KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW


Antczak Monika
Na marginesie Jubileuszu Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz Konferencji Szkoleniowej Dyrektorów i Kierowników Filii Bibliotek Pedagogicznych woj. Wielkopolskiego, Kalisz 18-19 września 2014 r. // „Bliżej Biblioteki”. – 2015, nr 1, s. 53 : fot. Współautor: Małgorzata Kołodziej /więcej../

Brzezińska-Michalska Stefania
Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego pt. „Jak nie być obojętnym wobec zła? Literatura jako świadectwo minionego czasu II wojny światowej. Projekt okładki do „Medalionów” Zofii Nałkowskiej” // Bliżej Biblioteki. – 2015, nr 1, s. 57-59 : fot. /więcej.../

Celer Bogumiła
Czasopisma pedagogiczne XIX i I połowy XX w. i ich wydawcy w świetle egzemplarzy ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2016, nr 1/2 (6/7), s. 28-35. /więcej../

Horodecka Małgorzata
Z kart życia i działalności Ostrowian: Stefana Rowińskiego i Mariana Grześczyka // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 6 (2000), s.117–125. Współaut.: Jolanta Kmiecik /więcej.../

Karolewska Henryka
Bibliografia historii Kalisza. T. 1 / pod red. Ewy Andrysiak ; [opisy bibliograficzne zebrał zespół w składzie E. Andrysiak, ... Henryka Karolewska, ...]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002. – 236 s /więcej.../

Kmiecik Jolanta
Z kart życia i działalności Ostrowian: Stefana Rowińskiego i Mariana Grześczyka // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 6 (2000), s.117–125. Współaut.: Małgorzata Horodecka. /więcej.../

Kodeniec Aurelia
Związki Leona Kaczmarka z ziemią jarocińską // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 6 (2000), s. 139–142. /więcej.../

Kołodziej Małgorzata
Obraz życia kulturalnego Kalisza w „ABC Kaliskim” (1927–1932) // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 5 (1998), s. 52–80. /więcej.../

Kubiak Katarzyna
„Władysław Kościelniak – Artysta i Regionalista”. Katalog wystawy 5 lipiec – 30 wrzesień 2016 r. – Kalisz, 2016 (Druk : „AWIR”). /więcej.../

Maciejewska Iwona
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu: informator / red. Danuta Wańka ; zespół aut. Ewa Andrysiak ... , Iwona Maciejewska [et al.]. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1992 /więcej.../

Marciniak Marianna
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu: informator / red. Danuta Wańka ; zespół aut. Ewa Andrysiak ..., Marianna Marciniak [et al.]. – Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1992 /więcej.../

Mikołajczyk Marcin
Grecka wspólnota w Kaliszu – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2018. – 234 strony : ilustracje. /więcej.../

Pomiecińska Róża
Gminna Biblioteka Publiczna w Gołuchowie i jej wkład w propagowanie regionalizmu /więcej.../

Stagraczyńska Maria
Ignacy Mieczysław Klimaszewski i Ostrzeszów // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 6 (2000), s. 127–131. /więcej.../

Steczek-Czerniawska Elżbieta
Henryka Karolewska, Kaliska Jedniodniówka „Prosna” i krąg jej autorów // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – T. 12 (2011),s. 175 /więcej.../

Szymańska Jolanta
Biblioteka Wyższego Seminarium Diecezji Kaliskiej i kierunki jej rozwoju w latach 1997-2003 // „Kaliskie Studia Teologiczne”. – 2004 (T.3) s. 371-387. /więcej.../

Śmiecińska Mariola
Henryk Sienkiewicz i Kalisz – Bliżej Biblioteki 2016, nr 1 – 2. 2. Kaliskie czasopisma szkolne w dwudziestoleciu międzywojennym – Asnykowiec 2016, nr 20. /więcej.../

Wasilkowski Jerzy
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka: informator/ red. Danuta Wańka ; zespół aut. Ewa Andrysiak ... Jerzy Wasilkowski [et al.]. - Kalisz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1992 /wiecej.../

Wojtynka Anna
Czeskie ekslibrisy ze zbiorów Mieczysława Bielenia : katalog wystawy / [org. wystawy i red. katalogu Anna Wojtynka, projekt graf. Bogumiła Celer, skany ekslibrisów Jerzy Wasilkowski].- Kalisz : PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, 2017. /więcej.../

Wróblewska Anna
Czas zaistnieć w sieci – strona internetowa Książnicy Pedagogicznej, filia w Kępnie // Bliżej Biblioteki. – 2014, nr 1, s. 10-11 : il. /więcej.../

Zimna Aldona
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie codzienne nauczycieli w XIX I XX wieku. Związki i organizacje nauczycielskie.” Kalisz, 18 – 19 kwietnia 2016r. / „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 16. – Kalisz 2016, s. 255-260. /więcej.../