KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

KOLEKCJE HISTORYCZNE

Dział Zbiorów Specjalnych gromadzi i przechowuje spuścizny instytucji, ludzi nauki, oświaty i kultury, które wykorzystywane są jako materiał edukacyjny, ekspozycyjny i naukowy, stanowiąc bezcenne źródło historyczne.

Szanujemy wolę darczyńców i jesteśmy zaszczyceni, że decydują się przekazać nam swoje bezcenne pamiątki, materiały osobiste, księgozbiory. Wzorując się na działalności bibliotek naukowych, przyjęliśmy zasadę, która powinna obowiązywać (i z reguły obowiązuje) w nowoczesnym społeczeństwie w odniesieniu do własności prywatnej:

to właściciel posiadanych dokumentów lub twórca zespołu archiwalnego powinien decydować, gdzie ma się on znaleźć i być przechowywany za jego życia lub po śmierci. Jest to zasada przejrzysta, obowiązująca od lat w bibliotekach naukowych; daje im prawo do przyjmowania do swoich zasobów spuścizn pisarzy, ludzi nauki czy sztuki, nawet wówczas, gdy ich twórca nie jest związany z regionem czy bezpośrednio z gromadzonymi zbiorami.”

[cyt. za M.A. Supruniuk]

Inwentarze kolekcji: