Wystawy

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta


Bibliografie

"Zachęcamy wszystkich nauczycieli do korzystania z naszych zbiorów. Dysponujemy nowościami z zakresu pedagogiki, psychologii i innych dziedzin wiedzy.
Proponujemy odwiedzanie naszej strony internetowej. http://www.kp.kalisz.pl/
Zapraszamy do współpracy z naszą placówką.

Dział Udostępniania Zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu"

Agresja
Anoreksja i bulimia
Autyzm
Awans zawodowy nauczycieli
Dysleksja i dysgrafia
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawych
Ewaluacja w szkole

E-papieros
Geriatria i gerontologia

Kształcenie nauczycieli
Korczak Janusz
Korczak - twórczość
Książki na lato
Lektury zestaw
Materiały dla polonistów
Matura
Miłosz Czesław

Mobbing
Mobbing w szkole
Ocenianie
Osoby niesłyszące w społeczeństwie

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
Pomoc psychologiczna
Problemy dorastania
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
Przemoc - filmy edukacyjne
Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie 2
Rady pedagogiczne
Scenariusze imprez szkolnych
Skłodowska-Curie Maria
Terapia pedagogiczna
Utwory Czesława Miłosza

Uzależnienie młodzieży od komputera
Wolontariat

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
Współpraca szkoły z rodzicami
"Wszystkich Świętych" Cmentarze, śmierć, żałoba, obrzędy
Wybrane zjawiska patologii społecznej wśród młodzeży
Wychowawca
Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14