteka Literatury XXX-lecia). - Cz. 2 powieści “Bolesław Chrobry”. 
167. Gombrowicz Witold: Dzieła zebrane. T. III: Pornografia. - Paryż : Inst. Literacki, 1970. - 163 s. ; 14 cm.
168. Gordziej Helena: Koleiną czasu. - [Poznań] : Wydaw. Książkowe “IbiS”, [1997]. - 79, [1] s. ; 16 cm. - (Seria z autografem). - Dedykacja od autorki.
169. Gordziej Helena: Kredą i cierniem. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1991. - 35, [1] s. ; 21 cm. - Dedykacja od autorki.
170. Gordziej Helena: Kształty chwil. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1992. - 34, [1] s. ; 17 cm. - Dedykacja od autorki.
171. Gordziej Helena: Narastanie krzyku. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1994. - 39, [1] s. ; 19 cm. - Dedykacja od autorki.
172. Gordziej Helena: Po stronie słońca. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1991. - 35, [1] s. ; 21 cm. - Dedykacja od autorki.
173. Gordziej Helena: Przedsionek milczenia. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1993. - 116, [1] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autorki.
174. Gordziej Helena: Sercem przy ziemi. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1986. - 94, [1] s. ; 20 cm.
175. Gordziej Helena: Siejba milczenia / oprac. graf. Z. Kawalec-Łuszczewska. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1988. - 79, [1] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autorki. - 2 egz. 
176. Gordziej Helena: Sługi rozdroży. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1990. - 34 s. ; 21 cm. - Dedykacja od autorki.
177. Gordziej Helena: Spragnione źródła / oprac. graf. M. Wieczorek-Heidrich. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1985. - 103, [1] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autorki.
178. Gordziej Helena: Tętnice wiosen. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1995. - 37, [2] s. ; 19 cm. - Dedykacja od autorki.
179. Gordziej Helena: W obecności gwiazd. - Leszno : Stow. Bibl. Pol., 1995. - 45 s. ; il. ; 16 cm. - Dedykacja od autorki.
180. Gordziej Helena: Wchodzę w wiersz. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1993. - 34, [1] s. ; 17 cm. - Dedykacja od autorki.
181. Gordziej Helena: Wierność wahadła. - Warszawa : “Czytelnik”, 1987. - 85, [3] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autorki. - 2 egz.
182. Gordziej Helena: Zegarynka / ilustr. W. Włoszczkiewicz. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1987. - 18, [2] s. : il. ; 16 cm.
183. Górnicki Gerard: Matka śnieżna. - Poznań : Wydaw. Poznańksie, 1989. - 153, [1] s. ; 19 cm. - Dedykacja od autora.
184. Górnicki Gerard: Miasto króla. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1974. - 119, [1] s. ; 20 cm.
185. Górnicki Gerard: Powrót Stanleya Kozdry : Powieść. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1963]. - 96, [1] s. ; 19 cm.
186. Górnicki Gerard: Sybiryca : opowiadania. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1957]. - 154, [2] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autora. 
187. Górny Andrzej: Gwiazdo przyszłaś, Ślub i inne opowiadania. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1976. - 157, [2] s. ; 20 cm. 
188. Górny Andrzej: Nigdy nie umieram. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1983. - 238, [2] s. ; 20 cm.
189. Górny Andrzej: Ślub i inne opowiadania. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1966. - 137, [2] s. ; 19 cm.
190. Górny Andrzej: W podróży. - [Wyd. 2]. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1985. - 138, [1] s. ; 20 cm. 
191. Górny Józef: Morskie przyrządy nawigacyjne. - Warszawa : Wydaw. Ligi Morskiej, 1951. - 108, [4] s. : il. ; 19 cm. 
192. Górski Maksym: Pisma / sł. wstępne L. Kruczkowskiego. - Wyd. w 16 tomach pod red. T. Zabłudowskiego. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw. - 21 cm.
193. Greene Graham: Sedno sprawy / przeł. J. Woźniakowski. - [Wyd. 4 (3)]. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1965. - 345, [2] s. ; 20 cm. 
194. Grobicki Aleksander: Nie tylko Trójkąt Bermundzki. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980. - 204, [3] s. ; 19 cm.
195. Grochowiak Stanisław: Rozbieranie do snu. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1959]. - 63, [1] s. ; 17 cm. - Dedykacja od autora.
196. Grochowiak Stanisław: Rzeczy na głosy. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1966]. - 258, [2] s. ; 20 cm.
197. Grzeloński Bogdan: Do New Yorku, Chicago i San Francisco : szkice do biografii polsko-amerykańskich. - Warszawa : Wydaw. “Interpress”, 1983. - 192, [3] s. : fot. ; 24 cm.
198. Grześczak Marian: Lumpenezje : wiersze. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1960]. - 67, [2] s. ; 19 cm.
199. Grześczak Marian: Pożegnanie Norymbergi / ilustr. Z. Kaja. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1965]. - 91, [1] s. : il. ; 16 cm.
200. Guriewicz Aron J.: Wyprawy wikingów / tłum. S. Ludkiewicz. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. - 200, [2] s. : fot., mapy ; 18 cm.
  201. Gzowska Janina: Nawet z pasnącą nadzieją. – Poznań : Związek Literatów Polskich, 1997. – 38, [2] s. ; 18 cm. – Dedykacja od autorki. 
202. Gzowska Janina: Pojedynek na miłość. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1995. - 39, [1] s. ; 19 cm. - Dedykacja od autorki.
203. Gzowska Janina: Uciszenia. - Łódź : Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, 1996. - 41, [2] s. ; 21 cm. - Dedykacja od autorki.
204. Gzowska Janina: Wiersze, Szponder Stanisław: Myśli. - Kalisz : Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej, 1982. - 24 s. ; 17 cm.
205. Halas Franciszek: Oczekiwanie : wybór poezji / wybrał, przeł. i posł. opatrz. A. Piotrowski. - [Warszawa : Inst. Wydaw. “PAX”, 1959]. - 151, [1] s. ; 16 cm.
206. Hamilton: Maleńka złota szubienica : felietony z lat 1963-1967. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1970]. - 322, [1] s. ; 19 cm.
207. Hansen Thorkild: Arabia felix : historia duńskiej ekspedycji (1761-1767) / przeł. M. Przymanowska. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., 1968. - 265 s. : il., mapy ; 25 cm. - Dedykacja.
208. Hardy Frank: Potęga bez chwały / z jęz. ang. tłum. Z. Janłonowska. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1952. - 754, [2] s. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
209. Hass Hans: Unter Korallen und Haien : Abenteuer in der Karibischen See. - Berlin : Im Deutschen Verlag, [1941]. - 189, [1] s. : fot., mapki ; 24 cm. - Pieczęć: Stadt. Volksbucherei Ortlesburg. Nalepka: Hans Andresen, Buch u. Papierhandlund, Ortelsburg.
210. Hemingway Ernest: Stary człowiek i morze / przeł. B. Zieliński ; ilust. Z. Strzałkowski. - [Wyd. 7]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1967]. - 87, [1] s. : il. ; 17 cm. 
211. Hemingway Ernest: Śniegi Kilimandżaro / tłum. M. Michałowska, B. Zieliński. - [Warszawa] : “Książka i Wiedza”, 1968. - 78, [2] s. ; 15 cm.
212. Henthaler Ernest: Mei' Onkel Jodok : lustige Bauerngeschichten. - 5. Auflage. - Berlin : Carl Stephenson Verlag, [1937]. - 155, [1] s. : il. ; 19 cm. - W jęz. niem.
213. Herbert Edwin: Antykwariat liryczny. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1959]. - 72, [1] s. ; 20 cm.
214. Heyck Hans: Fredrich Wilhelm I : Amtmann und Diener Gottes aus Erden. - Berlin : “Beitgeschichte” Verlag und Vertriebs Gesellschaft m.b.h., 1936. - 466, [2] s. ; 20 cm. - Czcionka gotycka. – W jęz. niem. 
215. Hilton James: Żegnaj Chips / tłum. I. Tuwim : [ilustr. M. Stachurski]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1957. - 93, [1] s. : il. ; 17 cm.
216. Hodgson William Hope: Dom na granicy światów : z rękopisu znalezionego w 1877 roku przez panów Tonnisona i Berreggnoga w ruinach na południe od wioski Kraighten w zachodniej części Irlandii. - Przedłożone tutaj z przypisami / tłum. M. Targowska-Grabińska. - Warszawa : “Czytelnik”, 1985. - 159, [2] s. ; 20 cm. 
217. Hołuj Tadeusz: Koniec naszego świata. - [Wyd. 3]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1965]. - 376, [2] s. ; 19 cm. 
218. Hołuj Tadeusz: Rysopis : wiersze 1936-1976 / ilustr. Tomasz Hołuj. - Warszawa : “Czytelnik”, 1976. - 193, [5] s. : il. ; 20 cm.
219. Hulka-Laksowski Paweł: Mój Żyrardów : z dziejów polskiego miasta i z życia pisarza. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1958. - 355, [1] s. ; 20 cm.
220. Ibrahimbekow Rustam: Miasteczko na południu i nne opowiadania / przeł. A. Pomorski. - Warszawa : “Czytelnik”, 1979. - 265, [2] s. ; 20 cm. 221. Iłłakowiczówna Kazimiera: Szeptem. - [Warszawa] : “Czytelnik”, [1966]. - 152, [1] s. ; 20 cm.
222. Iłłkaowiczówna Kazimiera: Ścieżka obok drogi. - Wyd. 2. - Warszawa : Tow. Wydaw. “Rój”, 1939. - 335, [1] s. : il. ; 21 cm. - Reprint oryginału : Warszawa 1989.
223. Iłłakowiczówna Kazimiera: Trazymeński zając : księga dygresji. - [Wyd. 2]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1975]. - 218, [5] s. ; 20 cm. 
224. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1978, nr 40.
225. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1980, nr 43
226. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1984, nr 1.
227. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1984, nr 2.
228. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1984, nr 3-4. 
229. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1985, nr 1-2.
230. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1985, nr 3-4
231. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1986, nr 1-2 (53-54).
232. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1987, nr 1 (55).
233. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1987, nr 2 (56).
234. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1987, nr 3-4.
235. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1988, nr 1.
236. Informator / Związek Literatów Polskich. - Warszawa, 1988, nr 3-4 (61-62)
237. Iwaszkiewicz Jarosław: Czerwone tarcze. - [Wyd. 6 ]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1956. - 405, [2]2s. ; 20 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
238. Iwaszkiewicz Jarosław: Heydenreich, Cienie : dwa opowiadania. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1964]. - 169, [2] s. ; 19 cm. - Autograf autora.
239. Iwaszkiewicz Jarosław: Liryki. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1959]. - 233, [1] s. ; 17 cm.
240. Iwaszkiewicz Jarosław: Ogrody. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1977. - 122, [2] s. ; 20 cm.
241. Iwaszkiewicz Jarosław: Opowiadania wybrane. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1966. - 483, [2] s. ; 20 cm. - Na ostatniej stronie ręczne zapiski dotyczące podróży dziadka.
242. Iwaszkiewicz Jarosław: Pasje Błędomierskie. - Wyd. 2. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1956. - 318, [1] s. ; 20 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
243. Iwaszkiewicz Jarosław: Petersburg. [Wyd. 2]. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1977. - 68, [3] s. : il., 20 cm. 
244. Iwaszkiewicz Jarosław: Podróże do Włoch. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1977. - 253, [2] s. : fot. ; 21 cm. - Z cyklu: Podróże – pod red. P. Hertza.
245. Iwaszkiewicz Jarosław: Sława i chwała. T. 1. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1956]. - 528, [3] s. ; 20 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
246. Iwaszkiewicz Jarosław: Szkice o literaturze skandynawskiej. - Warszawa : “Czytelnik”, 1977. - 375, [1] s. ; 20 cm.
247. Iwaszkiewicz Jarosław: Śpiewnik włoski : wiersze. - Warszawa : “Czytelnik”, 1974. - 76, [1] s. : il. ; 16 cm.
248. Jakubowski Jan Zygmunt: Nowe spotkanie z Żeromskim : studia-szkice-polemiki. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1975. - 254. [1] s. ; 21 cm.
249. Jan W.: Dżengis-Chan: powieść z życia dawnej Azji (XIII wiek) / [przekł. J. Sandecki]. - Wyd. 2. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1949. - 325, [1] s. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
250. Jankowska Bożena: Podróż do znaku zapytania. - Warszawa : “Iskry”, 1986. - 47 s. ; 20 cm.
251. Jarzębowski Tadeusz: Wszechświat i jego zagadki. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1956. - 323, [5] s. : il., 1 mapka ; 21 cm. - Pieczęć: Sp-nia Pracy Usług i Wytwórczości Różnej w Kaliszu.
252. Jastrun Mieczysław: Rzecz ludzka : poezje. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. - 102, [2] s. : 20 cm.
253. Jaszuński Grzegorz: Prezydenci i zamachowcy : od Lincolna do Kennedy'ego. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1969. - 379, [2] s. : fot. ; 18 cm.
254. Jerzyna Zbigniew: Erotyki. - Warszawa : Fundacja Sztuki Oficyna Wydawnicza im. Tadeusza Peipera, 1991. - 71, [1] s. : il. ; 16 cm.
255. Jesienin Sergiusz: Inonia i inne wiersze / wybrał, przeł. i posł. opatrz. A. Pomorski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 282, [1] s. ; 16 cm.
256. Jodełka Tomasz: Jan Kasprowicz : zarys biografii. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1964]. - 223, [2] s. : fot. ; 20 cm.
257. Jodłowski S., Taszycki W.: Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym. - Wyd. 17 przerob. i rozszerz. - Wrocław i in. : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1972. - 447 s. ; 21 cm. - Pieczęć: Z księgozbioru Krystyny i Włodzimierza Walczaków.
258. Kabatc Eugeniusz: Odpoczynek w wysokiej trawie. - Warszawa : “Iskry”, 1968. - 146, [1] s. ; 18 cm.
259. Kaczkowski Zygmunt: Anuncjata : Powieść historyczna z czasów konfederacji barskiej / [posł. A. Jopek]. - 2 t. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1968]. - (319, [1] ; 311, [1]) s. ; 20 cm.
260. Kaczyńska Danuta, Wisniewska Maria: Królestwo Hansa Franka. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1964]. - 89, [2] s. ; 17 cm. - Pieczęć: Magistrat miasta Kalisza...
