KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty /więcej../

---------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

----------------------------------------------------------------------

Dostawa i montaż stacjonarnych regałów magazynowych w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń hali
na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie, SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Przynależność do grupy kapitałowej, Oświadczenie, Wykaz dostaw, Wzór oferty, Zobowiązanie, Schemat, Wzór umowy

---------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści, Powiadomienie o zmianach w SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

----------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści SIWZ (3.08.2020)