KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty (10.07.2020)

/więcej../

Informacja z otwarcia kopert (06.07.2020)

/więcej../

Ogłoszenie o przetargu (16.06.2020)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w ramach zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”

Do pobrania : Ogłoszenie o zamówieniu, Projekt, Przedmiar robót, rys1, rys2, rys3, rys4, Specyfikacja, SIWZ, Wykaz robót,
Wzór oferty
, Wzór umowy, Zobowiązanie podmiotów trzecich, Oświadczenie1, Oświadczenie2, Dokumenty
UWAGA: Przedłużenie terminu składania ofert, Wyjaśnienie treści SIWZ 26.06.2020