261. Kajka Michał: Wiersze wybrane / [wybór i przedm. W. Gębik]. - Olsztyn : Wydaw. “Pojezierze”, 1958. - 133, [1] s. : fot. ; 20 cm.
262. Kalendarz “Przyjaciółki” 1978. - [Warszawa : Wydaw. “Współczesne”, 1977]. - 158, [1] s. : il. ; 24 cm.
263. Kalendarz "Przyjaciółki" 1989. - [Warszawa : Wydaw. “Współczesne”, 1988]. - 159, [1] s. : il. ; 24 cm.
264. Kalendarz Szaradzisty '84. - [Warszawa : Nakładem Biura Wydawnictw Stow. Dziennikarzy PRL, 1983]. - 160 s. : il. ; 24 cm. 
265. Kalendarz Wielkopolski na rok 1960. - Warszawa : Inst. Wydaw., “PAX”. [1959]. - 321, [[1] s. : il. 24 cm.
266. Kalendarz Wielkopolski : 1987. - [Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986]. - 203, [1] : il. ; 24 cm.
267. Karczewska Wanda: Czarne konie. - [Warszawa] : Spółdz. Wydaw., “Czytelnik”, 1959. - 290, [2] s. ; 20 cm. 
268. Karczewska Wanda: Linia światła. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1970]. - 215, [2] s., err. ; 20 cm. - Dedykacja od autorki.
269. Karczewska Wanda: Liryki : wybór z lat 1945-1955. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1960. - 124, [1] s. ; 20 cm.
270. Karczewska Wanda: Ułaskawienie świata. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1982]. - 100, [2] s. ; 20 cm.
271. Karczewska Wanda: Weekend w Riverside. - [Warszawa] : “Czytelnik”, [1965]. - 226, [1] s. ; 19 cm.
272. Karczewska Wanda: Wizerunek otwarty. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1962. - 223, [1] s. ; 20 cm.
273. Karpowicz Tytus: Lato po indiańsku : powieść dla młodzieży. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1967]. - 205, [3] s. : il. ; 20 cm.
274. Karski Gabriel: W przymglonym lustrze. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1970]. - 168, [3] s., 1 portr. ; 20 cm.
275. Kasprzak Jerzy: Tropami powstańczej przesyłki : zapiski Zawiszaka. - [Wyd. 2 uzup.]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1972. - 223, [3] s. : fot. ; 20 cm.
276. Katz Richard: Ernte : des Bummels um die Welt : zweite Folge. - Berlin : Im Verlag Ullstein, [1932]. - 274, [1] s., mit 31 Tafeln und 6 Karten ; 22 cm. - W jęz. niem.
277. Kępiński Zdzisław: Impresjoniści u źródeł swych obrazów. - Wrocław i in. : Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. - 72, [4] s., 63 k. il. ; 25 cm. 
278. Kiełczewski Wojciech: Zanim iskra zgaśnie. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1986]. - 110, [1] s. ; 17 cm. - Egzemplarz sygnalny.
279. Kierczyńska Melania: Egotyki z lat wojny / posł. A. Kamieńskiej. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1969]. - 45, [1] s.; 19 cm.
280. Kirchmayer Jerzy: Pamiętniki. - Wyd. 2. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1965. - 603, [2] s. ; 24 cm. - Pieczęć: Z księgozbioru Krystyny i Włodzimierza Walczaków.
281. Kleist Heinrich von: Michael Kohlhaas und aderes. - Leipzig : Verlag Friedrich Rothbarth, [1937]. - 313, [2] s. ; 19 cm. - Roman Gammlung aus Vergangenheit und Gegenwart, band 15). - Czcionka gotycka.
282. Klemensiewicz Zenon: W kręgu języka literackiego i artystycznego. - [Warszawa] : Państw. Wydaw. Nauk., [1961]. - 402, [5] s., 1 portr. ; 24 cm.
283. Klimas-Błahutowa Maria: Na hałdach rosną ludzie : powieść z życia zagłębia Dąbrowskiego. - Katowice : Spółdz. Księgarska “Ognisko”, 1947. - 232 s. : il. ; 21 cm.
284. Klonowic Sebastian Fabian: Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi / oprac. S. Hrabec. - Wrocław : Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, [1951]. - 104, [2] s. ; 18 cm. 
285. Klubowicz-Różycka Marta: Emigracje z Aniołem Stróżem. - Warszawa : Fundacja Sztuki Oficyna Wydawnicza im. Tadeusza Peipera, 1991. - 68, [3] s. ; 20 cm.
286. Kłosowski Józef Nikodem: Mgła. - Warszawa : Zakłady Wydawnicze B. Matuszewski, 1948. - 220, [1] s. ; 21 cm.
287. Kobyliński Szymon: Noniusz : wspominki z życia zewnętrznego. - Warszawa : “Iskry”, 1986. - 255, [3] s. : il., fot. ; 19 cm.
288. Kogut Bogusław: Dom ocalony. - [Warszawa] : “Czytelnik” , 1953. - 74, [2] s. ; 17 cm.
289. Kogut Bogusław: Jeszcze miłość. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1967]. - 279, [2] s. ; 19 cm.
290. Kogut Bogusław: Kamienie w bruk : wiersze 1952-1956. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1957]. - 87, [1] s. ; 18 cm. - Dedykacja.
291. Kogut Bogusław: Komu wolno żyć. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1965]. - 152, [1] s. ; 19 cm.
292. Kogut Bogusław: Koniec wielkiego postu. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1975. - 184, [1] s. ; 20 cm.
293. Kogut Bogusław: Opowieści znad Hoszczy. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1966]. 235, [2] s. ; 18 cm.
294. Kogut Bogusław: Rudy Mojżesz. -[Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1959]. - 201, [2] s. ; 20 cm. - Autograf.
295. Kogut Bogusław: Syn pułkownika : powieść. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1962]. - 127, [1] s. ; 19 cm.
296. Kogut Bogusław: Śmierć Don Kichota. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1961]. - 39, [3] s. ; 17 cm.
297. Kogut Bogusław: Traktat o rękach. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1964]. - 63, [1] s. ; 17 cm.
298. Kogut Bogusław: Tryptyki i erotyki / oprac. graf. L. Frąckowiak. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1985. - 91, [1] s. : il. ; 20 cm.
299. Kogut Bogusław: Własne i cudze. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1957]. - 133, [2] s. ; 20 cm.
300. Kolińska Krystyna : Emil i Maryla. - [Warszawa] : “Książka i Wiedza” , 1984. - 178, [4] s. : fot. ; 17 cm.
301. Koniusz Janusz: Ślad przelotu. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1961]. - 38, [4] s. ; 17 cm.
302. Koniusz Janusz: Z Kaina i Abla : wiersze dawne i nowe. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1988. - 102, [1] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autora.
303. Konopiński Lech: Książę Lech i druhów trzech : opowieść z 805 roku / oprac. graf. M. Kościelniak. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1984. - 38, [2] s. : il. ; 19 cm.
304. Konopiński Lech, Ścisłowski Włodzimierz: Żarty znad Warty : zbiór satyr o tematyce poznańskiej i wielkopolskiej / oprac. graf. Z. Kaja ; il. barwne Z. Warczygłowa. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1983. - 133, [1] s. :il. ; 16 cm.
305. Konopnicka Maria: Poezje i nowele. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1951. – 357, VIII s. – 22 cm.
306. Koprowski Jan. - Warszawa : Związek Literatów Polskich, 1950. - 15, [1] s. ; 21 cm. 
307. Koprowski Jan: Na wodzie pisane. - Warszawa : “Czytelnik”, 1979. - 89, [3] s. ; 20 cm.
308. Koprowski Jan: Studnia przeszłości. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1961]. - 59, [3] s. ; 17 cm. - Dedykacja od autora.
308a. Koprowski Jan: “Trou Madame” : opowiadania o starej i nowej Warszawie. - Warszawa : “Czytelnik”, 1980. - 148, [3] s. ; 20 cm.
309. Koprowski Jan: Wieczory rodzinne : opowiadania. - [Warszawa : “Czytelnik”, 1977]. - 161, [2] s. ; 19 cm.
310. Koprowski Jan: Zwyczajnie i po po prostu. - Warszawa : “Czytelnik”, 1985. - 267, [3] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autora.
311. Korczak Jerzy: Noc w Quedlinburgu ; opowiadania. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1971. - 227, [4] s. ; 20 cm.
312. Korczak Jerzy: Wysoki krzyż. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1974. - 171, [2] s. ; 18 cm.
313. Kordas Kazimierz: I jeden z nas. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1977]. - 206 s. ; 18 cm.
314. Korwin Stanisław A.: Wspomnienia : na przełomie dwóch epok. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1966. - 453, [2] s. : fot. ; 21 cm.
315. Kossak Zofia: Bursztyny. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1967. - 231, [3] s., 1 portr. ; 20 cm.
316. Kossak Zofia: Krzyżowcy. - Wyd. 4. - Poznań : Pallottinum, 1948. - 20 cm.
T. 2: Fides graeca. - 338, [2] s. - Pieczęć: Księgozbiór Krzysztofa i Włodzimierza Walczaków.
T. 3: Wieża trzech sióstr. - 354 s., 2 mapy. - Pieczęć: Księgozbiór Krzysztofa i Włodzimierza Walczaków.
T. 4: Jerozolima wyzwolona! - 346 s. - Pieczęć: Księgozbiór Krzysztofa i Włodzimierza Walczaków.
317. Kossak Zofia: Nieznany kraj. - [Wyd. 4 (6)]. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1967. - 350, [2] s. ; 20 cm. ; 20 cm.
318. Kossak Zofia: Puszkarz Orbano. - Wyd. 2. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1947. - 219, [2] s. ; 21 cm.
319. Kossak Zofia: Warna. - Wyd. 2. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1946. - 172, [3] s. ; 21 cm. - Pieczęć: Biblioteka ... m. Kalisza.
320. Koszykowski Izydor: Dziecko ulicy / sł. wstępne A. Polewki. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1950. - 190, [1] s. : il. ; 24 cm.
321. Kowalewski Stanisław: Lot nad światem. - Warszawa : “Iskry”, 1964. - 148, [3] s. ; 20 cm.
322. Kowalska Anka: Credo najmniejsze. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, [1960]. - 47, [4] s. ; 17 cm.
323. Kowalski Władysław: Dalekie i bliskie / ilustr. T. Gronowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Ludowe, 1949. - 235, [2] s. : il. ; 22 cm.
324. Kozikowski Edward: Mowa ludzka. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1951. - 45, [2] s., 1 portr. ; 17 cm.
325. Kozłowski Eligiusz: Generał Józef Bem : 1794-1850. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1970]. - 195, [3] s. : rys. ; 15 cm. 
326. Krasiński Janusz: Haracz szarego dnia. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1973. - 230, [1] s. ; 15 cm. - Pieczęć: Z księgozbioru Anny Walczak. 
327. Kraszewski Józef Ignacy: Banita. - [Wyd. 5]. - Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1954]. - XII, 390, [1] s. ; 22 cm. - Dedykacja.
328. Kraszewski J. I. : Hrabina Cosel. - [b.m. : b.w., b.d.]. - 222, [1] s. ; 17 cm.
329. Kraszewski Józef Ignacy: Hrabina Cosel : powieść historyczna. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1967. - 367, [2] s. : il., 1 portr. ; 21 cm. 
330. Kraszewski Józef Ignacy: Macocha : powieść z podań XVIII wieku. T. I i II. - [Wyd. 2]. - [b.m] : Spółdz. Wyd. - Oświat. “Czytelnik”, 1951. - 265, [1] s. ; 22 cm. - tekst wg wydania z 1883 r. 
331. Kraszewski Józef Ignacy: Pamiętnik Mroczka. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1957. - 135, [1] s. ; 21 cm.
332. Kraszewski Józef Ignacy: Stara baśń : powieść z IX wieku. - 2 t. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. - (175, [1] ; 223, [1]) s. : 25 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
333. Kraszewski Józef Ignacy: Szalona : powieść / wstępem poprz. Z. Mitzner. - [Wyd. 3]. - [Warszawa] : Spółdz. Wydaw. “Czytelnik”, 1953. - 286, [1] s. ; 20 cm.
334. Kraszewski Józef Ignacy: Złote jabłko / wstępem opatrz. Z. Mitzner. - 2 vol. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Spółdz. Wydaw. “Czytelnik”, 1953. - (239, [1] ; 236, [1]) s. ; 20 cm.
335. Kridl Manfred: Literatura polska wieku XIX. Cz. 2 : od wystąpienia Mickiewicza do powstania listopadowego (1822-1830) : podręcznik dla szkół średnich. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1927. - 604 s. : il. ; 24 cm. - Pieczęć: Księgarnia, Skład Nut M. Jasiński. 
336. Kross Jan: Wezwania z przyczyny świętego Jerzego / przeł. z ros. W. Bieńkowska ; ilustr. J. Jaworowski. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1973]. - 71, [1] s. : il. ; 18 cm. 
337. Kruczkowski Leon: Kordian i cham. - Wyd. 10. - [Warszawa] : Spółdz. Wydaw. “Czytelnik”, 1950. - 275 s. ; 24 cm. 
338. Kruczkowski Leon: Kordian i cham. - Wyd. 10. - [Warszawa] : Spółdz. Wydaw.-Oświatowa “Czytelnik”, 1950. - 283 s. ; 23 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego. 339. Krzywicka Irena: Wielcy i niewielcy. - [Warszawa] : “Czytelnik’, 1960. - 237, [3] s. : fot. ; 20 cm. 
340. Krzywobłocka Bożena: Warszawski wrzesień. - [Warszawa] : Państw. Zakł. Wydaw. Szk., [1959]. - 51 s. : fot. ; 21 cm.
341. Krzyżewski Juliusz: Poezje / wybrał i oprac. P. Mitzner : wstępem opatrz. J. Iwaszkiewicz. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., 1978. - 241, [1] s., 1 portr. ; 19 cm.
342. Księżarczyk Franciszek: Droga w ogniu. - [Wyd. 3]. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1969]. - 333, [2] s. ; 20 cm.
343. Kuncewiczowa Maria: Fantomy. - [Wyd. 4]. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1975. - 246, [1] s. ; 19 cm.
344. Kuśniewicz Andrzej: Lekcja martwego języka. - [Wyd. 3]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1986]. - 120 s. ; 19 cm.
