Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Spotkanie bibliotekarzy szkolnych powiatu kaliskiego

Dnia 7. kwietnia 2016 r., w Gimnazjum w Dębem, odbyło się spotkanie bibliotekarzy szkolnych powiatu kaliskiego. Tematem spotkania był problem spadającego czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej, poprowadzonej przez Panią Małgorzata Kołodziej, pracownika Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Analizując zagadnienie czytania książek wśród dzieci
i młodzieży, prelegentka oparła swoje wystąpienie o materiał przygotowany przez dr. Michała Zająca „Jak sprawić, aby uczniowie czytali – rola nauczycieli i bibliotekarzy, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem zebranych, czego dowodem były liczne głosy zabierane
w trakcie wykładu. Wspólnie dyskutowano nad przyczynami obniżonego poziomu czytelnictwa wśród uczniów, a także zastanawiano się nad wypracowaniem form, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemu. Spotkanie, które było kolejnym, zorganizowanym przez Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu
z bibliotekarzami szkolnymi, jest dowodem troski jaką pracownicy bibliotek szkolnych przejawiają o rozwój czytelnictwa wśród młodych użytkowników. W dalszej części spotkania zaprezentowano formę współpracy nauczycieli jako Sieć Bibliotekarzy powiatu kaliskiego poprzez udział w platformie www.doskonaleniewsieci.pl. Temat poprowadził nauczyciel Gimnazjum w Brzezinach, Pan Jacek Kamiński. Nauczyciele zostali zaproszeni do współpracy na nowopowstałej platformie, która ma być formą kontaktowania się między nauczycielami do wymiany poglądów, zamieszczania informacji dotyczących sieci współpracy oraz do śledzenia bieżących danych.

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14