KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

/więcej../

Informacja z otwarcia ofert (22.07.2020)

/więcej../

Dostawa i montaż mebli w ramach (13.07.2020)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli w ramach zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”

Do pobrania :

Ogłoszenie o zamówieniu, Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, Zmiany w SIWZ, Wzór umowy, Wzór oferty na dostawy, Oświadczenie , Zobowiązanie, Przynależność do grupy kapitałowej, Wykaz dostaw.