345. Kwiatkowski Tadeusz, Szpalski Karol, Załucki Marian: O złych krukach i białym gołąbku : widowisko w 5 aktach. - Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1953. - 83, [1] s. : il. ; 20 cm. - Pieczęć: Centralna Impreza Noworoczna w Kaliszu.
346. Labuda Aleksander: Guczow mack godo : zupa z kreszków : dregjich pół kope godk. - Gdańsk : [Oddział Miejski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku], 1971. - 56 s. ; 24 cm. - Dedykacja od autora.
347. Das Lachende Hausbuch : Humoresten von Bergengruen, Brennert, Ganghofer, Muller, Partenkirchen, Presber, Roellinghoff, Stinde, Zetterstrom u.a./ mit Bildern von Adamson, Wilh. Busch, Gulbranson, Buttner, Zillw u.a. - Berlin : Paul Franke Verlag, [b.d.]. - 201 s. : il. ; 19 cm. - Czcionka gotycka.
348. Lam Jan: Pan komisarz wojenny ; Koroniarz w Galicji / oprac. S. Frybes. - Wrocław-Kraków : Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, [1960]. - LXXXI, 374, [1] s. ; 17 cm. 
349. Latawiec Bogusława: Nie widziałam tak długiej chorągwi. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1965]. - 157, [1] s. ; 18 cm.
350. Latawiec Bogusław: Ogród rozkoszy ziemskich : powieść. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1976. - 195, [2] s. ; 19 cm.
351. Laxness Halldor K.: Niezależni : saga islandzkiej doliny / tłum. M. Skibniewska. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1956. - 544, [4] s. ; 20 cm.
352. Leiter K. H.: Film Anno Tobak. - Leipzig : Verlaganstalt Moldavia Budweis, [b.d.]. - 255, [1] s. : il. ; 19 cm. - W jęz. niem.
353. Leonow Leonid: Nad rzeką Socią : powieść. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1956]. - 271, [1] s. ; 20 cm.
354. Lesage: Turcaret czyli finansista : komedia w pięciu aktach / przeł. T. Boy-Żeleński ; wstęp, przekł. “Krytyki” i oprac. A. Jakubiszyn. - Wrocław : Wydaw. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, [1951]. - [XLII], 128, [1] s. ; 18 cm.
355. Leśmian Bolesław: Wiersze wybrane / wybór i przedm. M. Jastrun. - [Warszawa] ; “Czytelnik”, 1955. - 288 s., 1 portr. ; 18 cm. 
356. Lewin Leopold. - Warszawa : Związek Literatów Polskich, 1950. - 15, [1] s. ; 21 cm. 
357. Lewin Leopold: Trzy głosy. - Warszawa : “Czytelnik”, 1976. - 148, [6] s. ; 20 cm.
358. Lichniak Zygmunt: Dokoła Wojtka : rzecz o Wojciechu Żukrowskim. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1963. - 306, [1] s. : fot. ; 20 cm.
359. Literatura Radziecka : Miesięcznik Związku Pisarzy ZSRR. - Moskwa, 1971, nr 6 (264), 191, [1] s., 4 k. il. 
360. Literatura Radziecka : Miesięcznik Związku Pisarzy ZSRR. - Moskwa, 1974, nr 6 (300), 190, [2] s., 4 k. il. 
361. Literatura Radziecka : antologia poezji radzieckiej 1960-1980. - Moskwa, 1980, nr 6 (372), 191, [1] s., 4 k. il.
362. Lundkvist Artur: Darunga albo mleko wilczycy. - [Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1962]. - 210, [3] s. ; 20 cm. 
363. Łęcki Włodzimierz, Maluśkiewicz Piotr: Poznań od A do Z. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 175, [1] s. : il. ; 21 cm.
364. Łoziński Józef: Statek na Hel : poemat. - [Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1988]. - 336, [1] s. ; 19 cm.
365. Łuczak Alojzy Andrzej: “Jeszcze będziesz mi orłem...”. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1976. - 202, [2] s. ; 20 cm.
366. Łukin A., Polanowski D.: Strzały w stepie / przeł. T. Achmatowicz. [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1965]. - 311, [1] s. ; 19 cm.
367. Machowiak Stanisław Leon: I było światło. - Warszawa : “Czytelnik”, 1986. - 65, [1] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autora.
368. Machowiak Stanisław Leon: Tak ich zapamiętałem. - Poznań : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, 1988. - 45 s. ; 21 cm. - Dedykacja od autora.
369. Majakowski Włodzimierz: Dobrze! : poemat październikowy / przeł. A. Sandauer. - [Łódź] : Spółdz. Wydaw. “Książka”, 1945. - 69, [2] s. ; 21 cm.
370. Majakowski Włodzimierz: Lenin : poemat. - [b.m.] : “Czytelnik”, 1951. - 131 s. ; 24 cm.
371. Makowiecki W.: Przygody Meliklesa Greka / [ilustr. Z. Wacławikowa]. - [Wyd. 6]. - Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1959. - 326 s. : il. ; 20 cm. 
372. Mamutowicz: Z pradawnych czasów. - Warszawa : Centralny Komitet do Spraw Młodzieży Wiejskiej, 1936. - 126, [2] s. : il. ; 23 cm. 
373. Mann Henryk: Miasteczko / przeł. G. Mycielska ; przedm. napisał H. Orłowski. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1978. - 384, [1] s. ; 20 cm.
374. Mańkowski Jerzy: Ballada sierpniowa : powieść. - [Wyd. 3]. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1972. - 145, [1] s. ; 18 cm.
375. Mańkowski Jerzy: Zasypany piołunem ślad : powieść. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1971. - 224, [1] s. ; 20 cm.
376. Marcinkowska-Bielewicz Elżbieta: Krzywe wieże. - Kalisz : Wojewódzki Dom Kultury w Kaliszu, 1984. - 15 s. ; 26 cm.
377. Marjańska Ludmiła: Blizna. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1986. - 95, [1] s. ; 22 cm.
378. Markowska Anna: W potrzasku : powieść z życia szkoły na Mazurach Pruskich. - Warszawa, 1934. - Dodatek powieściowy do “Kurjera Porannego”, nr 27. - Wielki konkurs powieściowy “Kuriera Porannego”. - 188 s. 
379. Marsz w przyszłość : polska poezja rewolucyjna 1844-1944 / wybrał i wstępem opatrz. P. Roguski. - [Warszawa] : Krajowa Agencja Wydawnicza, [1980]. - 118, [5] s. ; 21 cm.
380. Martyna Krzysztof: Cmentarz moich wierszy. - [Kalisz : Wojewódzki Dom Kultury w Kaliszu, 1989]. - 28 s. ; 17 cm. - Dedykacja od autora.
381. Meissner Janusz (Porucznik Herbert): L – jak Lucy : druga część opowieści “Żądło Genowefy”. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Iskry”, 1956. - 174, [2] s. ; 20 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
382. Michniak Czesław: Kto znał tę dziewczynę : powieść. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1978. - 120, [1] s. ; 18 cm. - Dedykacja od autora.
383. Michniak Czesław: Zostań moją syrenką : opowiadania. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1975. - 126, [2] s. ; 20 cm.
384. Micińska-Kenarowa Halina: Pod górą królowej Bony. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1965]. - 118, [1] s. : il. ; 18 cm.
385. Mickiewicz Adam: Wybór poezji / oprac. Z. Libera. - [Wyd. 11]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, [1954]. - 226 s. ; 20 cm. - Niekompletne.
386. Miernik Ryszard: Pieśń o Michniowie. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1970]. - 38 s. ; il. ; 19 cm.
387. Międzyrzecki Artur: Światło nowej dzielnicy. - [b.m.]. : “Czytelnik”, 1952. - 65, [1] s. ; 20 cm.
388. Mikołajek Tadeusz: Mrok. - Wrocław i in. : Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1982. - 120 s. ; 20 cm.
389. Miłosz Oskar: Baśnie legendy Litewskie / tłum. K. Wakar ; ilustr. W. Dąbrowski. - Olsztyn : Wydaw. “Pojezierze”, 1985. - 206 s. : il. ; 19 cm.
390. Modele okrętów : XVI-XVII w. - Warszawa : Biuro Wydawnicze “Ruch”, [b.d.]. - 9 k.
391. Moltke Kai: Za kulisami drugiej wojny światowej / tłum. J. Nowacki. - Warszawa : Wydaw. Min. Obr. Narod., 1955. - 236, [4] s. ; 21 cm. 
392. Mora Ferenc: Wierzę w człowieka / przeł. E. M. Sperlingowa. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, [1959]. - 170, [2] s. ; 20 cm.
393. Morawski Zdzisław: Wektory : wiersze. - Katowice : Wydaw. “Śląsk”, [1970]. - 61, [1] s. : il. ; 19 cm.
394. Morcinek Gustaw: Ondraszek / przedm. K. Zarzeckiego. - 2 t. - [Wyd. 3.]. - [Warszawa] : Spółdz. Wydaw. “Czytelnik”, 1954. - (250, [3] ; 240, [3]) s. ; 20 cm.
395. Morcinek Gustaw: Urodzaj ludzi. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1952]. - 221, [2] s. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
396. Morell Waldemar Jan: Zatrzymać czas / wybór i posł. J. Kajtoch. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1986]. - 38, [2] s. ; 17 cm.
397. Morski Eugeniusz: Gubię człowieka oraz przekłady z rosyjskiego: Michał Lermontow: Demon, Sergiusz Jesienin: Anna Sniegina. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1966]. - 127, [1] s. : il. ; 18 cm.
398. Morski Eugeniusz: Plama za kratą. [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1972. - 185, [2] s. ; 18 cm. - Dedykacja od autora.
399. Morstin Ludwik Hieronim: Opowieści o ludziach i zdarzeniach. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] ; “Czytelnik”, 1966. - 221, [2] s., 1 portr. ; 20 cm.
400. Mrozowski Wacław: Akwarium. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1960]. - 108, [2] s. ; 17 cm. - Dedykacja od autora.
401. Mrozowski Wacław: Cyganeria. [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1963]. - 254, [1] s. : fot. ; 20 cm.
402. Mrozowski Wacław: Drugi brzeg. - [Warszawa] ; Państw. Inst. Wydaw., 1958. - 75, [1] s. ; 20 cm.
403. Mrozowski Wacław: Tu pod każdym kamieniem moja młodość leży. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1970]. - 59, [1] s. ; 17 cm. 
404. Mrówczyński Bolesław: Leśmian drużyna. - [Wyd. 2]. - Katowice : Wydaw. “Śląsk”, 1965. - 241, [2] s. : il. ; 20 cm.
405. Mulisch Harry: Czarne światło / przeł. E. Dijk-Borkowska. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1976. - 109, [2] s. ; 17 cm. - Pieczęć: Z księgozbioru Krystyny i Włodzimierza Walczaków.
406. Müller-Partenkirchen Fritz: der Kaffeekönig : Roman. - Gütersloh : Verlag C. Bertelsmann, [1939]. - 375 s. : il. ; 20 cm.
407. Mundstock Karl: Słońce o północy : opowiadania wybrane / przeł. M. Kłos-Gwizdalska. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw. [1963]. - 240, [3] s. ; 19 cm.
408. Muratow M. : Ku dalekim wybrzeżom : opowiadania o dawnych podróżach Rosjan / [przekł. J. Kopciowa]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1950. - 318 s. : il. ; 20 cm. - Pieczęć J. Wyrzykowskiego; dedykacja.
409. Muszyńska-Hoffmannowa Hanna: Kochałam księcia Józefa. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1974. - 258, [2] s. ; 19 cm.
410. Najwer Ewa: Dardzielanie. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1978. - 298, [1] s. ; 19 cm.
411. Najwer Ewa: Gorzkie tęcze / przedm. P. Kuncewicz ; oprac. graf. A. Heidrich. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1979. - 212, [1] s. ; 20 cm.
412. Narbutt Jerzy: W mieście wesele. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1973]. - 141, [2] s. ; 18 cm.
413. Netz Feliks: Związek zgody. - Katowice : Wydaw. “Śląsk”, 1968. - 67 s. : il. ; 20 cm.
414. Newerly Igor: Chłopiec z Salskich Stepów. - Wyd. 6. - [b.m.] : Spółdz. Wydaw. - Oświat. “Czytelnik”, 1952. - 206, [4] s. ; 20 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
415. Newerly Igor: Pamiątka z celulozy. - [Wyd. 7]. - [Warszawa] : Spółdz. Wydaw. “Czytelnik”, 1953. - 351, [1] s. ; 22 cm. - Pieczęć Państwowego Gimnazjum Mechanicznego w Kaliszu.
416. Nexo Martin Andersen: Czerwony Morten / [tłum. M. Kelles-Krauzowa]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. - 518, [4] s. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
417. Nexo Martin Andersen: Ditta : powieść w pięciu częściach / [przeł. J. Mondschein]. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. - 617, [5] s. ; 21 cm. - Dedykacja.
418. Nexo Martin Andersen: Pelle Zwycięzca. - T. 1 / [przeł. J. Mondschein]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. - 731, [1] s. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
419. Niekrasow Wiktor: W okopach Stalingradu / [przekł. autoryzowany J. Jędrzejewicza]. - [Warszawa] : Spółdz. Wydaw. “Czytelnik”, 1948. - 324, [1] s. ; 22 cm. 
420. Nienacki Zbigniew: Liście dębu. - T. 1. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1967. - 308, [1] s. ; 20 cm.
421. Nienacki Zbigniew: Sumienie. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1965. - 186, [1] s. ; 20 cm. - Exlibris Eligiusza Walczaka.
422. Nienacki Zbigniew: Z głębokości. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1964. - 160, [3] s. ; 20 cm.
423. Niese Gerhard: Jak to się dzieje : fizyka w życiu codziennym. - [Warszawa] : Wiedza Powszechna, [1959]. - 197, [6] s. : il. ; 21 cm. - Pieczęć: Sp-nia Pracy Usług i Wytwórczości Różnej w Kaliszu.
424. Nikołajew Aleksander: Kanonada : wiersze / wyboru dokonał I. Sikirycki. - [Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1971]. - 53, [1] s. ; 20 cm.
425. Nofer Alina: Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. - 402, [3] s., 1 portr. ; 20 cm. - Pieczęć: Sp-nia Pracy Usług i Wytwórczości Różnej w Kaliszu.
426. Nor A. C.: Na pograniczu : powieść / [tłum. Z. Hierowski]. - Katowice : Wydaw. “Awir”, 1948. - 240 s. ; 20 cm. - Pieczęć Powiatowej Rady Związków Zawodowych w Kaliszu.
