KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

100 rocznica odzyskania niepodległości
Agresja
Agresja, przemoc wśród dzieci i młodzieży
Anoreksja i bulimia
Anoreksja i bulimia 2
Autyzm
Autyzm 2
Awans zawodowy nauczycieli
Biblioterapia
Bitwa Warszawska
Depresja, samobójstwa wśród młodzieży
Dogoterapia
Dysleksja i dysgrafia
Dziecko, Książka, Mózg
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawych
Emocje - jak pomóc w korekcji zachowań dzieci
Ewaluacja w szkole
E-papieros
Geriatria i gerontologia

Herling-Grudziński
Jan Paweł II
Kaliskie Spotkania Teatralne
Kształcenie nauczycieli
Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami
Kompetencje językowe
Kompetencje kluczowe u uczniów
Korczak Janusz
Korczak - życie i twórczość
Książki na lato
Książki kucharskie
Lektury zestaw
Logopeda
Logopedia
Materiały dla polonistów
Matura
Mężczyzna nauczyciel
Międzynarodowy Dzień Dziewcząt
Miłosz Czesław
Mobbing
Mobbing w szkole
Moniuszko kompozytor
Motywacja do nauki i efektywne uczenie się
Nauczyciel
Ocenianie
Ochrona praw autorskich w mediach społecznościowych
Osoby niesłyszące w społeczeństwie

Osoby niesłyszące w społeczeństwie 2
Overthinking - Paraliż analityczny
Pies - najlepszy przyjaciel człowieka
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
Pomoc psychologiczna
Powstania Śląskie
Prawa dziecka
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie 2
Przemoc 2006-2020
Rady pedagogiczne
Roman Ingarden i jego dorobek
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
Scenariusze imprez szkolnych
Seniorzy
Skłodowska-Curie Maria
Starzenie się. Opieka nad ludźmi starszymi
Stanisław Zółkiewski - Hetman Wielki Koronny
Terapia pedagogiczna
Tyrmand Leopold
Utwory Czesława Miłosza
Uzależnienie młodzieży od komputera
Walentynowicz Anna
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
Wolontariat
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
Współpraca szkoły z rodzicami
Wybrane zjawiska patologii społecznej wśród młodzeży
Wychowawca
Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach
Zdrowie
Zachowania zdrowotne
Zaślubiny z morzem w 1920
Złota lista KP
Zycie i twórczość Marii Dąbrowskiej