KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

Zbiory specjalne stanowią bardzo cenną – pod względem edukacyjnym, naukowym i zabytkowym – część zbiorów Książnicy.

Organizujemy:

 1. Wystawy tematyczne ze zbiorów własnych
 2. Lekcje biblioteczne dla różnych kategorii wiekowych uczniów, połączone z prezentacją najciekawszych zbiorów
 3. Warsztaty dla nauczycieli

Korzystanie ze zbiorów specjalnych odbywa się na miejscu w czytelni. Czytelnia działu (II piętro, sala nr 20) jest czynna w godzinach 9.00-15.00

Czytelnik może wypożyczać na zewnątrz multimedia, kasety video i taśmy magnetofonowe.


Zbiory Specjalne obejmują:

 1. Rękopisy
 2. Starodruki
 3. Mikrofilmy
 4. Płyty CD
 5. Taśmy magnetofonowe
 6. Płyty gramofonowe
 7. Filmy VHS
 8. Grafika
 9. Fotografie
 10. Dokumenty życia społecznego
 11. Przeźrocza
 12. Kartografię

Dział Zbiorów Specjalnych gromadzi i przechowuje spuścizny instytucji, ludzi nauki, oświaty i kultury, które wykorzystywane są jako materiał edukacyjny, ekspozycyjny i naukowy, stanowiąc bezcenne źródło historyczne. Szanujemy wolę darczyńców i jesteśmy zaszczyceni, że decydują się przekazać nam swoje bezcenne pamiątki, materiały osobiste, księgozbiory. 


Inwentarze kolekcji:

 1. Eligiusz Kor-Walczak
 2. Władysław Kościelniak
 3. Technikum Budowy Fortepianów
 4. Kira Gałczyńska
 5. Rodzina Wiłkomirskich
 6. Anna i Ryszard Templewiczowie
 7. Technikum Ekonomiczne w Kaliszu
 8. Cyprian Kościelniak
 9. Bohdan Adamczak
 10. Arkadiusz Mieczysław Woźniak

Działowi podlegają zbiory muzealne:

 1. Pracownia artystyczna Władysława Kościelniaka
 2. Z Bibliotecznego Lamusa
 3. Szkolnej Ławy Czar