427. Norwid Cyprian. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1964. - 142, [1] s. ; 10 cm. 
428. Norwid Cyprian Kamil: Krakus – Wanda : dwa utwory dramatyczne. - Warszawa : Inst. Wydaw. “Biblioteka Polska”, [b.d.]. - 74 s. ; 17 cm.
429. Nowak Tadeusz: Prorok. - Warszawa : “Czytelnik”, 1977. - 209, [1] s. ; 20 cm.
430. Nowak Tadeusz: W puchu alleluja : opowiadania. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1965]. - 167, [2] s. : il. ; 18 cm.
431. Nowak-Dłużewski Juliusz: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce : średniowiecze. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1963. - 152s. : il. ; 24 cm.
432. Oberkosler Joseph Georg: Sebastian und Leidlieb : roman. - Innsbruck, Wien, Munchen ; Tyrolia Verlag, [1936]. - 433 s. ; 20 cm. - Czcionka gotycka.
433. Obruczew W. A.: Plutonia : powieść naukowo-fantastyczna / [tłum. z jęz. ros. D. Jarząbek]. - Warszawa : “Iskry”, 1953. - 331, [1] s. : il. ; 21 cm. - Pieczęć: Biblioteka Miejska m. Kalisza.
434. Odojewski Włodzimierz: Opowieści leskie. - [Warszawa]: Spółdz. Wydaw. “Czytelnik”, 1954. - 158, [2] s. ; 20 cm.
435. Okoń Zbigniew Waldemar: Onieśmielanie zmierzchem / wybór i posł. J. Kajtoch. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1986]. - 61, [3] s. ; 17 cm.
436. Olcha Antoni: Szczerbce, flety, kołacze : wybór wierszy z lat 1933-1968. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1977]. - 63, [1] s. ; 17 cm. 
437. Olechowski Gustaw: Buntownicy. [ Warszawa] : Biblioteka Domu Polskiego, 1922. - 145, [2] s. ; 16 cm. - Pieczęć: Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej w Opatówku. Napis: Ofiaruje dla S.M.P.M.S. Cichy. - Exlibris Eligiusza Walczaka.
438. Olechowski Jan: Wiersze wybrane. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1963. - 83, [1] s. ; 18 cm.
439. Ondrusz Józef: Godki śląskie : podanie i baśnie ze Śląska Cieszyńskiego / [il. M. Malecka]. - [Wyd. 4]. - Ostrava : Profil, 1977. - 287, [4] s. : il. ; 24 cm. - Dedykacja.
440. Opowiadania pisarzy czeskich XX w. / [wybór A. Piotrowski]. - Warszawa ; “Nasza Księgarnia”, 1977. - 354, [5] s. ; 21 cm.
441. Oppman Artur: Wiersze o starym mieście / [wybór wierszy il. I. Korsak ; wstęp i zakończenie W. Żukrowski]. - [Warszawa] : “Nasza Księgarnia”, 1955. - 81, [3] s. : il. ; 21 cm. - Dedykacja: Kochanemu Krzysiowi św. Mikołaj.
442. Orkan Władysław: Kostka Napierski : powieść z XVII wieku. - Wyd. 3. - Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, [1948]. - 284 s. ; 20 cm. - (W. Orkan: Dzieła / pod red. S. Pigonia). - Pieczęcie: Tadeusza Piórkowskiego i Centralnej Biblioteki Zarządu Głównego Zw. Zawod. Robotników i Prac. Rolnych B. P.
443. Orzeszkowa Eliza: Wybór nowel. – t. 2. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1950. – 268 s. ; 22 cm. – Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
444. Orzeszkowa Eliza: Z jednego strumienia ; nowele / pod red. i z przedm. E. Orzeszkowej ; sł. wstępne i przypisy G. Pauszer-Klonowskiej. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1960. - 385, [3] s.: 1 portr. , 1 il. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
445. Osiński Mikołaj: Żeglarstwo lodowe. - [Warszawa]: Wydaw. Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, [1951]. - 121, [4] s., wykr. ; 17 cm.
446. Osipow I.: Wyspa siedmiu okrętów / z ros. przetłum. J. Borowski. - Wyd. 2. - Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1955. - 170, [1] s. : fot. ; 21 cm.
447. Ostrowski Adam: Garibaldi. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1969]. - 474, [1] s. : fot. ; 21 cm.
448. Otwinowski Stefan: Czas nieludzki : powieść. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1961]. - 170, [1] s. ; 17 cm.
449. Otwinowski Stefan: Życie trwa cztery dni. - [Wyd. 3]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1977]. - 146, [1] s. ; 20 cm.
450. Ożóg Jan Bolesław: Cisza : wiersze z lat 1981-1983. - Kraków-Wrocław : Wydawnictwo Literackie, [1984]. - 71 s. ; 17 cm.
451. Ożóg Jan Bolesław: Gdzie świeci noc. - Warszawa : “Czytelnik”, 1985. - 75, [1] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autora.
452. Ożóg Jan Bolesław: Jemioła. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1966]. - 60, [3] s. ; 17 cm.
453. Ożóg Jan Bolesław: Kiedy ptaki odleciały : opowiadania. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1969]. - 117, [2] s. ; 19 cm.
454. Ożóg Jan Bolesław: Mury. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1968]. - 67, [2] s. ; 17 cm.
455. Ożóg Jan Bolesław: Na święto Kaina. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1976]. - 57, [1] s. : 20 cm.
456. Ożóg Jan Bolesław: Pani młoda : poezje. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1959]. - 70, [2] s. ; 17 cm.
457. Ożóg Jan Bolesław: Spokój. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1967]. - 57, [1] s. ; 17 cm.
458. Ożóg Jan Bolesław: Strach. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1976. - 122, [1] s. ; 17 cm.
459. Ożóg Jan Bolesław: Ucieczka. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1965]. - 30, [1] s. ; 17 cm. 
460. Ożóg Jan Bolesław: W dzień, gdy noc. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1963]. - 71, [1] s. ; 17 cm.
461. Ożóg Jan Bolesław: Ziemia Wielkanocna. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1969]. - 57, [3] s. ; 17 cm.
462. Pachoński H.: Historya geografii. – Kraków : [b.d.], [1812?]. – 102 s. : il. ; 20 cm.
462a. Panowa Wiera: Pory roku / tłum. W. Anisimow-Bieńkowska. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1955. - 344, [3] s. ; 20 cm. 
463. Panowa Wiera: Sieroża : parę zdarzeń z życia malutkiego chłopczyka / tłum. J. Dziarnowska. - [Wyd. 4]. - [Warszawa] : Wydaw. Biblioteki Dzieł Wyborowych, 1926. - 144 s. ; 17 cm. 
464. Pasternak Leon. – Warszawa : Związek Literatów Polskich, 1950. – 15, [1] s. ; 21 cm. – (Arkusz Poetycki ; nr 7).
465. Parandowski Jan: Dysk olimpijski. – [Wyd. 8]. – [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1972]. – 231, [2] s. ; 18 cm.  466. Parandowski Jan: Król życia. – Wyd. 3. – Warszawa, Kraków : Wydaw. Eugeniusz Kuthana, 1948. – 241, [1] s. ; 21 cm. – Pieczęcie: Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy “Prosna” oraz Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy “Siła”.
467. Parandowski Jan: Niebo w płomieniach. – Wyd. 4. – [b.m.] : “Czytelnik”, 1949. – 278, [1] s. ; 22 cm. 
468. Parnicki Teodor: Nowa baśń. Cz. 2: Czas siania i czas zbierania / ilustr. D. Staszewska. – [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw., [1963]. – 437, [1] s. : il. ; 20 cm.
469. Pasternak Leon: Ja się nie śmieję. – Warszawa : “Iskry” , 1976. – 119, [1] s. : il. ; 20 cm. 
470. Paszkiewicz Mieczysław: Opowiadania jońskie. – Kraków-Wrocław : Wydawnictwo Literackie, [1984]. – 141, [1] s. ; 17 cm.
471. Patkowski Maciej: Południe. – Warszawa : Państw. Wydaw. “Iskry”, 1960. – 113, [1] s. ; 20 cm.
472. Paukszta Eugeniusz: Trzecia zmiana : powieść. – Poznań i in. : Księgarnia św. Wojciecha “Albertinum”, [1949]. – 229 s. ; 21 cm.
473. Paustowski Konstanty: Dalekie lata / [tłum. J. Jędrzejewicz]. – [Wyd. 2]. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. – 352, [4] s. ; 22 cm. – Pieczęć: Biblioteka Świetlicowa Zw. Zaw. Prac. Przem. Chem. w Knurowie. 
474. Paustowski Konstanty: Kolchida. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1950. – 112, [2] s. ; 24 cm. 
475. Pawlak Tadeusz: Czas odkopany : wiersze wybrane i nowe / wybrał teksty i napisał przedm. Z. Zielonka ; oprac. graf. J. Papla. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1987. – 165, [1] s. : il. ; 20 cm. – Dedykacja od autora.
476. Pawlak Tadeusz: Wniebogłos topoli : poemat z ducha Skarbnika i Goplany. – [Koszalin] : Koszalińskie Tow. Społ.-Kult., 1977. – 24, [2] s. : il. ; 17 cm. – Dwie dedykacje: dla Zarządu ZLP i dla właściciela książki.
477. Pawłyczko Dmytro: Istota rzeczy i inne wiersze / wybrał i wstępem opatrz. F. Nieuważny. – Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1980. – 57 s. ; 22 cm.
478. Peiper Tadeusz: Krzysztof Kolumb Odkrywca. – [Warszawa] : “Czytelnik”, 1949. – 264, [3] s. ; 22 cm.
479. Pekkanen Toivo: Moje dziedziństwo / przeł. z fińskiego B. Iwicka ; posł. W. Nawrocki. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1976. – 252, [1] s. ; 20 cm.
480. Perec Georges: Rzeczy : historia z lat sześćdziesiątych / przeł. A. Tatarkiewicz. – [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1967]. – 129, [2] s. ; 18 cm.
481. Perzyński Wł.: Tryumfator : powieść. – Warszawa : Wydaw. Biblioteki Dzieł Wyborowych, 1926. – 144 s. ; 17 cm. 
482. Piechal Marian: Dzień i epoka : wybór wierszy 1925-1975. – Warszawa : “Czytelnik”, 1978. – 506, [1] s. ; 20 cm.
483. Piechal Marian: Słowne Istnienie. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1986. - 85, [1] s. ; 22 cm.
484. Piekut Kazimierz: Wyspa Czarnych Aniołów. - Warszawa ; Inst. Wydaw. “PAX”, 1957. - 127 s. ; 16 cm.
485. Pietkiewicz Jerzy: Zbrodnia Piotra Dudy. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1951. - 164, [3] s. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
486. Pietryk Edmund: Natychmiast szczęście. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1977. - 194, [2] s. ; 20 cm.
487. Pietryk Edmund: Palenie wrzosów. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1978. - 110, [1] s. : il. ; 16 cm.
488. Pietryk Edmund: Złota uliczka : opowiadania. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1974. - 175, [2] s. ; 18 cm.
489. Pietrzak Tadeusz: Podziemny front. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Państw. Wydaw. “Iskry”, 1969. - 216, [3] s. ; 16 cm.
490. Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej : referaty i materiały sesji naukowej pod redakcją Ewy Korzeniewskiej. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1963]. - 432 s., 1 portr., wykr. ; 25 cm. 
491. Piętak Stanisław: Bohaterska kronika. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1953. - 147, [1] s. ; 20 cm.
492. Piętak Stanisław: Plama. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1975]. - 176, [1] s. ; 18 cm.
493. Pigoń Stanisław: Władysław Orkan : twórca i dzieło. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1958]. - 449, [3] s. : fot. ; 20 cm.
494. Piliśmy pieśni / przekł. z poezji ros. A. Sterna. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1971]. - 228 s. ; 20 cm. - Dedykacja od żony tłumacza przekładów.
495. Piłsudska Aleksandra: Wspomnienia. - Warszawa : Inst. Prasy i Wydaw. “Novum”, 1989. - 279, [25] s. : fot. ; 24 cm.
496. Pinilla Ramiro: Ślepe mrówki / przeł. K. Wojciechowska. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1965. - 398, [1] s. ; 15 cm.
497. Piovene Guido: Podróż po Włoszech / wyboru i przekł. dokonała Z. Ernstowa. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1977. - 347, [3] s. ; fot. ; 21 cm.
498. Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie / zebrał L. Siemieński ; wybór, wstęp i oprac. K. Pamuła ; sł. wstępne J. Krzyżanowski. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1975]. - 258, [1] s. ; 21 cm.
499. Podręczny słownik języka polskiego. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1958. - 494, [2] s. : il. ; 24 cm. - Przedruk fotooffsetowy na podstawie wydania M. Arcta z 1939 r. - Pieczęć: Sp-nia Pracy Usług i Wytwórczości Różnej w Kaliszu.
500. Poeci Pomorscy : almanach / [wybór tekstów J. Kwiatkowski]. - T. 2. - [Gdynia] : Wydaw. Morskie, [1964]. - 346 s. : il. ; 21 cm.
501. Pogonowska Anna: Gaszcze. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1961. - 113, [1] s. ; 20 cm.
502. Pokój zwycięża. - 1951, nr 1 (14), 64 s. : il. ; 20 cm. - Exlibris Eligiusza Walczaka.
503. Polanowski Edward: Maria Dąbrowska : 1889-1965. - Wrocław i in. : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1990. - 38, [2] s. ; 17 cm.
504. Polewoj Borys: Opowieść o prawdziwym człowieku / [tłum. J. Wyszomirski]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. - 286, [2] s. ; 23 cm.
505. Polska nowela współczesna / wybór, wstęp i noty T. Bujnicki, J. Kajtoch. - 2 t. - [Kraków] : Wydawnictwo Literackie, 1975. - (376, [3] ; 426, [2] s. ; 18 cm. 
506. Polskie opowiadania 1960-1963. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1965. - 452, [3] s. ; 20 cm.
507. Polskie pasy kontuszowe. - [Warszawa] : Biuro Wydaw. “Ruch”, [1968]. - [4] s., 9 k. poczt. ; 15 cm.
508. Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918-1939 / zebrała i przypisami opatrz. F. Kalicka ; oprac. muz. E. Olearczyka. - Warszawa : “Ksiązka i Wiedza”, 1950. - 316 s., nuty ; 17 cm. 
