KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY

Dział Informacyjno – Bibliograficzny (Informatorium) proponuje ponad 100 tytułów czasopism bieżących oraz bogaty księgozbiór literatury naukowej i popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy udostępniamy ma miejscu. Czytelnicy mają do dyspozycji  stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Oprócz szerokiej gamy słowników, leksykonów i encyklopedii oferujemy mikrofilmy oraz zbiory zdigitalizowane zawierające m. in. roczniki przedwojennej prasy kaliskiej.

Gromadzone w bibliotece czasopisma są źródłem bieżących informacji nie tylko dla nauczycieli, ale także studentów i uczniów. Dostępne periodyki spisane są w katalogu alfabetycznym czasopism (zakładka  - katalog alfabetyczny czasopism).  Ponadto w Czytelni znajduje się bogaty zbiór regionaliów opisujący dzieje dawnego i współczesnego Kalisza (Calisiana), jak również wystawki tematyczne ukazujące przegląd artykułów na dany temat (zakładka wystawki)

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników świadczymy także usługi z zakresu:

  • sporządzania zestawień bibliograficznych (zakładka – zestawienia);
  • wypożyczeń miedzybibliotecznych oraz kserokopii i skanu potrzebnych materiałów