Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

a. Nowa podstawa programowa – zestawienie bibliograficzne wydawnictw ciągłych

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

a. Podniesienie jakości edukacji - filmy edukacyjne

b. Edukacja informatyczna – zestawienie bibliograficzne wydawnictw ciągłych

c. Edukacja matematyczna – zestawienie bibliograficzne wydawnictw ciągłych

d. Edukacja przyrodnicza– zestawienie bibliograficzne wydawnictw ciągłych

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

a. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

b. Bezpieczeństwo w Internecie – filmy edukacyjne

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

a. Doradztwo zawodowe – zestawienie bibliograficzne wydawnictw ciągłych

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

a. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły - filmy edukacyjne

b. Wspierająca rola szkoły– zestawienie bibliograficzne wydawnictw ciągłych

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

a. Edukacja włączająca”– zestawienie bibliograficzne wydawnictw ciągłych

Archiwum - Kierunki realizacji polityki oświatowej czytaj więcej

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83

Biblioteki Pedagogiczne Wielkopolski


1. PBP Konin
2 PBP Poznań
3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli BP w Pile
4 Centrum Doskonalenia Nauczycieli PBP w Lesznie
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14