509. Popowska Jadwiga: Wiersze. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1958. - 59, [1] s. ; 20 cm.
510. Popowska Jadwiga: Wołanie : wybór wierszy 1937-1967. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1967. - 80, [1] s. ; 17 cm.
511. Porcelana z Meissen. - [b.m.] ; Biuro Wydaw. “Ruch”, [b.d.]. - [4] s., 14 k. poczt. ; 15 cm.
512. Pozdrawiam moje miasto : wybór wierszy i grafiki o Poznaniu / wybór wierszy J. Ratajczak ; oprac. graf. M. Dolna. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1968. - 115 s. : il. ; 16 cm.
513. Poznań stary i nowy : przewodnik informator. - Poznań : Polskie Tow. Turyst.-Krajozn. Oddział Poznański, 1955. - 192 s. : fot. ; 15 cm.
514. Priestley J. B.: Słońce świeci w sobotę / [przekł. autoryzowany M. Wisłowskiej]. - [b.m.] : “Czytelnik”, 1948. - 326, [1] s. ; 21 cm. 
515. Prorok Leszek: Potop odwołany. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1961]. - 171, [1] s. ; 19 cm.
516. Prorok Leszek: Suita w tonacji moll. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1958]. - 208, [3] s. ; 19 cm. - Dedykacja od autora.
517. Prorok Leszek: Wyspiarze. - [Wrocław] : Ossolineum, 1961. - 161, [1] s. ; 20 cm.
518. Proust Marcel: W poszukiwaniu straconego czasu. - [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw. - 20 cm.
T. 2 : W cieniu zakwitających dziewcząt / przeł. T. Żeleński (Boy). - 1957. - 603, [2] s. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego
T. 3 : Strona Guermantes / przeł. T. Zeleński (Boy). - 1957. - 687, [2] s. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
519. Proza polska 1982/86 : materiały z sympozjum. - Warszawa : Zarząd Główny ZLP, 1988. - 97, [1] s. ; 20 cm.
520. Prus Bolesław: Faraon : powieść. - 3 t. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. - (207 ; 253 ; 215) s. ; 25 cm.
521. Prus Bolesław: Lalka : powieść. - T. 2. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. - 518, [2] s. ; 20 cm.
522. Prus Bolesław: Nowele, opowiadania, fragmenty. - T. 5 : Przemiany. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1950. - 277, [2] s. ; 22 cm. - (B. Prus: pisma / pod red. Z. Szweykowskiego. - T. XXVI). - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
523. Prus Bolesław: Placówka : powieść. - [Wyd. 4]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. - 293, [2] s. ; 21 cm.
524. Pruszyński Ksawery: Karabela z Meschedu : opowiadania. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1948. - 294, [2] s. ; 22 cm.
525. Przypkowski Andrzej: Jak mewy... - [Wyd. 3]. - Warszawa : Młodzież. Ag. Wydaw., 1986. - 225, [3] s. ; 20 cm.
526. Pujmanowa Maria: Ludzie na rozstajach / [przekł. autoryzowany A. Sieczkowskiego]. - [b.m.] : “Czytelnik”, 1948. - 478, [1] s. ; 22 cm.
527. Putrament J.: Od Wołgi do Wisły. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., 1953. - 169, [2] s. ; 17 cm.
528. Putrament Jerzy: Piaski. - Wyd. 2. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1978. - 181, [2] s. ; 18 cm.
529. Putrament Jerzy: Rzeczywistość. - [Wyd. 6]. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1968. - 590, [1] s. ; 15 cm. - Dedykacja od autora.
530. Putrament Jerzy: Trzy powroty. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1955]. - 306, [2] s. ; 20 cm.
531. Putrament Jerzy: Wrzesień : powieść. - 2 t. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., 1953. - (167, [1] ; 250, [1]) s. ; 22 cm.
532. Radowicz Kazimierz: Kawalerowie Virtuti. - Warszawa : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1969]. - 300, s., 1 mapa ; 20 cm.
533. Rakies Martin: Elche zwischen Meer und Memel. - Wyd. 4. - Berlin-Lichterfelde : Hugo Bermuhler Verlag, [1936]. - 63 s. : 81 fot. ; 26 cm. - Pieczęć: Oflag X A 16 gepruft. - Czcionka gotycka.
534. Ratajczak Józef: Chóry. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1977. - 90, [1] s. : il. ; 20 cm.
535. Ratajczak Józef: Gniazdo na chmurze : powieść. - [Wyd. 2]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1979. - 198, [2] s. ; 20 cm.
536. Ratajczak Józef: Trawa : opowiadania. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1971. - 223, [2] s. ; 19 cm.
537. Ratajczak Józef: Wianek z baranich kiszek : powieść. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1976. - 359, [2] s. ; 20 cm.
538. Rayski Jerzy: Symfonia atomowa. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. - 163, [4] s. : il. ; 21 cm. - Pieczęć: Sp-nia Pracy Usług i Wytwórczości Różnej w Kaliszu.
539. Reczek Stefan: Podręczny słownik dawnej polszczyzny. - Cz. 1: Staropolsko-nowopolska ; Cz. 2: Nowopolsko-staropolska. - Wrocław i in. : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1968. - 933, [1] s. ; 25 cm.
540. Referowski Włodzimierz, Jabłoński Jerzy: Liternictwo. - Wyd. 3. - Warszawa : Państw. Wydaw. Ekonomiczne, 1962. - 107 s. : il. ; 24 cm.
541. Rembek Stanisław: Ballada o wzgardliwym wisicielu oraz dwie gawędy styczniowe. - Warszawa : Wydaw. “PAX”, 1956. - 391, [2] s. : il. ; 20 cm.
542. Reychman Jan: Peleryna, ciupaga i znak tajemny / posł. J. Krzyżanowskiego. - [Wyd. 2]. - Kraków : Wydaw. Literackie, [1976]. - 281, [3] s., 16 k. fot. ; 19 cm.
543. Rilke Rainer Maria, Andreas-Salome Lou: Listy / przekł. i wstęp W. Markowskiej ; wybór, sł. wiążące i przypisy A. Milskiej. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1986. - 577, [2] s. : fot. ; 20 cm.
544. Rilke Rainer Maria: Poezje wybrane / przeł., wyboru dokonał i przedm. opatrz. M. Jastrun. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1967]. - 154, [4] s. ; 17 cm.
545. Roberts Glyn: Rejs w przetaku / przeł. A. Przedpełska-Trzeciakowska ; ilustr. Z. Łoskot. - Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1967. - 188, [3] s. : il. ; 20 cm. - Pieczęć: Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu, Filia Nr 1.
546. Rodziewiczówna Maria: Szary proch : powieść / ilustr. M. Stachurski. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1957. - 285, [1] s. : il. ; 20 cm.
547. Rogowski Wiesław: Trója ze sprawowania : powieść dla młodzieży. - [Wyd. 2]. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, 1967. - 221, [1] s. ; 19 cm.- Dedykacja.
548. Rolland Roman: Jan Krzysztof / [przekł. autoryzowany L. Staffa]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1950]. - 21 cm. 
Księga Pierwsza: Świt; Poranek; Młodzieniec. - 485, [2] s.
Księga Druga: Bunt; Targowisko.- 595, [2] s.
Księga Trzecia: Antonina; Dom; Przyjaciółki. - 551, [2] s.
Księga Czwarta: Krzak gorejący; Nowy dzień. - 462, [7] s.
549. Rosyjscy Poeci Radzieccy : 1917-1967. - 1967, nr 6, 175, [1] s. : fot. - (Literatura Radziecka).
550. Rożniatowski Tadeusz: Mężczyzna po czterdziestce. - Wyd. 2. - Warszawa : Państw. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1960. - 167, [1] s. : il. ; 20 cm.
551. Różański Wincenty: Nam ciszy, nam wiatru potrzeba. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1986. – 91 s. : il. ; 20 cm.
552. Różański Wincenty: Oddech i gest. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1990. - 31 s. ; 21 cm. - Dedykacja.
553. Różański Wincenty: Światłolubne / oprac. graf. W. Brykczyński. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1984. - 79, [1] s. ; 20 cm.
554. Różański Wincenty: Wiersze – dzieci. - Warszawa : “Czytelnik”, 1985. - 65, [1] s. ; 20 cm.
555. Różbicki Zenon: Współczesne lotnictwo wojskowe. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., 1961. - 159, [1] s. : il. ; 20 cm. 
556. Ruffer Józef: Wybór poezji / wybór i oprac. M. Wyka. - [Kraków-Wrocław] : Wydaw. Literackie, [1985]. - 171, [1] s., 1 portr. : il. ; 17 cm.
557. Rusin Stefan: Spadkobiercy raju. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1985. - 103, [1] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autora.
558. Rusinek Michał: Dzika plaża : opowieść wiarygodna o egzotycznych przygodach pana Jana. - [Wyd. 4]. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1978. - 126, [2] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autora
559. Rusiński Władysław: Kalisz : zarys dziejów. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1983. - 178, [1] s. : fot. ; 20 cm.
560. Rutha Bogdan: Wyspa psów. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1977. - 323, [1] s. ; 20 cm.
561. Rybak Natan: Rada Perejasławska / [przeł. z jęz. ukr. M. Traczewska]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1951. - 649, [2] s. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
562. Rychliński Jerzy Bohdan: Czarna Feluka : powieść korsarska. - Łódź : Wydaw. “Żagiel”, 1948. - 224 s. ; 21 cm. 
563. Rymkiewicz Aleksander: Olsztyński wrzos. - Olsztyn : “Pojezierze”, 1973. - 168, [1] s., 1 portr. ; 14 cm.
564. Rytard Jerzy Mieczysław: Na Wielkiej Grani. Wniebowstąpienie. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1959]. - 285, [2] s., 1 port. ; 19 cm.
565. Rzecz Poetycka : Młodzi. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1958. - 137, [1] s. ; 18 cm.
566. Sadowska Barbara: Zerwane druty. - Warszawa : “Iskry”, 1959. - 99, [1] s. ; 17 cm.
567. Saliński Stanisław Maria: Ptaki powracają do snów. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1964. - 252, [2] s., 1 mapka ; 20 cm.
568. Sałtykow-Szczedrin Michał: Kukły i ludzie / [przeł. z jęz. ros. S. Pollak]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1950. - 251, [2] s. ; 21 cm.
569. Samotyhowa Nela: Patrzymy na obrazy. - Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1956. - 60, [4] + 10 k. il. ; 25 cm.
570. Samsel Roman: Odwracanie słońca. - Warszawa : “Iskry”, 1964. - 162, [1] s. ; 18 cm.
571. Schmook Alexander, Schulz Ulrich R. T.: Deutsches Wild in Wort und Bild. - Berlin : Volksverband der Bücherfreunde, Wegweifer Verlag G.m.b.H., [1937]. - 195, [1] s. : fot. ; 22 cm. - Czcionka gotycka.
572. Schönherr Karl: Allerhand Kreuzköpf. - Leipzig : L. Staackmann Verlag, [1937]. - 165, [2] s. ; 18 cm. - Czcionka gotycka.
573. Scisłowski Włodzimierz: Deficyt rymów / oprac. graf. J. Flisak. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1981. - 110 s. : il. ; 20 cm.
574. Scisłowski Włodzimierz: Wszystkie nasze dzienne sprawy. - Warszawa : Inst. Wydaw. Zw. Zaw., 1987. - 86, [1] s. : il. ; 19 cm. - Dedykacja od autora.
575. Scott Walter: Tajemnica opactwa : romans historyczny / z przedm. S. Helsztyńskiego. - Warszawa : Stanisław Cukrowski, 1949. - 279, [1] s. ; 22 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
576. Seghers Anna: Droga przez luty / [tłum. z niem. J. Marecka, M. Wołczacka]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1954. - 227, [1] s. ; 20 cm.
577. Seghers Anna: Siódmy krzyż / [tłum. z niem. M. Wołczacka, J. Marecka ; posł. M. Ranicki]. - [Wyd. 4]. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1953. - 422, [1] s. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
578. Seghers Anna: Siódmy krzyż / przeł. M. Wołczacka, J. Marecka. - [Wyd. 8] – [Warszawa] : “Czytelnik”, 1966. - 487, [1] s. ; 20 cm.
579. Sempołowska Stefania: Na ratunek. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1951. - 254, [2] s. ; 24 cm.
580. Serafimowicz A. I.: Opowiadania / [przeł. Z. Petersowa]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1950. - 312, [3] s. ; 21 cm. - Pieczęcie: Tadeusza Piórkowskiego i Państwowego Gospodarstwa Rolnego, Okręg Ostrów Wlkp.
581. Serafimowicz Aleksander: Żelazny potok / [z ros. przeł. J. Brodzki]. - Wyd. 3. - [Warszawa] : Wydaw. “Prasa Wojskowa”, [1950]. - 2101, [1] s. ; 23 cm.
582. Sękowski Stefan: Z dziejów niektórych surowców chemicznych. - Warszawa : Państw. Zakład. Wydaw. Szkol., 1960. - 214, [2] s. : fot. ; 21 cm.
583. Sielski J.: W pół drogi : opowiadanie. - 2 t. - Warszawa : F. J. Granowski, (1891 ; 1901) – (160 ; 150) s. ; 18 cm. 
584. Sierecki Sławomir: Operacja “Wąż morski”. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1954]. - 78, [2] s. : il. ; 19 cm.
585. Sierotwiński Stanisław: Słownik terminów literackich : teoria i nauki pomocnicze literatury. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Wrocław i in.: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1970. - 411, [1] s. ; 21 cm.
586. Siuchiński Mateusz, Kobyliński Szymon: Ilustrowana kronika Polaków. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1971. - 181, [1] s. : il. ; 26 cm.
587. Skalski Stanisław: Czarne krzyże nad Polską. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1957]. - 233, [3] s., 12 k. fot. ; 20 cm. - Pieczęć Wojciecha Szymoniaka.
588. Skierski Kazimierz Zenon: Nieurodzaj : powieść. - Kraków : Księgarnia św. Anny, 1947. - 388 s. ; 22 cm.
589. Sklarenko S.: Droga na Kijów : powieść / [tłum. z ukr. M. Zagórska]. - T. 1. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1954]. - 237, [1] s. ; 21 cm.
