KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Rozbudowa pomieszczeń magazynowych


Zapytanie ofertowe (15.09.2020)

Dostawa ścianek wystawienniczych do nowobudowanego obiektu przy ul. Południowej 62 w Kaliszu

Do pobrania: Zapytanie ofertowe, Specyfikacja, Formularz oferty, Wzór umowy


Zapytanie ofertowe (2.06.2020)

Wykonanie, montaż i uruchomienie, na nowobudowanym obiekcie przy ul. Południowej 62 w Kaliszu, neonu o treści
„KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA” wraz z logo.

Do pobrania: projekt, załącznik1, załącznik2, wzór umowy


Zapytanie ofertowe (5.07.2019)

Projekt wnętrz z zestawieniem sprzętu i wyposażenia wraz z projektem instalacji i rozwiązań niskoprądowych ze szczególnym uwzględnieniem multimediów oraz urządzeń specjalistycznych dedykowanych bibliotekom

Do pobrania: załącznik1, załącznik2, załącznik3, załącznik4, załącznik5, zapytanie ofertowe


Ogłoszenie o przetargu (17.12.2018)

Ogłoszenie wyniku przetargu.

Otwarcie ofert.

SIWZ + Umowa + Dokumentacja

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2b92ba73-1403-4669-9bdf-9c8365e29a5b

Odpowiedzi: pytanie 1, pytanie2, pytanie3, pytanie4, pytanie5, pytanie6

pytanie7, pytanie8, ( pytanie9 + zał.1 + zał.2 + odp. uzupełniająca), pytanie10

Zmiana terminu składania ofert


Informacja o wynikach przetargu

/więcej../


Informacja z otwarcia ofert

/więcej../

wniosek o wydłużenie okresu związania ofertą, oświadczenie wykonawcy

 


Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu.

SIWZ + Dokumentacja

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dcdaaaee-a5fc-466e-8efc-f76984bd7521

Odpowiedzi na pytania: Pytanie1, Pytanie2, Pytanie3, Pytanie4