Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Sieć nauczycieli - bibliotekarzy

 

V spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy wiecej


Dnia 10 lutego 2015 r., w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, odbyło się I spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy. Przybyła większość z zaproszonych bibliotekarzy szkolnych - z kaliskich szkół i kilku placówek powiatowych.
Przybyłych bibliotekarzy przywitał Dyrektor Książnicy prof. dr. hab. Krzysztof Walczak, a spotkanie poprowadzili pracownicy biblioteki.

Przedstawiając prezentację multimedialną, Bogumiła Celer wprowadziła uczestników w tematykę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. Udział w sieci to m. in. wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci, szansa na poszerzenie kompetencji w ramach warsztatów, wsparcie merytoryczne i metodyczne.

W kolejnej prezentacji Małgorzata Kołodziej przedstawiła działania Książnicy na rzecz wspierania szkół
i nauczycieli, Marianna Marciniak pracę działu udostępniania skierowaną do nauczycieli, a Henryka Karolewska pracę działu informacyjno-bibliograficznego.

Ze względu na problemy z wyszukiwaniem książek poprzez katalog on-line Książnicy, Marianna Marciniak omówiła zasady korzystania z katalogu oraz wykorzystania hasła przedmiotowego w wyszukiwaniu.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat potrzeb nauczycieli bibliotekarzy oraz ich oczekiwań wynikających z przynależności do sieci. Pomysły i problemy zapisywane były na kartkach, które następnie odczytano. Po analizie przedstawionych problemów i oczekiwań, być może powstaną w przyszłości grupy zajmujące się szczegółowo danym zagadnieniem w ramach sieci.

                                                                                                                     Monika Antczak

. . . .
.      

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83

Biblioteki Pedagogiczne Wielkopolski


1. PBP Konin
2 PBP Poznań
3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli BP w Pile
4 Centrum Doskonalenia Nauczycieli PBP w Lesznie
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14