590. Skoneczny Stanisław: Księga. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1978]. - 66, [4] s. ; 17 cm.
591. Skoneczny Stanisław: Miecz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1982]. - 54, [4] s. ; 17 cm.
592. Skoneczny Stanisław: Powietrze. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1970]. - 112, [1] s. ; 17 cm.
593. Skulski Seweryn: Astry / wstęp i wybór R. Rosiak. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1970]. - 115, [1] s., 1 portr. ; 17 cm.
594. Słonimski Antoni: Kroniki tygodniowe 1927-1939 / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrz. W. Kopaliński. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1956]. - 627, [1] s. : 1 il. ; 20 cm.
595. Słonimski Antoni: Poezje zebrane. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1970]. - 610, [1] s. ; 20 cm. - Pieczęć Eligiusza Walczaka.
596. Słonimski Antoni: Wspomnienia warszawskie. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1957. - 114, [1] s. ; 17 cm. - Autograf nierozpoznany.
597. Słowacki Juliusz: Anhelli / oprac. A. Boleski. - Warszawa : Inst. Wydaw. “Biblioteka Polska”, [b.d.]. - 16 cm.
Cz. 1: Tekst. - 42, [2] s., 1 portr. 
Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. - 68, [2] s. : 4 ryc.
598. Słowacki Juliusz: Kordian : godzina myśli / oprac. A. Boleski. - Warszawa : Inst. Wydaw. “Biblioteka Polska”, [b.d.]. - 16 cm.
Cz. 1: Tekst. - 120, [1] s., 1 portr.
Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. - 84 s. : 6 ryc.
599. Słowacki Juliusz: Wybór poezji / [wyboru dokonał i posł. opatrz. M. Jastrun ; ilustr. A. Heidrich]. - [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw., [1955]. - 199, [1] s. : il. ; 21 cm.
600. Smętówna Małgorzata: Kłótnie z lustrem. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1986]. - 47, [1] s. ; 22 cm.
601. Smirnow W.: Szurka pdkrywa świat : powieść / [przekł. autoryz. H. Oledzkiej]. - 2 t. [Wyd. 2] – [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1952]. - (211, [1] ; 184) s. ; 20 cm.- Pieczęcie Księgozbioru Krzysztofa i Włodzimierza Walczaków. 
602. Smolarski M.: Tajemnice wysp południowych / [ilustr. K. Latałło]. - Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1959. - 246, [1] s. : il., 1 mapa ; 21 cm. - Pieczęć Biblioteki Okręgowej w Poznaniu.
603. Soldati Mario: Opowiadania wachmistrza / przeł. B. Sieroszewska. - Warszawa : “Czytelnik”, 1971. - 274, [1] s. ; 15 cm. - Pieczęć: Z księgozbioru Krystyny i Włodzimierza Walczaków.
604. Sołowiow Leonid: Z księgi młodości / tłum. W. Kindler. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1965. - 206, [2] s. ; 20 cm.
605. Soseki Nastume: Sedno rzeczy / przeł. z jap. M. Melanowicz. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1973]. - 222, [1] s. ; 20 cm.
606. Spokojne, ciche miasto szare. - Ostrów Wlkp. : [Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego], 1992. - 62 s. ; 21 cm.
607. Stachura Edward: Falując na wietrze : opowiadania. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1966. - 178, [2] s. ; 18 cm. - Dedykacja od autora.
608. Stadnicki Jerzy: Kurz na miłości. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. "PAX", 1956. - 279, [1] s. ; 20 cm.
609. Staff Leopold: Michał Anioł. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1958. - 115, [5] + 32 s. il. ; 20 cm.
610. Staff Leopold: W kręgu literackich przyjaźni : listy / oprac. J. Czachowska, I. Maciejewska. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1966]. - 696, [3] s. : fot. ; 20 cm.
611. Staff Leopold: Wiersze wybrane. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1946. - 182, [1] s., 1 portr. ; 22 cm. - Pieczęcie: Biblioteka Państw. Gimn. i Liceum im. T. Kościuszki w Kaliszu; Z księgozbioru Anny Walczak.
612. Staff Leopold: Wybór poezji / wstęp M. Jastruna. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. - 125, [4] s. ; 21 cm. 
613. Stanisławski Konstanty: Etyka / wstępem i objaśnieniami opatrz. H. Szletyński ; [przekł. z ros. J. Żmijewskiej]. - [b.m.]: Państw. Inst. Wydaw., [1951]. - 81, [1] s. ; 19 cm.
614. Stankiewicz Maria: Podręcznik korespondencji dla średnich szkół zawodowych. - Wyd. 2. - [Poznań] : Zakład Doskonalenia Rzemiosła, 1949. - 150 s. : il. ; 21 cm. - Pieczęć: Dar Zakładu Doskonalenia Rzemiosła w Poznaniu. - Exlibris Eligiusza Walczaka.
615. Starzyńska Maria: Osiemnasta. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1963. - 230, [1] s. ; 20 cm.
616. Stągwie z poznańskim słońcem. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1997. - 52 s. ; 19 cm. 
617. Steinowa Bronisława: Kamiennym toporem / [ilustr. J. Makowski]. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1958. - 239, [3] s. : il. ; 20 cm. - Pieczęć: Księgozbiór Krzysztofa i Włodzimierza Walczaków.
618. Stendhal (Henri Beyle): Dzieła wybrane / pod red. J. Kotta. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1952. - 22 cm.
T. IV: Kroniki włoskie / przeł. i wstępem opatrz. T. Boy-Żeleńki. - 200, [3] s. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego
619. Steszuk Kazimierz Eugeniusz: Krajobrazy / wybór i posł. J. Kajtoch. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1986]. - 45, [3] s. ; 17 cm. - Egzemplarz sygnalny.
620. Stępowski Janusz: Legenda o masztowej sośnie. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978. - 64 s. ; 17 cm.
621. Strażyc Tomasz: Człowiek gwiazd. - Kraków : Spółdz. Księg. “Czytelnik”, 1947. - 230, [1] s. ; 23 cm.
622. Strofy o Wielkopolsce. - Cz. 2. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1997. - 53, [3] s. ; 19 cm.
623. Suchar Tomasz: Kieszenie pełne myśli. - Wrocław i in. : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1981. - 32, [4] s. ; 20 cm.
624. Sudety. - [b.m.] : Spółdz. Inst. Wydaw. “Kraj”, 1952. - [40] s. il. ; 16 cm.
625. Sulima-Kamiński Jerzy: Most królowej Jadwigi. - T. 2. - Bydgoszcz : “Pomorze”, 1986. - 296 s. ; 20 cm.
626. Sutarski Konrad: Skraj ruchu : wiersze. - [Poznań] : Wydaw. Poznańskie, [1960]. - 56, [3] s. ; 19 cm. - Dedykacja od autora.
627. Sutarzewicz Halina: Asnyk, Konopnicka i Dąbrowska w Kaliszu. - Warszawa : “Sport i Turystyka”, 1977. - 107, [1] s. : fot. ; 17 cm.
628. Szczawiej Jan: Antologia polskiej poezji podziemnej : 1939-1945. - Warszawa : “Wspólna Sprawa” – Wydaw. Oświatowe, 1957. - 591 s. : il. ; 24 cm.
629. Szczebra Ryszard: Szakale. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1959]. - 125, [1] s. ; 17 cm. - (Labirynt). - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
630. Szczypiorski Andrzej: Ucieczka Abla. - [Wyd. 2]. - Warszawa : “Iskry”, 1963. - 226, [1] s. ; 19 cm.
631. Szefner Wadim: Dziewczyna nad urwiskiem czyli wspomnienia Kowrygina / przetł. z ros. R. Wilczyńska. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1985. - 188, [3] s. ; 18 cm. - Dedykacja od tłumaczki.
632. Szelburg-Zarembina Ewa: Iskry na wiatr. - [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw., [1963]. - 423, [1] s. ; 20 cm. - Dedykacja.
633. Szewera Tadeusz: O Szekspirze, lwie czarnym i wąsach Reymonta. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1968]. - 194, [2] s. : il. ; 19 cm.
634. Szmaglewska Seweryna: Wilcza jagoda. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977. - 191, [1] s. ; 20 cm.
635. Szmaglewska Seweryna: Zapowiada się piękny dzień. - [Wyd. 4]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1969. - 321, [1] s. ; 20 cm.
636. Szołochow Michał: Zaorany ugór : powieść. - 2 t. - [Wyd. 3]. - [b.m.] : “Czytelnik”, 1951. - (159, [1] ; 189, [1]) s. ; 23 cm. 
637. Szpanow N.: Spiskowscy / [przeł. z jęz. ros. T. Evert, S. Garztecki, T. Żeromski]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1952. - 635, [4] s. ; 24 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
638. Szpotański Stanisław: Powstanie listopadowe 1830-1831. - Warszawa ; Nakładem Komitetu Głównego Obchodu Setnej Rocznicy Powstania Listopadowego, 1930. - 47, [1] s. : il. ; 20 cm. - Exlibris Eligiusza Walczaka.
639. Szukiewicz Wojciech: Odrodzenie Etyczne : zrozmyslań idealisty o rzeczach realnych. - Warszawa-Lwów ; [A. Lange], 1907. - 139, [1] s., 1 portr. ; 16 cm.
640. Szymański Zbigniew: Dnie niepokoju. - Gdynia : Wydaw. Morskie, [1959]. - 37, [2] s. ; 17 cm.
641. Szymonowicz Krystyna: Bunt Penelopy. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1966]. - 36, [2] s. ; 17 cm.
642. Szyszkow Wiaczesław: Jemelian Pugaczow : powieść historyczna / [tłum. z ros. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski]. - [Wyd. 3]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1951]. - 22 cm.
T. 2, cz. 1: 384, [3] s.
T. 2, cz. 2: 272, [3] s.
T. 2, cz. 3: 308, [3] s.
T. 3, cz. 1: 390, [2] s.
T. 3, cz. 2: 287, [4] s.
643. Święcicka Janina: A.B.C. spółdzielcze. - Warszawa : Zw. Zaw. Prac. Spółdz. Zarząd Główny, [b.d.]. - 32 s. ; 18 cm. 
644. Talk Norbert: Das Buch der seltsamen Geschichten. - Zweite Auflage. - Berlin : Ullstein, [1914]. - 398, [1] s. ; 24 cm. - Pieczęcie: E. Liebetanz, Breslau 18, Kaiser Wilhelmstr. 165 ; Z księgozbioru Jerzego Wyrzykowskiego. - Czcionka gotycka.
645. Tchórzewski Andrzej: Dłoń dotyku. - [Warszawa] : Inst. Wydaw., “PAX”, 1963. - 99, [1] s. ; 18 cm.
646. Thackeray William Makepeace: Rodzina Newcom'eów / przeł. T. Dehnel ; [posł. opatrz. I. Dobrzycka]. - 2 t. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1955. - (540, [4] ; 540, [4]) s. ; 20 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
647. Thiess Frank: Frauenraub : roman / Einleitung Von Lyonel Dunin. - Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft G.m.b.H., [1927]. - 328, [1] s. ; 19 cm. - Czcionka gotycka.
648. Thoma Ludwig: Lausbubengeschichten : aus meiner Jugendzeit / mit 35 Zeichnungen von Olaf Gulbransson. - München : Albert Langen, Georg Müller, [b.d.]. - 125, [3] s. : il. ; 19 cm. - Czcionka gotycka.
649. Thompson Seton E.: Tierhelden : die Geschichte einer Katze, einer Taube, eines luchses, eines Hasen, eines Hundes, zweier Wölfe und eines Renntiers. - 69. Auflage. - Stuttgart : Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde Franckh'sche Verlagshandlung, [b.d.]. - 221, [3] s. : il. ; 20 cm. - Czcionka gotycka.
650. Tiutiunnik Hryhor: Okrążenie / przeł. A. Bogdański. - Warszawa : “Iskry”, 1979. - 123, [1] s. ; 16 cm.
651. Tołstoj Aleksy: Chleb : obrona Carycyna / [z ros. przeł. W. Broniewski]. - Wyd. 2. - [Warszawa] : Wydaw. “Prasa Wojskowa”, [1950]. - 237, [2] s. ; 24 cm. 
652. 31 [Trzydzieści jeden] współczesnych opowiadań / wybór i wstęp A. Bukowskiej. - Warszawa : “Iskry”, 1965. - 468, [3] s. ; 20 cm.
653. Tuwim Irena: Wiersze wybrane. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, [1958]. - 94, [1] s. ; 20 cm.
654. Tuwim Julia: Wybór poezji w nowym układzie. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1949. - 282, [1] s. ; 22 cm.
655. Twain Mark: Leben auf dem Mississippi ; Im Gold – und Silberland / deutsche Übersetzung von M. Jacobi und L. Ottmann ; mit zwanzigFederzeichnungen von Max Kellerer. - Stuttgart : Robert Luss Nachfolger Otto Schramm, [1939]. - 292 s. : il. ; 20 cm. - Czcionka gotycka.
656. Twain Mark: Die million Pfundnote und weitere 26 Geschichten von Lust und Leid / deutsche Übersetzung von M. Jacobi und l. Ottmann ; mit zwanzig Federzeichnungen von Max Kellerer. - Sturrgart : Robert luss Nachfolger otto schramm, [1939]. - 270 s. : il. ; 20 cm. - Czcionka gptycka.
657. Twardowski Jan: Na osiołku. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1986. - 54 s. ; 17 cm.
658. Twórczość. - 1979, R. XXXV, nr 7 (408), 166, [2] s.
659. Unamuno Miguel de: Ciotka Tula / przeł. H. Woźniakowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1978]. - 152, [2] s. ; 17 cm.
660. Vercors: Milczenie morza / przeł. W. Rogowicz ; przedm. opatrz. J. Błoński ; ilust. E. Frysztak. - [Warszawa] : Państw.Inst. Wydaw., [1966]. - 65, [1] s. : il. ; 18 cm.
661. Verne Juliusz: W 80 dni dookoła świata / [tłum. Z. Florczak ; ilustr. M. Kościelniak]. - Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1952. - 247, [1] s. : il. ; 20 cm.
662. Vogler Henryk: Autroportret z pamięci. - Cz. 3: Dojrzałość. - [Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981]. - 419, [1] s. : 1 fot. ; 20 cm.
663. Vulkany / očerk V. K. Agafonova. - Pertrograd : P. P. Soikin, 1916. - 40 s. : il. ; 25 cm. 
664. Walczak Grzegorz: Oaza. - Warszawa : “Czytelnik”, 1980. - 274, [1] s. ; 19 cm.
665. Walczak Grzegorz: Witraże / rys. A. A. Sadowski. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [b.d.]. - 43 s. : il. ; 20 cm.
