KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 2020/21

 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 2019/20

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 2018/2019

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

/więcej../, /więcej../, /więcej../

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego.

/więcej../, /więcej../, /więcej../

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

/więcej../, /więcej../, /więcej../

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

/więcej../, /więcej../, /więcej../

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 2017/2018

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.