666. Waldemar Charles: Miłość, pasja i sława : powieść o Paganinim / [z jęz. niem. przeł. J. Paździora]. - [Wyd. 2]. - [Kraków] : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1986. - 326, [1] s. : il. ; 16 cm.
667. Waleńczuk Jerzy: Uliczka dobrych ludzi. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1964]. - 147, [2] s. ; 17 cm.
668. Walka trwa : montaż sceniczny w dziesięciolecie ZWM / oprac. J. Kleyny. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1952. - 74, [1] s. , nuty ; 21 cm. 
669. Walter Otto F.: Niemy / przeł. E. Werfel. - [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw., [1964]. - 227, [4] s. ; 20 cm.
670. Wand Krystyn T. [Tadeusz Kostecki]: Trująca mgła. - Katowice : Wydaw. “Śląsk”, 1957. - 290 s. ; 21 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
671. Wańkowicz Melchior: Westerplatte. - [Wyd. 3]. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1959. - 107, [2] s. : fot. ; 20 cm. - Autograf.
672. Wardasówna Maria: Wyłom. - Latowice : Wydaw. “Śląsk”, 1964. - 339 s. ; 21 cm.
673. Warneńska Monika: Śladami pisarzy. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1962]. - 302, [2] s. : il. ; 20 cm.
674. Warneńska Monika: Warsztat czarodzieja. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1975]. - 385, [1] s. ; 20 cm.
675. Wasilewska Wanda: Dzieciństwo. - [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw., [1967]. - 125, [1] s. ; 19 cm.
676. Wasilewska Wanda: Gwiazdy w jeziorze. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1950. - 324, [1] s. ; 21 cm. - Cz. 2 “Pieśni nad wodami”. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
677. Wasilewska Wanda: Oblicze dnia. - [Warszawa] : “Książka i Wiedza”, 1951. - 183, [1] s. ; 24 cm.
678. Wasilewska Wanda: Ojczyzna : powieść. - [Wyd. 5]. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. - 223, [1] s. ; 24 cm. 
679. Wasylewski Stanisław: Twarz i kobieta : Sybilla z Puław, Westalka z Arkadii, Lady Makbeth w “Marii” Malczewskiego, Siostra kompanii “De Mops”, Różyczka z Czarnobyla, Warszawianka, Małżonka Króla Imcz, Sanguszko i Julia, Podróże z malatury pani Tarnowskiej, Krysia. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960. - 137, [2] s. : il. ; 25 cm. - Dedykacja.
680. Wazow Iwan: Niemili i niekochani / [z bułg. przeł. H. Bychowska]. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1949. - 131, [1] s. ; 22 cm.
681. Weiskopf F. C.: Zmierzch nad Dunajem / [przeł. M. Wisłowska ; wiersze przeł. S. Średnicki]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1956]. - 704 s. ; 20 cm. 
682. Wełna Matylda: Podwórko. - [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1977]. - 66, [1] s. ; 17 cm. 
683. Weyssenhoff Józef: Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego / wstępem poprzedził J. Szeląg. - [b.m.] : “Czytelnik”, 1951. - 251, [2] s. ; 20 cm.
684. Whitman Walt: Źdźbła trawy :poezje wybrane / sł. wstępne, wybór i oprac. J. Żuławski. [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw., [1966]. - 232, [1] s. ; 17 cm.
685. Wiechert Ernst: Lasy i ludzie : młodość / tłum. T. Ostojski. - [Wyd. 2]. - Olsztyn : “Pojezierze”, 1984. - 193, [2] s. ; 20 cm.
686. Wielopolska Maria-Jehanne: Kryjaki : o sześćdziesiąt trzecim roku opowieść z przedmową Stefana Żeromskiego / [ilustr. Z. Sadowska]. - [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw., [1962]. - 147, [2] s. : il. ; 17 cm.
687. Wierzyński Kazimierz: Poezje wybrane : 1951-1964 / pod red. M. Dłuskiej. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1972]. - 197, [1] s. , 1 portr. ; 20 cm.
688. Wiślicz-Iwańczyk Eugeniusz: Echa puszczy jodłowej. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1969]. - 304, [3] s. ; 20 cm.
689. Wiśniewska-Roszkowska Kinga: Druga i trzecia młodość kobiety. - Wyd. 5. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1981. - 163, [2] s. ; 21 cm.
690. Witkiewicz Stanisław: Testament : wyjątki z listów do siostry : sierpień 1914 – sierpień 1915 / wydała M. Witkiewiczówna. - Kraków : Nakładem Krak. Sp. Wydaw., 1922. - 64, [4] s., 1 portr. ; 22 cm. 
691. Wnuk Włodzimierz: Moje Podhale ; Ku Tatrom. - [Wyd. 3]. - [Warszawa] : Inst. Wydaw. “PAX”, 1976. - 353, [2] s. : fot. ; 20 cm.
692. Wojeński Jan: Technika liternictwa. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Polskie Wydaw. Gospodarcze, 1955. - 287, [1] s. : il. ; 24 cm.
693. Wojtasik Mieczysław: Przez bezludne brzegi. - Warszawa : “Iskry”, 1986. - 46, [1] s. : il. ; 17 cm.
694. Wojtkiewicz Stanisław Strumph: Tiergarten : powieść z lat 1939-1945. - Wyd. 6. [Warszawa] : “Książka i Wiedza”, 1986. - 335, [1] s. : 8 k. fot. ; 20 cm.
695. Wolf Fryderyk: Pogranicze : powieść / [przekł autoryz. J. Fruhlinga]. - [b.m.] : Państ. Inst. Wydaw., [1951]. - 461, [1] s. : 22 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
696. Woroszylski Wiktor. - Warszawa : Związek Literatów Polskich, 1950. - 15, [1] s. ; 21 cm. 
697. Wójcicka Janina: Róża jawy i snu. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1969]. - 162, [1] s. ; 17 cm.
698. Wspomnienia i studia o Conradzie / wybrała i oprac. B. Kocówna. - [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw., [1963]. - 501, [1] s. ; 20 cm.
699. Wyganowski Wojciech: Gwiazdy i lęk. - Warszawa : “Czytelnik”, 1983. - 384, [2] s. ; 20 cm.
700. Wygodzki Stanisław. - Warszawa : Związek Literatów Polskich, 1950. - 15, [1] s. ; 21 cm.
701. Wyspiański Stanisław: Legion : scen dwanaście. - Warszawa : Inst. Wydaw. “Biblioteka Polska”, [b.d.]. - 94 s. ; 16 cm.
702. Wyspiański Stanisław: Noc listopadowa ; sceny dramatyczne / oprac. J. Saloni. - Warszawa : Inst. Wydaw. “Biblioteka Polska”, [1930]. - 16 cm.
Cz. 1: Tekst. - 189 s., 1 portr.
Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. - 126 s., 3 mapki : ryc.
703. Wyspiański Stanisław: Warszawianka : pieśń z roku 1831 / oprac. J. Saloni. - Warszawa : Inst. Wydaw. “Biblioteka Polska”, [1929]. - 16 cm. 
Cz. 1: Tekst. - 45 s., 1 portr.
Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. - 87 s., 2 mapki, nuty : ryc.
704. Wyspiański Stanisław: Wesele : dramat w trzech aktach / oprac. L. Płoszewski. - Warszawa : Inst. Wydaw. “Biblioteka Polska”, [1930]. - 16 cm.
Cz. 1: Tekst. - 202 s., 1 portr., nuty.
Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. - 113 s. : ryc.
705. Z teki Dwudziestolecia : opowiadania. - [Warszawa] : “Czytelnik”, 1959. - 249, [2] s. ; 20 cm.
706. Zabacka Anna: Blisko ziemi. - Poznań ; Nakładem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu, 1990. - 25, [1] s. ; 17 cm. - Dedykacja od autorki.
707. Zajdler Ludwik : Dzieje zegara : o wszelkich czasomierzach, ich pochodzeniu, różnicach i użyciu. Naydziesz tu iako: bóg Ziemi Seb i bogini Nut potajemnie obcowali... astronomowie stworzyli drugie słońce... kiedy najlepiej łowić ryby... jak długo trwa życie pozagrobowe... - [Warszawa] : Wiedza Powszechna, 1956. - 311, [1] s. : il. 24 cm. - Pieczęć: Sp-nia Pracy Usług i Wytwórczości Różnej w Kaliszu.
708. Zalewska Anna: Zaklęte koła. - Poznań : Związek Literatów Polskich, 1990. - 30 s. ; 21 cm. - Dedykacja od autorki.
709. Zambrzycki Władysław: Kwatera bożych pomyleńców. - Warszawa : “Czytelnik”, 1959. - 306 s. ; 20 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
710. Zaruski Mariusz: Sonety morskie / [wybrał, oprac. i wstępem opatrz. T. Skutnik]. - [Gdańsk] : Wydaw. Morskie, 1977. - 60, [2] s. ; 17 cm.
711. Zawilski Apoloniusz: Bateria została... - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1957]. - 292, [3] s. , 1 mapa ; 20 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
712. Zegadłowicz Emil: Martwe morze : pamiętnik Jana w Oleju Zydla : powieść / [przedm. napisał A. Piwowarczyk]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, [1954]. - 317, [1] s., 1 portr. ; 21 cm.
713. Zegadłowicz Emil: Motory / [wstęp i ustalenie tekstu J. Tynecki]. - [Wyd. 2]. - [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1982]. - 444, [2] s. ; 20 cm.
714. Agaiński Marek: Podroby. - [Warszawa] : Młodzież. Ag. Wydaw., 1988. - 139, [2] s. ; 20 cm. - Dedykacja od autora.
715. Ziemecki Stanisław: o prawach przyrody. - Wyd. 3 nowe uzup. - Warszawa :Wiedza Powszechna, 1956. - 395, [1] s. : il. ; 21 cm. - Pieczęć: Sp-nia Pracy Usług i Wytwórczości Różnej w Kaliszu.
716. Ziemny Aleksander: Dziesiątka : opowiadania. - [b.m.] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1967]. - 153, [2] s. ; 19 cm.
717. Zischka Anton: Der Kampf die Weltmacht Öl. - Liepzig : Wilhelm Goldmann Verlag, [1934]. - 238 s. : fot. ; 22 cm.
718. Zola Emil: Rzym / [tłum. z jęz. franc. Z. Matuszewicz]. - 2 t. - Wyd. skrócone. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1951. - (252 ; 215) s. ; 22 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
719. Zybura Urszula: Haiku. - Kalisz : Wydaw. “Kropka”, 1998. - 83 s. : il. ; 17 cm. - Dedykacja od autorki.
720. Zybura Urszula: Nieuleczalnie żywa. - [Kraków] : Wydawnictwo Literackie, [1986]. - 46, [4] s. ; 17 cm. - Dedykacja od autorki.
721. Zybura Urszula: Zbliżenia oddalają czyli paradosky o miłości, pieniądzach, nałogach i paru innych rzeczach. - [Warszawa] : Centrum Kultury i Sztuki, [1991]. - 108 s. : il. ; 10 cm.
722. Żeleński (Boy) Tadeusz: Marysieńka Sobieska / [wstęp i przypisy W. Czapliński]. - [Wyd. 6]. - [Warszawa] : Państw. Inst. Wydaw., [1971]. - 381, [1] s. ; 18 cm.
723. Żeleński (Boy) Tadeusz: Pisma. - [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw., [b.d.]. - 20 cm.
T. VI: Szkice literackie. - 302, [5] s. : il.
724. Żernicki Janusz: Neuryty. - Szczecin : Wydaw. “Glob”, 1986. - 58, [1] s. ; 20 cm.
725. Żeromski i Reymont. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1978. - 267, [2] s. ; 19 cm.
726. Żeromski Stefan: Opowiadania i szkice / wybór i wstęp J. Wilhelmiego. - [b.m.] : “Czytelnik”, 1952. - 202, [3] s. ; 22 cm. 
727. Żeromski Stefan: Syzyfowe prace : objaśnienia i przypisy / oprac. S. Adamczewski. - Warszawa : Inst. Wydaw. “Biblioteka Polska”, [1930]. - 232 s. : il. ; 16 cm.
728. Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni : objaśnienia i przypisy / oprac. K. Górski. - Warszawa : Inst. Wydaw. “Biblioteka Polska”, [1930]. - 129 s. : ryc. ; 16 cm.
729. Żeromski Stefan: Uroda życia : powieść. – Warszawa : “Czytelnik”, 1957. – 394, [8] : il. ; 21 cm. – Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego, Ekslibris Łucji Walczak.
729a.Żeromski Tadeusz: Poradnik dla reżyserów początkujących ochotniczych zespołów teatralnych. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkol., 1946. - 39 s. ; 21 cm. - Exlibris Eligiusza Walczaka, pieczęć Związku Zaw. Pracowników Spółdzielczych R. P. Oddział w Kaliszu.
730. Żukrowski Wojciech: Dni klęski. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1952]. - 306, [1] s. ; 22 cm. - Pieczęć Tadeusza Piórkowskiego.
731. Żukrowski Wojciech: Dom bez ścian. - [Wyd. 2]. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1955]. - 391, [1] s. : il. ; 21 cm. - Pieczęć: Centralny Zarząd Hurtu Tekstylnego SKŁADNICA Wyrobów Jedwabnych i Pluszu Nr 2 w Kaliszu, z dedykacją.
732. Żukrowski Wojciech: Piórkiem flaminga czyli opowiadania przewrotne / ilustr. A. Uniechowski. - [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw., [1961]. - 224, [3] s. : il. ; 19 cm.
733. Żukrowski Wojciech: Plaża nad Styksem. - [Wyd. 3]. - Warszawa : “Czytelnik”, 1980. - 349, [1] s. : 20 cm.
734. Żukrowski Wojciech: Skąpani w ogniu. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1961]. - 293, [1] s. ; 18 cm. - Pieczęcie Tadeusza Piórkowskiego.
735. Żukrowski Wojciech: Szczęściarz. - [Wyd. 6]. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1979. - 176, [3] s. ; 17 cm.
736. Żukrowski Wojciech: Wędrówki z moim Guru. - [Wyd. 4]. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obr. Narod., [1964]. - 327, [1] s. : il. ; 18 cm.
737. Żwirska Joanna: Ja za woda, ty za wodą. - [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., [1964]. - 323, [1] s. ; 20 cm.
738. Żywa droga : almanach młodej prozy wielkopolskiej / utwory wybrał i przedm. napisał F. Fornalczyk. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1986. - 265, [1] s. ; 20 cm.

CZASOPISMA

Sygn. Col. I/34

1. ABC. Nowiny Codzienne. – 1939, nr 54, 5 s.; nr 147, 1 s.
2. Adam. Miesięcznik Asnykowców. – 1990, nr 1, 16 s.; nr 2, 15 s.
3. Dookoła świata: tygodnik ilustrowany dla młodzieży. – 1974, nr 26, 20 s.
4. Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. – 1985, nr 61, 870 – 892 s.
5. CZHT: jednodniówka Centralnego Zarządu Hurtu Tekstylnego. – 1955, dn. 4 lipca, 16 s.
6. Gazeta Darmowa: Wielkopolski Tygodnik Informacyjno – Ogłoszeniowy. – 1993, nr 3, 13 s.
7. Gazeta Kaliska. – 1934, nr 218, 10, 11 s.; 1935, nr 1, 1, 2, 5, 6 s.; 1935, nr 73, 10 s.; nr 143, 1, 2, 7, 8 s. ;nr 157, 8 s.; nr 202, 8 s.; 1936, nr 103, 4-5 s.; nr 142, 8 s.; nr 144, 6 s.; nr 305, 8 s.; nr 305, 8 s.; 1937, nr 26, 8 s.; nr 102, 10 s.; nr 248, 1-2, 5-8 s.; nr 248, 1-8 s.; 1938, nr 358, 1-2 s.
8. Gazeta Poznańska. – 1958, nr 61, 4 s.; 1986, nr 213, 12 s.; nr 213, 12 s.; 1993, nr 279, 16 s.; nr 279, 16 s.; 1994, nr 13, 20 s.
9. Gazeta Warszawska Poranna: niedzielny dodatek ilustrowany. – 1927, nr 222, 4 s.
10. Gazeta Zachodnia. – 1977, nr 142, 8 s. (3 egz.); 1978, nr 269, 1 s.
11. Głos Polski. – 1929, nr 77, 6 s. [brak ostatniej strony]
12. Grenβnacht. – 1945, nr 22, 2 s. [w języku niemieckim]
13. Hamagazin. – 1991, nr 11, 16 s. [w języku niemieckim]
14. Het Volk: De Stem Van Limburg. – 1977, nr 208, 36 s. [w języku niemieckim]
15. Illustrierter Beobachter. – 1941, nr 52, 16 s. (w języku niemieckim)
16. Kalisia: regionalny miesięcznik społeczno – kulturalny. – 1993, nr 1, 24 s.
17. Kaliszanie w Warszawie. – 1994, nr 6, 32 s.
18. Krajoznawstwo i Turystyka. - 1992, nr 13, 40 s.
19. Kurier Kaliski. – 1946, nr 7, 4 s., [2 egz.]; nr 9, 4 s., [2 egz., 1 egz. 8 s.]; nr 63, 12 s.; nr 98, 6 s.; nr 100, 1-2, 7-8 s.; 1947, nr 54, 4 s.; nr 54, 8 s.; [1948], nr 17, 1 s.; nr 105, 6 s.; nr 127, 6 s.; nr 153, 8 s.; nr 153, 4 s.; nr 233, 8 s.; nr 300, 6 s.; nr 318, 6 s.; nr 342, 8 s.
20. Literatura Radziecka: miesięcznik Związku Pisarzy ZSRR. - Moskwa, 1971, nr 6 (264), 191, [1] s., 4 k. il.; 1974, nr 6 (300), 190, [2] s., 4 k. il.
21. Literatura Radziecka: Antologia poezji radzieckiej 1960-1980. – Moskwa, 1980, nr 6 (372), 191, [1] s., 4 k. il.
22. Mariawita: pismo staro – katolickiego Kościoła Mariawitów. – 1962, nr 3, 68 s.
23. Megaron: biuletyn nowości wydawniczych. – 1993, nr 9, 64 s.
24. Młodzi Budowniczowie. – [b. r.], [b. nr], 7-10 s.
25. Nad Wartą: magazyn społeczno – kulturalny Częstochowskiego. – 1976, nr 2, 8 s.
26. Nurt: miesięcznik społeczno – kulturalny. – 1979, nr 4, 44 s.
27. Literatura. – 1976, nr 13, 16 s.
28. Opatowianin: czasopismo Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. – 1995, nr 4, 6 s.; nr 5, 12 s.; nr 6, 10 s.; nr 7/8, 12 s.; nr 9, 10 s.; nr 10, 10 s.; nr 11, 10 s.; 1996, nr 1, 12 s.; nr 2, 8 s.; nr 3, 10 s.; nr 4, 12 s.; nr 5, 8 s.; 1999, nr 7/8, 12 s.; nr 11/12, 20 s.
29. Okolica Poetów. antologia poezji autentystów. – 1978, numer okolicznościowy, 68, [1] s.
30. Panorama. – 1979, nr 34, 40 s.; 1981, nr 41, 40 s.; [b. r.], [b. nr], 15-26 s.
31. Pielgrzym Licheński. – 1990, [b. nr], 16 s.
32. Pion: tygodnik literacko – społeczny. – 1935, nr 6, 8 s.
33. Płomyczek. – 1992, nr 9,32 s.
34. Południowa Wielkopolska. – 1964, nr 6, 8 s., [2 egz.]; 1977, nr 8, 8 s., [2 egz.]; 1978, nr 3, 8 s., [2 egz.]; 1979 nr 2, 8 s.; 1986, nr 3, 16 s., [4 egz.]; 1988, nr 6, 16 s.
35. Przemiany Gnieźnieńskie. – 1985, nr 17, 14 s.; nr 16, 16 s.
36. Pyra: samorządna i niezależna. - 1991, nr 1, 12 s.
37. Relaks i Kolekcjoner Polski. – 1988, nr 6, 32 s.; nr 10, 32 s.
38. Rocznik Kaliski. – 1990, T. 22, 260 s.
39. Sztandar Młodych. – [1937?], nr 4, 1 s.
40. Sztuki Piękne.- 1928, nr 6, 201-240 s. [brakuje początkowych stron]
41. Świat Młodych. – 1986, nr 48, 8 s.
42. Świerszczyk. – 1907, nr 28, 16 s.
43. Tygodnik Literacko – Naukowy. Dodatek do Polski Zbrojnej. – 1934, [b. nr], 4 s.
44. Tygodnik Opatowski. – 1938, nr 26, 1 s.; nr 32, 1 s.; nr 47, 1 s.; 1939, nr 24, 1 s.; nr 26, 1 s.
45. Tygodnik Ilustrowany. – 1919, nr 33, 521 – 540 s.
46. Tygodnik Powszechny. – [b. r.], nr 313, 10 s.
47. Wiadomości. Tygodnik. – 1977, nr 36/37, 10 s.
48. Wiadomości Ilustrowane. Wydawnictwo „Gazety Polskiej”. Pismo tygodniowe. – 1917, nr 1, 3-16 s.; nr 12, 1-16 s.; nr 13, 16 s.; nr 14, 16 s.; nr 15, 16 s.; nr 16, 16 s.; nr 17, 1-14 s.
49. Wiadomości Literackie. Tygodnik. – 1931, nr 13, 4 s.
50. Widnokręgi: organ Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju. – 1981, nr 6, 96 s.
51. Wiedza i Życie. – 1947, z. 10, [2], 787-911, [1] s.
52. Współczesność. Dwutygodnik Literacki. – 1961, nr 2, 12 s.
53. Ziemia Kaliska. – 1957, nr 1, 24 s.; 1959, nr 10, 10 s.; 1960, nr 11, 12 s.; 1961, nr 2, 12 s.; 1962, nr 3, 12 s.; nr 10, 16 s.; 1967, nr 48, 8 s.; nr 49, 8 s.; 1968, nr 4, 8 s.; nr 33, 8 s.; 1969, nr 11, 8 s.; nr 16, 8 s.; nr 24, 8 s.; nr 42, 8 s.; 1970, nr 2, 8 s.; nr 14, 8 s.; nr 41, 8 s.; 1971, nr 4, 8 s.; nr 46, 8 s.; nr 27, 8 s.; 1972, nr 29, 8 s. 1973, nr 25, 8 s.; 1976, nr 30, 8 s.; 1980, nr 13, 12 s.; nr 51-52, 20 s.; 1981, nr 25, 12 s.; nr 28, 3-4, 7-8 s.; 1984, nr 7, 12 s.; nr 9, 12 s.; nr 33, 12 s.; nr 33, 12 s.; nr 33, 12 s.; 1986, nr 49, 12 s., [2 egz.]; nr 49, 3-10 s.; 1988, nr 27, 12 s., [2 egz.]; nr 52, 12 s., [2 egz.]; 1989, nr 18, 12 s.; 1991, nr 2, 24 s.; nr 23, 32 s. [2 egz.]; 1993, nr 99, 16 s.
54. Ziemia Nadnotecka. – 1962, nr 11, 8 s.
55. Życie Kalisza. – 1993, nr 48, 14 s.
56. Życie Literackie. – [b. r.], nr 529, 5-12 s.; [b. r.] nr 1435, 7-10 s.

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Sygn. Col. I/35

1. Agaton i Stefan Gillerowi – wielcy opatowianie. Wystawa. Opatówek, 17.V.1999.
zaprosz. - 1
2. Alfred Nowacki założyciel Fabryki Środków Spożywczych WINIARY i jego tragiczny los w styczniu 1945. Dyskusja panelowa. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu. 20.II.1998.
zaprosz. - 1
3. XXI Międzynarodowy Listopad Poetycki. Kalisz, 20.XI.1998.
zaprosz. - 1
4. Dzikowski Leopold: Ludzie z żelaza. Wystawa fotograficzna. Związkowy Dom Kultury “Solidarność”. Kalisz, 1981.
katalog wystawy - 3
5. Inauguracja VIII Dekady Pisarzy Środowiska Poznańskiego.
zaprosz. - 2
6. Inauguracja Roku Kulturalnego w Województwie Kaliskim. 1977.
zaprosz. - 1
7. Kaliski informator kulturalny. 1974.
druk - 1
8. Kalisz: Kolegiata.
druk okolicznościowy - 1
9. Kalisz: park.
druk okolicznościowy - 1
10. Kalisz: teatr.
druk okolicznościowy - 1
11. Kalisz współczesny. Nakładem Społecznego Komitetu Obchodu XVIII Wieków Kalisza. Kalisz, 1960.
katalog - 1
12. Kaliszanie w Exlibrisie Władysława Kościelniaka. 10.VI.1989.
zaprosz. - 1
13. Kaliszanie wobec Mickiewicza. Spotkanie z udziałem Piotra Łuszczykiewicza, Arkadiusza Pacholskiego, Pawła Kuszczyńskiego. Kalisz, 10.XII.1998.
zaprosz. - 1
14. Katalog zdjęć z II wojny światowej.
katalog - 1
15. Konkurs metodyczny: 50 rocznica wybuchu II wojny światowej. Kalisz, 1989.
broszura - 1
16. Kor-Walczak Eligiusz. XI Międzynarodowy Listopad Poetycki. Leszno, 1988.
druk ulotny - 1
17. Kor-Walczak Eligiusz: Opatówek. Wiersz.
druk ulotny - 1
18. Kościelniak Mieczysław: 50 lat pracy twórczej. Wystawa rysunków. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.
katalog wystawy - 1
19. Spotkanie poetycko – muzyczne z Greko – Polakami Nikosem i Aresem Chadzinikolau. Kalisz, 18.III.1999.
zaprosz. - 1
20. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką w Kaliszu, za okres od 27 stycznia 1988 r. do dnia 5 maja 1993 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką w Kaliszu, za okres od I Zjazdu – 27.01.1988 r. do dnia 6 maja 1993 r.
druk ulotny - 1
21. Święto Miasta Kalisza. 11.VI.1991.
zaprosz. - 1
22. Święto Miasta Kalisza. 11.VI.1993.
zaprosz. - 1.
23. Święto Miasta Kalisza. 7.VI.1996.
druk okolicznościowy - 2
24. Tradycje Gawędziarskie Robotniczego Kalisza. Sprawozdanie z II Kaliskiego Konkursu Folklorystycznego. Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Kultury i Sztuki. Kalisz, 1984.
druk ulotny - 1
25. 30 lat pracy twórczej Władysława Kościelniaka. Wystawa jubileuszowa. Muzeum Okręgowe w Kaliszu. 10.II.1977.
katalog wystawy - 1
26. W osiemnastą rocznicę odzyskania niepodległości. Wystawa. Kalisz, 14.XI.1998.
zaprosz. - 1
27. W 100 Rocznicę Urodzin Stanisława Wyspiańskiego: Wesele. Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi. Scena teatru “Rozmaitości”. Łódź, 1969.
program - 1
28. Walczak Grzegorz. XI Międzynarodowy Listopad Poetycki. Leszno, 1988.
druk ulotny - 1
29. Walczak Krzysztof: Dzieje bibliotek kaliskich. Spotkania z Kaliszem. Towarzystwo Miłośników Kalisza. Kalisz, 31.V.1983.
plakat - 1
30. Wieczór autorski Eligiusza Kor-Walczaka. Klub Osiedlowy KSM, Filia nr 2 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kaliszu im. Adama Asnyka. Kalisz, 14.II.1975.
zaprosz. - 6
31. Wieczór z poezją Adama Mickiewicza. Klub Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kalisz, 8.I.1999.
zaprosz. - 1
32. Władysław Kościelniak: Wystawa grafiki. Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu. 1977.
katalog wystawy - 1
33. Wyspiański Stanisław: Bolesław Śmiały: dramat w trzech aktach. Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego. Wrocław, 1969.
program - 1
34. Wystawa nowoczesnej grafiki polskiej. Muzeum Pomorza Zachodniego. Szczecin, 1949.
katalog wystawy - 1
35. Z tradycji walk narodowo – wyzwoleńczych na ziemi kaliskiej. Wystawa. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.
katalog wystawy – 1

Opracowała dr Bogumiła Celer

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83

Biblioteki Pedagogiczne Wielkopolski


1. PBP Konin
2 PBP Poznań
3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli BP w Pile
4 Centrum Doskonalenia Nauczycieli PBP w Lesznie
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14